of 23 /23
TISKARSKI POSTOPKI 1 UVOD Deja Muck e-mail: [email protected] govorilne ure: ponedeljek: 11. – 12. 1 SPLOŠNE INFORMACIJE 2

TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur...

Page 1: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

TISKARSKI POSTOPKI 1

UVOD

Deja Mucke-mail: [email protected] ure: ponedeljek: 11. – 12.

1

SPLOŠNE INFORMACIJE

2

Page 2: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

3

PREDAVANJAq 30 ur

SEMINARJIq 15 ur

VAJEq 30 urDoc. dr. Urška Vrabič Brodnjak

DRUGE OBLIKE DELAq 15 ur

Prisotnost na predavanjih (80%), seminarjih in vajah 100%!

SPLOŠNE INFORMACIJE

4

Page 3: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

SEMINARSKE NALOGE q pisni del (elektronska oblika)q predstavitev (10 – 15 min)

DRUGE OBLIKE DELA interes?

Končna ocena izpitaq 20 % seminarq 30 % vajeq 50 % pisni izpit

SPLOŠNE INFORMACIJE

5

SEMINARSKA NALOGA

UVODq opredelitev izbrane temeq literaturi pregled

OSREDNJI DEL PREDSTAVITVE IZBRANE TEMEq splošne karakteristike q specifične lastnostiq slikovni, grafični material z razlago

ZAKLJUČEKq kritična ocena obravnavane tematike

LITERATURNI VIRIq knjigeq spletne strani

SPLOŠNE INFORMACIJE

6

Page 4: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

08. 10. 2018 predavanje15. 10. 2018 predavanja

22. 10. 2018 odpade29. 10. 2018 predavanja

05. 11. 2018 predavanje12. 11. 2018 predavanje19. 11. 2018 predavanje

26. 11. 2018 predavanja03. 12. 2018 predavanja

10. 12. 2018 seminar

17. 12. 2018 seminar24. 12. 2018 praznik31. 12. 2018 praznik

07. 01. 2019 seminar14. 01. 201921. 01. 2019

seminarseminar

SPLOŠNE INFORMACIJE

7

UVOD

q pregled tehnologij tiskaq konvencionalne tehnologije § visoki tisk (knjigo / flekso)§ globoki tisk§ litografija / ofsetni tisk§ sitotisk

q digitalne tehnologije (kratek pregled)

VSEBINA PREDMETA

8

Page 5: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

KAKOVOST TISKA

q sestava barvne reprodukcijeq rastriranjeq tiskovna in tiskarska kakovost

TISKARSKI STROJI IN SISTEMI – OFSETNI TISK

q splošna konfiguracijaq sistemi za§ barvni tisk§ tisk na pole§ tisk iz zvitka na zvitek§ tisk embalaže

VSEBINA PREDMETA

9

TISKARSKI MATERIALI

q tiskovni materialiq tiskarske barve§ sestava in zahteve (konvencionalne/ digitalne tehnologije tiska)

METODE SUŠENJA

q fizikalno sušenjeq kemično sušenjeq pomožno sušenje

VSEBINA PREDMETA

10

Page 6: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

KNJIGEq Kumar, M. Tehnologija grafičnih procesov, 3. dopolnjena izdaja,

Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana, junij 2008.q Kipphan, K., Handbook of Print Media, Springer, 2001.q Aull, M., Tehnologija tiska, Tehniška založba Slovenije, 1997 q Zjakić, I., Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska, Hrvatska sveučilišna

naklada, Zagreb, 2007. q Adams, J. M., Dolin, P. A., Printing technologies, Delmar, 2002q MacPHEE, J. Fundamentals of Lithographic Printing, Pittsburgh : GATF

Press, 1998.q Gabrijelčič, H., Vrabič, U. Priročnik za vaje, Ljubljana, 2015q …q strokovna revija Grafičarq standardi (SIST-ISO), specifikacije (Fogra, SystemBrunner, IFRA, SWOP,

SNAP, GraCol, NAA ...)

SPLETNE STRANIq proizvajalci ofsetnih tiskarskih strojev (Heidelberg, MAN Roland, KBA,

Komori, Müller-Martini ...), q tiskovnih materialov (Sappi ...), tiskarskih barv (Flint Ink, Sun

Chemical, Huber ...) in q naprav za vodenje procesov (X-Rite, Techkon ...).

LITERATURA

11

TISK 2 / TISKARSKI POSTOPKI 2

12

Page 7: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

UVOD

13

Odziv človeka na barve:„ko se človek odziva na vse barve enako je v ravnovesju“.

Page 8: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

NAPOVEDIq 1920: radio bo „zamenjal“ tiskq 1950: televizija bo „zamenjala“ tiskq 1980: računalnik bo „zamenjal“ tisk

UVOD

15

16

Page 9: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

GLOBALNI TRG TISKA

17

UVOD

Page 10: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

19

GLOBALNI TRG TISKA

20

Page 11: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

21

22

Page 12: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

23

24

Page 13: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

25

26

protetikaarhitektura strojništvo

urbanizem medicina

hrana

avtomobilska in vesoljska industrija

zobozdravstvo

vojska R&D

Page 14: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

27

4D-TISK

Večmaterialni, samosestavljivi objekti.

