of 40/40
SVJETSKE SILE Mirjana Drmić-Malić Egip at Asir ija Grčk a Rim VII.dio K L I K N I! Babilon Medo Persia

Svjetske sile vii

  • View
    86

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Svjetske sile vii

Slide 1

SVJETSKE SILE

Mirjana Drmi-Mali

Egipat Asirija Grka RimVII.dioK L I K N I! BabilonMedo Persia

Stopalaod mjeavine eljeza i gline ukazuju na politiku razjedinjenost i neslogu koja vlada meu ljudima u vrijeme anglo-amerike svjetske sile.

Geografska otkria Cristoforo Columbo je 1492.g. elio otkriti pomorski put za Indiju,a otkrio je Bahamski otok,a potom i kontinenet koji je dobio ime po moreplovcu Amerigu Vespucci. Narodi koji su tu ivjeli vjerovali su u bogaManitua-Veliki duh. Oboavali su toteme.

VASCO DA GAMA je 1498.g. vodio pomorsku ekspediciju koja je morskim putem oko Afrike stigla u Indiju. Narodi koji su tu ivjeli vjerovali su u jednog boga koji djeluje u razliitim oblicima- Brahma,Vinu,iva...

FERNANDO MAGELLAN (1519 -1522.g.) Oplovio je Zemlju,brod Victoria nagraen je plemstvom i plemikim grbom na kojem je bio ucrtan globus Zemlje sa natpisom: Primus circum dedisti = Prvi si me oplovio

JAMES COOK (1772-1775.g.) je otkrio Australiju zemlju rijetko naseljenu Aboridinima.

Najvanije aboridinsko boanstvo je Dugina zmija.

Veina tradicionalnih afrikih religija se temelji na politeizmu. Njihova boanstva su esto grupirana u obiteljske veze. Narodi Zapadne Afrike glavnog boga nazivaju Amma ili Olorun, a Istoni narodi Mulungu. Najznaajnija boanska bia srednje i june Afrike su Zemlja, Sunce, Mjesec i Ocean, a u Zairu i uma. Novi kontinenti i narodi otkriveni su nakon to su moreplovci preli preko vode.

1513g.p.n.e nakon izlaska iz Egipta Mojsije je na gori Sinaj od Jehove dobio Deset zapovijedi. Druga od Deset zapovijedi kae: Ne pravi sebi lika rezana ni bilo to nalik onome to je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama ispod zemlje. Ne klanjaj im se niti im slui, jer sam ja, Jehova, Bog tvoj, Bog koji zahtijeva da se odanost iskazuje iskljuivo njemu (2.Mojsijeva 20:4,5).

1473g.p.n.e Jehova je rekao Joui sinu Nunovu: Moj je sluga Mojsije umro. Zato sada ustani, prijei preko ovoga Jordana, ti i sav ovaj narod, u zemlju koju dajem njima, sinovima Izraelovim! Svako mjesto na koje stupi noga vaa dat u vam. Nitko se nee moi odrati pred tobom u sve dane ivota tvojega.(Joua1:2,3) Ja u biti s tobom ! Bila je to zemlja- Kanaanaca, Hetita, Hivijca, Periana, Girgaana, Amorejca i Jebusejca,naroda koji su se klanjali bogovima od drveta,kamena, tj.djelu svojih ruku. I svi su bili poraeni, istrijebljeni ... nisu znali,a kada su saznali nisu prihvatili i potovali, drugu od Deset zapovijedi.

Narodi koji su ivjeli na novootkrivenim kontinentima bili su idolopoklonici.Da li su se ta geografska otkria zaista deavala sluajno?Da li je to bila elja ljudi za avanturom?ILI?ILI je dolo vrijeme da se vijest o jedinom,ivom Bogu Jehovidoista proiri po cijeloj Zemlji.Ali!Ali,vijest o Jehovi i Kristu tim narodima nije se prenijela s ljubavlju,nego SILOM i MAEM .I tako se svijet pripremao za dolazak sedme svetske sile.

Sedma svjetska sila poela se nazirati kad je Engleska stala stjecati prevlast u sjeverozapadnom dijelu nekadanjeg Rimskog Carstva.

