Click here to load reader

Eko‐škole međunarodni program - GOV.me

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Eko‐škole međunarodni program - GOV.me

Meunarodni program Ekoškole u Srbiji
Srbija Meunarodne Ekoškole zajedno
30.860 uenika preko 15 miliona uenika
2.832 nastavnika preko 1 milion nastavnika
63 VOU
DUSŠ 4 VŠSS
2. Ocena stanja ivotne sredine 3. Izrada programa rada 
(akcionog plana) 4. Praenje stanja i ocenjivanje 5. Rad prema nastavnom planu 
i programu 6. Obaveštavanje javnosti i 
ukljuivanje medija 7. Oznaavanje i oglašavanje 
programa u školi
1. Osnivanje ekoodbora
• Glavni lanovi ekoodbora – uenici (još uvek  nije svugde prihvaeno i realizovano u  potpunosti)
• Ukljuivanje lokalne zajednice (u razvoju,  pojedine škole u potpunosti primenjuju)
• Sastanci, zapisnici (redovno se prate) • Nedostaje podrška resornih ministarstava
2. Ocena stanja ivotne sredine uglavnom rade nastavnici, preporuka da se radi sa uenicima, 
realizovano u 70% Ekoškola na taj nain
3. Izrada akcionog plana u potpunosti prihvaeno u realizovano u svim Ekoškolama
4. Praenje stanja i ocenjivanje uglavnom rade nastavnici, preporuka da se radi sa uenicima, 
realizovano u 70% Ekoškola na taj nain, Ekopatrole
* Vremenski okvir – školska godina
5. Rad prema nastavnom planu i programu realizovano u potpunosti u svim Ekoškolama
6. Obaveštavanje javnosti i ukljuivanje  medija
7. Oznaavanje i oglašavanje programa u  školi
• Ekokodeks • Logo ekoškole • Stalni pano • Promenljivi pano • U potpunosti 
realizovano
• Prijava škola  • 19.23.01.2016 isporuka kesa • 02.02.2016. poetak aktivnosti • 30.04.2016. završetak aktivnosti • 19.05.2016. objavljivanje 
rezultata • 26.05.2016. dodela priznanja
EKOPAKET 2016 Aktivnost pravilnog prikupljanja i odlaganja višeslojne kartonske ambalae i kreativni nagradni konkurs za sve prijavljene škole
Kontakt
www.ambassadorsenv.com