Click here to load reader

Studieordning Serviceøkonom

 • View
  228

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studieordning Serviceøkonom

Text of Studieordning Serviceøkonom

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  1

  Studieordning for servicekonom

  2010- 2012

  Servicekonom, erhvervsakademiuddannelse

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  2

  Studieordningen glder for studerende med studiestart pr. september 2010 og er flles for alle udbydere af servicekonomuddannelsen. Studieordningens institutionsdel: Copenhagen Business Academy, Kbenhavn Nord Trongrdsvej 44 2800 Lyngby www.cphbusiness.dk www.knord.dk

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  3

  INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold ..................................................................................................... 5 2. Uddannelsens forml og adgangskrav ................................................................................. 6

  2.1 Uddannelsens forml ...................................................................................................... 6

  2.2 Uddannelsens adgangskrav............................................................................................ 6

  2.3 Uddannelsens lovmssige grundlag .............................................................................. 7

  2.4 Uddannelsens udbydere ................................................................................................. 7

  2.5 Titulatur ........................................................................................................................... 8

  3. Uddannelsens varighed, struktur og indhold........................................................................ 8 3.1 Uddannelsens varighed og tid i ECTS-points .................................................................. 8

  3.2 Uddannelsens struktur og indhold .................................................................................. 8

  3.3 Uddannelsens praktik forml og formalia .................................................................10 3.3.1 Lringsml og forml ............................................................................................... 10 3.3.2 Formalia ..................................................................................................................... 10

  4. Eksaminer og vrige prver ................................................................................................11 4.1 Generelt omkring eksaminer og prver ........................................................................11

  4.2 Eksaminer og prver p de enkelte semestre ..............................................................11 4.2.1 Eksamen og interne prver 1. semester ................................................................. 12

  4.2.1.1 Pilotprojekt intern prve ................................................................................ 12 4.2.2 Eksamen og interne prver 2. semester ................................................................. 12

  4.2.2.1 1. rs tvrfaglig eksamen................................................................................ 12 4.2.2.2 Kunderelationer & kulturforstelse intern prve ........................................ 12

  4.2.3 Eksamen og interne prver 3. semester ................................................................. 13 4.2.3.1 Praktikprojekt intern prve ........................................................................... 13 4.2.3.2 Valgfrit element - eksamen .............................................................................. 13

  4.2.4 Eksamen og interne prver 4. semester ................................................................. 14 4.2.4.1 Engelsk intern prve ...................................................................................... 14 4.2.4.2 Forretningsplan intern prve ........................................................................ 15 4.2.4.3 Afsluttende eksamensprojekt .......................................................................... 15

  4.3 vrige forhold vedrrende eksamen og prver ............................................................16 4.3.1 Regler for eksterne prver (eksaminer) og interne prver. .................................... 16 4.3.2 Skriftlige besvarelsers omfang - normalsider .......................................................... 17 4.3.3 Gruppestrrelser ....................................................................................................... 18 4.3.4 Tilbagemelding p prver og eksaminer ................................................................. 18 4.3.5 Eksaminer og prvers tidsmssige placering ........................................................ 18 4.3.6 Klager over opnet eksamen ................................................................................... 19 4.3.7 Hjlpemidler til eksamen ......................................................................................... 19 4.3.8 Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser ......................... 20 4.3.9 Dispensationsmulighed ............................................................................................ 20

  5. Beskrivelse af kerneomrdernes obligatoriske uddannelseselementer ...........................20 5.1 Metode 5 ECTS ..........................................................................................................21

  5.1.1 Metode og research .................................................................................................. 21

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  4

  5.2 Servicevirksomheden 30 ECTS ..................................................................................21 5.2.1 konomi ..................................................................................................................... 22 5.2.2 Servicemanagement ................................................................................................. 23 5.2.3 Samfundskonomi .................................................................................................... 24 5.2.4 Faglig kompetence .................................................................................................... 25

  5.3 Organisation 15 ECTS ................................................................................................26 5.3.1 Ledelse ....................................................................................................................... 26 5.3.2 Human ressources .................................................................................................... 28

  5.4 Planlgning 10 ECTS ................................................................................................29 5.4.1 Strategi og forretningsudvikling ............................................................................... 29 5.4.2 International markedsfring ..................................................................................... 29

  5.5 Kommunikation 15 ECTS ...........................................................................................30 5.5.1 Engelsk og kulturforstelse ...................................................................................... 30 5.5.2 Kunderelationer......................................................................................................... 31

  5.7 Valgfrit element 15 ECTS ...........................................................................................32 5.7.1 Valgfrit element - Hotel- og Restaurant Management ............................................ 33 5.7.2 Valgfrit element - Turisme Management ................................................................. 34 5.7.3 Valgfrit element Service Management ................................................................. 35

  5.7.3.1 Fllesdel Service Management .................................................................... 35

  6. Overgangsbestemmelser ....................................................................................................36 7. Meritering ............................................................................................................................36

  7.1. Horisontal meritering ...................................................................................................36

  7.2. Vertikal meritering ........................................................................................................36 7.2.1 Indland ....................................................................................................................... 36 7.2.2 Udland ........................................................................................................................ 37

  8. Regler for udbud af ben uddannelse ................................................................................37 9. Dispensationsmuligheder ...................................................................................................37 10. Ikrafttrdelse ...................................................................................................................37 11. Studieordningens Institutionsspecifikke del ....................................................................38

  11.1. Valgfri Uddannelseselementer ..................................................................................38 11.1.1. Oplevelseskonomi ............................................................................................ 38

  11.2. Studiepraktikkens gennemfrelse ............................................................................40 Bilag 1 Bedmmelsesplan og eksamensbevis.................................................................. 42

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  5

  1. Studieordningens indhold Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgrelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 636 af 29/06/2009 gldende) opdelt i en fllesdel, der finder anvendelse p alle erhvervsakademier, som er godkendt til

  udbud af uddannelsen en institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav.

  Dele heraf kan vre udarbejdet i fllesskab af en eller flere af de udbydende Akademier

  Denne studieordning refererer til fllesdelen, og er udarbejdet i fllesskab af alle uddannelsens udbydere.

  Iflge bekendtgrelsens skal fllesdelen indeholde en beskrivelse af:

  Fllesdel:

  1) Kerneomrder herunder: Indhold ECTS-omfang Lringsml

  2) Obligatoriske uddannelseselementer: Indhold ECTS-omfang Lringsml Tidsmssig placering i uddannelsesforlbet

  3) Praktik: ECTS-omfang Lringsml Tidsmssig placering i uddannelsesforlbet

  4) Interne og eksterne prver der er flles for alle uddannelsens udbydere

  hertil kommer den institutionsspecifikke del som skal indeholde en beskrivelse af: Institutionsspecifik del:

  1) Valgfrie uddannelseselementer Indhold ECTS-omfang Lringsml Tidsmssig placering i uddannelsesforlbet

  2) Regler for praktikkens gennemfrsel, herunder krav og forventninger til de involverede parter 3) Yderligere interne og eksterne prver samt bundne forudstninger 4) Hvilke dele af uddannelsen den studerende kan vlge at gennemfre i udlandet 5) Krav til skriftlige opgaver og projekter, herunder afsluttende eksamensprojekt 6) Angivelse af undervisnings- og arbejdsformer 7) Regler for differentieret undervisning 8) Regler for merit og indgede meritaftaler 9) Regler for den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforlbet 10) Krav til lsning af tekster p fremmedsprog

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  6

  2. Uddannelsens forml og adgangskrav 2.1 Uddannelsens forml Formlet med erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel er at kvalificere den uddannede til selvstndigt at kunne deltage i arbejde med at udvikle, planlgge, realisere og levere serviceydelser nationalt og internationalt i virksomheder og organisationer inden for service, ferie- og erhvervsturisme samt hotel og restaurant. Den uddannede skal kunne kombinere viden om forretningsmssige, kulturelle og innovative forhold samt principper om bredygtig udvikling med metodiske overvejelser om planlgning og organisering af serviceydelser. Endvidere skal den uddannede kunne indg i ledelses- og samarbejdsmssige sammenhnge og kunderelationer med mennesker med forskellig uddannelsesmssig, sproglig og kulturel baggrund. 2.2 Uddannelsens adgangskrav Flgende uddannelsesmssige baggrund giver adgang til uddannelsen jvnfr Bekendtgrelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregende uddannelser (undervisningsministeriets adgangsbekendtgrelse) BEK nr. 106 af 09/02/2009 gldende, samt senere ndringer til forskriften

  1. Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, hf): Specifikke adgangskrav:

  Matematik p C niveau eller Virksomhedskonomi p C niveau 2. Adgang via erhvervsuddannelse: En af flgende uddannelser:

  o bager (trin 2) o detailhandelsuddannelse med specialer o detailslagter (trin 2) o eventkoordinatoruddannelsen (trin 2) o gastronom (med specialer) o generel kontoruddannelse o handelsuddannelse med specialer o konditor (trin 2) o kontoruddannelse med specialer o receptionist o tjener (trin 2)

  Den enkelte institution kan optage ansgere p uddannelsen p et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen sknner, at ansgeren vil kunne gennemfre uddannelsen.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  7

  Institutionen optager de bedst egnede blandt de ansgere, der opfylder adgangskravene, hvis institutionen ikke har plads til alle egnede ansgere. Som bidrag til vurdering af egnethed kan institutionen indkalde ansgere til en samtale, en vejledende optagelsesprve eller begge dele. 2.3 Uddannelsens lovmssige grundlag Uddannelsen til servicekonom hviler p nedenstende love og regler, der glder for gennemfrelse af uddannelserne.

