of 9 /9
Ponedeljek 1.6: 10:30-12:05 1.1: 12:10-13:45 1.3: 13:50-15:25 Četrtek 1.2: 11:20-12:55 1.5: 13:00-14:35 1.4: 14:40-16:15 Obkrožili ste svojo vpisno številko! DOGOVOR na naslednji uri! Laboratorijske vaje AP 1.6 1.1 1.3 1.2 1.5 1.4 9130076 9130002 9130218 9130015 9130061 9130057 9130078 9130003 9130036 9130016 9130063 9130059 9130079 9130004 9130219 9130017 9130064 9130060 9130080 9130006 9130039 9130019 9130067 9130047 9130081 9130007 9130040 9130021 9130228 9130048 9130082 9130212 9130043 9130023 9130069 9130049 9130083 9130009 9130045 9130027 9130072 9130050 9130085 9130010 9130046 9130028 9120247 9130225 9130084 9130011 9130167 9130172 9130075 9130088 9130086 9130014 9130038 9130032 9130062 9130051 9130077 9130005 9130041 9130213 9130226 9130052 9130169 9130013 9130042 9130020 9130227 9130222 9130231 9120204 9130044 9130025 9130068 9130053 9120056 9130211 9130197 9130215 9130070 9130223 9130012 9130034 9130030 9130073 9130056

Laboratorijske vaje AP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laboratorijske vaje AP. Ponedeljek 1.6: 10:30-12:05 1.1: 12:10-13:45 1.3: 13:50-15:25 Četrtek 1.2: 11:20-12:55 1.5: 13:00-14:35 1.4: 14:40-16:15 Obkrožili ste svojo vpisno številko! DOGOVOR na naslednji uri!. Pogosta vprašanja. Obveznosti pred izpitom - PowerPoint PPT Presentation

Text of Laboratorijske vaje AP

Page 1: Laboratorijske vaje AP

• Ponedeljek – 1.6: 10:30-12:05– 1.1: 12:10-13:45– 1.3: 13:50-15:25

• Četrtek– 1.2: 11:20-12:55– 1.5: 13:00-14:35– 1.4: 14:40-16:15

Obkrožili ste svojo vpisno številko!DOGOVOR na

naslednji uri!

Laboratorijske vaje AP1.6 1.1 1.3 1.2 1.5 1.49130076 9130002 9130218 9130015 9130061 91300579130078 9130003 9130036 9130016 9130063 91300599130079 9130004 9130219 9130017 9130064 91300609130080 9130006 9130039 9130019 9130067 91300479130081 9130007 9130040 9130021 9130228 91300489130082 9130212 9130043 9130023 9130069 91300499130083 9130009 9130045 9130027 9130072 91300509130085 9130010 9130046 9130028 9120247 91302259130084 9130011 9130167 9130172 9130075 91300889130086 9130014 9130038 9130032 9130062 91300519130077 9130005 9130041 9130213 9130226 91300529130169 9130013 9130042 9130020 9130227 91302229130231 9120204 9130044 9130025 9130068 91300539120056 9130211 9130197 9130215 9130070 9130223

9130012 9130034 9130030 9130073 9130056

Page 2: Laboratorijske vaje AP

Pogosta vprašanja• Obveznosti pred izpitom • udeležiti se vsaj enih pog. ur najavite se po e-pošti • opraviti lab. vaje (natisnite datoteke VAJA)• opraviti domače naloge (DN): če opravite v roku – boljša ocena vaj

pisno/praktični izdelek (IZD) vam izboljša oceno• Ocena izpit/vaje• Vaje: LabVajeIN(2KolokvijaALIPisniDel)(3/4)INDomačeNaloge(1/4)) • Izpit: Dve vprašanji(6/10) IN Izdelki(1/10) IN Ankete(3/10)• Primeri:

– Vaje = 3/4*(kol(60% + 40%))+1/4*(DN(0%)) = 38% .. NZ(4)– Vaje = 3/4*(pis(80%))+1/4*(DN(100%)) = 85% .. PD(9) – Izpit = 6/10*(ust(100%))+1/10*(izd(0%))+3/10*(ank(0%)) = 60% ..ZD(6) – Izpit = 6/10*(ust(100%))+1/10*(izd(50%))+3/10*(ank(50%)) = 80% .. PD(8)– Izpit = 6/10*(ust(60%))+1/10*(izd(50%))+3/10*(ank(50%)) = 60% .. ZD(6)

Page 3: Laboratorijske vaje AP

Poglavja• Elektrostatika • Elektrodinamika• Elementi električnega tokokroga • Veriga generiranja, transformiranja in

uporabe električne energije

• Osnove digitalne elektronike

• Osnove telekomunikacij

Page 4: Laboratorijske vaje AP

Elektrostatika

1

22 2

4TqEr

22 2 2

1

2

12

24 4TTq qE rV rr r

q1

q2T1

T2

T2’

r2

r2’

2 2 22 2 2

1 1 122' 2'

2' 2'2

1 14 4 4T TT Tq q q

r rq q

r rUA q q

12' 2

2'

4TqEr

12'

2'4VT r

q

DELO PRI PREMIKANJU naboja q2

ET2

ET2’

Page 5: Laboratorijske vaje AP

Elektrostatika

• Orbite (kliknite za ponazoritev delovanja sil med naboji v atomih) • Prebojna napetost razelektritev v ozračju nosi s seboj posledice?

Benjamin Franklin 1752 dokazal, da je atmosferska strela enaka iskri, ki nastane med nasprotno naelektrenimi kovinskimi kroglami

Razelektritev s strelo (koncentriranje nabojev: influenca, ionizacija, naelektritev oblakov)

Page 6: Laboratorijske vaje AP

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (Pavia) opazil sorazmerje med napetostjo na elementu in vanj shranjenim nabojem. Iznašel je električno baterijo, enota za napetost se imenuje po njem.

UQC

ACd

Elektrostatikakapacitivnost C izražena na dva načina

A

d

Q

U

Page 7: Laboratorijske vaje AP

Desetiške predponegiga meg

akilo mili mikr

onano

G M k m μ n

109 106 103 100 10-3 10-6 10-9

GHz MJ kW A mV μF nN

predpona

oznaka

potenca

primer uporabe

Page 8: Laboratorijske vaje AP

S senzorji zaznavamo: dinamične pospeške (sunke in tresljaje) in

statične pospeške (naklone ali težnostni pospešek)

http://www.sensorland.com/HowPage023.html

Elektrostatika

0,7μg

glavnikaste kovinske strukturevzmeti

smer gibanja 125μm

1,3 μm

mikro-elektromehanski senzorji – spremembe kapacitivnosti med strukturami

Page 9: Laboratorijske vaje AP

• Uporaba– senzorji meritve razlik kapacitivnosti, posredno

merimo pospešek, prostornino • z MEMS merimo pospeške in hitrosti vrtenja

okoli osi• zračna vreča • igrice

– fotokopirni stroj: sila v elektrostatičnem polju

Elektrostatika