of 20 /20
Matura vaje 4b, 4d

Matura vaje

 • Upload
  rafi

 • View
  94

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matura vaje. 4b, 4d. STATISTIKA. Populacija – množica , ki jo statistično proučujemo . Statistčna enota – elementi populacije . Vzorec ( slučajen ) – podmnožica populacije Podatki – Vrednost statistične enote = spremenljivke , podatek Numerični , opisni. UREJANJE podatkov. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Matura vaje

Page 1: Matura vaje

Matura vaje 4b, 4d

Page 2: Matura vaje
Page 3: Matura vaje
Page 4: Matura vaje
Page 5: Matura vaje
Page 6: Matura vaje
Page 7: Matura vaje
Page 8: Matura vaje
Page 9: Matura vaje
Page 10: Matura vaje
Page 11: Matura vaje

STATISTIKA

• Populacija – množica, ki jo statistično proučujemo.• Statistčna enota – elementi populacije.• Vzorec (slučajen) – podmnožica populacije• Podatki –• Vrednost statistične

enote=spremenljivke, podatek• Numerični, opisni

Page 12: Matura vaje

UREJANJE podatkov• Frekvenca statističnega znaka=n posamezno število statističnih

enot iste vrednosti.• Frekvenčni razredi= podatki zduženi v skupine. • Širina frekvenčnega razreda=razlika med zgornjo in spodnjo

mejo.• Sredina frekvenčnega razreda =aritmetična sredina mej.• Frekvenčna porazdelitev= vsaki vrednosti ali vsaki skupini

vrednosti pripišemo število posameznih enot s to vrednostjo ali frekvenco.

• Realivna frekvenca = kvocient med posamezno vrednostjo statističnega znaka in številom podatkov v frekvenčnem razredu.

• Komulativna frekvenca= pove koliko podatkov je zavzelo manjšo vrednost od zgornje meje frekvenčnega razreda.

Page 13: Matura vaje

Grafično prikazovanje • KROŽNI DIAGRAM• STOLPIČNI DIAGRAM (HISTOGRAM)• LINIJSKI DIAGRAM

Page 14: Matura vaje

Restavracija, naključno sprašujemo koliko ur so porabili za študij…• 18, 60, 72, 58,20, 15, 12, 26, 16, 29, 26, 41, 45, 25, 32, 24, 22,

55, 30, 31, 55, 39, 29, 44, 29, 14, 40, 31, 45, 62, 36, 52, 47, 38, 36, 23, 33, 44, 17, 24,

Page 15: Matura vaje

Tabela

f fx % kom1 10-19 6 6/40 15 62 20-29 11 11/4

028 17

3 30-39 9 9/40 23 26

4 40-49 7 7/40 18 33

5 50-59 4 4/40 10 37

6 60-69 2 2/40 5 39

7 70- 1 1/40 3 40

Page 16: Matura vaje

Histogram

1 2 3 4 5 6 70

2

4

6

8

10

12

Series1

Page 17: Matura vaje

V %

1234567

Page 18: Matura vaje

Linijski prikaz

1 2 3 4 5 6 70

2

4

6

8

10

12

Page 19: Matura vaje

Srednje vrednosti , modus, mediana

Page 20: Matura vaje

Razpršenost