HAPPYWEEK 145 2015.11.23

 • View
  266

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 145 2015.11.23

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 23.11. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 145

  ZEMIT LID

  - JISTOTA

  AUDIO PEDNKA KARIRA A PODNIKN

  ENERGIE

  DN

  Tden od

  23.11. 2015

  NOVINKA

  Nov

  Program

  psychick

  a fyzick rovnovhy

  PLN FINANC

  NA 2016

  ZEMIT

  BYZNYS

  KONZULTACE

  ZEM

  ZZEM

  DOMOVA

  CYKLUS IVOTA LOVKA

  RODINN

  KRUH VIZE

  MJ PLN

  NA 2016

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Cena: 990 K/hod, vklad I-ing 2,475 K (2-3 hod)

  KONZULTACE

  Vklad Astrotypu

  siln/slab strnky

  pirozen talent - karira

  charakter osobnosti

  partnersk vztahy

  Feng Shui

  interir

  exterir

  Vklad I-ing

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  V Akademii tst mme 12 video semin kad semin je uren pro jednu ivotn oblast. Je jich dvanctjako hodin dne a hodin noci, jako msc v roce, jako nejdleitjch ivotnch orgn v tle, jako zvat vezvrokruhu 12 je slo ivotnho cyklu, tedy i 12 nejdleitjch oblast vaeho ivota. I ony tvo cyklusvaeho ivota a pokud tento cyklus nenaplnte cel, nikdy nedojdete do astnho cle.1.Poznn sebe sama2.ivotn cesta karira, povoln3.Vztahy4.Rodina5.Vae minulost a koeny6.Bohatstv7.Zdrav8.Pravidla9.Npomocn ptel10.Budoucnost11.Zzem a domov12.Vize a sny

  PRAVIDLA 12 OBLAST IVOTA

  AUDIO PEDNKA mp32. oblast: KARIRA & PODNIKN

  Audio penku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.602 556 479. Cena pednky je 59 K (5 = j, 9 = tst).

  spch v podnikn i karie zvis na tom, do jak mry pi n vyuvte a dlerozvjte sv pirozen talenty (o tom byla prvn pednka). Stle vce lid vdnen dob chce svj talent rozvjet a opout nudnou prci v korporacch.Pokud i vy chcete jt cestou svho talentu a pemnit ho v spn byznys,poslechnte si druhou pednku z cyklu Pravidla 12 oblast ivota.

  12

  SPCH V KARIE A PODNIKN

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Nyn vldne opravdu vjimenobdob roku. V minulmHAPPYWEEKu jsme si piblili,m je prosinec pod vldouKrysy tak zajmav. Jehohlavnm benefitem je fakt, evm dv pleitost co nejlpese pipravit na nov rok. Energieasu jsou velmi siln a aktivn.Pat k energim Jang (prostorpak zase k energim Jin). Takeas je ta energie, kter vmpomh vci nastartovat, zat,posunout se kupedu a ideln inahoru. A protoe Krysa je prvnzve zvrokruhu a je jangov,tak nen lep obdob proppravu zatku. Kdo umpracovat s energi asu v, e vese pohybuje v cyklech, kruzch,kdy kad kruh m svj zateka ve stejnm bod m i svjkonec. Kruh vm ukazuje jasnvvoj energie. Ukazuje vm, kdeenergie zan, kdy, kde a jakdlouho poroste, kdy budevyrovnan a kdy zase zaneklesat a mit ke svmu konci.Krysa je na zatku kruhu,cyklu. Take nyn se nachzteped rstem energi. Take ve,co nyn pipravte, me vyutenergii rstu, kter budensledovat. Je tedy nejlepdoba na to, abyste si pipravilipodrobn pln na pt rok, nacel jeho cyklus, tedy odprosince do prosincensledujcho roku. Jak vte,Krysa velmi dobe vldneschopnost pracovats informacemi.

  VYUIJTE

  VLDU

  KRYSY

  PLN

  2016

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  Take jak si mte takov plnpipravit? Mete se ditnsledujcmi kroky: Detailn si popite situaci, ve

  kter se nyn nachzte tj.stanovte si vchoz bod kruhu.