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

POMEN TISKARSKIH POSTOPKOV

Osnovni namen:q razmnoževanje (kopirne tehnike)q reproduciranje originalov (tisk)

TEHOLOGIJE TISKAq konvencionalne(digitalizirane)q digitalne

28

Page 15: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

GRAFIČNA INDUSTRIJA TISKA

KOMERCIALNI TISKcommercial printing

TISK EMBALAŽEpackaging

q katalogi (malo strani)q oglasiq poslovni dokumentiq …

q embalažaq etiketeq …

„IN-PLANT PRINTING“ „QUICK PRINTING“

q priročnikiq poslovne publikacijeq …

q brošureq postriq …

TISK PERIODIČNIH PUBLIKACIJpublishing

q knjigeq revijeq časopisiq ostala periodikaq …

29

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

30

Page 16: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

Grafično tehnološki procesi: q grafična priprava, q tiskanje in q grafična dodelava.

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

31

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

32

Page 17: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

Zaporedje postopkov v pripravi, tisku in dodelavi.

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

33

q slikovne / grafične datoteke, digitalne tekstovne datoteke q barvni izvlečki (C, M, Y, K)q Raster Image Processor - RIPq priprava tiskarskih plošč (valjev - cylinders) / direct Computerto Plate (to Cylinder)

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

34

Page 18: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

35

POMNILNIKI IN OBLIKE INFORMACIJ

Kopirna predloga q lahko film - fotoobčutljiv pomnilnik. qv pripravi se izdelajo barvni izvlečki, ki se preko osvetljevanja prenesejo na film

Digitalni medijiqso pomnilniki, hranijo informacijo v digitalni oblikiqneposreden prenos podatkov od digitalne priprave do tiskanja

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

36

Page 19: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

Tiskovna forma (TF) q služi za prenos TB na TMq razlikujejo se glede na vrsto in tehniko tiskaq za vsako TB posebej – barvni q glede na možnost navzemanja TB ločimo proste površine

(netiskovni elementi - NTE) in tiskovne površine (tiskovni elementi -TE).

UVOD V TISKARSKE POSTOPKEPOMNILNIKI IN OBLIKE INFORMACIJ

37

TISKARSKI MATERIALI

Tiskovni material (TM)qmaterial, na katerem se nahaja končni odtis (papir, plastika, les,

tekstil, usnje, kovina, steklo)qvrsta in lastnosti pogojujejo vrsto tiska, izbor TB (postopek

dodelave).

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

38

Page 20: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

TISKARSKI MATERIALI

Tiskarske barve (TB)qvodni osnovi, solventne, UV, na osnovi mineralnih olj …qpri digitalnih tiskarskih tehnikah je število barv manj

problematično, pri konvencionalnih tehnikah - za vsako barvo izdelati posebno TF

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

39

TISKARSKI STROJq izdelamo končni odtisqsestavljen iz tiskovnih členov (enobarvni, dvobarvni, štiribarvni,

itd). qna splošno sestavljen iz vlagalnega sistema, tiskovnih členov in

izlagalnega sistema.

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

40

Page 21: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

KAKOVOSTNE ZNAČILNOSTI TISKARSKIH POSTOPKOVqproces tiska je potrebno kontrolirati zaradi spreminjanja

rastrske pike med procesom tiskanja (parametri in nastavitve na tiskarskem stroju, lastnosti tiskarske barve, klimatski pogoji ...).

Standardizirane in nestandardizirane metode za analizo kakovosti tiska so:

q izdelava poskusnih in proizvodnih odtisovqvizualna analizaqdenzitometrijaqspektrofotometrija (barvna metrika)qslikovna analiza

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

41

TISKARSKO-TEHNIČNE KVALITATIVNE ZNAČILNOSTI BARVNEGA TISKA

Tiskovno kakovost določa:q natančno upodabljanje tonskih in barvnih vrednosti,q kvalitetno upodabljanje kontrastov,q optična gostota tiskarske barveq lastnosti rastrskih pikq kakovost odtisnjenih procesnih in neprocesnih barvq spekter in barvne vrednosti procesnih, neprocesnih barv q skladje, sivo ravnovesje.

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

42

Page 22: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

Tiskarsko-tehnične kvalitativne značilnosti večbarvnega tiska

Glavni kriteriji kakovosti tiska

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

43

IZDELKI OBSEG DODELAVE ZAHTEVNOSTenostavna

zahtevna

plakati

razglednice

etikete

časopisi

prospekti

obrazci

koledarji

revije

brošure

knjige

zloženke

UVOD V TISKARSKE POSTOPKE

44

Page 23: TISKARSKI POSTOPKI 11 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak DRUGE OBLIKE DELA q 15 ur Prisotnost na predavanjih

TEHNOLOGIJE TISKA

ANALOGNE / KONVENCIONALNETEHNOLOGIJE

DIGITALNETEHNOLOGIJE

DODAJALNETEHNOLOGIJE

PREPUSTNI TISK

PLOSKI TISK

VISOKI TISK

GLOBOKI TISK

ofsetni tisk brez vlaženja

knjigotisk

3D-tiskelektrofotografija

ionografija

magnetografija

kapljični tisk

termografija

fotografija

sitotisk

linijski

ciklostil

ofsetni tisk z vlaženjem

fleksotisk

rastrski

45

46

YOU ARE THE CREATOR