opisna vaje postopki

 • View
  168

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

descriptive geometryfaculty of architecture

Text of opisna vaje postopki

 • asist. dr. Domen Kuar

  OPISNA GEOMETRIJA - NAVODILA ZA IZDELAVO PROGRAMOV 2007/2008

  Splono

  12 programov, ki se jih izdeluje v drugem semestru prvega letnika, predstavlja pogoj za pristop k pisnemu delu izpita. Programi so sestavljeni po sklopih iz naslednjih tem: 3 x Mongeova metoda 3 x senenje (Monge) 3 x aksonometrija 3 x perspektiva Naloge je mono dvigniti v asu govorilnih ur. Naenkrat je mono dobiti le po en sklop nalog. Ko je en sklop nalog zadovoljivo reen (v svinniku del pa stuiran na koku paus papirja), je mono dobiti naslednjega.

  Programi se riejo na eleshamer formata DIN A3 (pokonen). Za risanje se uporablja tu in letraton (ali podobno) za senenje. Lahko se rie tudi s pomojo raunalnika, vendar mora biti v tem primeru vse narisano z raunalnikom. Glede grafike se je treba drati navodil. V primeru risanja z raunalnikom ni potrebno uporabljati eleshamerja, ampak navaden papir formata A3.

  Besedilo

  Na zadnji strani je napisano (nalepljeno) besedilo naloge. Vaje t. 1, 4, 7 in 10 imajo poleg besedila napisan e potek reevanja.

  Robovi

  Risba ima rob 1.5 cm. K temu robu se doda e 0.7-1 cm roba v katerega piemo oznake. Pri vajah t. 2,3,6,9 in 12 se rob povea na 2.85 cm. Robovi niso tuirani! (rob zadaj je).

  rte

  Bistvene rte (podatki, reitve) so debele 1 mm (velja tudi za projekcijske rte -tloris, naris v aksonometriji). Nevidne rte so tanke (0.3 mm) in rtaste. Pomone rte so tanke (0.3 mm) in polne. Ordinale in svetlobni arki so pikasti (niso narisani v celotni dolini).

  Osi elips in konjugirani premeri so tanki (0.3 mm) in rtopine.

  Toke

  Toke se oznauje z krogcem 1.5 mm. Vse s krogcem oznaene toke morajo imeti oznake.

  Oznaka /rke/ so narisane s ablono 3.5 mm. Nepomembne toke lahko oznaimo samo s rto.

  Sence

  Smer arka se rie skozi kljuno toko (vrh, sredie,...) pikasto ter se ga oznai (", ). Konstrukcija senc mora biti vidna. Nasebne sence so svetleje, odsebne sence pa temneje. Senenje je v rnobeli tehniki. Za seenje se priporoa letraton.

  Robovi senc so tanki (0.3 mm) ter polni oz. rtasti, kjer so nevidni.

  Konstrukcija in enote

  Konstrukcija risbe mora biti razvidna. Enota je 1.5 cm.

  Posebnosti

  Vse elipse morajo imeti narisane osi (oz. konjugirane polmere), v eni od nalog pa mora biti narisana konstrukcija elipse po Rytzovi metodi.

  8. in 9. program morata imeti narisan e koordinatni sistem (po Weissbachu) v katerem je vrisan svetlobni arek, merilne skale za enote (Eo, Ex, Ey, Ez) ter risani predmet v tlorisu, narisu in stranskem risu ustrezno pomanjan.

  V perspektivi se rie sence tudi v osnovni ravnini, vendar se jih tu ne seni. V kolikor je podan svetlobni arek s kotoma proti osnovni in projekcijski ravnini, je potrebno narisati konstrukcijo svetlobnega arka.

  Beia, ki se nahajajo izven lista se samo nakaejo.

  Pri drugem programu je rist orientiran horizontalno!

  Pri tretjem programu je zahtevan tudi plastini model!

  Pri programih (5., 8., 9, in 11.), kjer si tudent sam izbere telo, je potrebna predhodna oddobritev telesa s strani profesorja ali asistenta.

