of 33/33
SVJETSKE SILE Mirjana Drmić-Malić Egip at Grč ka Rim IVa K L I K N I! Medo Persia Asirija Babylo n

Svjetske sile 4a

  • View
    78

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Svjetske sile 4a

Slide 1

SVJETSKE SILE

Mirjana Drmi-Mali

Egipat Grka RimIVaK L I K N I! Medo Persia AsirijaBabylon

I gle, jo jedna zvijer, druga, kao medvjed. S jedne se strane podigla i tri su joj rebra bila u ustima, meu zubima. I govorilo joj se: Ustani, jedi mnogo mesa!

M E D O P E R S I J A ( 539 331 = 208 godina )

539 g.p.n.e. Medo Persija unitila Babilon vladaju Dario Medijac (star 62 godune ) i Kir537 g.p.n.e. istie 70 godina ropstva Izraelaca- Kir ispunjava proroanstvo i vraa ih u Jeruzalem521 g.p.n.e. Dario I ukida zabranu o obnovi Jeruzalema i podupire njegovu obnovu515 g.p.n.e. obnovljen hram u Jeruzalemu455 g.p.n.e. obnovljeni zidovi Jeruzalema IZALA RIJE O OBNOVI-poinje 70 godinjih tjedana (70x7=490 godina ) Danijel 9:1.... 331 g.p.n.e. Aleksandar Makedonski pobijedio persijskog kralja Darija II u Mesopotaniji kod sela Gangamela -- pad Persije

Danijel etvrto kraljevstvo bit e jako kao eljezo. Jer kao to eljezo sve satire i mrvi, tako e i ono, poput eljeza koje razbija, satrti i razbiti sva ona kraljevstva.

U noi s 5.na 6.listopada 539.pr.n.e. gradu Babilonu, prijestolnici Babilonskog Carstva, dogodilo se neto to se inilo sasvim nemoguim. Te je kobne noi grad pao u ruke vojsci Medijaca i Perzijanaca, kojom je zapovijedao perzijski kralj Kir, poznat i kao Kir Veliki.

KIRDARIJE

Kad je Kir odluio pokoriti Babilon, on je ve bio najznaajniji grad Bliskog istoka, ako ne i cijelog svijeta. Kroz Babilon je protjecala rijeka Eufrat. Ona je ujedno ispunjavala vodom opkop to je okruivao goleme gradske zidine. Zahvaljujui tom opkopu i vrstim zidinama grad je bio tako dobro zatien da se doimao neosvojivim.

on je ve bio najznaajniji grad Bliskog istoka, ako ne i cijelog svijeta. Kroz Babilon je protjecala rijeka Eufrat. Ona je ujedno ispunjavala vodom opkop to je okruivao goleme gradske zidine. Zahvaljujui tom opkopu i vrstim zidinama grad je bio tako dobro zatien da se doimao neosvojivim.

Uzvodno od Babilona Kirovi su vojnici preusmjerili tok Eufrata, pa se u gradu smanjila razina vode. Potom su vojnici pregazili rijeku te doli do gradskih vrata, koja su ostala otvorena. Budui da im stanovnici Babilona nisu pruili gotovo nikakav otpor, osvojili su grad bez puno muke.

Zanimljivo je da je osvajanje Babilona dovelo do ispunjenja nekih zadivljujuih biblijskih proroanstava. Prorok Izaija pretkazao je neke zanimljive pojedinosti o padu Babilona. Njegova su proroanstva naroito znaajna zbog toga to su bila zapisana otprilike 200 godina prije nego to su se ispunila. Ona su vjerojatno bila zapisana oko 150 godina prije nego to se Kir uope rodio!

ovjek po imenu Kir osvojit e Babilon i osloboditi idove (Izaija 44:28;45:1).

Eufrat e gotovo potpuno presuiti, to e omoguiti Kirovoj vojsci da s lakoom ue u grad (Izaija 44:27).

Gradska vrata ostat e otvorena(Izaija45:1).

Babilonski vojnici nee se boriti kako bi obranili grad (Jeremija 51:30;Izaija 13:1,7).

607.pr.n.e., babilonska je vojska razorila Jeruzalem, a veinu stanovnika koji su preivjeli napad odvela je u zarobljenitvo. Bog je rekao: Kad se navrisedamdeset godina, pozvat u na odgovornost kralja babilonskoga i narod onaj (...), pozvat u na odgovornost cijelu zemlju kaldejsku i pretvorit u je u pusto vjenu (Jeremija 25:12).

KIR je oslobodio idove, 537.pr.n.e. tono 70 godina nakon to su bili izgnani (Ezra 1:1-4).

I oni su se vratili u svoju domovinui poeli obnavljati hram.

2016g. Cijelu zemlju kaldejsku pretvorit u u pusto vjenu (Jeremija 25:12). TAKO JE REENO I TAKO JE I BILO, TAKO JE I DANAS!