  Bekendtgrelse om erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (servicekonom AK) BEK nr. 700 af 03/07/2009 Gldende

  Bekendtgrelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr. 636 af 29/06/2009 Gldende

  Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser LOV nr. 207 af 31/03/2008 gldende, samt senere ndringer til forskriften

  Lov om erhvervsakademier for videregende uddannelser LOV nr. 850 af 12/9/2009 gldende, samt senere ndringer til forskriften

  Bekendtgrelse om prver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 782 af 17/08/2009 gldende

  Bekendtgrelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-uddannelser BEK nr. 636 af 29/06/2009 Gldende

  Bekendtgrelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved videregende uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgrelse) BEK nr. 239 af 15/03/2010 gldende, samt senere ndringer til forskriften

  Bekendtgrelse om karakterskala og anden bedmmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007 gldende, samt senere ndringer til forskriften

  Bekendtgrelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. BEK nr. 684 af 27/06/2008 gldende, samt senere ndringer til forskriften

  Ovenfor er angivet nogle af de vigtigste bekendtgrelser, som man som studerende br vre bekendt med, men opremsningen er ikke fuldstndig. Der kan vre andre love og bekendtgrelser, der kan vre relevante. Sfremt man nsker at lse ovenstende bekendtgrelser kan de lses p Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk). 2.4 Uddannelsens udbydere Servicekonomuddannelsen udbydes af nedenstende Erhvervsakademier, med tilhrende udlagte akademiskoler:

  1. University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nrresundby, www.ucn.dk

  2. Erhvervsakademi Lilleblt www.eal.dk:

  Tietgen Skolen, Nonnebakken 9, 5000 Odense C Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S Boulevarden 48, 7100 Vejle

  3. Erhvervsakademi Dania, www.eadania.dk

  Tradium Randers, Minervavej 63, 8900 Randers

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  8

  Skive Handelsskole, Arvikavej 2, 7800 Skive

  4. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, www.cphbusiness.dk Kbenhavn Nord, Trongrdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev All 18, 2500 Valby

  5. Erhvervsakademi Sjlland, www.easj.dk

  Selandia, Bredahlsgade 1, 4220 Slagelse KH, Lyngvej 19, 4600 Kge

  6. Erhvervsakademi MidtVest, Valdemar Poulsens Vej 4,7500 Holstebro, www.eamv.dk

  2.5 Titulatur Den, der har gennemfrt og bestet uddannelsen opnr Erhvervsakademigraden AK og er berettiget til titlen

  Servicekonom (AK) Den engelske betegnelse er AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management 3. Uddannelsens varighed, struktur og indhold 3.1 Uddannelsens varighed og tid i ECTS-points Uddannelsen er en kortere videregende akademiuddannelse med en varighed p 2 r. Uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudium normeret til 2 studenterrsvrk. Et studenterrsvrk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 r. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTS-point). Et studenterrsvrk svarer til 60 point, og hele uddannelsen svarer sledes til 120 point. Uddannelsen berettiger til SU svarende til 22 klip. De prver, den studerende skal deltage i inden udgangen af det 1. studier efter studiestart skal vre bestet inden udgangen af den studerendes 2. studier efter studiestart, for at den studerende kan fortstte uddannelsen. Institutionen kan, nr det findes begrundet i usdvanlige forhold, dispensere herfra. 3.2 Uddannelsens struktur og indhold Uddannelsen bestr af nedenstende elementer:

  1) Obligatoriske uddannelseselementer - 75 ECTS-point. 2) Praktik - 15 ECTS-point. 3) Valgfri uddannelseselementer 15 ECTS-point. 4) Afsluttende eksamensprojekt - 15 ECTS-point.

  I denne studieordning er lringsmlene beskrevet efter kvalifikationsrammen1

  .

  Lringsmlene beskrives ved hjlp af terminologien viden, frdigheder og kompetencer.

  1 Ny dansk kvalifikationsramme for videregende uddannelse beskriver niveau af lringsml

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  9

  Der er taget udgangspunkt i, at de studerende hurtigst muligt fr en flles platform og referenceramme. Derfor er der indledningsvis placeret 10 ECTS med branchekendskab, konomi og metode og research, sledes at de studerende fr en vrktjskasse med viden og frdigheder, som de skal bruge i deres videre studieforlb. P 1. semester er studieordningen sledes bygget op s den i hj grad fokuserer p at lre at lre, mens fokus p de flgende semestre er p at udvikle mere selvstndighed fra de studerendes side, med underviserne i en vejledende rolle.

  Semester 1 2 3 4 Metode Metode og research 2 1 2 Servicevirksomheden konomi 2 3 4 2 4 Servicemanagement 3 2 Samfundskonomi 1 1 3 Faglig kompetence 5 Organisation Ledelse 5 1 4 Human ressources 1 4 Planlgning Strategi og forretningsudvikling

  2 3

  International Markedsfring

  2 3

  Kommunikation Engelsk og kulturforstelse

  1 4 3 2

  Kunderelationer 1 4 Valgfrit element 8 7 Praktik 15 Afsluttende eksamensprojekt

  15

  Semestrene p uddannelsen forlber som angivet nedenfor. 1. semester september til og med januar 2. semester februar til og med juni 3. semester august til og med januar 4. semester februar til og med juni

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  10

  3.3 Uddannelsens praktik forml og formalia 3.3.1 Lringsml og forml Formlet med praktikken er at bibringe den studerende erhvervskompetencer, der ud fra en praktisk indfring i virksomheden/branchen kvalificerer den studerende til at kunne deltage i udvikling, planlgning, organisering, afstning og levering af ydelser i virksomheden. Formlet med praktikken er:

  at give den studerende viden om erhvervets og fagomrdets praksis og anvendt teori og metode

  at sikre integrationen mellem teori og praksis at sikre indlringsmssig progression og forst erhvervets anvendelse af teori og

  metode i praksis at kunne vurdere og formidle praksisnre problemstillinger og opstille

  lsningsmuligheder til samarbejdspartnere og beslutningstagere i erhvervet at bidrage til den studerendes faglige svel som personlige udvikling at kunne deltage i fagligt og tvrfagligt samarbejde med en professionel tilgang kunne tilegne sig ny viden, frdigheder og kompetencer i en struktureret

  sammenhng i relation til erhvervet.

  Det er hensigten med praktikopholdet, at den studerende skal erhverve praksisnr indsigt. Dette betyder, at den studerende i et vist omfang vil sge viden fra diverse afdelinger i virksomheden. Dette kunne eksempelvis vre personale-, salgs-, marketing-, konomi- og kundeserviceafdelingen. Herudover kan den studerende naturligt indg i de konkrete, praktiske arbejdsopgaver, der er i virksomheden i den pgldende periode. Praktikken placeres primo 3. semester for at sikre den optimale integration mellem teori og praksis samt for at muliggre informationsindsamling og problemformulering i forhold til det afsluttende eksamensprojekt, der som hovedregel skal udarbejdes i relation til den virksomhed, den studerende har afviklet sin praktik i. 3.3.2 Formalia Praktikken har en varighed p 13 uger og er placeret i begyndelsen af 3. semester (august, september og oktober.) Praktikken skal ud fra en relatering af den indlrte teori til praksis i en specifik erhvervskontekst underbygge den studerendes erhvervskompetence samtidig med, at der sker en indlringsmssig progression i forhold til uddannelsens overordnede forml. Institutionen har det overordnede ansvar for, at praktikken lever op til uddannelsens krav og dermed for godkendelse af praktikvirksomheden. Virksomheden udarbejder i samarbejde med den studerende en plan for praktikken, som godkendes af Institutionen. Virksomheden har sammen med den studerende ansvaret for gennemfrelse af planen. Virksomheden vlger i samarbejde med den studerende hvilke emner, der skal fokuseres p i praktikforlbet. Den studerende udarbejder en rapport over praktikken, hvis fokus aftales med virksomheden.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  11

  Praktikken er ikke tnkt som decideret funktionsoplring i virksomheden men bredt som en generel indfring i de forskellige funktioner og ledelsesopgaver i virksomheden. 4. Eksaminer og vrige prver Den studerendes studieaktivitet kontrollers vha. eksaminer og interne prver, samt yderligere prver og bundne forudstninger, som beskrevet i den institutionsspecifikke del af studieordningen. 4.1 Generelt omkring eksaminer og prver Hver studerende skal aflgge 3 eksaminer samt 3 interne prver. Disse kan suppleres med et antal interne prver og bundne forudstninger i overensstemmelse med den institutionsspecifikke del. P uddannelsens fllesdel opereres der med 2 forskellige prveformer:

  1. Eksterne prver (eksaminer) som bedmmes af eksaminator samt en eller flere beskikkede censorer.

  2. Interne prver som bedmmes af en eller flere undervisere Alle eksaminer og prver aflgges i den frstkommende eksamenstermin efter undervisningens afslutning. For at best en eksamen eller prve skal karakteren 02 opns. I den institutionsspecifikke del, har den enkelte institution endvidere mulighed for at fastlgge yderligere interne prver samt en rkke bundne forudstninger, som bedmmes af en eller flere undervisere. I forbindelse med eksaminer, prver og bundne forudstninger glder flgende: Alle interne prver (p nr interne prve i kunderelationer & kulturforstelse) og bundne

  forudstninger p 1. r skal vre bestet/godkendt fr den studerende kan aflgge prve i 1. rs tvrfaglige eksamen

  Fr end den studerende kan aflgge den interne prve i valgfrit uddannelseselement

  skal 1. rs tvrfaglige eksamen, intern prve i kunderelationer & kulturforstelse samt interne prver og bundne forudstninger p 3. semester vre bestet/godkendt

  Alle eksaminer, interne prver og bundne forudstninger skal vre bestet hhv.

  godkendt fr den studerende kan aflgge eksamen i det afsluttende eksamensprojekt Hvis en intern eller ekstern prve ikke er godkendt hhv. bestet, kan den studerende deltage i en omprve eller reeksamen, dog hjst 3 gange i den samme prve. 4.2 Eksaminer og prver p de enkelte semestre

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  12

  I det flgende er de enkelte eksaminer og prvers forml, art, form og vurdering p de enkelte semestre beskrevet2

  .

