20140.1.06. happyweek 49

 • View
  339

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 20140.1.06. happyweek 49

 • 1. TDEN OD 6.1. 2014 . 049 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL www.akademiestesti.webs.com www.akademiestesti.webs.com a z element devo. Spojenm Prvn HAPPYWEEK v roce 2014 deva a kon pak ve zkratce nememe zat jinm tmatem vznikne devn k, tj. k, kter ne prv rokem 2014. O tomto vldne v roce deva. Tak to jen tak roce jsme se v pedchozch slech na vysvtlenou, aby nedochzelo HAPPYWEEKu ji nkolikrt ke zmatkm v nzvoslov. Vy, kte zmiovali. Take asi ji tute, e se zajmte o nae uen asi vte, vldcem tohoto roku bude siln e ve se d zkony pti DEVN K. Nkte z vs asi element. Jednm tmto zkonem vd, e k jako zve zvrokruhu je zkon rozen. Ten nm k, e je zve ohniv, tak pro mu v roce kad prvek rod prvek nsledujc. 2014 kme k devn? Je to z Take devo rod ohe, ohe rod toho dvodu, e v tomto roce zemi, zem rod kov, kov rod vodu vldnou dv zkladn energie: a voda rod devo. Slovo rozen energie zvrokruhu, tzv. meme chpat tak jako pozemskch vtv (jak je oznauje posiluje, dodv energii, nsk kosmologie) a energie podporuje apod. Kdy si tedy jednoho z pti element (devo, vezmeme tento zkon v roce 2014, ohe, zem, kov a voda), tedy tzv. kdy mme element devo a zve je pozemskch kmen. V roce 2014 ohniv k, pak nm vyjde nco tedy ze zvrokruhu vldne k velmi dleitho: tento rok deva bude velmi siln podporovat energii ohnivho kon. Take rok 201,4 bude opravdu velmi siln ovldn energi tohoto kon. Navc podvte-li se na energie, kter nm v roce 2014 pin letc hvzda, tak zjistte, e v roce 2014 bude vldnout energie Gua 4. To je energie jinovho deva. Take je tu dal devo, kter bude kon podporovat. Tm se sla kon jen zv. Navc energie Gua 4 je dosti podobn energim kon. M rda volnost, rozpnn, prostor, expanzi, nem moc rda omezen apod. Pokud bychom chtli udlat jaksi souet energi, pak bychom mli: jangov devo + jinov devo + ohniv k. Sla deva je obrovsk, protoe bude vldnout svoji celistvost. M jangov i jinov nboj souasn. Take konek se m kde pst . Dleit je si uvdomit, e oba elementy (devo a ohe) i k pat k jangovm energim. Take v roce 2014 bude obrovsk potencil k akci, k aktivit. Nen to rok na pemlen, dumn, i rozjmn. Toho jsme mli vyut v roce 2013, co byl rok hada, kter prv pemlenm ml ve pipravit k tomu, abychom v roce 2014 mohli vyrazit do akce a nemuseli se pemlenm ji zdrovat. Pemlen chce as a toho v roce 2014 moc mt nebudete. Rychlost me bt opravdu velk. K vm dod hodn sly k tomu, abyste doshli spchu, dostali se na vrchol. Ale pokud nebudete pipraveni, budete kon zdrovat, udl ve pro to, aby se od vs osvobodil a rozdup vs jen pro to, aby mohl sm voln bet kam se mu zachce. Jak se k: tst peje pipravenm. Pokud tedy jste pipraveni, mte svoji jasnou vizi, vte za m chcete jt, pak rok 2014 je tm pravm rokem, kdy se do toho mte vrhnout s vekerou vervou.