  Jasn si definujte, co m btkoncem kruhu, tj. v cl, mm vae aktivita v novm roceskonit.

  Dle si dobe promyslete, covechno potebujete udlat,zskat, nastavit, zvit apod.(nap. zlepit sv znmky vekole, zvit svj pjemv prci, zlepit kvalitu vrobyve va spolenosti, rozitsvoji firmu apod. vechnytyto aktivity pak smujte dorostouc fze kruhu.

  Pot si urete vechnyaktivity, kter muste udlatk tomu, abyste dosaenvsledky tak udreli a mohliz nich tit zisk vechny tytoinnosti pak nastavtev klesajc fzi kruhu.

  Tyto aktivity budou pak vaetzv. milnky na cest k cli.Zadejte si zde pesn asovsek od kdy, do kdy musteuritou aktivitu vykonvat,abyste stanovho milnku

  (mezi cle) doshli. Povte Krysu k tomu, aby

  vm zjistila co nejvceinformac k tomu, co a jakmte dlat, abyste mohlimilnku doshnout.

  Zskan informace analyzujtea vytvote na zklad ttoanalzy pln postupu co,jak, kdy, kde dlat.

  Vezmte si plnovac kalendna pt rok a vechny krokysi do nj zaneste zatek(kdy s danou aktivitouzanete), prbh (od kdy dokdy bude probhat), konec(kdy dan aktivita skon).

  Pln mus bt jasn a mustev nm uplatnit slu nvaznosti tj. urete, jak jednotlivaktivity budou za sebounavazovat. Co nejvce sevyhbejte pekryvu vceinnost ve stejnm asovmseku. Krysa m rdajednoduchost. Jen ta zajistplynul postup vped.

  Vyuijte metodu SMART pistanoven cl S = simple =jednoduch, M = measurable= miteln, A = agreed =odsouhlasen (pijmte ho asouhlaste s jeho dosaenm),

  R = realistic = realistick, T =time = asov termn, kdy clebude dosaeno. Tj. kad clmus bt jasn, muste umtzmit, zda-li jste cle doshli.Muste mt jistotu, e cleumte doshnout a mustevdt, kdy m bt cl splnn.P. SMART cle: zvenprofitu z dnench 2 mil K na3 mil K do konce roku 2016,nebo: zlepen sev pedmtech etina,matematika a fyzika z dnen3 na 1 na konenmvysvden, nebo: koup bytu2+1 za 3 mil K na pronjemjako investice do konceervence 2016 a jehodlouhodob pronjem(smlouva min. na 3 roky) za10 tis K msn od z 2016apod.

  Takto stanoven pln mustemt pipraven do konce vldyKrysy, tj. do 20.12. 2015, neboalespo do konce roku 2015.Pot pijde vlda Buvola,kter m tento pln rozjet adohldnout na to, aby byldotaen a do konce.

  m jasnj a detailnj pln budete mt, tm jednodueji doshnete svch cl. Nezapomete,pak jen sta dlat jednotliv kroky na zklad analzy informac a tm se plynule posouvat dopedu.Takto je stanovena vae cesta k cli (tj. stanovili jste si svoj kariru Gua 1 pro rok 2016). Pokud jimte nastavenou jednodue a jasn, mete provat krsn wu wei tj. konn nekonnm ak cli se nechte voln unet. Jednoduch, e?

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  ROK OPICE Jak vyut chytr energie Opice pro sv cle v roce 2016 prakticksemin

  23.1. 2016 10:00 18:00 hod, cena 1,800 K

  KARIRA Jak si nastavit svoji kariru (povoln, podnikn) na zklad svchpirozench talent a silnch strnek

  20.2. 2016 10:00 18:00 hod, cena 1,800 K

  RODINA-VZTAHY Jak hledat sprvnho partnera na cel ivot a jak zpartnerskho vztahu vytvoit silnou a prosperujc rodinu

  19.3. 2016 10:00 18:00 hod, cena 1,800 K

  Na semine se hlaste ji nyn. Poet mst je omezen na 20 lid. Hlsit se mete nadasa@byu.cz nebo na 602 556 479 nejpozdji do 20.12.2015.

