Click here to load reader

Dedno pravo – vaje 20.1.2011

 • View
  62

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dedno pravo – vaje 20.1.2011. dr. Andrej Ekart. Razpolaganje v dovoljen namen. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dedno pravo – vaje 20.1.2011

 • dr. Andrej Ekart

 • 80-letni Z bi elel del svojega premoenja, in sicer hio v okolici Ptuja ter denarna sredstva veje vrednosti, po svoji smrti trajno nameniti za zdravljenje odvisnikov, pomo odvisnikom in njihovim svojcem. Svetujte mu, kaj lahko stori?

 • Zapustnica je za asa ivljenja 7/8 svojega premoenja darovala herki, sinu pa ni zapustila ni. Kaj predlagate sinu?

 • Tekom zapuinskega postopka po pokojni A je sin predlagal, da se v zapuino vrne nepreminine x, da se dopolni nujni dele. Sodie njegovega predloga ni upotevalo in izdalo sklep o dedovanju. Kaj mu predlagate?

 • Po izdaji sklepa o dedovanju po pokojnem A se je pojavil njegov nezakonski sin B. Kako naj B uveljavlja pravice iz zapuine?

 • Po izdaji sklepa o dedovanju, s katerim je bilo uvedeno zakonito dedovanje, je dedi A zvedel, da je dedinja B (njegova sestra) za asa zapustnikovega premoenja prejela v dar nakit v vrednosti zapuine. Kaj mu predlagate?

 • Jure je napravil oporoko pod vplivom gronje svojega sina Mirka, ki mu je grozil, da se ne bo ve nikoli z njim pogovarjal, e ne bo v oporoki doloil, da celotno svoje premoenje zapua njemu. S tako dolobo v oporoki je namre Mirko elel izkljuiti iz dedovanja svojega brata in sestro. Ali se bo oporoka kljub temu tela za veljavno in kako se bo opravilo dedovanje zapuine?

 • Zapustnik je v oporoki zapisal, da pripade 3/10 nepreminin osebi A, ker je dolga leta delala na kmetiji in da ji za trud in delo dolguje plailo, katerega je sam ovrednotil v viini 3/10 od svojega nepreminega premoenja.a)Za kaken pravni institut gre?b)Na kaknen nain lahko oseba A uveljavlja svoj zahtevek?c)Kako naj A uveljavlja svoje pravice, e je zapustnikova potomka?

 • Zapustnica je podpisala listino pogodba, ki jo je lastnorono podpisala, na listini pa sta tudi podpisa dveh pri. Zapisala je, da po svoji smrti izroam v trajno last S. K. naslednje: hio ...". Obenem je zapustnica naloila S.K. vzdrevanje domaije, prepoved nadaljnje prodaje in vzdrevanje groba, obiskovanje v domu na P. in tudi, da jo vzame domov v popolno oskrbo v primeru, da se ji stanje izbolja. Ali je S.K. dedinja? Za kaken pravni institut gre?Kaj e se S.K. na oporoki podpie in zavee izpolniti bremena ali gre e vedno za oporoko?

 • V zapisu oporoke je najprej doloilo, da razpolaga sestra oporoiteljice, t.j. . M., z vsemi premininami in nepremininami popolnoma samostojno. Nadalje pa je v oporoki doloilo, da pripadajo vse preminine in nepreminine neaku L. N., e bo skrbel za sestro oporoiteljice, t.j. za . M. Kdo je dedi zapustnice?Kako naj postopa sodie napotitev na pravdo?

 • Zapustnik je v oporoki zapisal, da gre premoenje svojim otrokom, del premoenja v obliki ekoloke kmetije pa njegovemu neaku. Neaku je naloil, da mora v roku enega leta od njegove smrti zaeti s proizvodnjo ekoloko pridelanega mleka, ki ga naj prodaja prebivalcem kraja H, sicer ne more dedovati. Neak se je namesto v ekoloko pridelavo mleka usmeril v gozdarstvo. Za kaken intitut gre? Kaj svetujete zapustnikovim otrokom?

 • Zapustnica je napravila dve pisni oporoki. Prvo pred priami z dne 16.07.1998, v kateri je namenila svoje premoenje pastorku. Drugo oporoko z dne 20.05.1999, v kateri ni preklicala prejnje, pa je lastnorono napisala in podpisala, zraven pa so se podpisale e 4 osebe, od teh sta bila dva neaka, ki jima je v oporoki namenila svoje premoenje. Ali je pozneja oporoka veljavna? Ali razveljavlja prejnjo? Kako naj postopa sodie?

  **

Search related