Najznačajnije svjetske financijske institucije

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Najznačajnije svjetske financijske institucije

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  1/15

  NAJZNAAJNIJESVJETSKE

  FINANCIJSKEINSTITUCIJE

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  2/15

  organizacije koje su osnovale drave

  meusobnim sporazumom

  sveobuhvatno povezivanje i reguliranje

  odnosa, to omoguuje protok robe, kapitala i

  financiranja na stabilnim temeljima

  Whiteov

  plan

  Keynesov

  plan

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  3/15

  Bretton-Woodski

  sustav 1944. godinaskup ekonomista i drava na elu s

  Keynesom osnivaju nove financijske institucije koje

  djeluju na globalnoj razini

  Opisporazum o

  trgovini i

  carinama

  Svjetskabanka

  MMF

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  4/15

  sustav je zapoeo djelovati za trajanja

  II. svj. rata, a dovren je 50-ih godina

  20. st. glavnu rije u stvaranju imale su

  Sjedinjene Drave

  globalan, trajan i stabilan

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  5/15

  Meunarodni monetarni

  fond najvanijainstitucija meunarodnog monetarnog

  sustava

  stabilizacija svjetskih valuta, novana konsolidacija,gospodarski razvoj, globalna stabilnost i blagostanje

  svjetske trgovine

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  6/15

  Zadae Fonda

  a. unaprjeivanje meunarodnog

  monetarnog razvoja

  b. stabilnost teajeva valuta

  c. unaprjeivanje meunarodne trgovine

  d. multilateralni sustav plaanjae. uklanjanje deviznih restrikcija

  f. pruanje pomoi lanicama

  g. savjetodavne usluge

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  7/15

  Ciljevi Fonda

  1. obnova i ouvanjestabilnih teajeva valuta lanica u

  tekuim transakcijama

  2. davanje zajmova lanicama u privremenim tekoama

  radi sprjeavanja devalvacija ili ogranienja u trgovini

  3. definiranje pravila za znatnije promjene teajevavaluta zemalja u trajnim neravnoteama

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  8/15

  Upravna struktura Fonda

  a) Odbor guvernerapredstavnici svih zemalja lanicab) Izvrni odbor voenje tekuih poslova i aktivnosti

  Fonda

  c) Upravni direktor (predsjednik) organizacija,

  imenovanja i otputanja

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  9/15

  Vrste zajmova

  a) zajam za zemlje koje imaju potekoe zbog smanjenja

  zarada od robnog ili nerobnog izvoza (1963.)

  b) zajam zemljama za financiranje stabilizacijskih zaliha

  (1969.)

  c) zajam zemljama koje imaju tekoe u bilanci plaanja

  neravnotea u proizvodnji, trgovini i cijenama (1974.)

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  10/15

  Compensatory and Contingency

  Financing Facility

  fond osnovan 1988. godine financiranje za

  kompenziranje izvoznih fluktuacija

  privremeno smanjenje izvoza, nepovoljni eksterni

  nepredvieni dogaaji, porast trokova uvoza

  itarica

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  11/15

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  12/15

  Zadaci Svjetske banke

  a) pomaganje obnove i razvoja gospodarstvanerazvijenih zemalja

  b) poticanje privatnih investicija putem garancija i

  uea

  c) razvoj meunarodne trgovine i investicija

  d) analiza ekonomskih problema i tehnikihrjeenja

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  13/15

  Upravna struktura Svjetske banke

  a) Savjet guvernerapredstavnici zemalja lanicab) Savjet uprave formiranje grupacija

  c) Predsjednik Bankerukovoenje poslovanjem Banke

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  14/15

  Afilacije Svjetske banke

  a) IDAInternacionalno udruenje za razvojb) IFC Internacionalna financijska korporacija

  c) MIGA Multilateralna investicijska garancijska

  agencija

  d) ICSID Internacionalni centar za poravnanja

  prijepornih investicija

  e) EBRD Europska banka za obnovu i razvoj

  f) EIB Europska investicijska banka

 • 7/28/2019 Najznaajnije svjetske financijske institucije

  15/15

  HVALA NA POZORNOSTI