of 17 /17
Kerja khusus pengajian perniagaan Kumpulan kami telah diberikan tugasan yang mencabar oleh guru pengajian perniagaan 1 iaitu Puan Azean Bt Mad Atari. Kami diminta untuk membuat satu tugasan berkaitan dengan campuran pemasaran yang terdiri daripadaproduk, pengedaran, penentuan harga dan promosi (4P). Kami sepakat untuk mengkaji campuran pemasaran yang berkaitan dengan produk, dengan lebih mendalam lagi. Jadi, kami telah mengunakan kaedah kajian dengan menemubual pemilik sebuah kedai alat tulis yang berdekatan dengan kampung kami iaitu Nadi Siswi Enterprise. Kami telah menemubual pemilik kedai berkaitan dengan produk yang terdapat dalam kedai tersebut. Mengkaji tentang campuran pemasaran yang terdiri daripada produk, pengedaran, penentuan harga dan promosi. Mengenal pasti cirri-ciri produk, klasifikasi produk pengguna dan industri, proses keputusan produk individu, barisan produk dan campuran produk. Mengkaji hayat sesuatu produk. Mengkaji tentang saluran agihan, reka bentuk, pengurusan saluran agihan serta pengurusan logistik dan agihan fizikal. Megenal pasti factor-faktor dalman dan luaran penentuan harga. 1

KAEDAH KAJIAN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ini adalah kerja khusus mata pelajaran pengajian perniagaan,yang di sempurnakan di raja muda musa kuala kangsar...

Text of KAEDAH KAJIAN

Kerja khusus perniagaan

pengajian

Kumpulan kami telah diberikan tugasan yang mencabar oleh guru pengajian perniagaan 1 iaitu Puan Azean Bt Mad Atari. Kami diminta untuk membuat satu tugasan berkaitan dengan campuran pemasaran yang terdiri daripadaproduk, pengedaran, penentuan harga dan promosi (4P). Kami sepakat untuk mengkaji campuran pemasaran yang berkaitan dengan produk, dengan lebih mendalam lagi. Jadi, kami telah mengunakan kaedah kajian dengan menemubual pemilik sebuah kedai alat tulis yang berdekatan dengan kampung kami iaitu Nadi Siswi Enterprise. Kami telah menemubual pemilik kedai berkaitan dengan produk yang terdapat dalam kedai tersebut. Mengkaji tentang campuran pemasaran yang terdiri daripada produk, pengedaran, penentuan harga dan promosi. Mengenal pasti cirri-ciri produk, klasifikasi produk pengguna dan industri, proses keputusan produk individu, barisan produk dan campuran produk. Mengkaji hayat sesuatu produk. Mengkaji tentang saluran agihan, reka bentuk, pengurusan saluran agihan serta pengurusan logistik dan agihan fizikal. Megenal pasti factor-faktor dalman dan luaran penentuan harga. Mengkaji tujuan mengadakan promosi, langkah-langkah dalam megembangkan komunikasi yang berkesan serta perubahan dalam komunikasi pemasaran. Assalamualaikum w.b.t Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah banyak memberikan kerjasama dan sokongan kepada kami untuk menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pemilik kedai yang menjadi subjek kajian kami, Cikgu 1

Azean yang merupakan mata pelajaran pengajian perniagaan yang banyak memberi tunjuk ajar, rakan-rakan, ibubapa kami dan tidak lupa kepada ahli-ahli kumpulan. Dengan adanya kerjasama daripada pihak yang terlibat, kami dapat menyiapkan tugasan ini mengikut waktu yang ditetapkan. Kami harap tugasan ini dapat memenuhi kehendak pemeriksa. Kalau ada silap dan salah, harap dimaafkan dan diberi tunjuk ajar untuk kami memperbaikinya demi panduan masa hadapan. Sekian. Terima kasih. Latar Belakang Perniagaan Nama Kedai Nama Pemilik No K/P Alamat Sek.Keb 33800. Tarikh Ditubuhkan Produk Utama : Nadi Siswi Enterprise : Nor Azalina Binti Omar : 790121-08-5354 : No 3, Tingkat Bawah, Kedai MPKK Hadapan Manong, Jalan Besar Manong : 21 Februari 2006 : Alat Tulis Dan Photostate : ICT