 • Zadnja stran

  Zadnja stran ima rob 1.5 cm (tu). Spodnji del je razdeljen v tri okenca v katera se vpie tevilka programa (npr.: PROGRAM T. 1), olsko leto (2004/2005) ter ime in priimek.

  Za pisanje se uporablja ablona 5 mm.

  Besedilo naloge je napisano (ali nalepljeno) zgoraj.

  Pri programih t. 1,4,7 in 10 se pod besedilom naloge napie (ali nalepi) e potek reevanja naloge (v telegrafskem stilu).

  OPOZORILO!

  Naslednji primeri sluijo zgolj za grafino ilustracijo in ne za tudij snovi!

 • 1. PROGRAM

  Reevanje doloene naloge.

  primer*: (avtorica Manca Ahlin)

  Naloga: Narii tisto najkrajo prenico dveh mimobenic a(A1(6,19,2), A2(-8,1,6)) in b(B1(3,14,4), B2(-5,-1,14)), ki je vzporedna z narisno ravnino 2 in doloi pravo velikost te prenice!

  Postopek reevanja: - Doloimo prebodii premic s 2. - Skozi premico a postavimo ravnino, vzporedno z b. - Skozi e1 nariemo pravokotnico na 2" (to je e prava velikost prenice). - Prenico vzporedno prenesemo do premice a". - Prenico nariemo e v tlorisu, kjer je vzporedna x osi.

  Grafika: - podatki - debela polna rta - rezultat: - debela polna rta - rtopije (ker je rezultat hkrati tudi prava velikost) - konstrukcijske rte - tanka polna rta - ordinale - pikasta rta - toke - kroec 1.5 mm - oznake - ablona 3 - 3.5 mm

  * Vsi primeri so zaradi prezentacije pomanjani, zato so tudi rte ustrezno tanje in oznake ustrezno manje!

 • 2. PROGRAM

  Risanje po predlogi.

  primer: (avtorica Tjaa Majdi)

  Naloga: Narii v kavalirski, vojaki in izometrini aksonometriji ter v mongeovi projekciji risbo po predlogi iz knjige: Ivan Prebil, Opisna geometrija, Tehnika zaloba Slovenije, Ljubljana, 1994, str. 18, slika 19.

  Grafika: - na zgornji strani lista si sledijo: kavalirska, vojaka in izometrina aksonometrija, spodaj je trikrat narisana Mongeova projekcija - v kolikor so ravnine 1, 2, 3 prevelike, se jih del odree - rezultat (premica) - debela polna rta (tudi v narisni in tlorisni projekciji) - robovi ravnin 1, 2, 3 - tanka polna rta - konstrukcijske rte - tanka polna rta - ordinale - pikasta rta - toke - kroec 1.5 mm - za oznaevanje se uporablja na nain oznaevanja (toke - velike tiskane rke, premice, slednice - male tiskane rke, ravnine - velike grke rke,...) - oznake - ablona 3 - 3.5 mm

  POZOR!

  Od olskega leta 2003/2004 naprej se programa ne rie na pokonni format A3, ampak na vodoravni! To velja samo za 2. program!

 • 3. PROGRAM

  Risanje po predlogi.

  primer: (avtor Rok Bordon)

  Naloga: Narii v kavalirski aksonometriji ter v mongeovi projekciji risbo po predlogi iz knjige: C. Bonfigli & C. R. Braggio, Geometria descrittiva e prospettiva; Editore Ulrico Hoepli, Milano 1991; str. 57, slika 115!

