Click here to load reader

Studieordning Finansøkonom

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studieordning Finansøkonom

Text of Studieordning Finansøkonom

 • Studieordning for finanskonom

  2010- 2012

  Finanskonom, erhvervsakademiuddannelse

 • 1

  Studieordningen glder for studerende med studiestart pr. september 2010 og er flles for fl-gende institutioner:

  Erhvervsakademi rhus Snderhj 30 8260 Viby J www.akademiaarhus.dk

  Erhvervsakademiet Lilleblt Nonnebakken 9 5000 Odense C www.eal.dk

  Professionshjskolen University College Nordjylland Porthusgade 1 Postboks 71 9100 Aalborg www.ucn.dk

  Copenhagen Business Academy, Niels Brock Julius Thomsens Plads 10 1925 Frederiksberg C www.cphbusiness.dk www.brock.dk

  Erhvervsakademi SydVest Spangsbjerg Kirkevej 103 6700 Esbjerg www.easv.dk

  Erhvervsakademi Sjlland Handelsskolevej 3 4700 Nstved www.hssyd.dk

  International Business Academy Skamlingvejen 32 6000 Kolding www.iba.dk

  Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Kirketoften 7 9500 Hobro www.hsminerva.dk

  Copenhagen Business Academy, Kbenhavn Nord Trongrdsvej 44 2800 Lyngby www.cphbusiness.dk www.knord.dk

  Erhvervsakademi Midtvest Gl. Landevej 2 7400 Herning www.eamv.dk

 • 2

  Forord Studieordningen for finanskonomuddannelsen er opdelt i en fllesdel og en srskilt del for den enkelte uddannelsesinstitution. Fllesdelen er udarbejdet i fllesskab for Erhvervsakademi rhus, Professionshjskolen University College Nordjylland, Erhvervsakademiet Lilleblt, Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro, Er-hvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sjlland, Copenhagen Business Academy, Erhvervsaka-demi SydVest samt International Business Academy. Uddannelsesinstitutioner bag denne studieordning har forpligtet sig til et tt samarbejde med det forml at sikre en national kompetence og merit bl.a. ved at tilrettelgge og gennemfre flles eksterne prver. Det er desuden aftalt, at justeringer i fllesdelen af studieordningen foretages i fllesskab p baggrund af de lbende evalueringer samt samarbejdet med et nationalt uddannelsesudvalg med deltagelse af bl.a. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, HK, Finansforbundet, Realkreditrdet, Forsikring & Pension, Forsikringsakademiet, Ejendomsforeningen Danmark, og Dansk Ejendoms-mglerforening. September 2010

 • 3

  Indholdsfortegnelse

  Forord .............................................................................................................................................................. 21 Indledning .............................................................................................................................................. 42 Generelle bemrkninger ................................................................................................................... 53 Uddannelsens indhold ........................................................................................................................ 6

  3.1 Obligatorisk del (90 ECTS) ........................................................................................................ 63.2 Individuelt uddannelseselement (30 ECTS) .......................................................................... 8

  4 Eksamen, prver og bedmmelse ................................................................................................... 84.1 Vilkr ................................................................................................................................................ 84.2 Eksaminerne p finanskonom ................................................................................................ 94.3 Beskrivelse af uddannelsens eksamener .............................................................................. 9

  5 Klageadgang ........................................................................................................................................ 116 Obligatorisk del beskrivelse af uddannelsens temaer 1 6 .............................................. 12

  6.1 Tema 1 Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag ............. 126.2 Tema 2 Den finansielle sektor og finansielle produkter ............................................ 126.3 Tema 3 - Den finansielle sektor og samfundet ................................................................ 146.4 Tema 4 - Privatkunderdgivning .......................................................................................... 156.5 Tema 5 - Erhvervskunderdgivning ..................................................................................... 166.6 Tema 6 Finansielle virksomheder ...................................................................................... 16