Produk/Perkhidmatan Lain Pembekal Bil Pekerja

: Syarikat Sintee : 2 Orang

CAMPURAN PEMASARAN Dalam pemasaran, aktiviti utama yang perlu dilakukan dapat dibahagikan kepada empat kategori iaitu Produk, Pengedaran, penentuan Harga dan promosi yang disebut 4P 2

Setiap satu daripada 4P merupakan satu bidang pembuatan keputusan Produk merangkumi keputusan-keputusan tentang penyelidikan dan pembangunan produk baru, ujian produk, perancangan pengurusan produk, pembungkusan dan jaminan. Pengedaran dan pengagihan pula berkaitan dengan persoalan di mana dan bila produk perlu diagihkan atau diedarkan.Keputusan yang penting termasuk pemilihan, penyelarasan dan penilaian saluran agihan.Pengedaran juga merangkumi keputusan tentang pegangkutan,peyimpanan barangan atau pergudangan dan cara kawalan inventori. Promosi meliputi aktiviti penyebaran maklumat kepada bakal pembeli.Antara aktivitinya ialah pengiklanan, jualan peribadi, publisiti, perhubungan awan dan aktiviti promosi lain seperti pameran perdagangan dan peragaan barangan. Penentuan harga berkaitan dengan penetapan penetapan harga dan polisi harga serta pembentukan strategi harga termasuk pelbagai diskaun. Keputusan tentang aktiviti campuram pemasaran yang dibuat oleh pemasar perlu megambil kira pasaran sebagai faktor utama. Dalam stiap keputusan tentang strategi campuran pemasaran, pengurus pemasaran mesti megenal pasti terlebih dahulu peasaran sasarannya.

PRODUK DEFINISI Produk yang dijual dalam pasaram merupakan sesuatu yang ditawarkan kepada pasaran yang mempunyai 2 ciri yang dapat menarik perhatian, dapat dimiliki, digunakan dan mempunyai

3

faedah psikologi serta faedah fizikal yang boleh memuaskan kehendak pengguna CIRI-CIRI PRODUK Mempunyai ciri-ciri ketara iaitu boleh dilihat seperti warna, saiz, berat, serta harga dan cirri-ciri tidak ketara, iaitu tidak boleh dilihat seperti kepuasan, kecekapan, keberkesanan dan penyelesaian.Kedua-dua cirri perlu diperlukan oleh pengguna Produk bukan sahaja merujuk kepada sesuatu barangan fizikal seperti bola tetapi definisinya merangkumi perkhidmatan seperti memotong rambut, pelancongan di langkawi dan idea seperti kempen kurang makan gula. Philip kotler, seorang pakar pemasaran, menyarankan supaya produk dilihat sebagai merangkumi 3 kompenen utama, iaitu produk teras, ketara dan sampingan PRODUK TERAS Meliputi semua faedah yang ingin didapati daripada pembelian sesuatu produk atau lebih tepat lagi sebab utama sesuatu pembelian dibuat.contohnya,semasa membeli alat permainan video, kosumer inginkan hiburan dan kepuasan sebagai produk terasnya. PRODUK KETARA Merangkumi semua cirri-ciri atau system yang terdapat pada alat permainan video tersebut seperti komponen elektrik, keupayaan memprogram, bentuk dan warnaya.

