of 18 /18
Penggunaan Mobile Learning (M- Learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar pendidikan tahun 1 UKM

Perbentangan kaedah kajian

Embed Size (px)

Text of Perbentangan kaedah kajian

Penggunaan Mobile Learning (M-Learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar pendidikan tahun 1 UKM

NABILAH BINTI OTHMANP79150

Tajuk :Penggunaan M- Learning dalam kalangan pelajar UKM.

To view this presentation, first, turn up your volume and second, launch the self-running slide show.2

Mengkaji penggunaan Mobile Learning (M-Learning) untuk tujuan pembelajaran dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan Tahun 1 UKM

TUJUAN KAJIAN

To view this presentation, first, turn up your volume and second, launch the self-running slide show.3

Penyataan Masalah

Presentations are a powerful communication medium.

4

Penyataan Masalah

Tujuan penyelidik menjalankan kajian ini adalah untuk meninjau penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan UKM memandangkan kurangnya panduan penggunaan M-Learning dalam bidang pendidikan. Oleh yang demikian, pengkaji berpendapat bahawa, penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran berkemungkinan dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum ini. Perkara utama yang hendak dilihat adalah dari aspek tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM untuk tujuan pembelajaran, tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan M-learning untuk tujuan pembelajaran, dan keberkesanan penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran pelajar

Along the way weve discovered5

OBJEKTIF KAJIAN

Theyre there to see you. To be inspired by your message6

Mengenalpasti tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM untuk tujuan pembelajaran

The first rule is: Treat your audience as king.7

Mengenalpasti tahap penerimaan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM terhadap penggunaan M-Learning

2

The first rule is: Treat your audience as king.8

Mengenalpasti keberkesanan penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran bagi pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM

3

The second rule is: Spread ideas and move people.9

PERSOALAN KAJIANi) Apakah tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar Pendidikan tahun 1 UKM untuk tujuan pembelajaran?

ii) Apakah tahap penerimaan pelajar Pendidikan tahun 1 di UKM terhadap penggunaan M-Learning untuk tujuan pembelajaran?

iii) Adakah M-Learning membawa keberkesanan penggunaannya untuk tujaan pembelajaran pelajar Pendidikan tahun 1 di UKM?

Give them those things in a clear, easily understandable way10

METODOLOGIKAJIAN

You are not giving your presentation to have another meeting. You are there to covey meaning.11

Mahasiswa dan Mahasiswi tahun satu Fakulti Pendidikan, UKM tahun 1SAMPEL KAJIAN

Half of the people in your audience are verbal thinkers and the other half are visual.12

KAEDAHPENGUMPULANDATAKUANTITATIFEdaran soal selidik(skala likert) kepada pelajar melalui atas talian-SPSS

INSTRUMENTKAJIAN

But also change the world. (Well, at least your part of the world.)14

Apakah tahap kemahiran penggunaan M-Learning dalam kalangan pelajar Pendidikan tahun 1 UKM untuk tujuan pembelajaran? 1.Tiada kemahiran 2.Sedikit kemahiran 3.Sederhana kemahiran 4.Mahir 5.Sangat mahirSKALA

Nyatakan kemahiran anda menggunakan internetdi Smartphone?Nyatakan kemahiran anda menggunakan smartphone untuk tujuan pembelajaran?Nyatakan kemahiran anda mencari maklumat menggunakan smartphone?Nyatakan kemahiran anda memuat turun maklumat menggunakan smartphone?Nyatakan kemahiran anda untuk membuat nota kuliah menggunakan Smartphone.

15

Saya sering menggunakan smartphone dalam urusan pembelajaran saya. Saya menyedari bahawa penggunaan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya.Saya lebih suka mendengar penerangan daripada guru untuk tujuan pembelajaran saya.Pencarian maklumat menggunakan smartphone memudahkan aktiviti pembelajaran saya.Penggunaan Smartphone untuk tujuan pembelajaran banyak memberi kesukaran kepada saya.

Apakah tahap penerimaan pelajar tahun 1 Fakulti Pendidikan UKM terhadap penggunaan E-Learning dan M-Learning untuk tujuan pembelajaran ?

1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setujuSKALA

16

Penggunaan smartphone membantu saya memahami sesuatu topik pembelajaran..Penggunaan smartphone menyukarkan saya untuk memuat turun sesuatu bahan Dengan adanya mobile learning saya tidak perlu lagi menyalin nota.Pengaplikasian mobile learning boleh mengubah corak latihan mengajar atau pedagogi pada masa kini .perkongsian nota di antara para pelajartelah dimudahkan dengan adanya alatan mudah alih seperti PDA dalam kalangan pelajar. Mereka tidak perlu lagi duduk dihadapan komputer untuk memuat turun nota.

Adakah M-Learning membawa keberkesanan penggunaannya untuk tujaan pembelajaran pelajar Pendidikan tahun 1 UKM?

SKALA1.sangat tidak setuju 2.tidak setuju 3.tidak pasti 4.setuju 5.sangat setuju

17

SEKIAN TERIMA KASIH