  4.2.1 Eksamen og interne prver 1. semester 4.2.1.1. Pilotprojekt intern prve I regi af faget metode indgr p frste semester et pilotprojekt. Projektet har til forml at opve den studerendes metodiske kompetence, det vil sig evnen til at definere, analysere og lse en problemstilling. Samtidig har projektet til forml at opve den studerendes evne til at forholde sig kritisk til en anden gruppes arbejde og prsentere denne kritik skriftlig og mundtligt. De studerende arbejder gruppevist med en selvvalgt problemstilling, der kan vre faglig eller af mere almen karakter. Projektet skal indeholde elementer der afspejler de fag der undervises i p 1.semester. Institutionen godkender emne og problemstilling og tildeler vejledning. Deltagelse i pilotprojektet omfatter sledes: Lsning af gruppeopgave med selvvalgt emne Opponering p en anden gruppes opgave Mundtligt forsvar af opgaven, med individuel bedmmelse

  Projektet vurderes som vrende bestet eller ikke bestet Evalueringen af besvarelsen andrager i alt 45 min. pr. projekt 4.2.2 Eksamen og interne prver 2. semester 4.2.2.1. 1. rs tvrfaglig eksamen Eksamen skal dokumentere den studerendes evne til erhvervsrettet anvendelse af den indlrte teori og skriftlig fremstilling samt evne til at arbejde tvrfagligt og selvstndigt. Eksamen afholdes ultimo maj/primo juni mned og har form som en skriftlig 6-timers eksamen, hvor der 24-timer inden eksamen udleveres et tvrfagligt eksamensoplg. Eksamensoplgget m diskuteres blandt studerende, men institutionen eller underviserne besvarer ikke sprgsml vedrrende/ i relation til materialet. Der gives en samlet karakter hvor hver enkelt eksaminand bliver bedmt individuelt efter 7trins-skalaen. Eksamensoplgget dkker bredt de obligatoriske fag p 1. og 2. semester, med konomifaget som et obligatorisk element. 4.2.2.2. Kunderelationer & kulturforstelse intern prve

  2 Se endvidere bilag 1

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  13

  Den interne prve i kunderelationer (inkl. juradelen) og kulturforstelse har form som en mundtlig prve og afholdes ultimo maj/ juni mned. Prven har form som en 20 minutters individuel mundtlig prve inkl. votering med 40 minutters forberedelse. Prven baserer sig p et eller flere skriftlige sprgsml i relation til fagomrderne kunderelationer (inkl. juradelen) og kulturforstelse, dog sledes at vrige fagomrder kan inddrages under prven, hvor det sknnes relevant. Sprgsmlene skal besvares mundtligt. Der gives 1 karakter efter 7trins-skalaen til hver eksaminand, denne meddeles i umiddelbar forlngelse af prven. 4.2.3 Eksamen og interne prver 3. semester 4.2.3.1 Praktikprojekt intern prve Praktikken svarer til 15 ECTS-point og afholdes i primo 3. semester. Som hovedregel inden praktikken og senest 14 dage inde i praktikken, udarbejder og afleverer den studerende en mlbeskrivelse for praktikken til godkendelse. I lbet af praktikken samt i tiden umiddelbart efter udarbejder den studerende sit praktikprojekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling i praktikvirksomheden samt en evaluering af om de opstillede personlige ml ns. Prven afholdes umiddelbart efter afviklingen af praktikken, og har form som et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Hele projektet har til forml at sikre den faglige og personlige progression i praktikken. Projektet danner udgangspunkt for en individuel mundtlig prve af i alt 30min. varighed, hvori indgr en prsentation samt perspektivering af rapporten/projektet. I forbindelse med praktikken indgr dele af de obligatoriske fag, hvor dette er naturligt. Praktikken vurderes samlet som bestet / ikke bestet og bedmmelsen meddeles i umiddelbar forlngelse af eksamen. Sfremt praktikprojektet vurderes som vrende ikke bestet skal den studerende under vejledning forbedre projektet og aflevere igen. Den studerende har mulighed for tre forsg i alt til at udarbejde et projekt der kan bests. 4.2.3.2 Valgfrit element - eksamen Eksamen skal dokumentere den studerendes evne til skriftlig og mundtlig fremstilling, faglig viden inden for bde de valgfrie elementer og udvalgte emner indenfor de obligatoriske fag samt den studerendes frdigheder og kompetencer indenfor de valgfrie elementers emner. Det forventes sledes at den studerende kan relatere projektets emne/indhold til pensum gennemget i bde de valgfrie elementer og de obligatoriske fag.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  14

  Prven afholdes ultimo 3. semester, hvor den studerende individuelt skal udarbejde et projekt, med den hensigt at fordybe sig i et fagomrde fra den studerendes valgfrie element. Den studerende eksamineres efterflgende i projektet ved en mundtlig individuel prve. Den studerendes emnevalg (problemformulering) skal godkendes af den enkelte institution. Emnet (problemformuleringen) m ikke vre den samme som i praktikprojektet og det afsluttende eksamensprojekt. Emnet danner grundlag for en problemformulering, som skal besvares i projektet. Der gives kun vejledning i forbindelse med emnevalg og problemformulering, der er ingen vejledning i forbindelse med selve udarbejdelsen af projektet. Deltagelse i eksamen omfatter: Prsentation af projektet i form af en uddybning og perspektivering af det skriftlige

  arbejde (eksamen). Mundtligt forsvar af eget projekt (eksamen)

  Prveresultatet vurderes p baggrund af en vgtning af flgende: Projektets faglige og metodiske niveau Den studerendes prsentation og perspektivering Den studerendes mundtlige forsvar af opgaven

  Selve prven varer inkl. votering 45 minutter pr. studerende. Til prven kan der eksamineres i alt fra den studerendes valgfri elementer og fra uddannelsen, der har relevans for den studerendes emne. Der gives en samlet karakter efter 7trins-skalaen. Hvis den studerende ikke bestr prven er der mulighed for deltagelse i re-prve. Ved re-prven skal der udarbejdes en ny besvarelse. Der kan skrives ud fra samme emne, men den nye problemformulering skal adskille sig vsentligt fra den tidligere valgte. Der stilles flgende krav til projektet: Projektet skal udarbejdes med udgangspunkt i desk research og fokus p det valgfrie elements teori, det er dog et krav, at den studerende forklarer og uddyber den valgte problemformulering ud fra selvvalgte eksempler fra virksomheder og/eller organisationer. Det er ikke et krav til projektet, at der skal gennemfres field research i forbindelse med dette, men den studerende m gerne inddrage egen field research i projektet, hvis den valgte problemformulering lgger op til dette. Den studerende m ikke skrive projektet udelukkende med udgangspunkt i eksempler fra praktikprojektet. 4.2.4 Eksamen og interne prver 4. semester 4.2.4.1 Engelsk intern prve Formlet med den interne prve er at dokumentere den studerendes evne til at kommunikere professionelt p engelsk i en forretningsmssig sammenhng.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  15

  Prven er placeret p 4. semester hvor den studerende individuelt skal deltage i en intern prve med hovedvgten lagt p fagomrdet engelsk. Den interne prve foregr individuelt og bedmmes samlet som bestet/ikke bestet. Den interne prve vurderes samlet som vrende bestet eller ikke bestet. 4.2.4.2 Forretningsplan intern prve Ultimo 4. semester skal den studerende udarbejde et forretningsplansprojekt. Projektet har til forml at opve den studerendes evne til at demonstrere forstelse for og kompetence inden for udviklingsorienteret problemlsning samt evne til at arbejde tvrfagligt og helhedsorienteret. Projektet har form som et gruppeprojekt med selvvalgt emne og problemstilling indenfor omrdet, samt en efterflgende individuel prve. Institutionen godkender emne og problemstilling og tildeler vejledning. Deltagelse i projektet omfatter: Lsning af et gruppeprojekt Individuel prve

  Den interne prve vurderes samlet som vrende bestet eller ikke bestet. 4.2.4.3 Afsluttende eksamensprojekt Formlet med projektet er, at den studerende p metodisk grundlag dokumenterer evnen til at bearbejde en kompleks problemstilling i relation til et konkret projekt for praktikvirksomheden3

  .

  Herunder er formlet sledes at opve og demonstrere evnen til at kombinere viden fra de obligatoriske fag med de valgfrie elementers fagomrder, sledes at den studerende kan forholde sig til en virksomheds opgaver. Det afsluttende eksamensprojekt udfrdiges p basis af informationer indsamlet i Danmark og/eller i udlandet og skal demonstrere, at den studerende kan bearbejde, analysere og vurdere de indsamlede informationer og kan kombinere den indsamlede viden med teori og metode fra uddannelsens fag. Det forudsttes at der i det afsluttende eksamensprojekt som udgangspunkt anvendes en hj grad af svel field- som deskresearch. Eksamensprojektet afslutter uddannelsen, og eksamen afholdes ved udgangen af 4. semester. Det afsluttende eksamensprojekt skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen samt den studerendes valgfrie elementer, herunder konomiske betragtninger. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samrd med Institutionen og praktikvirksomheden, idet opgaven tager sigte p at lse et praktisk orienteret problem. Institutionen godkender opgavens formulering. 3 Akademiet orienteres skriftligt, sfremt man som studerende ikke skriver for sin praktikvirksomhed

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  16

  Idet det afsluttende eksamensprojekt (normalt) tager udgangspunkt i den virksomhed, hvori den studerende har afviklet sin praktik, udarbejdes opgaven som hovedregel individuelt. Der kan dispenseres herfra hvis max. 3 studerende i samrd med deres respektive praktikvirksomheder kan lse en mere brancherelateret problemstilling eller en opgave stillet af en anden virksomhed indenfor det valgfrie element. Nrmere regler om aflevering og krav til individuel eller gruppevis udarbejdelse findes i Institutionens afsluttende eksamensprojekt-vejledning4

  . Det afsluttende eksamensprojekts problemformulering og titel skal vre godkendt af Institutionen, og den studerende tildeles vejledere.

  I forbindelse med det afsluttende eksamensprojekt gennemfres en individuel mundtlig prve p 60 min. inkl. votering. Der gives n samlet karakter for eksamensprojektet, det vil sige den mundtlige og skriftlige prstation. I vurderingen af opgaven vil den studerendes stave- og formuleringsevne indg med en vgt p 10 %, svel som den studerendes evne til at bruge de faglige korrekte termer. Sfremt det afsluttende eksamensprojekt ikke er bestet, skal der skal udarbejdes en ny besvarelse, hvor den nye problemformulering vsentligt adskiller sig fra den tidligere valgte. Samme forhold gr sig gldende sfremt man vlger at framelde sig eksamen og dermed ikke afleverer eksamensprojektet til den ordinrt fastsatte termin. 4.3 vrige forhold vedrrende eksamen og prver 4.3.1 Regler for eksterne prver (eksaminer) og interne prver. Som studerende er man automatisk tilmeldt alle ordinre eksterne prver (eksaminer) og interne prver. Det glder sledes:

  Pilotprojekt intern prve 1. rs tvrfaglige eksamen eksamen (ekstern prve) Intern prve kunderelationer og kulturforstelse Praktikprojekt intern prve Engelsk intern prve Forretningsplan intern prve Valgfrit element eksamen (ekstern prve) Afsluttende eksamensprojekt eksamen (ekstern prve)

  Sfremt man ikke bestr den ordinre eksamen/prve eller er syg og kan fremvise lgeerklring, kan man indstille sig til sygeeksamen/reeksamen. Som studieaktiv, skal man deltage i alle ordinre prver og eksaminer. Sfremt man uden gyldig grund udebliver fra den ordinre eksamen / prve har man brugt et eksamensforsg, og kan frst indstille sig til eksamen ved nste ordinre eksamen / prve ret efter. 4 Heraf fremgr evt. ogs den enkelte studerendes maksimalt afsatte tid til vejledning.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  17

  Sfremt man ikke nsker at deltage i den ordinre eksamen / prve skal man senest 14 dage fr skriftligt melde fra5

  . Hvis man framelder sig den ordinre eksamen / prve, kan man frst tage denne igen ved nste ordinre termin.