Do ezdesetih godina 18. stoljea ta je otona drava postala mono carstvo. Velika Britanija nastavila je stjecati bogatstvo i mo, tako da je u 19. stoljeu postala najbogatija i i i najutjecajnija drava svijeta.

Britansko Carstvo bilo je najvee carstvo koje je svijet ikada vidio. Na njegovom teritoriju, koji se prostirao na gotovo 30 milijuna etvornih kilometara, ivjelo je 372 milijuna ljudi. Velika Britanija je kroz istoriju izvrila invaziju na oko 90 odsto zemalja svijeta.

Britansko carstvo 1886. godine Britansko carstvo 1901. godine

Tokom Prvog svjetskog rata (1914-1918) Velika Britanija razvila je naroito blizak odnos sa Sjedinjenim Dravama, svojom nekadanjom kolonijom. Udruivanjem tih dviju zemalja koje imaju mnogo toga zajednikog, pa tako i jezik, nastao je anglo-ameriki savez, odnosno dvojna svjetska sila- SEDMA- koja se odrala do danas.

+

Obiljeja 20.stoljea20. stoljee je najkrvavije u povijesti ovjeanstva.Ope pravo glasase iri po svijetu.Prvi svetski rat(1914-1918.g.)SocijalistikaikomunistikarevolucijauEvropiiAzijiDrugi svetski rat(1939-1945.g.)Hladni rat(1945-1991.g.)Rat u KorejiKriza na Kubi(1962.g.)Rat u Vijetnamu(1964-1975.g.)...Sjedinjene Amerike Drave su, od svojeg osnutka do danas, provele veinu vremena u ratu protiv nekoga. Od 1776. do 2016. - u 240 godina postojanja - SAD su bile u ratu ak 223 godine. Ukupno je samo 17 godina amerike povijesti prolo bez veih ratova.

Glad,poasti,potresi,mrnja...

Najjai potres u 20. stoljeu, a vjerojatno i u povijest pogodio je 22.05.1960. g. Valdiviju u ileu. Potres je bio jaine 9,5 stepeni po Richteru i odnio je vie tisua ivota.

Danijel je napisao: [Od gore] se odvalio kamen, a da ga nisu dodirnule ljudske ruke, i udario je kip u stopala od eljeza i gline te ih satro (Danijel 2:34).

BOJE KRALjEVSTVO

Danijel je rekao: U dane tih [posljednjih] kraljeva Bog e nebeski podii kraljevstvo koje nikada nee propasti. I to kraljevstvo nee prijei na neki drugi narod. Ono e satrti i unititi sva ona [zemaljska] kraljevstva, a samo e stajati dovijeka(Danijel 2:44, 45)Kraljevstvo predoeno velikim kamenom koje e unititi sva druga kraljevstva podigao je sam Bog, a ne nitko od ljudi. Stoga se ono s pravom nazivaBojeKraljevstvo.Boje Kraljevstvo satrt e sve ljudske vlasti, pa tako i sedmu svjetsku silu. To e uiniti zato to se nitko od ljudskih vladara nee htjeti odrei vlasti, nego e se suprotstaviti Bogu u konanom velikom ratu to e se odigrati na simbolinom mjestu koje se zove Harmagedon. Biblija jasno kaeda e u tom ratu sudjelovati kraljevi svega svijeta (Otkrivenje 16:13, 14,16).Za razliku od ljudskih vlasti koje, kao i sedam svjetskih sila, dolaze i odlaze sa svjetske politike scene, Boje Kraljevstvonikadanee propasti. Osim toga, ono e vladati nad cijelom Zemljom (Danijel 2:35,44)

Boje Kraljevstvo je poelo vladati 1914. godine

Isus je pod izrazom ovaj narataj mislio na dvije grupe pomazanih krana. Prva je grupa vidjela dogaaje koji su se odigrali 1914. i jasno prepoznala znakove koji su ukazivali na to da je Krist te godine poeo vladati kao Kralj. Krani koji su sainjavali tu grupu nisu samo bili ivi 1914. nego su te godine, a moda i ranije, bili pomazani duhom kao Boji sinovi (Rim. 8:14-17).

Zaista, kaem vam, ovaj narataj nee proi dok se sve to ne dogodi.