Darije je naao za dobro da postavi nad kraljevstvom stotinu i dvadeset satrapa, da budu nad cijelim kraljevstvom Nad njima je postavio tri predstojnika, od kojih je jedan bio Danijel, kojima su satrapi morali polagati raun da kralj ne bi pretrpio tetu. A Danijel se meu predstojnicima i satrapima isticao svojim izuzetnim umom, i kralj je namjeravao postaviti ga nad cijelim kraljevstvom. Ali zli ljudi nisu voljeli Danijela,jer je bio poten i odluili su da ga unite.

Satrapi

Stoga su ti ljudi rekli: Neemo nai na tome Danijelu nikakav povod za optubu, osim ako ne naemo protiv njega neto u zakonu Boga njegova.

Tako su ti predstojnici i satrapi nagrnuli pred kralja i ovako mu rekli: Kralju Darije, da si iv dovijeka! Svi predstojnici u kraljevstvu, nadstojnici i satrapi, visoki slubenici kraljevski i upravitelji sloili su se da bi trebalo izdati kraljevsku odredbu i postaviti zabranu po kojoj svatko tko bi u razdoblju od trideset dana upravio molbu bilo kojem bogu ili ovjeku, osim tebi, kralju, treba biti baen u lavlju jamu. A sada, kralju, izdaj tu odredbu i potpii pismo da se ne moe promijeniti, prema neopozivom zakonu medijskom i perzijskom!

Nato je kralj Darije potpisao pismo i zabranu.

Kad je Danijel saznao da je pismo potpisano, uao je u kuu svoju. U gornjoj sobi svojoj imao je prozore otvorene prema Jeruzalemu.

Ondje je tri puta na dan kleao na koljenima, molei se i dajui hvalu Bogu svojemu, kao to je to i prije redovito inio.

Zli ljudi su stupili pred kralja: Nisi li potpisao zabranu po kojoj svaki ovjek koji bi upravio molbu bilo kojem bogu ili ovjeku u razdoblju od trideset dana, osim tebi, kralju, treba biti baen u lavlju jamu? Kralj je odgovorio: Tako je odlueno prema neopozivom zakonu medijskom i perzijskom. I kralj je izdao zapovijed, pa su doveli Danijela i bacili ga u lavlju jamu.

Obrativi se Danijelu, kralj je rekao: Bog tvoj kojem postojano slui, on e te izbaviti. I donijeli su kamen i stavili ga na otvor jame, a kralj ga je zapeatio peatnjakom svojim i peatnjakom velikaa svojih, da se u Danijelovu sluaju vie nita ne moe promijeniti.

I Danijel se naao meu lavovima!

Ali,nije bio sam!

A u zoru, im se razdanilo, kralj je ustao i brzo otiao do lavlje jame.

Danijele, slugo Boga ivoga, je li te Bog tvoj kojem postojano slui mogao izbaviti od lavova? Kralju, da si iv dovijeka! Bog moj poslao je anela svojega i zatvorio usta lavovima, te mi nisu naudili, jer sam se pred njim naao nevin, a ni tebi, kralju, nisam uinio nikakvo zlo.

Tada se kralj jako obradovao i zapovjedio je da izvade Danijela iz jame. Kad su izvadili Danijela iz jame, na njemu se nije nala ni najmanja ozljeda jer se pouzdao u Boga svojega.

Danijele,ti si miljenik Jehove boga!

Potom je kralj zapovjedio da dovedu one ljude koji su optuili Danijela te su bacili u lavlju jamu njih, sinove njihove i ene njihove. I prije nego to su dodirnuli dno jame, lavovi su ih zgrabili i smrvili im sve kosti.

Tada je kralj Darije napisao svim narodima, plemenima i jezicima koji ive po svoj zemlji:

Ovim nareujem da u svim podrujima kraljevstva mojega ljudi drhte pred Bogom Danijelovim i da ga se boje! Jer on je Bog ivi koji ostaje dovijeka. Kraljevstvo njegovo nee propasti i vlast e njegova trajati zauvijek. On spaava i izbavlja i ini znakove i uda na nebu i na zemlji, jer on je spasio Danijela iz apa lavljih.

I Danijel je napredovao u kraljevstvu Darijevu i u kraljevstvu Kira Perzijanca

Godine 455. pr. n. e. kralj Artakserks dozvolio je svom peharniku Nehemiji, koji je bio idov, da se vrati u Jeruzalem i organizira obnovu njegovih zidina (Nehemija 2:1-6). Taj je dogaaj oznaio poetak proreenih 69 tjedana.

Mesija se trebao pojaviti nakon to proe 69 tjedana od kojih svaki ima 7 godina to ukupno iznosi 483 godine. To se proroanstvo ispunilo 29. n. e, kad se Isus krstio. Bilo je to tono 483 godine nakon 455. pr. n. e.

A poslije ezdeset i dva tjedna Mesija e biti pogubljen i nita mu nee ostati.

I on e jedan tjedan zadrati na snazi savez za mnoge, a u polovici tjedna ukinut e rtvu i rtveni dar.

331 g.p.n.e. Aleksandar Makedonski pobijedio persijskog kralja Darija II u Mesopotaniji kod sela Gangamela - pad Persije.