of 32/32
SVJETSKE SILE Mirjana Drmić-Malić Egip at Grčka Rim III.dio K L I K N I! Babylon Asirija Medo Persia

Svjetske sile 3b

  • View
    92

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Svjetske sile 3b

Slide 1

SVJETSKE SILE

Mirjana Drmi-Mali

Egipat Grka RimIII.dioK L I K N I! Babylon AsirijaMedo Persia

TREA SVJETSKA SILAIII-b dio

2269 p.n.e gradnja babilonske kule

I poslije1662 godineBABYLONpostaje svjetska sila

B A B Y L O N( 632-607-539 = 93 godine ) - 607 p.n.e. babilonci unitili Jeruzalem - pad Judeje - Nabukodonozor postao svjetski vladar

BABYLON

10

Druge godine kraljevanja Nebukadnezarova, Nebukadnezar je usnio snove i uznemirio se, pa vie nije mogao spavati.

Kralj je zato naredio da se pozovu sveenici koji se bave vraanjem, prizivatelji duhova, vraari i Kaldejci da kau kralju to je sanjao.

I oni su doli i stali pred kralja,ali mu nisu mogli rei,to je sanjao.... A Danijel je doao i zamolio kralja da mu da vremena, pa e tada kralju otkriti znaenje sna.

DANIJEL tumai Kralju san: U dane tih kraljeva Bog e nebeski podii kraljevstvo koje nikada nee propasti. I to kraljevstvo nee prijei na neki drugi narod. Ono e satrti i unititi sva ona kraljevstva, a samo e stajati dovijeka, jer vidio si da se kamen odvalio od gore, a da ga nisu dodirnule ljudske ruke, i da je satro eljezo, bakar, glinu, srebro i zlato. Veliki Bog obznanjuje kralju to e se dogoditi u budunosti. San je pouzdan, a tumaenje vjerodostojno.

Tada je kralj Nebukadnezar pao niice i poklonio se Danijelu te naredio da mu prinesu dar i kad. Zatim se kralj obratio Danijelu: Va je Bog zaista Bog nad bogovima, Gospodar nad kraljevima i Otkrivatelj tajni, kad si mogao otkriti ovu tajnu. Tada je kralj uzvisio Danijela ...

Poslije je kralj Nebukadnezar nainio zlatni lik... I kralj je naredio: im ujete zvuk roga, frule, citre, harfe, psaltira, gajdi i svakovrsnih drugih glazbala, padnite niice i poklonite se zlatnome liku koji je podigao kralj Nebukadnezar! I poklonie se svi osim adraka, Meaka i Abednega .

Ravnica DURI

Zli ljudi obratili su se kralju: Kralju, da si iv dovijeka!

adrak, Meak i Abednego ne mare za tebe,kralju, oni ne slue bogovima tvojim niti se klanjaju zlatnome liku koji si podigao.

Kralj:Je li istina, adrae, Meae i Abednego, da ne sluite bogovima mojim i da se ne klanjate zlatnome liku koji sam podigao? A sada, ako ste spremni im zaujete zvuk roga, frule, citre, harfe, psaltira, gajdi i svakovrsnih drugih glazbala, pasti niice i pokloniti se liku koji sam nainio, bit e vam dobro.

Ali ako mu se ne poklonite, bit ete istoga asa baeni u uarenu pe ognjenu. I koji vas to bog moe izbaviti iz ruku mojih? Kralju Nebukadnezare, ne treba da ti odgovorimo na to. Ako treba tako biti, Bog na kojem sluimo moe nas izbaviti. Iz uarene pei ognjene i iz ruke tvoje, kralju, on e nas i izbaviti. No ako to i ne uini, znaj, kralju, da bogovima tvojim neemo sluiti niti emo se pokloniti zlatnome liku koji si podigao.

Nebukadnezar se razbjesnio...... zapovjedio da sveu adraka, Meaka i Abednega i bace ih u uarenu pe ognjenu. I pali su svezani usred uarene pei ognjene.

Kralj Nebukadnezar prestraio i brzo je ustao i upitao: Zar nismo u vatru bacili tri svezana ovjeka? Eno, ja vidim etiri ovjeka kako odvezani hodaju posred vatre i nije im nita, a etvrti izgledom slii sinu bogova.

