GeoMedia vezba 1.1-b

 • View
  231

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Korisnicko uputstvo vezba 1.1-b

Text of GeoMedia vezba 1.1-b

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Kreiranje slojevaIz glavnog menija bira se opcija Warehouse Feature Class Definition.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  U prozoru koji se otvorio, prikazana su sva skladita u radnom okruenju. Ozna i se skladite VIK, klikne se na dugme New i unesu se parametri i atributi skladita VIK.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Na kartici General, za Name se unese naziv sloja, npr. vodovod, a za Geometry type iz padaju eg menija se izabere opcija line jer je u pitanju crtanje vodovodnih cevi.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Zatim se klikne na karticu Attributes i navedu se atributi za koje e se unositi vrednosti u skladite.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Kada se zavri sa unosom, potvrda unosa se vri klikom na OK. Pojavljuje se prozor u kome program pita da li da on generie primarni klju to se prihvata klikom na YES.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Kao to se vidi sa slike kreiran je sloj vodovod. Prozor se zatvara klikom na dugme Close.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Ako kasnije bude postojala potreba za promenom naziva ili tipa atributa, iz glavnog menija se izabere Warehouse Feature Class Definition Edit.Na isti na in se kreiraju i slojevi za skladita URB i KOM. Za skladite URB podeavanja su slede a: na kartici General u polje Name unese se naziv sloja parcele a za Geometry Type izabere se opcija Area.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Zatim se klikne na karticu Attributes i navedu se atributi za koje e se unositi vrednosti u skladite. Kod atributa slika ekira se

  opcija hypertext.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Ispod atributa slika dodat je atribut ID1 tipa AutoNumber koji se bira za primarni klju klikom na dugme Set Primary Key. Klikom na OK se potvrde podeavanja pa se klikom na Close zatvori preostali otvoreni prozor.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Kao to se vidi sa slike kreiran je i sloj parcele.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Da bi slojevi vodovod i parcele bili vidljivi u MapWindow-u koji je otvoren, iz glavnog menija izabere se opcija Legend Add Legend Entries.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  U novootvorenom prozoru ozna e se slojevi koji treba da budu vidljivi na mapi i klikne se na OK.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Slojevi parcele i vodovod su dodati na levoj strani MapWindow-a. Prikaz slojeva na mapi je mogu e menjati tako to se desnim tasterom klikne na sloj i izabere se opcija Legend Entry Properties .

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Mogu e je izabrati boju prikaza, da li e imati okvir ili ne kao i irinu okvira ukoliko postoji, a zavisno od toga da li su u pitanju linije ili podru ja .

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  CrtanjeNajpre se nekim od alata uveli a neki deo mape. Zatim se iz glavnog menija bira Insert Feature.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Iz padaju eg menija se izabere vodovod ili parcele pa se crtaju vodovodne cevi ili se ozna avaju parcele.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Duplim klikom se zavrava cev ili parcela i otvara se properties za nacrtani objekat u koji se unose vrednosti za definisane atribute tog objekta.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Na slici je prikazano kako izgledaju nacrtani slojevi.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Kod atributa slika sloja Parcele ekirana je opcija Hipertext tako da je mogu e navesti putanju do neke slike za pojedina ni objekat. Duplim klikom na parcelu koju smo nacrtali otvorimo Properties a zatim desnim tasterom mia kliknemo u polje Value atributa slika i izaberemo Insert.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Navedemo putanju do eljene slike i kliknemo na Open.

 • Click to edit Master subtitle style

  3/4/11

  Klikom na OK zatvaramo Properties prozor.

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22