  PLN SEMIN

  AKADEMIE TST 2016

  zapite si do svch di

  ROK

  OPICE

  23.1.

  KARIRA

  20.2.

  RODINA

  VZTAHY

  19.3.

  mailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  as je nesmrn siln energie. as je jedin, co

  v ivot skuten mte. Pokud ijete v opanm

  mdu a stle si stujete, e as nemte, e

  nesthte apod., pak s energi asu neumte

  pracovat a pln ji promrhte. Ve, co v ivot

  mete zskat, zskte pouze v uritm ase. as

  m obrovskou slu vm dt ve, co potebujete.

  Zrove vm ale vezme ve, co jste nevyuili.

  V ase se zatm neumte vracet zpt, take co bylo,

  bylo a u to znovu nikdy nebude. Pokud ijete v iluzi,

  e pokud jste to nezvldli letos, tak pt rok tak

  bude as, pak jste na omylu. Dan as existuje

  pouze v danm okamiku. Jakmile uplyne, je pry a

  s nm i veker jeho energie. Pt rok bude jin

  as, s jinou energi. Kad lovk se rod s njakm

  asovm potencilem. Pokud budeme brt njak

  prmrn vk lovka kolem 75 let, pak je to pesn

  tolik asu, kolik mte. Ve svch dvaceti letech mte

  55 let, ve tyiceti ji jen 35 let a v edesti jen 15

  let. Pokud si tedy myslte, e mte as do svch 40

  let, abyste konen zaali nco ve svm ivot eit,

  pak dlte velkou chybu. Protoe jste tm piili o 40

  let siln energie. A as je navc neprosn, pohybuje

  se ve stejnm cyklu, jako vechny energie. M svoji

  fzi rstu a fzi poklesu (Jang a Jin). Ve sv

  tyictce se tak nachzte na pomyslnm bodu

  zlomu, kdy se rostouc energie asu Jang zcela

  zastav a ped vldu klesajc energii Jin. Zante

  tak ztrcet energii asu, ale tak svoj vlastn. Take

  pak ji nejste schopni dlat stejnm zpsobem to, co

  jste mohli dlat nap. ve svch ticeti letech. Jak se

  k: co je pry, je fu. Navdy a nikdy se to nevrt.

  Pokud tedy chcete maximalizovat svj prospch

  z energie asu, pak byste svj ivot mli pizpsobit

  jeho energim a nechat se jimi unet. Tak, jako

  kad rostlina v, e pes zimu radji sp, na jae se

  klube ke svtu, v lt si uv maxima sv sly, aby

  mohla ped podzimem pinst sv plody a na

  podzim se postupn pipravuje k odpoinku, aby na

  jae mohla opt rst v pln sle, mli byste i vy takto

  vyuvat energii asu.

  Cyklus ivota a emu mte vnovat jeho fze:

  Fze narozen a rst obdob dtstv, od 1. do

  8. roku ivota poznvejte svt

  Fze maximalizace energie, rozvoj obdob

  puberty od 8. do 18. roku ivota ujasnte si

  CO chcete, jasn uvdomn si svho silnho

  talentu a zamen se na jeho vyuit

  Fze dozrvn energie post puberta,

  msen znalost s prvnmi zkuenostmi, rozvoj

  talentu od 18 do 30. roku ivota zkoumejte

  JAK toho doshnout

  Fze zralost obdob dosplosti budovn a

  rozmach prosperity ivota, realizace svho

  ivota, maximalizovat zisky ze svho talentu od

  30. do 50. roku ivota

  Fze ochrana dosaenho a zabezpeen rstu

  do budoucnosti, pedvn budovn, know-how

  a zkuenost svm nsledovnkm od 50. do

  60. roku ivota

  Fze odpoinek, pedvn mo