of 2 /2
*NAMA PERNIAGAAN *TARIKH MULA BERNIAGA *PERJANJIAN PERKONGSIAN *ALAMAT (P.O. Box tidak dibenarkan) - - BORANG A PERCUMA PENDAFTARAN PERNIAGAAN KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1957 (KAEDAH 3) SILA TANDAKAN ( √ ) DI PETAK BERKENAAN DAN LENGKAPKAN MAKLUMAT DENGAN HURUF BESAR (*Ruangan wajib diisi) NAMA SENDIRI Menggunakan nama sendiri seperti di dalam MYKAD/MYPR sebagai nama perniagaan. NAMA TRED Menggunakan nama perniagaan yang direka atau selain nama di MYKAD/MYPR sebagai nama perniagaan. NO. RUJUKAN (Untuk kegunaan pejabat) - - 1/2 MAKLUMAT PERNIAGAAN TIADA ADA TARIKH (Nyatakan tarikh dan lampirkan perjanjian) NEGERI POSKOD BANDAR ALAMAT SURAT MENYURAT (Jika berlainan dari alamat di atas) NO. TELEFON E-MEL POSKOD BANDAR - *JENIS PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN ALAMAT CAWANGAN (Jika ada, P.O. Box tidak dibenarkan) NEGERI POSKOD ALAMAT (P.O. Box tidak dibenarkan) NEGERI POSKOD ALAMAT (P.O. Box tidak dibenarkan) NEGERI

- - BORANG A PENDAFTARAN PERNIAGAAN KAEDAH-KAEDAH

Embed Size (px)

Text of - - BORANG A PENDAFTARAN PERNIAGAAN KAEDAH-KAEDAH

Page 1: - - BORANG A PENDAFTARAN PERNIAGAAN KAEDAH-KAEDAH

*NAMA PERNIAGAAN

*TARIKH MULA BERNIAGA

*PERJANJIAN PERKONGSIAN

*ALAMAT(P.O. Box tidak dibenarkan)

- -

BORANG APERCUMA

PENDAFTARAN PERNIAGAANKAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1957 (KAEDAH 3)

SILA TANDAKAN ( √ ) DI PETAK BERKENAAN DAN LENGKAPKAN MAKLUMAT DENGAN HURUF BESAR(*Ruangan wajib diisi)

NAMA SENDIRI Menggunakan nama sendiri seperti di dalam MYKAD/MYPR sebagai nama perniagaan.

NAMA TRED Menggunakan nama perniagaan yang direka atau selain nama di MYKAD/MYPR sebagai nama perniagaan.

NO. RUJUKAN (Untuk kegunaan pejabat)

- -

1/2

MAKLUMAT PERNIAGAAN

TIADA ADA TARIKH

(Nyatakan tarikh dan lampirkan perjanjian)

NEGERIPOSKOD

BANDAR

ALAMAT SURAT MENYURAT(Jika berlainan dari alamat di atas)

NO. TELEFON E-MEL

POSKOD

BANDAR

-

*JENIS PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN

ALAMAT CAWANGAN (Jika ada, P.O. Box tidak dibenarkan)

NEGERIPOSKOD

ALAMAT(P.O. Box tidak dibenarkan)

NEGERIPOSKOD

ALAMAT(P.O. Box tidak dibenarkan)

NEGERI

WJD003117 borang A.indd 1 4/8/14 5:11 PM

Page 2: - - BORANG A PENDAFTARAN PERNIAGAAN KAEDAH-KAEDAH

PENDAFTARAN PERNIAGAAN

PENGESAHAN PEMILIK TUNGGAL/RAKAN KONGSI(Diwajibkan setiap pemilik tunggal/rakan kongsi mengisi butiran dan menurunkan tandatangan/cap ibu jari kanan di atas borang ini)

2/2

UNTUK KEGUNAAN PEJABATSaya adalah Orang Yang Bertanggungjawab (OYB) menyerahkan butir pendaftaran perniagaan yang dinyatakan di atas.

NAMA DAN NO. MYKAD/MYPR TANDATANGAN/CAP IBU JARI KANAN

TARIKH PERMOHONAN - -

*MAKLUMAT PEMILIK (Ejaan nama seperti di dalam MYKAD/MYPR)

Saya/kami yang bertandatangan di bawah mengesahkan semua kenyataan yang dibuat dalam borang ini adalah benar dan mengaku bahawa saya/kami adalah pemilik tunggal/rakan kongsi bagi perniagaan ini.

NAMA DAN NO. MYKAD/MYPRBIL. TANDATANGAN/CAP IBU JARI KANAN

NO. MYKAD/MYPR

TARIKH LAHIR - - JANTINA L P

KERAKYATAN WARGANEGARA (Nyatakan negara asal)PENDUDUK TETAP

BANGSA LAIN-LAINMELAYU CINA INDIA

NAMA PEMILIK

- -

ALAMAT KEDIAMAN

POSKOD

BANDAR

NO. TELEFON -

NEGERI

NO. K/P(Lama)

(Nyatakan bangsa)

NO. MYKAD/MYPR

TARIKH LAHIR - - JANTINA L P

KERAKYATAN WARGANEGARA (Nyatakan negara asal)PENDUDUK TETAP

BANGSA LAIN-LAINMELAYU CINA INDIA

NAMA PEMILIK

- -

ALAMAT KEDIAMAN

POSKOD

BANDAR

NO. TELEFON -

NEGERI

NO. K/P(Lama)

(Nyatakan bangsa)

WJD003117 borang A.indd 2 4/8/14 5:11 PM