 • 2. SEMIN www.akademiestesti.webs.com ROK 2014 - DEVN K Celodenn semin vs nau, jak se mete na tento velmi siln rok pipravit. Tento rok opravdu bude platit: tst peje pipravenm Ukeme vm, jak tento rok ovlivn kadho z vs na zklad vaeho osobnho Astrotypu, kter zskte na tomto semini. Dozvte se, eho v roce 2014 muste rozhodn vyut a naopak, eho se urit vyvarovat. Datum konn: 19.1. 2014, 10:00 18:00 hod Msto konn: Lidick 6, Praha 5, prostor Drive Production Cena semine: 1,800 K Rezervaci msta poslejte na dasa@byu.cz
 • 3. FENG SHUI KLUB www.akademiestesti.webs.com Feng Shui Klub bude opt pijmat nov leny Po ronm psoben se opt otevraj brny Feng Shui Klubu pro nov leny. lenstv v Klubu vm umon prohloubit si sv znalosti v oblasti Feng Shui a nsk kosmologie v praxi. Klub se schz celoron kadch trnct dn v ter od 18.00 do 21:00 a e aktuln ppady ze ivota len Klubu i ppady jejich klient. Pokud mte zjem se do Feng Shui Klubu pihlsit, napite, prosm, na dasa@byu.cz. Zanme 14.1.2014. Ron lensk pspvek: 10.000,- K. Monost na spltky zloha 3.000,- K , pot 7.000,- K v pravidelnch msnch spltkch. www.fengshuiklub.webs.com
 • 4. www.akademiestesti.webs.com NOVORON PEDSEVZET Novoron pedsevzet je velk tma novho roku. Je to zatek nov, dlouh etapy. Dokonce mme jaksi vito, e sv sil, vsledky, spchy i nespchy mme vdy z hlediska roku. Hovome o spnm roce, tragickm roce, kme: To byl dobr/patn rok. apod. Take s kad rokem je tak jaksi velk oekvn, jak rok to bude. Co vm pinese. Ale jen mlo lid si uvdomuje, e rok jim sm jako takov nepinese nic. Ve si mus jaksi pinst sami . Co vm ale rok poskytuje? POTENCIL. Dv vm monosti jak pozitivn tak negativn. Pokud umte tyto monosti dopedu zjistit, pak se mte orientovat na ty pozitivn a tm negativnm se pokud mono vyhnout. Pokud vm tedy rok pin velk potencil aktivity (jako rok 2014), nen moc dobr si do novoronho pedsevzet dvat nco, co je naopak pasivn. Ke splnn takovho pedsevzet vm tento rok moc nepome. Pokud ale vymyslte pedsevzet, kter me erpat s pozitivnch energi roku, pak jeho splnn bude o to jednodu. Mnoho lid je vi novoronm pedsevzetm skeptick. Mon to ji nkolikrt zkoueli a nikdy to nevylo. Nebo to jen slyeli od lid kolem, e se jim to nikdy nepodailo splnit a tak to ani sami nezkus. Bohuel, u novoronho pedsevzet je ji tak hodn negativn energie, e jen ten nzev: novoron pedsevzet u mnoha lid sm evokuje nezdar. Lid maj tendenci kat: No jo, kdy sis to dal jako novoron pedsevzet, tak to urit nevyjde.. Tm je samozejm sla takovho pedsevzet velmi oslabena hned od zatku. Protoe do toho vstupujete s tm, e je stejn velk pravdpodobnost, e se to nespln a tak do toho hned dte poraeneckou energii. A kdy vstupujete do zpasu jako poraen, tak tak jako poraen ze zpasu odejdete. Pojme vak nyn hovoit o tom, jak si vytvoit pedsevzet na rok 2014. Nekejme mu novoron. Uvdomte si, e pedsevzet je rozhodnut. Rozhodnut nco udlat a neho doshnout. Vnmejte te, co km: nco udlat a neho doshnout. Jsou tu dv slova: udlat a doshnout. Prvn je udlat a druh je doshnout. A pesn to je i nvod jak rozhodnut splnit. Muste nejprve konat a tm konnm dospt k cli. Zrove vm to jasn k, e muste stanovit dv vci: cl (doshnout), ale i zpsob, jako ho doshnout (udlat). Tady se u dostvme k umn stanoven cle. Otzkou je, co je to cl jako takov? Cl, kterho umte doshnout. Cl, kter je pro vs vhodn. A jak cl je pro vs vhodn? O tom jsme v HAPPYWEEKu ji tak nkolikrt hovoili. Cl (to, co chceme) mus bt vdy to, s m se ctme lpe, kdy toho doshneme, ne ped tm. Pokud si stanovte cl, kter nezlep vai situaci a nepinese vce radosti a tst do ivota, pak to nen cl, ale propast, do kter se zbyten propadne spousty energie, kterou jste vnovali na jeho dosaen.