  I forbindelse med det afsluttende eksamensprojekt skal framelding ske senest 1 mned fr afleveringsfristen. 4.3.2 Skriftlige besvarelsers omfang - normalsider For alle skriftlige besvarelser glder at det fastlagte maksimale antal tegn, som angivet nedenfor altid SKAL overholdes. Der henregnes 2100 anslag til en normalside. Vurderingen af antal tegn er inkl. figurer og tabeller etc. men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag. Bilag indgr sledes ikke direkte i bedmmelse af besvarelsen. I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser glder nedenstende regler for omfang.

  Eksamen / prve Maksimalt antal tegn i besvarelsen Pilotprojekt max. 84.000 tegn 1. rs eksamen - Praktikprojekt max. 35.700 tegn Valgfri element, projekt max. 42.000 tegn Engelsk - Forretningsplan - Afsluttende eksamensprojekt

  1 studerende max. 115.500 tegn 2 studerende max. 189.000 tegn 3 studerende max. 231.000 tegn

  Viser det sig at den studerende ikke har overholdt gldende norm for omfang, vil besvarelsen blive bedmt indtil det antal tegn der er korrekt. Besvarelser der andrager under 50 % af det fastsatte antal tegn afvises, og den studerende kan frst indstille sig igen ved nste ordinre termin. P alle skriftlige besvarelser o. lign. SKAL besvarelsens antal anslag fremg tydeligt af forsiden. Sfremt dette ikke er tilfldet afvises besvarelsen, og eksamen / prven kan frst finde sted ved nste ordinre termin6

  5 Tidspunkt hvor materialet bliver udleveret

  .

  6 Sfremt vejleder/censor er i tvivl om antal tegn, kan de senest en uge inden eksamen afholdes rekvirere besvarelsen som fil. Den studerende har 24 timer til at indlevere denne til institutionen (p disk/usb pen).

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  18

  Ovenstende regler glder for alle skriftlige besvarelser. 4.3.3 Gruppestrrelser I forbindelse med udarbejdelse af gruppeopgaver defineres grupper som vrende af strrelsen 3 - 5 studerende. Undtaget herfor er det afsluttende eksamensprojekt. 4.3.4 Tilbagemelding p prver og eksaminer I forbindelse med mundtlig eksamen / prve meddeles bedmmelsen til den studerende i umiddelbar forlngelse af den enkelte studerendes mundtlige eksamen / prve. For eksamen og prver hvor eksaminanden ikke fr bedmmelsen umiddelbart efter afholdelsen, meddeles eksaminanderne samtidig med meddelelsen om eksamens / prvens afholdelse, den dato, hvor bedmmelsen vil blive bekendtgjort. Det tilstrbes at eksaminanden fr bedmmelsen senest 14 dage efter afholdelse. Ved skriftlige eksaminer og prver sker tilbagemeldingen udelukkende ved fremsendelse af karaktermeddelelse, elektronisk opslag eller opslag p uddannelsesinstitutionen (med eksamensnummer). Det er ikke muligt at f tilbagemelding telefonisk. 4.3.5 Eksaminer og prvers tidsmssige placering For studerende optaget i september 2010 glder nedenstende plan vedrrende ordinre eksaminer, syge-/reeksaminer, interne prver og syge-/reprver (med forbehold for senere korrektioner):

  Eksamensplan rgang 2010-2012 Udleveres / godkendes Afleveres Eksamenstidspunkt

  Pilotprojekt (intern prve)

  Ultimo 1. semester 2010 (fastlgges af den enkelte institution)

  Pilotprojekt syge-/reprve Fastlgges af den enkelte institution Intern prve - kunderelationer og kulturforstelse, mundtlig

  Ultimo maj /Juni 2011 Fastlgges af den enkelte institution

  Intern prve - kunderelationer og kulturforstelse, syge-/reprve, mundtlig

  Fastlgges af den enkelte institution7

  1. rs tvrfaglig eksamen, skriftlig

  7. juni 2011 kl. 9.00 udlevering af case

  8. juni 2011, kl.9.00 15.00 skriftlig eksamen

  1. rs tvrfaglig re- 7. nov. 2011 kl. 8. nov. 2011 kl.

  7 Eksamen placeres som hovedregel i juni eller november

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  19

  /sygeeksamen, skriftlig 9.00 udlevering 9-15

  Praktikprojekt (intern prve)

  Efterr 2011 (Fastlgges af den enkelte institution)

  Praktikprojekt syge-/reprve

  Fastlgges af den enkelte institution

  Valgfrit element (eksamen)

  Godkendelse senest fredag den 16. december 2011

  Afleveres mandag den 9. januar 2012

  Mundtligt forsvar i uge 4 eller 5, 2012

  Valgfrit element syge-/reprve

  Godkendelse senest mandag den 5. marts 2012

  Afleveres torsdag den 15. marts 2012

  Mundtligt forsvar i uge 13, 14 eller 15 2012

  Intern prve engelsk 4. semester (fastlgges af den enkelte institution)

  Intern prve engelsk syge-/re-prve

  Fastlgges af den enkelte institution

  Intern prve forretningsplan

  Medio 4. semester 20108(fastlgges af den enkelte institution)

  Intern prve forretningsplan syge-/re-prve

  Fastlgges af den enkelte institution

  Afsluttende eksamensprojekt

  Officiel start mandag den 2. april 2012

  Afleveres torsdag den 31. maj 2012

  Mundtlig eksamen i juni (Fastlgges af den enkelte institution)

  Afsluttende eksamensprojekt syge-/reprve

  Officiel start onsdag den 15. august, 2012

  Afleveres mandag den 22. oktober 2012

  Mundtlig eksamen ultimo oktober. (Fastlgges af den enkelte institution)

  I forbindelse med ovenstende eksamensplan glder flgende vedr. tidspunkter:

  Udlevering af eksamensoplg sker fra kl. 9.00 pgldende dato Aflevering af besvarelser skal ske senest kl. 12.00 pgldende dato

  4.3.6 Klager over opnet eksamen Sfremt den studerende nsker at klage over den opnede eksamen, skal begrundet klage fremsendes skriftligt til institutionen senest 2 uger efter, at bedmmelsen er offentliggjort jf. bekendtgrelse nr. 782 om eksamen kapitel 10 og 11. 4.3.7 Hjlpemidler til eksamen I forbindelse med skriftlige eksaminer, m den studerende anvende bger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, usb-pen el. lign. med dokumenter. 8Eksamen placeres inden det afsluttende eksamensprojekt officielt starter

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  20

  Den studerende har ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstende hjlpemidler:

  internet intranet bluetooth mobiltelefon vrigt datakommunikationsudstyr der stter den studerende i stand til at kommunikere med andre

  Sfremt den studerende under eksamen gr ulovlig brug af ovenstende medfrer det jeblikkelig bortvisning fra eksamen. 4.3.8 Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget, vre behov for at anvende andres arbejde, det vre sig citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde f.eks. fra en lrebog. Nr ovenstende anvendes SKAL der tydeligt angives kilde. Citat (direkte afskrift) m kun anvendes i begrnset omfang, og der m kun bruges en lille del af en andens tekst, dvs. et par linjer eller lidt mere, hvor det er ndvendigt for at forst sammenhngen. Ved brug af citater skal du huske:

  at bruge anfrselstegn skrive bogens titel forfatterens navn at angive den specifikke sidereference

  Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som snyd plagiat. I s tilflde vil opgaven blive afvist og den studerende bortvist9

  .

  I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser SKAL disse altid underskrives p sidste side, derved bekrftes at opgaven er udfrdiget uden uretmssig hjlp. 4.3.9 Dispensationsmulighed Sfremt den studerende nsker dispensation fra ovenstende eksamensbestemmelser skal der fremsendes skriftlig anmodning til den pgldende uddannelsesinstitution. Dispensation gives kun nr srlige forhold gr sig gldende (fx ddsfald i nr familie, sygdom el. lign.) 5. Beskrivelse af kerneomrdernes obligatoriske uddannelseselementer I nedenstende kapitel er de 5 kerneomrdernes bestanddele af obligatoriske uddannelseselementer beskrevet nrmere i henhold til kvalifikationsnglen. 9 Der henvises i vrigt til de officielle copyright regler; copydans regler, www.copydan.dk

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  21

  5.1 Metode 5 ECTS 5.1.1 Metode og research Vgt: 5 ETCS Placering: 1 og 2 semester Ml: Den studerende skal kunne anvende relevante metoder til problemidentifikation og udarbej-delse af lsningsforslag indenfor og med relation til servicevirksomheden. Herunder skal den studerende kunne udvlge og anvende forskellige metoder til dataindsamling samt kunne udvlge og anvende forskellige metoder til prsentation af analyseresultater. Den studerende skal have viden om:

  Forskellige problemformuleringstyper Afgrnsning af undersgelsesfeltet Kvalitative og kvantitative datatyper, herunder operationalisering af

  problemformuleringen Tilrettelggelse af en strategi for litteratursgning og kildekritik Metoder til at udfre fieldresearch; sprgeteknikker, konstruktion af sprgeskema og

  observation Udvlgelse af respondenter og strrelse af stikprven Kvalitativ og kvantitativ databehandling og -analyse Rapportskrivning og formidling Hvordan man fr adgang til og skaber grundlag for et frugtbart samarbejde med

  servicevirksomheden Den studerende skal have frdighed i:

  At udarbejde en problemformulering med afst i en problemstilling med relation til servicevirksomheden