PRODUK SAMPINGAN Adalah faedah tambahan yang diinginkan oleh pengguna termasuk jenama, layanan jurujual, perkhidmatan, penghantaran, jaminan dan perkhidmatan selepas jualan KLASIFIKASI PRODUK

4

Sikap pengguna dan gelagat belian adalah asas utama yang digunakan dalam membuat klasifikasi produk.Kita perlu menggunakan kreteria sama yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau memetakan pasaran.Produk dalam satu klasifikasi hendaklah homogen atau sama jenis. Dalam mengklasifikasikan produk, kita perlu mensesuaikannya dengan ketegori pengguna atau pasaranya serta tujuan pembelian atau pengunaannya.ketogori pertama dikenali sebagai produk consumer.Produk consumer ialah produk yang dibeli individu untuk kegunaan peribadi Ketegori kedua ialah produk perniagaan atau industri yang dibeli oleh consumer perniagaan untuk tujuan digunakan dalam operasi syarikat, pengeluaran barangan lain atau untuk dijual semula kepada pihak lain.Contohnya minyak masak yang dibeli oleh restoran diklasifikasikan sebagai produk perniagaan kerana digunakan untuk perniagaan KLASIFIKASI PRODUK CONSUMER Terdapat empat produk utama bagi consumer, iaitu barangan mudah beli, barangan beli-belah, barangan istimewa dan barangan tidak dicari BARANGAN MUDAH BELI Ialah barangan yang dibeli dangan masa dan usaha yang paling minimum kerana produk ini kerap dibeli Harga produk adalah murah dan consumer tidak membuang masa untuk membuat perbandingan harga dan kualiti. KLASIFIKASI Barangan asas DESTINASI Barangan keperluan harian yang selalu dibeli dan jenama yang sesuai telah diketahui Baramgan yang dibeli dalam keadaan yang memaksa atau tidak diduga CONTOH Sabun, minyak, gula, beras

Barangan kecemasan

Payung ketika hujan, asprin ketika sakit kepala dan beteri kereta tidak boleh

5

Barangan gerak hati

Barng yang dibeli tanpa perancangan awal tetapi dibeli kerana tertarik oleh faktor-faktor tertentu seperti tawaran jualan atau peragaan yang menarik Klasifikasi barangan mudah beli

dihidupkan Baju kerana tawaran jualan murah dan chocolate kerana disusun dengan menarik di tepi kaunter bayaran

BARANGAN BELI BELAH Adalah produk pengguna yang memerlukan pengguna untuk membuat perbandingan.Proses pembelian produk jenis ini memakan masa untuk megumpulkan maklumat sebelum perbandingan dibuat Produk ini dibahagi kepada dua: a) PRODUK BERSAMAAN (homogeous) Pengguna akan melihat produk jenis ini adalah sama dari segi ciri dan hanya berbeza dari segi harga.Pengguna akan lebih tertumpu kepada perbandingan faktor harga daripada yang lain. b) PRODUK TIDAK BERSAMAAN (heterogeneous) Produk jenis ini pengguna akan dapat melihat cirri-ciri produk lebih utama daripada harga.Contohnya layanan terhadap pengguna BARANGAN ISTIMEWA Adalah produk pengguna yang mempunyai cirri-ciri yang unik ataupun yang beridentitikan jenama yang terkenal dimana hanya sesetengah pengguna sahaja yang sanggup membeli barang jenis ini.Contohnya barangan antic BARANGAN TIDAK DICARI

6

Adalah produk pengguna yang tidak diketahui oleh pengguna dan juga pada kebiasaannya tidak difikirkan oleh pengguna untuk membelinya. Terdiri daripada produk yang berinovasi terbaru di mana pengguna masih tidak tahu bahawa produk tersebut telah berada dalam pasaran Produk ini memerlukan aktiviti pemasaran yang kuat.Contoh produk ini ialah pensil mempunyai fm radio ELEMEN DAN KEPUTUSAN TENTANG CAMPURAN PRODUK ITEM PRODUK Adalah sesuatu medel, jenama, atau saiz produk yang dijual oleh syarikat.Contohnya BIC mengeluarkan pena mata bulat 0.7 dan dolphin mengeluarkan pencil 2B Lazimnya syarikat menjual produk yang lebih kurang sama jenisnya atau berkaitan antara satu sama lain.Poduk ini dikenali sebagai LINI PRODUK.Item produk mungkin juga menggunakan teknologi, pengedaran, harga dan promosi yang sama.Contohnya Artline memasarkan pelbagai jenis pen. CAMPURAN PRODUK Merangkumi beberapa dan pelbagai lini atau barisan produk yang ditawarkan oleh syarikat.Contohnya exam grade memasarkan pemadam, pensil, pen, pengasah dan barisan produk lain.Campuran produk boleh dinyatakan dalam bentuk kelebaran, kepanjangan dan ketekalan. SOS Sos cili Sos tomato Sos tiram SABUN Sabun mandi Sabun pencuci baju Sabun pencuci pinggan ALAT TULIS Pen Pensil Pemadam