Nebo i zemlja proi e, ali rijei moje nee proi.

Druga grupa koja spada u ovaj narataj sastoji se od pomazanih krana iji se ivot preklapa sa ivotom krana iz prve grupe. Pomazanici iz druge grupe nisu samo ivjeli u isto vrijeme kad i pomazani krani iz prve grupe nego su bili i pomazani svetim duhom u vrijeme dok su se krani iz prve grupe jo uvijek nalazili na Zemlji. Prema tome, ne ubraja se svaki dananji pomazani kranin u ovaj narataj o kojem je govorio Isus. Krani koji spadaju u drugu grupu ve su u poodmaklim godinama. Oninee umrijeti, prije nego to vide poetak velike nevolje. Dobra vijest o Kraljevstvu propovijedae se po cijelom Svijetu i tada e doi KRAJ. Oito da je KRAJ jako blizu!

Sotona je od 1914.g. u blizini Zemlje i zna da ima malo vremena...

U B R Z O!

BOJE

KRALjEVSTVO

Dan Jehovin dolazi ba kao lopov u noi. Kad budu govorili: Mir i sigurnost! tada e ih iznenada zadesiti unitenje kao trudovi trudnu enu, i nee umaknuti. I.Solunjanima 5:3

[Jedan Jehovin aneo] uhvatio je zmaja, prazmiju, koji je avo i Sotona, i svezao ga na tisuu godina. I bacio ga je u bezdan te ga zakljuao i zapeatio nad njim, da vie ne bi zavodio narode dok se ne navri tisuu godina (Otkrivenje 20:1-3).

Vladavina Isusa Krista zapoet e tek nakon to Sotona bude baen u bezdan neaktivnosti.

BojeKraljevstvo! Boje Kraljevstvo vlast je koju je uspostavioJehova Bog. Ono se u Bibliji naziva i kraljevstvo nebesko zato to vlada s neba (Marko 1:14, 15;Matej 4:17). Boje Kraljevstvo bolje je od ljudskih vlasti u svakom pogledu.Bog je imenovaoIsusa Kristaza Kralja Bojeg Kraljevstva.Za razliku od ljudskih vlasti, koje dolaze i prolaze, Boje Kraljevstvo nikada nee propasti (Danijel 2:44).Svi koji ive po Bojim zapovijedima mogu biti podanici Bojeg Kraljevstva, bez obzira na svoje porijeklo. (Djela apostolska 10:34, 35).

Ljubav prema Bogu i blinjima potie podanike Bojeg Kraljevstva da ine dobro drugima.

Budui da se od podanika Bojeg Kraljevstva oekuje da ive po visokim moralnim mjerilima iznesenima u Bojoj Rijei, Bibliji, oni se pouavaju kako primijeniti ta mjerila u svakodnevnom ivotu (Izaija 48:17, 18).

Vladari Bojeg Kraljevstva nee zastupati svoje interese i bogatiti se na raun svojih podanika, jer im je najvanije vriti Boju volju. Pod vlau tog Kraljevstva Zemlja e biti pretvorena u raj, a ljudi koji ljube Boga dobit e vjeni ivot (Izaija 35:1,5, 6;Matej 6:10;Otkrivenje 21:1-4).

Krist e vladati tisuu godina

Pretkraj Tisuugodinje Vladavine na Zemlji e vladati rajske okolnosti, a ovjeanstvo koje e ivjeti na njoj bit e dovedeno doljudskog savrenstva. Tada e Sotona biti puten na kratko vrijeme, ali samo kako bi bio zauvijek uniten zajedno sa svima onima koji se budu protivili Bojoj vladavini. (Otkrivenje 20:,7-10)

INapokon

R A J !

RAJ!

REZIME:Egipat: http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-i-dio

2. Asirija: http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-ii-dio Babilon: http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-3a http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-3b http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-3c

4. Medo Persia: http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-4a Daniel http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-4b5. Grka http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-vRim http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-vi-a http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-vi-b http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-v-icAnglo Amerika http://www.slideshare.net/esterahadasa1/svjetske-sile-vii8. RAJ http://www.slideshare.net/esterahadasa1/raj-66273867