  At vlge analysemetode under hensyntagen til konteksten for projektarbejdet At forberede og gennemfre dataindsamling, svel desk- som fieldresearch At fortage en kritisk vurdering og stillingtagen til eksisterende litteratur og

  undersgelser At kunne indg i et konstruktivt samarbejde med servicevirksomheden At kunne vurdere og anvende field- og deskresearch i forbindelse med udarbejdelse

  af en markedsanalyse, samt kunne anvende og vurdere forskellige dataindsamlingsmetoder

  Den studerende skal have kompetencer i:

  At kunne deltage i gennemfrelse af relevante markedsanalyser 5.2 Servicevirksomheden 30 ECTS Ml: Den studerende skal have viden om makrokonomiske forhold og deres indflydelse p servicesektoren og have indsigt i relevante brancher inden for erhvervs- og ferieturisme, hotel og rejseliv og vrige servicebrancher med henblik p at kunne forst og vurdere servicevirksomhedens strategier og udviklingsmuligheder.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  22

  I denne sammenhng skal den studerende kunne vurdere servicevirksomhedens strategi gennem analyse af servicevirksomhedens koncept, leverancesystem, kvalitet, og konomi. Den studerende skal opn en helhedsorienteret forstelse for servicevirksomhed processer, kvalitet og innovationsevne med henblik p at kunne foresl konkrete udviklingsforslag. 5.2.1 konomi Vgt: 15 ECTS Placering: 1, 2, 3 og 4 semester Ml: Den studerende skal kunne vurdere omkostningsforholdene for servicevirksomhedens situation, sledes at disse kan inddrages i servicevirksomhedens konomiske beregninger til priskalkulation og udarbejdelse af resultat-, likviditets- og balancebudgetter med efterflgende budgetopflgning. Desuden skal den studerende kunne analysere rets regnskab. Endelig skal den studerede kunne anvende simple metoder til vurdering af investeringer og vurdere forskellige finansieringsformer. Den studerende skal opn en helhedsorienteret forstelse for anvendelsen af ikke-finansielle rapporteringsformer i en servicevirksomhed. Den studerende skal have forstelse for regnearkets muligheder til prsentation og simulering af relevante problemstillinger. Den studerende skal have viden om:

  Det dobbelte bogholderis princip, sledes at de har et grundlggende kendskab til regnskab

  og kunne forst forskellige principper for for- og efterkalkulationer Faste og variable omkostninger, s de kan reflektere over anvendelsesgraden p

  serviceerhvervene De regnskabsanalysemetoder der bliver anvendt indenfor serviceerhvervene og

  kunne reflektere over erhvervets anvendelse heraf Den internationale regnskabsomstilling indenfor turisterhvervet De forskellige budgetter, herunder afdelings-, - aktivitets- samt likviditetsbudgetter og

  kunne reflektere over anvendelsen heraf Logistikkens anvendelse i servicevirksomheden Yield og revenue management systemer Servicebranchens gngse ngletal, samt kunne reflektere disses anvendelse Grundlggende finanserings- og investeringsmuligheder i forhold til drifts- og

  ejerskab Alternative rapporteringsformer Regnearkets centrale begreber og metoder samt kunne reflektere over erhvervets

  anvendelse af regneark

  Den studerende skal have frdigheder i: Udarbejdelse af kasserapporter Opstilling af et regnskab til analysebrug og stille lsningsforslag hertil For- og efterkalkulere for derigennem at kunne formidle prisfaststtelse overfor

  ledere og kollegaer

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  23

  At kunne vurdere hvilke faste omkostninger, der skal beregnes som variable omkostninger og formidle dette videre i budgetteringsfasen

  At medvirke i at opstille afdelings-, - aktivitets- samt likviditetsbudgetter At udarbejde en ABC-analyse med henblik p at optimere indtjeningen At kunne vurdere praksisnre problemstillinger og opstille parametre til et til Yield og

  revenue management system At opstille relevante ngletal for servicevirksomheden Vurdering af alternative finansieringsmuligheder og opstille lsningsmuligheder

  herfor Vurdere simple investeringskalkuler og opstille lsningsmuligheder herfor At kunne vurdere hvordan de ikke-finansielle rapporteringsformer indgr i

  servicevirksomhedens ledelsessystemer. At kunne vurdere hvordan de enkelte ikke-finansielle rapporteringsformer

  understtter forskellige aspekter af ledelsens strategiske arbejde. Forskellige ikke-finansielle rapporteringsformer s som The Balanced Scorecard, den

  tredobbelte bundlinje og EFQM eller lignende. At kunne vurdere praksisnre problemstillinger og opstille lsningsmuligheder i form

  af simple og relevante avancerede funktioner og formler i excel.

  Den studerende skal have kompetencer i: At kunne vurdere hvilke faste omkostninger, der skal beregnes som variable

  omkostninger og formidle dette videre til deltagelsen i budgetteringsfasen Deltage i udarbejdelse af bde afdelingens svel som virksomhedens

  regnskabsanalyse Deltage i prisfaststtelse af serviceydelser At medvirke i at opstille afdelings-, - aktivitets- samt likviditetsbudgetter Opstille relevante ngletal for servicevirksomheden At deltage i at opstille alternative finansieringsmuligheder for servicevirksomheden At kunne bidrage til udviklingen af ikke-finansielle rapporteringsformer, samt deltage

  i tvrfaglige samarbejder vedrrende arbejdet med disse.

  5.2.2 Servicemanagement Vgt: 5 ECTS Placering: 1 og 4 Semester Ml: Mlet er, at den studerende kan vurdere sammenhng mellem servicefilosofien, servicekonceptet og serviceleverancesystemet, og kan identificere relevante udviklingsretninger for virksomheden med udgangspunkt i analyse af virksomhedens servicefilosofi og dens omverden, samt kan vurdere servicemanagementsystemer og deres anvendelse og betydning for opnelse af konkurrencemssige fordele i virksomheden. Den studerende skal opn en helhedsorienteret forstelse for af kvalitet i en servicevirksomhed samt viden om innovative processer. Den studerende skal have viden om:

  Servicemanagementsystemer og servicekonceptet og kunne reflektere over disses teori og metode, herunder kunne beskrive service leverancesystemer og servicepakken

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  24

  Service strategi, kvalitetsstyring og servicegrad og kunne forst de strategiske begreber samt herunder anvendt teori og praksis

  Servicevirksomhedens arbejdsprocessor, herunder udviklingen af og vigtigheden i kunden som medproducent af serviceproduktet

  Forskellige kvalitetsprincipper, samt kunne forst centrale begreber og metoder og kunne reflektere over hvordan serviceerhvervet anvender disse.

  Den studerende skal have frdigheder i:

  Analyse af servicekonceptet og servicemanagement systemer med henblik p at kunne estimere kundens forventninger til serviceproduktet og deraf stille lsningsforslag til en servicevirksomhed

  Udviklingen af processor i serviceleverancesystemer, herunder kunne designe serviceoplevelsesrummet med henblik p det optimale servicemde

  Analysere og sammenligne forskellige kvalitetsstyrings metoder og til kunden at formidle etisk bredygtige serviceprodukter

  At kunne anvende forskellige vrktjer til mling af kvalitet, samt vurdere kvalitetsmssige problemstillinger og opstille lsningsmuligheder herfor.

  At kunne formidle virksomhedens kvalitetspolitikker overfor samarbejdspartnere og kunder.

  At kunne anvende kreative processer til lsning af praksisnre problemstillinger Forskellige vrktjer til fremme af den kreative proces, samt reflektere over fremme

  og styring af innovation i virksomheden

  Den studerende skal have kompetencer i: At tilegne sig ny viden indenfor service, servicekoncepter og teknologiske

  hjlpemidler med henblik p at forbedre servicemanagement systemer og serviceleverancesystemet

  At stille forslag til ny service strategi sledes at den studerende kan medvirke i udviklingsorienterede situationer

  At deltage i fagligt og tvrfagligt samarbejde med en professionel tilgang til service kvalitetsstyring

  At kunne hndtere udvikling af kvalitetssystemer, samt deltage i tvrfaglige samarbejder vedrrende kvalitetssikring i virksomheden.

  At kunne hndterer nye innovationsvrktjer samt deltage i kreative processer i servicevirksomheden

  5.2.3 Samfundskonomi Vgt: 5 ECTS Placering: 1. og 2. semester Ml: Den studerende skal have viden om erhvervet samt kunne forst, anvende og reflektere over relevante teorier og metoder. Den studerende skal have viden om politiske, lovgivningsmssige, konomiske, demografiske, sociale, teknologiske og miljmssige forhold og deres indflydelse p servicesektoren og sammenhngen mellem virksomhedens overordnede strategier og makrokonomiske faktorer. Mlet er, at den studerende har indsigt i relevante brancher inden for erhvervs- og ferieturisme, hotel og rejseliv og vrige servicebrancher, deres struktur, udvikling og organisering og eventuel indbyrdes sammenhng. Hertil at den studerende opnr indsigt i

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  25

  branchernes eftersprgsels- og udbudsstruktur, deres vsentlige markeder og produktkategorier og kan anvende branchernes terminologi og begrebsapparat.