KELEBARAN CAMPURAN PRODUK

7

Merujuk kepada bilangan barisan yang di tawarkan kepada kosumer.campuran yang lebar atau luas dapat menarik pelbagai segmen pasaran KEDALAMAN ATAU KEPANJANGAN CAMPURAN Merujuk kepada bilangan item produk yang terdapat dalam sesuatu barisan produk.Campuran yang lebih dapat menarik lebih segmen pengguna dan memberikan lebih pilihan kepada pengguna dan memberikan lebih pilihan kepada pengguna KETEKALAN PRODUK Merujuk kepada kaitan antara beberapa baris produk dengan merujuk kepada jumlah jualan dan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh produk berkenaan

KITARAN HAYAT PRODUK Menerangkan proses jangka hayat sesuatu produk denggan merujuk kepada jumlah jualan dan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh produk berkenaan.JUALAN DAN KEUNTUNGAN

KITARAN HAYAT PRODUKTAHAP PEMBANGUNAN PRODUK PERTUMBUHAN KEMATANGAN PENGENALAN PENURUNAN

1

2

3

4

5

6

7

MASA(TAHUN)

8

KITARAN HAYAT PRODUK TAHAP PEMBANGUNAN Produk adalah tahap di mana syarikat membangunkan produk yang baru untuk di pasarkan. TAHAP PENGENALAN Adalah tahap di mana produk terbaru tersebut mula dipasarkan kepada pengguna TAHAP PERTUMBUHAN Adalah tahap dimana produk ini telah diterima dalam pasaran serta jualan telah jualan dan keuntungan menigkat.

TAHAP KEMATANGAN Adalah tahap dimana jualan telah menurun dan keuntungan juga telah menurun TAHAP PENURUNAN Adalah tahap dimana produk telah tidak mendapat sambutan di pasaran dan membawa kepada keuntungan yang merosot PENGEDARAN DEFINISI Pengedaran sesuatu produk bermula dari titik pengeluaran produk oleh syarikat kepada titik penggunaan produk oleh pengguna Ia merupakan satu proses pemindahan produk dari pusat pengeluaran kepada pengguna di tempat dan masa yang diperlukan oleh pengguna.

9

Memerlukan saluran agihan yang menyeluruh bagi memastikan produk yang dikeluarkan akan medah di beli atau didapati oleh pengguna. SALURAN AGIHAN Adalah satu kumpulan organisasi yang saling bergantungan antara satu sama lain dalam proses pengedaran. ANTARA FUNGSI_FUNGSI PENGEDARAN i. ii. iii. iv. v. YANG DILAKUKAN DALAM

Mengumpul dan mengagihkan maklumat pemasaran Mempromosikan tawaran sesuatu produk Menghubungkan pengguna yang berpontensi dengan pengeluar Memadankan tawaran promosi sesuatu produk supaya sesuai dengan kehendak pengguna Merundingkan harga yang sesuai dan lain-lain syarat yang berkaitan dengan penawaran supaya pemilikan sesuatu produk itu dapat bertukar tangan daripada penjual kepada pembeli