 • 5. Novoron pedsevzet.pokr. Clem nesm bt zskvn vc. Ty do ivota jako takovho tst nepin. Ano, urit budete naden, kdy se vm spln v sen a zskte nov auto, po kterm toute. Jak ale takov naden dlouho vydr? Do chvle, ne uvidte nkde hez auto? Pak se toti to auto, po kterm jste snili, stane zdrojem vaeho netst, protoe ji neodpovd tomu hezmu autu. Take rozhodn clem nem bt vc, i lovk (to sam plat i o hledn partnera). My jsme si kali, e v ivot ve zan cestou, mis, kterou zde v ivot chceme vykonat. U kadho je jin. Na konci tto mise, cesty m bt jasn vize, kter odpovd tto cest. Proto kad cl mus odpovdat va cest. Jinak vm tst nepinese, rozhodn ne dlouhodob. Take astn ivot nepin dosaen vci. Co ale dl ivot astnm je RST, POSTUP dopedu a v. Je to jeden ze zkladnch pil tst (naplnn, rovnovha, rst). Take nejde o to zskat nco, ale dostat se nkam ve svm ivot. Stt se nkm v ivot. Rst a postup m bt trval a proto i tst zde je trval. 1. Nestanovujte si za cl zskn urit vci, ale moment, kam se chcete posunout, km se chcete stt www.akademiestesti.webs.com 1. 2. 3. 4. Chci bt mladou atraktivn enou a k tomu potebuji zhubnout o 5 kilo Chci bt spn finann editel a k jeho image pat toto luxusn auto Chci bt spn hokejista a ti trnuj 4 hodiny kad den Apod. 2. Vam clem mus bt jen to, co doopravdy (ze srdce) chcete. Mus to bt vize, kter je vt, ne vy sami. Opt vs mus posunout nkam dl. Nesta si ci: pestanu kouit. Muste si ci, e se stanete lovkem, kter peuje o sv zdrav a chce t dle ne prmrn lid. A k tomu urit pat i to, e pestanete kouit. Dleit je, aby vs ta vize NADCHLA. Mus to bt nco, kvli emu kad rno rdi vstanete a budete se tit na to, e opt mete tento den se sv vizi piblit. Takov vize vs mus k sob PITAHOVAT. Pokud se do toho muste nutit, pak to nen ta prav vize. Vzpomete si na sv obdob zamilovanosti, kdy jste spatili toho druhho a ve vs k nmu thlo. Nemohli jste se dokat rna, a ho/ji zase uvidte. To je vize, to je sprvn cl. Mus vs PITAHOVAT. Pak vs dosahovn takov cle nevyerp, naopak, bude vs nabjet svoji energi. Pokud se muste nutit, pak do toho dvte jen svoji energii a dnou nezskvte zpt. Navc nutit se k nemu vyaduje slu vle a ta m tendenci se brzy vyerpat. 3. Pokud mte tu sprvnou vizi, pak vs mus pitahovat kad den. Kad den vs nut k tomu, abyste pro to nco udlali. Budete chtt o tom s kadm mluvit, budete na to kadou chvli myslet, budete si dvat obrzky sv vize vude kolem sebe, protoe najednou zjistte, e bez kontaktu s va viz ani nemete bt. Tak zanete svoj viz t. A jakmile to udlte, zanou se dt vci sami. Najednou zanete potkvat ty sprvn lidi, dostvat ty sprvn nabdky apod. A tak ani byste mli podrobn pln (i kdy i ten je vhodn), zjistte, e se ke sv vizi posouvte kad den, ani byste pro to museli nco dlat. Mte pocit, e se to dje samo. A to je pesn ten moment, ktermu se k WU WEI (konej nekonnm) a kter zde na zpad je nepochopen. Zde si vichni mysl, e kdy nebudou tvrd makat (nebo krst ), tak nic nezskaj. Ale tady jde o to pesn vdt, co chcete, naladit se na tuto energii, tm tou vc