  Den studerende skal have viden om:

  Serviceomrdet, herunder strukturer og organisering foruden definitionen af servicebegrebet og servicechefens ansvarsomrder

  Betydningen af service industrien, herunder det operationelle niveaus betydning for servicekonomi samt at kunne redegre for udviklingen fra agrart samfund til service samfund

  Den internationale service branches interesseomrder og eftersprgslen af serviceprodukter samt udbudsstrukturer

  Brancheterminologi og branchebegreber indenfor relaterede service erhverv Karakteristika ved oplevelseskonomi, herunder betydningen af autenticitet, foruden

  at kunne adskille servicekonomi fra oplevelseskonomi

  Den studerende skal have frdigheder i: At kunne vurdere den globale konomis betydning for svel den nationale som

  regionale samfundsudvikling At kunne vurdere mekanismerne i forbindelse med markedsforhold, valuta og

  pengemarked At kunne vurdere de forskellige markeds- og konkurrencestrukturer

  Den studerende skal have kompetencer i:

  At kunne deltage i udarbejdelsen af en analyse af makroforhold i virksomheden, samt vurdere konsekvenserne heraf

  5.2.4 Faglig kompetence Vgt: 5 ECTS Placering: 1. semester Ml: Mlet er, at den studerende skal kunne vise grundlggende kendskab til servicebranchen, dens definitioner og terminologi i praksis og opn indsigt i dagligdagen og omgangsformer, etik og etikette i den typiske servicevirksomhed. I den sammenhng er det hensigten at den studerende bliver introduceret til de valgfri uddannelseselementer, som udbydes. Den studerende skal have forstelse for prsentationsprogrammets muligheder til prsentation af relevante problemstillinger og opgaver. Den studerende skal have viden om:

  Servicebranchens betydning i samfundet, herunder arbejdsmarkedsrelationer og konomisk udvikling

  Generelle servicebranchedefinitioner og begreber Servicebranchens betydning i samfundet, herunder arbejdsmarkedsrelationer,

  konomisk udvikling, arbejdsrelationer og eventuel eksportvrdi Viden om de valgfri uddannelseselementer, som institutionen udbyder Prsentationsprogrammets centrale begreber og metoder samt kunne reflektere

  over anvendelsen af prsentationsprogram Den studerende skal have frdigheder i:

  Grundlggende normer og vrdier i servicebranchen

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  26

  Professionel fremtrden At agere brancheprofessionelt i et selvvalgt omrde nr uddannelsesstedet Brancherelevante arbejdsgange/produktion at kunne formidle praksisnre problemstillinger og lsningsforslag til samarbejds-

  partnere og brugere

  5.3 Organisation 15 ECTS Ml: Den studerende skal lbende kunne indg i et tvrfagligt samarbejde omkring udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens organisatoriske struktur og ledelsesmssige funktioner i forhold til virksomhedens interne og eksterne situation. Herunder ogs udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens personalemssige opgaver. Den studerende skal opn et overblik over de mest almindelige styringsvrktjer til projektledelse, hvorved der opn et grundlggende kendskab til de forskellige faser, vrktjer og modeller, som anvendes inden for moderne projektledelse herunder i srdeleshed i relation til deres anvendelse i oplevelsesindustrien. Den studerende skal kunne indg i et tvrfagligt samarbejde omkring udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens arbejdsmiljmssige opgaver. Mlet er, at den studerende har viden om den lovgivning, der specifikt regulerer forholdene i servicevirksomheder. Ligeledes selvstndigt at kunne identificere kbelovens og markedsfringslovens regler samt de arbejdsretlige regler og dermed kunne forebygge konflikter, sledes at disse undgs eller minimeres. 5.3.1 Ledelse Vgt: 10 ECTS Placering: 1., 2. og 4. semester Ml: Den studerende skal lbende kunne indg i et tvrfagligt samarbejde omkring udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens ledelsesmssige funktioner i forhold til virksomhedens interne og eksterne situation. Den studerende skal kunne indg i et tvrfagligt samarbejde omkring udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens personalemssige opgaver. Den studerende skal lbende kunne indg i et tvrfagligt samarbejde omkring udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens organisation i forhold til virksomhedens interne og eksterne situation. Den studerende skal opn et overblik over de mest almindelige styringsvrktjer til projektledelse. Dette overblik skal kunne omsttes til valg af styringsvrktj under givne omstndigheder. Den studerende skal opn et grundlggende kendskab til de forskellige faser, vrktjer og modeller, som anvendes inden for moderne projektledelse herunder i srdeleshed i relation til deres anvendelse i oplevelsesindustrien. Den studerende skal have viden om:

  Forskellige motivationsteorier Forskellige ledelsesteorier

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  27

  Forskellige organisationsudviklingsteorier/modeller Og kunne forst og reflektere over hvordan teorier og modeller kan anvendes i

  servicevirksomheder med fokus p servicebranchens srlige karakteristika De relevante klassiske og nyere organisationsprincipper Hvilke faktorer der kan have indflydelse p valg af organisationsstruktur Forskellige kultur-modeller Og kunne forst forskellige gruppedynamiske processer Og skal kunne reflektere over, hvordan teorier og modeller kan anvendes til at

  tilpasse og udvikle konkrete servicevirksomheder. De mest gngse metoder til projektplanlgning herunder IT-baserede. Karakteristika ved projekter som organisationsform samt til de srlige fordringer,

  som stilles til projektledelse. Den studerende skal have frdigheder i:

  At anvende motivationsteorier til at analysere og formidle, hvordan motivation pvirker adfrden i en servicevirksomhed

  At anvende motivationsteorier til at analysere, hvilke faktorer der pvirker eget arbejde og arbejdet med gruppeprojekter

  At vurdere anvendeligheden af forskellige ledelsesteorier, i forhold til virksomhedens interne og eksterne situation

  At vurdere anvendeligheden af forskellige organisationsudviklingsmodeller, samt analysere hmmende og fremmende faktorer i forbindelse med forandring af organisationer

  At vurdere anvendeligheden af de forskellige teorier/modeller i praktiske ledelsessituationer med henblik p at tilrettelgge en hensigtsmssig ledelse.

  At analysere strukturproblemer i forhold til styring og kultur og formidle betydningen for virksomheden

  At vurdere relationen mellem virksomhedskulturen og servicemanagement-systemet At anvende gruppedynamiske modeller i vurderingen af egen arbejdsgruppe og

  opstille lsningsmuligheder for hensigtsmssige arbejdsgrupper At vurdere hvordan teorier og modeller kan afhjlpe og bidrage til lsning af

  konkrete problemstillinger der relaterer til struktur, kultur og gruppeprocesser. At kunne vlge en hensigtsmssig projektplanlgningsmetode samt kunne

  vurdere, hvornr et IT baseret system med fordel kan anvendes. At vurdere anvendeligheden af forskellige projektledelsesformer i forhold til

  virksomhedens interne og eksterne situation, interessenter, projektopgaven samt de konkrete tidsrammer.

  Den studerende skal have kompetencer i:

  Skal kunne hndtere ledelsesmssige opgaver og indg i et tvrorganisatorisk samarbejde omkring udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens ledelsesmssige funktioner.

  Skal kunne hndtere ledelsesmssige opgaver i eget ansvarsomrde og vlge en ledelsesform der bde fremmer effektivitet og trivsel

  At kunne indg i tvrfagligt samarbejde omkring udvikling af servicevirksomhedens formelle og uformelle organisation

  At deltage i, og bidrage med input til, arbejdet i tvrfaglige projektgrupper At hndtere strukturelle og kulturelle problemstillinger i eget ansvarsomrde ud fra

  en helhedsvurdering af den konkrete servicevirksomhed At kunne anvende konkrete metoder og applikationer til projektstyring.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  28

  At kunne foretage cost/benefit betragtninger over ndvendigheden af/fordelen ved at anvende IT baserede projektstyringsvrktjer.

  At forst vigtigheden af at sammenstte en velfungerende projektgruppe under givne omstndigheder.

  At kunne opstille ml for en projektgruppe. 5.3.2 Human ressources Vgt: 5 ECTS Placering: 1 og 2. semester Ml: Den studerende skal kunne indg i et tvrfagligt samarbejde omkring udvikling og tilpasning af servicevirksomhedens arbejdsmiljmssige opgaver. Mlet er, at den studerende har viden om den lovgivning, der specifikt regulerer forholdene i servicevirksomheder. Ligeledes selvstndigt at kunne identificere markedsfringslovens regler samt de arbejdsretlige regler. Og dermed kunne forebygge konflikter, sledes at disse undgs eller minimeres. Den studerende skal have viden om:

  Faktorer der pvirker det fysiske og psykiske arbejdsmilj Hvordan teorier og modeller kan anvendes i arbejdet med servicevirksomheders

  arbejdsmiljmssige opgaver. Metoder til rekruttering, udvikling og afvikling af medarbejdere Hvilke faktorer der pvirker det fysiske og psykiske arbejdsmilj Hvordan teorier og modeller kan anvendes i arbejdet med servicevirksomheders

  personalemssige og arbejdsmiljmssige opgaver. Overenskomster og hovedaftalen Arbejdsretslige regler, specielt i forbindelse med ansttelse og afskedigelse i

  servicevirksomheder Funktionrbegrebet, ansttelsesbevis, helbredsoplysninger, ligebehandling Regler der regulerer ansttelsen af udenlandsk arbejdskraft Servicedirektivet anvendelse i praksis

  Den studerende skal have frdigheder i:

  Udarbejde ansttelseskontrakt her under hensyntagen til ansttelsesretlige love Gennemfre afskedigelser p korrekt mde At vurdere praksisnre personalemssige problemstillinger og opstille

  lsningsmuligheder At vurdere anvendeligheden af de forskellige teorier/modeller i praktiske

  personalemssige problemstillinger At vurdere praksisnre arbejdsmiljmssige problemstillinger og opstille

  lsningsmuligheder At vurdere anvendeligheden af de forskellige teorier/modeller forhold til

  arbejdsmiljmssige problemstillinger Den studerende skal have kompetencer i:

  At deltage i samarbejde omkring arbejdsmiljet og bidrage til udviklingen af arbejdsmiljet

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  29

  Skal kunne deltage i samarbejde omkring HR-arbejdet og bidrage til udviklingen af dette

  5.4 Planlgning 10 ECTS Ml: Den studerende skal kunne deltage i planlgning, organisering og gennemfrelse af servicevirksomhedens markedsfring. Den studerende skal kunne vurdere servicevirksomhedens strategiske tiltag, samt hvilke krav udvikling og lring stiller til servicevirksomhedens strategiske arbejde. Den studerende skal kunne tilegne sig frdigheder og ny viden indenfor branchen der sikrer at de kan hndtere den fremtidige udvikling af servicevirksomheden. 5.4.1 Strategi og forretningsudvikling Vgt: 5 ECTS Placering: 1. og 4. semester Ml: Den studerende skal kunne vurdere servicevirksomhedens strategiske tiltag, samt hvilke krav udvikling og lring stiller til servicevirksomhedens strategiske arbejde. Den studerende skal kunne tilegne sig frdigheder og ny viden indenfor branchen der sikrer at de kan hndtere den fremtidige udvikling af servicevirksomheden. Den studerende skal have viden om:

  Grundlggende strategiske begreber og vrktjer som har indflydelse p servicevirksomhedens valg af strategi.

  Forskellige relevante modeller for udarbejdelse af en forretningsplan, samt reflektere over anvendelsen af disse

  Den studerende skal have frdigheder i:

  At kunne vurdere og anvende portefljemodeller til beskrivelse af servicevirksomhedens produktmiks, samt frdigheder i at kunne sammenholde forskellige vkststrategier og udvlge og anbefale valg af strategier.