  Grafika: - zgornji del lista zavzema Mongeova projekcija, spodnji pa kavalirska aksonometrija - podatki (premica) - debela polna rta (tudi projekcijske rte, e so vidne) - rezultat (prava velikost) - debela rtopina rta - robovi ravnin 1, 2: - vidni del - tanka polna rta - nevidni del - tanka rtkasta rta - konstrukcijske rte - tanka polna rta - ordinale - pikasta rta - toke - kroec 1.5 mm - za oznaevanje se uporablja na nain oznaevanja (toke - velike tiskane rke, premice, slednice - male tiskane rke, ravnine - velike grke rke,...) - oznake - ablona 3 - 3.5 mm

 • 4. PROGRAM

  Reevanje doloene naloge.

  primer: (avtorica Manca Ahlin)

  Naloga: Doloi vse sence, ki jih dajeta na tlorisni ravnini stojea krogla s srediem v toki S(4,7,4) in 14 enot visoka pokonna tristrana piramida s srediem osnovne ploskve v toki O(-3,12,0) in z dano toko A(-2,14,0)! Osvetlitev je ((x,) = +150, ( (x,) = -135)!

  Postopek: - dolimo senco vrha piramide na tlorisno ravnino - nasebne in odsebne sence na krogli so konstruirane s konstrukcijo elips - skozi vrh piramide in skozi robove sence piramide v tlorisu postavimo ravnini in z njima prereemo kroglo (tako dobimo senco piramide na kroglo) - vrh sence doloimo s pomojo stranskega risa

  Grafika: - podatki (krogla in piramida) - debela polna rta - rezultat (rob sence): - vidni del - tanka rta - nevidni rob sence - tanka rtkasta rta - arek - pikasta rta skozi najvanejo toko (vrh piramide) - sence: - nasebne svetleja (svetli letraton) - odsebna temneja (temni letraton) - konstrukcijske rte: - tanka polna rta - konjugirani premeri elips - tanka rtopina rta - ordinale - pikasta rta - toke - kroec 1.5 mm - oznake - ablona 3 - 3.5 mm

 • 5. PROGRAM

  Risanje in senenje vrtenine.

  primer: (avtorica Manca Ahlin)

  Naloga: Narii tako vrtenino (koaksialno sestavljeno telo), da jo lahko poimenuje in da jo sestavljajo tri geometrijska telesa: valj, stoec in krogla ter doloi nasebne in odsebne sence. Kot svetlobnih arkov izberi poljubno!

  Valj za lepljenje plakatov. Osvetlitev je ((x,) = +45, ((x,) = -60).

  Grafika: - podatki (valj za lepljenje plakatov): - debela polna rta - nevidni del - tanka rtkasta rta - rezultat (rob sence): - vidni del - tanka rta - nevidni rob sence - tanka rtkasta rta - arek - pikasta rta skozi najvanejo toko (sredie krogle) - sence: - nasebne svetleja (svetli letraton) - odsebna temneja (temni letraton) - konstrukcijske rte: - tanka polna rta - konjugirani premeri elips - tanka rtopina rta - Rytzova metoda - tanka polna rta - os telesa - tanka rtopina rta - ordinale - pikasta rta - toke - kroec 1.5 mm - oznake - ablona 3 - 3.5 mm

 • 6. PROGRAM

  Risanje po dani predlogi.

  primer: (avtor Domen Pogorevc)

  Naloga: Narii risbo z nasebnimi in odsebnimi sencami glede na dano podlogo, ki nosi oznako 36a! Risba naj ne bo ira od 24 cm!

  Grafika: - podatki (daljica in prizma) - vidni del - debela polna rta - nevidni del - tanka rtkasta rta - rezultat (rob sence): - vidni del tanka rta - nevidni rob sence - tanka rtkasta rta - senca daljice (vidni del) - dve tanki rti - senca daljice (nevidni del) - tanka rtkasta rta - arek - pikasta rta skozi vanejo toko (konec daljice) - sence: - nasebne svetleja (svetli letraton) - odsebna temneja (temni letraton) - konstrukcijske rte - tanka polna rta - robovi ravnin 1, 2 - tanka polna rta - ordinale - pikasta rta - toke - kroec 1.5 mm - oznake - ablona 3 - 3.5 mm

 • 7. PROGRAM

  Reevanje doloene naloge.

  primer: (avtor Renato Rajnar)

  Naloga: V normalno-aksonometrini projekciji s skrajevalnim razmerjem koordina