TINGKAH LAKU SALURAN AGIHAN Dipengaruhi oleh tahap kerjasama yang diamalkan antara ahliahli ataupun organisasi yang berfungsi dalam saluran agihan tersebut.Jika tahap kerjasama itu tidal berjalan lancer, maka konflik saluran akan berlaku KONFLIK SALURAN Terdapat dua jenis konflik: a) KONFLIK MENDATAR Ialah konflik yang berlaku antara firma di peringkat yang sama dalam saluran agihan seperti dua atau lebih peruncit b) KONFLIK MENEGAK

10

Konflik yang berlaku antara beberapa tahap yang berbeza dalam saluran yang sama seperti syarikat pengeluar dengan ahli atau organisasi dalam sluran agihan Membentuk saluran agihan meliputi pekara_pekara berikut: a) b) c) d) Menganalisis keperluan perkhidmatan pengguna Mengadakan objiktif dan kengkangan saluran agihan Mengenal pasti alternative saluran agihan Menilai saluran agihan

MENGANALISIS KEPERLUAN PERKHIDMATAN PENGGUNA Iaitu dengan bertanyakan soalan apakah yang dikehendaki oleh pengguna daripada saluran agihan? Contohnya adakah pengguna lebih suka membeli di lokasi yang dekat dengan mereka atau pengguna sanggup bergerak lebih jauh ke pusat penjualan produk?adakah pengguna sanggup menunggu atau suka kepada penghantaran yang segera dan lain-lain soalan yang berkaitan dengan kehendak pengguna. MENGADAKAN OBJEKTIF DAN KENGKANGAN SALURAN AGIHAN OBJEKTIF DI PENGARUHI OLEH Cirri-ciri produk, contohnya produk yang tidak tahan lama seperti makanan mentah memerlukan pasaran langsung bagi mengelak kelewatan kerana ia akan merosakkan produk berkenaan Ciri-ciri syarikat,bergantung kewangan syarikat kepada saiz dan kedudukan

Ciri-ciri orang tengah syarikat mesti mencari orang tengah yang sanggup dan berkemampuan untuk melaksanakan tugasan yang dikehendaki. Saluran pesaing syarikat, perlu mengatahui tahap dan jenis saluran agihan yang digunakan oleh pesaingnya Faktor persekitaran,seperti kehendak perundangan faktor ekonomi setempat dan

MENGENAL PASTI ALTERNATIF SALURAN AGIHAN ALTERNATIF SALURAN AGIHAN DIPENGARUHI OLEH Jenis orang tengah

11

Bilangan orang tengah diperlukan Tanggungjawab ahli atau organisasi yang terlibat dengan saluran agihan, meliputi persetujuan dengan syarikat pengeluar berkenaan dengan harga jualan, syarat-syarat jualan dan lainlain yang berkaitan MENILAI SALURAN AGIHAN Penilaian dilakukan dengan beberapa kriteria: KRITERIA EKONOMI, adakah dengan menggunakan saluran agihan lebih meguntungkan atau pasukan juru jual syarikat dikatakan lebih baik?

KRITERIA KAWALAN, adakah lebih sukar untuk mengawal pasukan jurujual syarikat atau mengawal orang tengah dilantik? a) Selepas reka bentuk saluran agihan telah dilaksanakan, syarikat perlu pula melaksanakan pengurusan saluran agihan yang meliputi pekara-pekara berikut: Pemilihan ahli saluran agihan, supaya ahli yang di pilih sesuai dengan kehendak dan piawaian syarikat Memotivasikan ahli sluran agihan, semua ahli perlu mencapai pretasi yang baik Menilai pretasi ahli saluran agihan, supaya ahli-ahli dapat di nilai berdasarkan standard yang telah di tetapkan. b) Pengurusan logistic dan agihan fizikal(logistic pemasaran) adalah berkaitan dengan pengurusan produk akhir syarikat dimana melibatkat aktiviti penyompanan atau pengudangan produk, pengendalian produk daripada peringkat penggunaan, dan pergerakan produk supaya produk tersebut mudah didapati oleh pengguna dalam kuantiti, di tempat, pada masa dan harga yang sepatutnya.

12

produk Utama

13

Produk Sampingan

14