  At kunne anvende de generiske konkurrencestrategier. At kunne opbygge og anvende en forretningsplan for en servicevirksomhed og kunne

  vurdere forretningsplanen, herunder konomiske og bredygtige perspektiver, i forhold til praksisnre problemstillinger.

  Den studerende skal have kompetencer i: At kunne indg i udarbejdelse af en situationsanalyse og til at fastlgge ml og

  strategi for en servicevirksomhed. At opstille modeller for servicevirksomhedens fremtidige forretningsvilkr, samt til at

  tilegne sig frdigheder og ny viden s den studerende er i stand til at tilpasse servicevirksomhedens mission og ml i strategisk perspektiv.

  At kunne udarbejde en forretningsplan for en servicevirksomhed ved anvendelse af relevante metoder og teorier

  5.4.2 International markedsfring Vgt: 5 ECTS

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  30

  Placering: 1. og 3. semester Ml: Den studerende skal kunne deltage i planlgning, organisering og gennemfrelse af servicevirksomhedens markedsfring. Den studerende skal have viden om:

  Generelle markedsfringsbegreber samt indsigt i kbsadfrd p svel konsument- som producentmarkedet

  Segmenteringsprocessen samt valg af mlgruppe Servicevirksomhedens konkurrencemssige position samt kunne forst effekten af

  virksomhedens parametermix Muligheder for internationalisering via samarbejdsrelationer samt en forstelse af

  internationaliseringsprocessens pvirkning servicevirksomheden Den studerende skal have frdigheder i:

  At kunne vurdere praksisnre problemstillinger i forhold til kbsadfrd At kunne anvende segmenteringsprocessen At kunne vurdere praksisnre problemstillinger, herunder konomiske, i forhold til

  optimering af parametermix At kunne vurdere udviklingstendenser i det internationale marked

  Den studerende skal have kompetencer i: At kunne tilegne sig frdigheder, og kunne hndtere udviklingen af

  servicevirksomhedens markedsfringsplan samt deltage i en vurdering af effekten af denne

  At kunne tilegne sig frdigheder og ny viden omkring servicevirksomhedens internationale markedsposition og kommunikation

  5.5 Kommunikation 15 ECTS Ml: Den studerende skal kunne indg i samarbejde med mennesker med forskellig sociokulturel og national baggrund, samt bidrage med kulturelle overvejelser til servicevirksomheden. Den studerende skal kunne deltage i og gennemfre en professionel forretningskommunikation p engelsk bde mundtlig og skriftlig. Den studerende skal have forstelse for virksomhedens muligheder for samarbejde med kunden om udvikling af serviceydelser. Mlet er, at den studerende har viden om den lovgivning, der specifikt regulerer forholdene i servicevirksomheder, og sledes er i stand til selvstndigt at kunne identificere kbelovens og markedsfringslovens regler og dermed kunne udvikle kunderelationen, og sledes forebygge, at konflikter undgs eller minimeres. 5.5.1 Engelsk og kulturforstelse Vgt 10 ECTS Placering: 1. 2. 3 og 4. semester

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  31

  Ml Den studerende skal kunne deltage i og gennemfre en professionel forretnings-kommunikation p engelsk, mundtlig og skriftlig Den studerende skal kunne indg i samarbejde med mennesker med forskellig sociokulturel og national baggrund. Den studerende skal kunne bidrage med kulturelle overvejelser til servicevirksomheden. Den studerende skal have viden om:

  Engelsk grammatik Engelsk fagterminologi Relevante teknikker til prsentation Forhandlingsteknik Forskellige nationale og internationale kildetyper Skal have viden om de forskellige elementer der indgr i kulturbegrebet Skal have kendskab til forskellige kultur-analysevrtjer Skal have forstelse for kulturens betydning i forbindelse med produktion og levering

  af serviceydelser Skal have viden om globaliseringens betydning for den nationale kultur Skal have viden om forbrugerkultur massekultur

  Den studerende skal have frdighed i:

  At anvende forskellige prsentationsteknikker At udforme skriftlig forretningskommunikation Anvende fagspecifik terminologi At udarbejde enkle skriftlige tekster At udarbejde et forretningsbrev Kunne udarbejde en jobansgning og et CV Skal kunne anvende viden om kultur i forbindelse kulturbarrierer og deres betydning

  i forhandlingssituationer Skal kunne anvende viden om kultur i forbindelse virksomhedens interne og

  eksterne forhold Skal kunne foresl praksisnre lsningsforslag i forbindelse med kulturmder Skal kunne foresl praksisnre lsningsforslag i forbindelse med kulturkonflikter Skal kunne inddrage globale tendenser i forhold til servicevirksomhedens udvikling

  Den studerende skal have kompetence i:

  Selvstndigt at kunne tilpasse kommunikationsform til kontekst At analysere forskellige forhandlingssituationer og bruge den relevante

  forhandlingsteknik Analysere og gengive sekundre kildematerialer fagligt og sprogligt korrekt, svel

  skriftligt som mundtligt Prsentere egne og andres ideer p en fokuseret og professionel mde Kan uarbejde et referat eller relevante faglige oplg Skal kunne analysere forskellige forretnings situationer og forst det kulturelle

  element i dem 5.5.2 Kunderelationer Vgt: 5 ECTS Placering: 1 og 2. semester

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  32

  Ml: Den studerende skal have forstelse for virksomhedens muligheder for samarbejde med kunden om udvikling af serviceydelser. Mlet er, at den studerende har viden om den lovgivning, der specifikt regulerer forholdene i servicevirksomheder. Ligeledes selvstndigt at kunne identificere kbelovens og markedsfringslovens bestemmelser og dermed kunne forebygge konflikter, sledes at disse undgs eller minimeres. Den studerende skal have viden om:

  Viden om forskellige kundetyper og deres behov samt hvordan psykologiske faktorer har betydning for samspillet med medarbejder og kunde

  Skal have viden om kommunikationsprocessen med kunden og redskaber til at optimere processen

  Skal have viden om redskaber til hndtering af klager Skal have viden om redskaber til konflikthndtering Skal have viden om CRM systemer og filosofi Skal have viden om salgspsykologi Skal kende til forskellige salgsteknikker Skal have viden om KAM Viden om hvordan servicevirksomheden skaber loyale kunder Markedsfringsloven med srlig fokus p servicevirksomheder

  Den studerende skal have frdighed i:

  Skal kunne inddrage psykologiske faktorer i samspillet mellem virksomhedens medarbejdere og kunder og give forslag til hvordan det forbedres

  Skal kunne anvende de forskellige redskaber i mdet med kunden Skal sammen med kunden kunne indg i en kundeorienteret tilpasning af produkter Skal kunne medvirke ved forbedring og udviklingen af oplevelsesprodukter Kan medvirke til at give forslag til forbedring af virksomhedens kunderelationer Skal kunne vurdere en klage og foresl en lsning p klagen

  Den studerende skal have kompetence i:

  Skal kunne hndtere forskellige salgssituationer Bygge relationer mellem kunder og virksomheden

  5.7 Valgfrit element 15 ECTS Nedenfor er de landsdkkende fllesdele for de enkelte valgfrie elementer beskrevet. I den enkelte lokale studieordning beskrives udelukkende de valgfrie elementer som institutionen udbyder. Som de fremgr, er nedenstende antal ECTS-point landsdkkende flles for de valgfrie elementer.

  Turisme management 15 ECTS Hotel- og Restaurant 15 ECTS Service 5 ECTS

  P servicedelen er der sledes 10 ECTS-point indenfor de valgfrie elementer der er institutionsspecifik.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  33

  5.7.1 Valgfrit element - Hotel- og Restaurant Management Vgt: 15 ECTS Placering: 2. og 3. semester Mlet er at den studerende: Kvalificeres til selvstndigt at kunne planlgge og varetage vsentlige ledelsesmssige og specialiserede arbejdsopgaver i hotel-, konference- og restaurantvirksomheder og/eller kvalificere sig til videreuddannelse. Den studerende skal tilegne sig en dybere forstelse for branchen og dermed evnen til at stte gsten i centrum samt vurdere forretningsgange og indtjeningsevne i en given hotel-, konference- og/eller restaurantvirksomhed. Der skal vre fokus p at skabe en helhedsorienteret forstelse for de centrale arbejdsprocesser, der foregr i og mellem hotellets og restaurantens forskellige afdelinger, samt at den studerende skal opn kendskab til svel nationale som internationale hotel- og restaurantkoncepter. Det valgfrie element er baseret p service management, oplevelseskonomi og relaterede teorier og bygger derfor p et naturligt samspil med de obligatoriske fagomrder for studiet Den studerende skal have viden om:

  De traditioner og trends, der er inden for denne branche og kunne redegre for den historiske udvikling indenfor hotel-, konference- og restaurantbranchen samt have forstelse for den samfundsmssige udviklings indflydelse p branchen.

  Hotel- konference- og restaurantrelaterede klassifikationssystemer, certificeringer og ejerskabsformer

  Og kunne skelne imellem de forskellige faser, som gsten gennemgr p hotellet. Og kunne skabe forstelsen for de arbejdsopgaver, der er i de forskellige afdelinger,

  s der opstr et positivt sammenspil. Og kendskab til de centrale ledelsesopgaver i rengringsafdelingen og maintenance

  p et hotel eller for en restaurant, samt kunne sammenligne forskellen mellem at have egen rengring contra rengringsselskab.

  Varens vej gennem huset, egenkontrol samt kunne demonstrere procesbeskrivelser som vrktj.

  De centrale ledelsesopgaver i sikkerhedsafdelingen p et hotel, for en restaurant og ved et konferencecenter, samt hvorledes den forebyggende indsats i sikkerhed kan optimeres.

  Den studerende skal have frdigheder i:

  At vurdere lovgivninger og juridiske forhold der er i forbindelse med hotel, konference- og restaurantdrift.

  Og kunne anvende mad til mennesker. Introduktion til de centrale arbejdsopgaver i food and beverageafdelingen ved overordnet at klarlgge service-produktionsprocessen fra identifikation af kundens behov, til rvareindkb, forarbejdning, servering og afregning.