Nebukadnezar je priao vratima uarene pei ognjene te je povikao: adrae, Meae i Abednego, sluge Boga Svevinjega, izaite i doite ovamo! adrak, Meak i Abednego su izali iz vatre. Vatra nije naudila tijelu njihovu , kosa na glavi nije bila opaljena, ak im se ni ogrtai nisu nita promijenili niti se na njih uhvatio miris vatre.

Nebukadnezar je rekao: Neka je blagoslovljen Bog adrakov, Meakov i Abednegov, koji je poslao anela svojega i izbavio sluge svoje koji su se uzdali u njega i koji se nisu pokorili zapovijedi kraljevoj, ve su bili spremni umrijeti jer nijednom drugom bogu osim Bogu svojemu nisu eljeli sluiti niti mu se pokloniti!

Ja, Nebukadnezar, ivio sam mirno u domu svojemu i sretno u palai svojoj. Tada sam usnio san koji me uplaio Slike koje su mi dolazile na postelji i vienja koja su mi prolazila glavom ispunila su me strahom, pa sam izdao naredbu da se preda me dovedu svi mudraci babilonski da mi kau to znai san.Na kraju je preda me doao Danijel!

A u vienjima koja su mi na postelji mojoj prolazila glavom vidio sam, i gle, usred zemlje drvo silne visine. Drvo je naraslo i postalo jako, visinom je doprlo do neba, a vidjelo se s krajeva sve zemlje. Lie mu je bilo lijepo, a plod obilan, i na njemu je bilo hrane za sve. Pod njim su zvijeri poljske traile sjenu, na granama su njegovim boravile ptice nebeske i od njega se hranilo svako stvorenje.

I gle, straar, sveti, silazi s neba. Viui glasno, rekao je ovako: Posijecite drvo i odsijecite mu grane! Stresite mu lie i razbacajte plodove! Neka pobjegnu zvijeri ispod njega i ptice s grana njegovih! Ali mu panj s korijenjem ostavite u zemlji, u okovima eljeznim i bakrenim, u travi poljskoj! Neka ga kvasi rosa nebeska i neka sa zvijerima dijeli raslinje zemaljsko! Neka mu se promijeni srce ljudsko i neka mu se da srce ivotinjsko i sedam vremena neka proe preko njega!

Danijel tumai san:

Drvo to si ga vidio, koje je naraslo veliko i postalo jako te visinom doprlo do neba i koje se vidi po svoj zemlji, ije je lie lijepo, a plod obilan, i na kome ima dovoljno hrane za sve,pod kojim borave ivotinje poljske i na ijim granama prebivaju ptice nebeske, to si ti, kralju, jer si postao velik i jak i velianstvo se tvoje uzvisilo i doprlo do neba, a vlast tvoja do kraja zemlje.

A to to je kralj vidio straara, svetoga, kako silazi s neba i govori: Posijecite drvo i unitite ga! Ali panj s korijenjem ostavite mu u zemlji, u okovima eljeznim i bakrenim, u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i sa zvijerima poljskim neka bude dok

sedam vremena ne proe preko njega

Sve se to dogodilo kralju Nebukadnezaru,poslije dvanaest mjeseci,kad je hodao po krovu palae kraljevske u Babilonu,kraljje rekao:Nije li to taj Veliki Babilon koji sam ja sagradiosilnom moi svojom da bude prijestolnica kraljevska i na slavu velianstva mojega?I dok su te rijei jo bile u ustima kraljevim, s neba je doao glas: Tebi se govori, kralju Nebukadnezare: Kraljevstvo ti se oduzima...

Odredba je Svevinjega ono to e se dogoditi gospodaru mojemu kralju. Prognat e te od ljudi, ivjet e sa zvijerima poljskim idavat e ti da jede travu poput goveda. Rosa e te nebeska kvasiti i sedam e vremena proi preko tebe dok ne spozna da Svevinji vlada kraljevstvom ljudskim i daje ga kome hoe.

A to to su rekli da se drvetu ostavi panj s korijenjem znai da e kraljevstvo tvoje opet pripasti tebi nakon to spozna da nebesa vladaju.

A poslije odreenog vremena razum mu se vratio i slava ,pa je rekao: Sada ja, Nebukadnezar, hvalim, uzvisujem i slavim Kralja nebeskoga, jer su sva djela njegova istina i putevi njegovi pravda, i moe poniziti one koji su ponosni.