HAPPYWEEK 183 - 2016.08.29

 • View
  518

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HAPPYWEEK 183 - 2016.08.29

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 29.8. 2016 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 183

  ENERGIE DNTden od 29.8. 2016

  Z VLDNE

  NM KOHOUT

  TAO =

  IJEME V

  BIPOLRNM

  SVT

  3 KURZY AKADEMIE TST

  BYZNYS: DEJTE

  SE ZPTKY DO

  LAT

  VAE CLE

  VIZE - SNY

  Interir: KOHOUT V INTERIRU

  LIFE COACH VIDEO III

  NAE

  PEDNKY

  V MSTSK

  KNIHOVN

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  CLE VIZE - SNY

  D se bez nadszky ci, e prv ivotn rovnovha je zkladem pro to, abyste dosahovali svch cl a sn bez velkho

  sil a vyerpn. ivot nem bt tk. Naopak, cesta k naplnnm snm m bt snadn, lehk a radostn. Ji samotn

  cesta m bt naplujc. A prv k tomu potebujete mt fungujc ivotn rovnovhu. Bez n je cesta k cli asto zbyten

  strastipln.

  KURZ IVOTN

  ROVNOVHA

  IX.seril lnk

  Chcete poznat sami sebe, svoji ivotn cestu a cle, kterch mte doshnout?

  Naume vs, jak si vytvoit rovnovhu pro zkvalitnn svho ivota a sladit

  vechny dleit oblasti vaeho ivota. Pihlaste se do naeho kurzu IVOTN

  ROVNOVHA. Ve o kurzu na dalch strnkch tohoto HAPPYWEEKu, nebo na

  www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Pihlaste se na dasa@byu.cz nebo na

  602 556 479

  Z pedchozch lnk o ivotn

  rovnovze vte, e kad lovk se

  rod s pirozenm talentem. Ten

  dostv do vnku pro to, aby jej

  vyuval na sv ivotn cest. A prv

  tato cesta m vst k jeho ivotnmu

  cli, k naplnn jeho sn. Nikdo vak

  na tto cest nem bt sm. lovk

  m maximln vyuvat sv prosted

  k tomu, aby se k cli dostal co

  nejsnadnji a lehce. Aby toto

  prosted bylo tm sprvnm zzemm

  pro kadho z vs, muste ho mt ve

  sprvn rovnovze. Veho mte mt

  pesn tolik, kolik prv potebujete.

  Nemli byste tedy mt ani nedostatek,

  ani pebytek v dn oblasti svho

  ivota. Jak se ale k: ivot plyne

  nebo ivot je zmna, nen mon

  mt rovnovhu nastavenou jednou pro

  vdy. Na rovnovze tak muste

  neustle pracovat. Muste ji neustle

  udrovat, vyrovnvat. Jakmile v jedn

  oblasti poctte nadbytek, budete v

  jin zavat nedostatek. Mte-li nap.

  hodn prce (oblast ivotn cesty a

  kariry), mete provat nedostatek

  v oblasti vztahy, rodina, dti apod.

  Lid se ve svm ivot asto

  sousted na jednu nebo jen nkolik

  oblast ivota. V tch pak mohou

  dosahovat spchy, bohatstv nebo i

  slvu. Ale pokud vm v nkter jin

  oblasti nco chyb, nedoshnete

  svho naplnn. Proto neustle

  pipomnme heslo Tony Robbinse

  (jeden z nejspnjch coach a

  poradc na svt): spch

  (vtzstv) bez pocitu naplnn je

  totln nespch (prohra). Abyste

  tedy doshli svch skutench

  ivotnch sn a cl, muste pi jejich

  dosaen zat skuten naplnn. To

  je zklad tst a astnho ivota.

  Tohoto naplnn mete doshnout

  pouze tehdy, mte-li v ivot

  nastavenou ivotn rovnovhu. Jen v

  takovm ppad vm nic nechyb a

  vae ivotn naplnn je pln.

  Navc cesta k ivotnmu naplnn je

  jednoduch, pokud vychz z celkov

  rovnovhy. A nejen to. Co je na tom

  krsn je to, e i tato cesta k cli je

  radostn a sama o sob pin krsn

  naplnn. Cesta za snem nesm bt

  ehol, utrpenm. M bt vesel,

  astn, jednoduch a pjemn. A k

  tomu slou ivotn rovnovha.

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  3

  KURZY

  AKADEMIE TST

  podzim 2016

  Ve o kurzech

  na www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy

  Pihlaste se na dasa@byu.cz nebo 602 556 479

  ZANME

  JI V Z

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TAO IJEME V

  BIPOLRNM SVT

  Meme ci, e Taoismus jako

  prvn popsal vznik vesmru. A

  svte div se, neli se nijak od

  toho, jak vznik vesmru popisuj

  modern vdci za pomoci

  nejnovjch technologi. Lao C v

  bibli taoismu Tao Te ing (Dao

  De Jing) k: Tao dalo vzniknout

  jedno, jedno vytvoilo dv, dv

  vytvoilo ti a ti deset tisc vc

  (deset tisc vc je ve star

  ntin vraz pro vechno).

  Jedno je jednota, ze kter velkm

  teskem vznikl vesmr. Souasn

  vdci tvrd, e toto jedno bylo

  velik asi jako golfov mek. Z

  nho vznikl vesmr, jak ho znme

  dnes. Jedno vytvoilo dv a zde

  mme dva ply, kterm taoist

  kaj Jin a Jang. Nzev Jin

  pouvaj pro zporn (negativn)

  polaritu a Jang pro kladnou

  polaritu. Jin je pasivn, Jang je

  aktivn. A jsme u zkladn podstaty

  veho ve vesmru i ve vaem

  ivot. Ve v nm m tyto dva

  ply. Neexistuje nic, co by je

  nemlo tedy ani vy, vae tlo

  apod. A prv pomr Jinu a Jangu

  (pasivn a aktivn energie) uruje

  formu projevu dan energie. Mte-

  li velk pomr tmy a mal pomr

  svtla, pak vidte velmi patn.