  Selvstndigt at kunne give forslag til miljforbedringer. Den studerende skal have kompetence i:

  At udvikle og anvende vrktjer, som benyttes til at stte gsten i centrum. At vurdere og optimere hotellets, restaurantens og konferencens indtjening baseret

  p Yield Management, mersalg/up-selling og ngletal foruden at kunne analysere effektiviteten og prisoptimering af rengringsopgaven.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  34

  At arbejde selvstndigt og mlrettet med alle aspekter af mde- og konferencestyring.

  Fagligt og tvrfagligt samarbejde omkring mad til mennesker. At kunne stille forslag og prsentere egne ideer og dermed medvirke i

  udviklingsorienterede situationer At tilegne sig ny viden i relation til branchen

  5.7.2 Valgfrit element - Turisme Management Vgt: 15 ECTS Placering: 2. og 3. semester Ml: Den studerende skal have viden om og kunne deltage i at udfre ledelsesmssige, koordinerende og innovative funktioner i turismevirksomheder/organisationer ud fra en holistisk forstelse af bde incoming og outgoing turisme herunder en forstelse af virksomhedens/organisationens rolle i turismesystemet. Den studerende skal have viden om:

  Grundlggende incoming turisme begreber og forskellige former for turisme. Grundlggende outgoing turisme begreber.

  Den studerende skal have frdigheder i: At kunne anvende terminologien og begreber indenfor incoming og outgoing turisme. At kunne vurdere turisme-begreber som autensitet og vrtskabs betydning for

  virksomheden/organisationen samt opstille lsningsforslag for brug af disse. ( At kunne vurdere praksisnre problemstillinger i forbindelse med

  virksomheden/organisationen placering p en destination samt afhngigheden af andre turismeaktrer.

  At kunne anvende og vurdere begreberne ferieturisme og erhvervsturisme. At kunne vurdere betydningen af offentlig/privat samspil i turismeudviklingen p

  destinationsniveau. At kunne vurdere og anvende bredygtighedsbegrebet i turismeplanlgning samt

  opstille lsningsforslag for implementeringen af bredygtighedsprincipper. At kunne anvende branchespecifik jura vedrrende rejser. At kunne anvende og vurdere turismetrends. At kunne anvende og vurdere eksisterende turismeanalyser og statistikker. At kunne vurdere og anvende praksisnre problemstillinger for brug af

  innovationsprincipper i virksomheden/organisationen. At kunne vurdere forskellige distributionskanaler for incoming og outgoing turisme

  samt opstille lsningsmuligheder for valg af kanaler. At kunne vurdere sammenhngen mellem incoming og outgoing turisme samt den

  indbyrdes afhngighed. Den studerende skal have kompetencer i:

  At kunne indg i udarbejdelse af en destinationsanalyse. At kunne indg i udarbejdelse af turismeplaner og hndtering af

  turismeplanlgningsmodeller p bde nationalt, regionalt og lokalt niveau under hensyntagen til bredygtige principper.

  At kunne hndtere principperne i oplevelseskonomien i virksomheden/organisationen samt p destinationsplan.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  35

  At kunne hndtere brugen af trends i udviklingen af virksomheden/organisationen samt p destinationsplan.

  At kunne indg i udarbejdelse af planer for brug af web marketing og elektronisk markedsfring i turismevirksomheden/organisationen.

  At kunne indg i udarbejdelsen af markedsfringsplaner for en destination. 5.7.3 Valgfrit element Service Management Vgt: 15 ECTS Placering: 2. og 3. semester Service Management valgfrit element bestr af en landsdkkende fllesdel p 5 ECTS, der en ens p alle akademier, samt et fokusomrde p 10 ECTS som er institutionsspecifik. 5.7.3.1 Fllesdel Service Management Vgt: 5 ECTS Placering: 2. semester Ml: Den studerende skal opn viden, frdigheder og kompetence til at varetage koordinerende og rdgivende funktioner i forbindelse med anvendt projektledelse samt udvikling og implementering af lsninger inden for forskellige serviceomrder. Den studerende skal bibringes en forstelse for konsulent/rdgiverbegrebet i relation til svel ekstern som intern serviceydelse over for en klient/kunde. Den studerende skal kunne opstille klare strategiske ml for events og via en event management proces kunne n disse strategiske ml. Den studerende skal kunne deltage i udvikling, planlgning, implementering og evaluering af en event - fra mindre endagsarrangementer til strre events. Den studerende skal kunne analysere og forst karakteristika ved event management samt de forhold der er vsentlige for ledelse indenfor den kontekst, som indbefatter event management. Den studerende skal have viden om:

  Grundlggende teoretiske begreber og vrktjer som kendetegner konsulentens arbejde herunder hvilken indflydelse de forskellige konsulentroller har p servicevirksomhedens drift og udvikling.

  Hvad er strategiske event management og hvilken rolle har events og event management i svel regional som global sammenhng.

  Event planlgningsprocessen, samt hvordan branchen kan anvende denne proces med fordel.

  Den studerende skal have frdigheder i:

  At kunne vurdere forskellige konsulent-/rdgiverroller og anvende disse i et klient-konsulent samarbejde svel interne som eksternt.

  At kunne opstille ml for et event At kunne vurdere, analysere og formidle produkt- og konceptudvikling indenfor

  strategisk event management ud fra sammenhngen mellem denne udvikling og virksomhedens strategiske planlgning

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  36

  At kunne anvende stadierne i relevante teoretiske planlgningsmodeller i forbindelse med gennemfrelsen af en specifik event.

  At kunne vurdere, analysere og formidle det essentielle ved at have gode leverandrer og en optimal supply chain management vedrrende afholdelse af events.

  Den studerende skal have kompetencer i: At kunne forst konsulent/rdgiverbegrebet i relation til svel ekstern som intern

  serviceydelse overfor en klient/kunde. At kunne udvikle events byggende p relevante teoretiske planlgningsmodeller At kunne anvende produkt- og konceptudvikling i forbindelse med opbygningen af

  events At kunne tilegne sig nye frdigheder og viden omkring event management via et

  struktureret forarbejde i forbindelse med afviklingen af events. At kunne udvikle forsyningskden i forbindelse med afviklingen af events.

  6. Overgangsbestemmelser I forbindelse med at studerende p den gamle ordning har haft orlov mellem 1. og 2. r, skal de for at kunne frdiggre deres studie flge 2. r p den nye ordning. Studerende der skal tage eksaminer og prver om flger den nye studieordning, dog med mulighed for skriftligt at sge dispensation til at g op efter den gamle ordning senest 4. mneder inden eksamen / prven afholdes. 7. Meritering 7.1. Horisontal meritering Uddannelsen er tilrettelagt sledes, at den studerende skal have bestet i prverne efter 1. studier for at kunne blive overflyttet til en anden uddannelsesinstitution. Overflytning skal altid ske inden 1. juli dvs. inden den studerende begynder p sit praktik. Sfremt man nsker at skifte uddannelsesinstitution phviler det den studerende skriftligt at orientere begge uddannelsesinstitutioner herom10

  .

  Institutionerne kan dispensere fra ovenstende, hvor der foreligger usdvanlige forhold. Skriftlig ansgning sendes til uddannelsesinstitutionen, hvor den studerende nsker optagelse. 7.2. Vertikal meritering 7.2.1 Indland Der er p nuvrende tidspunkt direkte adgang til at lse nedenstende overbygningsuddannelser:

  Professionsbachelor i International Hospitality Management (1 r) Professionsbachelor Sport Management (1 r)

  10 Man skal skriftligt framelde sig p den uddannelsesinstitution man forlader.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  37

  Der er endvidere indget aftale med Roskilde Universitetscenter om merit sledes at der kan opns en almen HA-uddannelse p 1. r, samt aftale om 1 rs merit til den samfundsvidenskabelige basisuddannelse. Endvidere er der opnet meritaftale med Handelshjskolen i Kbenhavn sledes at servicekonomer kan opn en HA-uddannelse indenfor servicemanagement p 2 r. Desuden er der p BA. Negot studiet i Esbjerg opnet 1 rs merit. 7.2.2 Udland For studerende som har valgt Hotel og restaurantmanagement som valgfrit element er der indget aftale med Oxford Brookes University om merit til en BSc. Med Plymouth University er der endvidere indget aftale om merit til BSc. for servicekonomer med valgfrit element indenfor turisme. Endvidere er der indget meritaftaler med: Hgskolen i Harstad Hotellhgskolen i Stavanger Hawaii Pacific University ICHM i Adelaide (via HRS / NOEA) IHTTI i Schweiz NHTV Breda University of Professional Education CHN Leuwarden

  8. Regler for udbud af ben uddannelse Der henvises til Undervisningsministeriet, idet det forventes at ministeriet senere vil komme med et udkast til dette punkt. 9. Dispensationsmuligheder Dispensationsmulighederne i forbindelse med deltagelse i et eller flere fag vurderes individuelt. Der kan dog ikke gives dispensation for deltagelse i en eller flere eksaminer/bundne forudstninger/interne prver. Som studerende er det, til enhver tid muligt at ansge om dispensation i forhold til de i studieordningen fastlagte regler og bestemmelser. Ansgningen vurderes af den enkelte institution. 10. Ikrafttrdelse Studieordning for uddannelsen til Servicekonom (AK). Gldende pr. 1. september 2010.

 • Servicekonom 2010 - 2012 Studieordning

  38

  11. Studieordningens Institutionsspecifikke del

  11.1. Valgfri Uddannelseselementer Det valgfri uddannelseselement Servicemanagement udbydes p Copenhagen Business Academy, Kbenhavn Nord med fokusfag i oplevelsesledelse. 11.1.1. Oplevelseskonomi Vgt: 10 ECTS Placering: 2. og 3. semester Ml: At kvalificere den studerende til selvstndigt og professionelt at kunne analysere og forst oplevelseskonomiens karakteristika samt de forhold der er vsentlige for ledelse, planlgning og gennemfrelse indenfor den oplevelseskonomiske kontekst. Herunder planlgning udvikling og implementering af nye bredygtige oplevelsesbaserede koncepter samt tilpasning af proces og koncept i allerede eksisterende serviceprodukter. Den studerende skal sledes bibringes en forstelse for proces- og konceptudvikling som en integreret del af servicevirksomhedens strategiske planlgning. Ml: Den studerende skal have viden om:

  Produkt-/konceptudviklingsprocessen, herunder id generering, forretningsplan, analyse/test