  7 Individuelt element beskrivelse af uddannelsens tema 7 .................................................. 177.1 Valgfrit element (specialeretning) ......................................................................................... 177.2 Praktikken ..................................................................................................................................... 187.3 Afsluttende eksamensprojekt ................................................................................................ 187.4 Meritaftaler ................................................................................................................................... 19

  8 Institutionsdel ..................................................................................................................................... 208.1 Regler for praktikkens gennemfrsel .................................................................................. 208.2 Muligheder for at gennemfre del af uddannelsen i udlandet .................................... 208.3 Undervisnings- og arbejdsformer ........................................................................................ 208.4 Bundne forudstninger (pligt til at deltage i uddannelsesforlb) .............................. 218.5 Kvalitetssikring ........................................................................................................................... 218.6 Srlige optagelsesbetingelser ............................................................................................... 218.7 Ikrafttrdelsesbestemmelse ................................................................................................... 21

 • 4

  1 Indledning Denne studieordning for Finanskonomuddannelsen (AK) er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgrelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionbachelo-ruddannelser og bekendtgrelse 697 af 3. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for finansomrdet (finanskonom AK) Finanskonomuddannelsen er tilrettelagt sledes, at horisontal merit er sikret mellem udbyderne: Erhvervsakademi rhus, Copenhagen Business Academy, Professionshjskolen University College Nordjylland, Erhvervsakademiet Lilleblt, Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro, Erhvervsaka-demi Midtvest, Erhvervsakademi Sjlland, Erhvervsakademi SydVest samt International Business Academy. Uddannelsesinstitutionerne samarbejder desuden med forskellige interesseorganisationer, bl.a. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, HK, Finansforbundet, Realkreditrdet, Forsikring & Pension, Forsikringsakademiet, Ejendomsforeningen Danmark, og Dansk Ejendomsmglerforening. Studieordningen giver overblik over og beskriver uddannelsens aktiviteter, temaernes tidsmssige placering samt undervisningsformer og eksamen. Fllesdelen i studieordningen indeholder en beskrivelse af:

  Uddannelsens indhold De obligatoriske uddannelseselementer (herunder temaerne) Kerneomrder Prver, der er flles for alle godkendte udbud af uddannelsen Regler om merit Beskrivelse af individuelt uddannelseselement (herunder valgfrie uddannelses elementer,

  praktik samt afsluttende eksamensprojekt)

  Den enkelte uddannelsesinstitutions del indeholder:

  Regler for praktikkens gennemfrsel Muligheder for at gennemfre del af uddannelsen i udlandet Undervisnings- og arbejdsformer Bundne forudstninger (pligt til at deltage i uddannelsesforlb) Kvalitetssikring Srlige optagelsesbetingelser

 • 5

  2 Generelle bemrkninger

  Forml Formlet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstndigt at kunne varetage ar-bejde med at planlgge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og -administration. Den uddannede skal kunne arbejde svel nationalt som internationalt med problemstillinger i virk-somheden og i forbindelse med finansiel rdgivning. Den uddannede skal kunne varetage opgaverne i et bredt perspektiv og i samarbejde med andre med forskellig kulturel og uddannelsesmssig baggrund. Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansomrdet. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende titlen Finanskonom (AK). Dimittendernes engelske titel er AP in Financial Management (AK). Uddannelsen betegnes p engelsk som The Academy Profession Degree Programme in Financial Management. Adgang Adgang til uddannelsen gives efter bekendtgrelse nr. 239 af 15. marts 2010 om Bekendtgrelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved visse videregende uddannelser. Der henvises til www.uvm.dk/videre/generelt/adgang.htm. Se endvidere afsnittet srlige optagelsesbetingelser under institutionsdelen Varighed Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse p fuldtid med en varighed p 2 r.

 • 6

  3 Uddannelsens indhold

  Struktur Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTS). Ved at anvende dette formaliserede ECTS-pointsystem er det muligt at meritere uddannelsen i forhold til videre studier i Danmark eller i udlandet. Uddannelsen er normeret til 2 studenterrs