  Tento pomr energie funguje nap.

  v noci. Ve dne je tomu prv

  naopak. Zde je vt podl energie

  svtla a men pomr tmy. Kad

  situace tak probh v danm

  pomru tchto dvou pl. Znalost

  sprvnho pomru je velmi

  dleit pro cel v ivot.

  Sprvn pomr nap. ovlivuje

  vae zdrav. Kdy ve vs pevld

  chlad nad teplem, provte to,

  emu kme nachlazen. Proto

  tlo aktivuje teplo, zvyuje ho, aby

  pomr vyrovnal a vy dostvte

  horeku. Pokud je tomu naopak a

  vae tlo ovld horkost (nap. v

  ppad palu), vae tlo dostane

  zimnici.

  Abyste mohli udrovat sprvnou

  rovnovhu mezi Jin a Jang ve

  svm ivot, muste s tmito ply

  aktivn pracovat. Kdy je v lt

  horko, pak mete rovnovhu

  nastolit tm, e vyuijete vce

  chladiv energie (chladiv npoje,

  pobyt ve stnu, modr obleen

  apod.). Naopak v zim

  podporujete energii tepla. Kad

  obdob (energie asu) m svj

  dan pomr Jinu a Jangu. Stejn

  tak je to i s prostorem. I zde hraje

  dleitou roli sprvn pomr obou

  pl. Nkter prostory tak

  podporuj aktivnj energie (je

  zde silnj aktivn pl) a jin zase

  naopak. pravou pomr energi

  tak mete svj prostor uzpsobit

  nejen sami sob, ale i innostem,

  kter zde chcete vykonvat.

  Taoismus je zaloen na zkoumn fungovn svta a ivota v nm. Jako prvn pichz s tez, e ve v nmi znmm

  vesmru je bipolrn tedy ve m dva ply: kladn a zporn. Kad tma m sv svtlo, kad teplo svoji zimu, kad

  ena svho mue, kad vka svoji hloubku, kad tha svoji lehkost a kad Jin m svj Jang.

  Chcete poznat sami sebe, svoji ivotn cestu a cle, kterch mte doshnout?

  Naume vs, jak si vytvoit rovnovhu pro zkvalitnn svho ivota a sladit

  vechny dleit oblasti vaeho ivota. Pihlaste se do naeho kurzu IVOTN

  ROVNOVHA. Ve o kurzu na dalch strnkch tohoto HAPPYWEEKu, nebo na

  www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzy. Pihlaste se na dasa@byu.cz nebo na

  602 556 479

  http://www.akademiestesti.webs.com/nov-kurzymailto:dasa@byu.cz

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  PEDNKY V MSTSK KNIHOVN V PRAZE

  12.9. 19:00

  Feng shui - ivotn rovnovha

  ivotn rovnovha je zkladnm pilem naplujcho a astnho ivota. Bez tto rovnovhy nen

  mon dlouhodob spch ani tst. Jak sprvn nastavit oblasti ivota, abyste ivotn

  rovnovhu mohli vybudovat? Kadou oblast piblme a ukeme vm jej zkladn principy.

  Pedn Ing. Ji ernk.

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/

  19.9. 19:00

  Feng shui - poznn sebe sama

  Poznn vaeho J je klem k nastaven va ivotn rovnovhy. Pedstavme vm dleit

  nstroj sebepoznn a ukeme, jak mete odhalit typ a charakter sv osobnosti a jak si vytvoit

  svj vlastn profil. Tak se dozvte, z jakch element se vae osobnost skld a jak s nimi

  pracovat.

  Pedn Ing. Ji ernk

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/

  3.10. 19:00

  Feng shui prostor pro ivotn rovnovhu

  V domov je msto, kde trvte nejvce asu ve svm ivot. Mon se to na prvn pohled

  nezd, ale vtina lid trv doma vce jak polovinu svho ivota. Proto je kvalita vaeho domova

  tak dleit pro kvalitu vaeho ivota a vai ivotn rovnovhu. Na tto pednce vs naume

  zkladn zsady vytvoen kvalitnho domova, kter me bt zkladem va ivotn rovnovhy a

  tm i astnho ivota.

  Pedn Ing. Ji ernk

  https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  NOV KNIHANa leden 2017 pro vs

  pipravujeme ve

  spoluprci s

  vydavatelstvm

  Euromedia novou knihu

  POZNEJ SV PRAV

  J

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  S Kohoutem tak pestv legrace a mli bychom zat ve zase brt vn. Kohout nm nedovol brt nco na lehkou

  vhu, nebo se vyhbat povinnostem. Kovov energie jsou o du, podku a detailu. A pesn s tm Kohout pichz.

  Mli bychom se tedy vrtit k naim pravidlm a povinnostem a zat je brt opravdu vn. Pokud to neudlme,

  mohli bychom velmi rychle pijt o ve, eho se nm podailo v pedchozch obdobch doshnout. A to by byla velk

  koda.

  Pokud se vm letos podailo doshnout plnovanch cl a slavte spchy ve svm ivot, je to prv Kohout, kter

  bude chtt tyto spchy ukzat a vyzdvihnout. Proto je z ideln msc pro rzn slavnosti, vinobran, donky

  apod. I vy ukate, eho jste letos doshli. Nejde