Studieordning for pædagoguddannelsen

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Studieordning for pædagoguddannelsen

 • 1

  Studieordning

  UCSJ

  Professionsbachelor

  som Pdagog

  2014-Bekendtgrelsen

  1. september 2014

 • 2

  Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7

  Afsluttende prver i Fllesdelen .............................................................. 7

  Prveform: Grundfagligheden K1 ......................................................... 7 Prveform: Grundfagligheden K2 ......................................................... 7 Prveform: Grundfagligheden K3 ......................................................... 8

  Udprvning af specialiseringsdelens obligatoriske dele................................. 8

  Dagtilbudspdagogik ............................................................................ 8

  Kompetenceml 1, specialisering:........................................................ 8 Kompetenceml 2, specialisering:...................................................... 10

  Skole- og fritidspdagogik ................................................................... 10

  Kompetenceml 1, specialisering:...................................................... 10 Kompetenceml 2, specialisering:...................................................... 12

  Social- og specialpdagogik ................................................................. 12

  Kompetenceml 1, specialisering:...................................................... 12 Kompetenceml 2, specialisering:...................................................... 13

  Krav til udformning af professionsbachelorprojektet .................................. 14

  Udformning af professionsbachelorprojektet ........................................ 14

  Kriterier for adgang til de tre specialiseringer........................................... 15

  3. Specifikke bestemmelser UCSJ 16

  Prve i det tvrprofessionelle element ................................................... 16

  Prve i det valgfrie kompetenceomrde .................................................. 16

  Prver i praktik: Dagtilbudspdagogik ................................................... 17

  Specialiseringspraktik Relation og kommunikation ............................. 17 Specialiseringspraktik Samarbejde og udvikling ................................. 17

  Prver i praktik: Skole- og fritidspdagogik ............................................ 18

  Specialiseringspraktik Udviklings- og lringsrum praktikperiode .......... 18 Specialiseringspraktik Samarbejde og udvikling ................................. 18

  Prver i praktik: Social- og specialpdagogik .......................................... 19

  Specialiseringspraktik Relation og kommunikation ............................. 19 Specialiseringspraktik Samarbejde og udvikling ................................. 19

  Bachelorprojektet ............................................................................... 20

  Rammer omkring prverne ................................................................... 21

  Oversigt struktur og prver .............................................................. 21 Prvens afholdelse og bedmmelse .................................................... 22 Dispensationsansgning ................................................................... 23 Plagiat. Brug af andres og egne tekster .............................................. 23 Den studerendes klagemulighed ........................................................ 24 Sygeprve ..................................................................................... 24 Omprve ....................................................................................... 24

  Minimumsomfang for adgang til afsluttende prver ................................... 25

  Specialisering 25 Praktikuddannelsen 26

  1. praktik ...................................................................................... 26 2. praktik ...................................................................................... 27 3. praktik ...................................................................................... 28 4. praktik ...................................................................................... 29

  Samspillet mellem praktikken og den vrige uddannelse 29 Undervisnings- og arbejdsformer 30

  Studieaktivitet .................................................................................... 30

 • 3

  Deltagelsespligt .................................................................................. 31

  Vejledning 31

  Studievejledning ................................................................................. 31

  Faglig vejledning ................................................................................ 32

  Vejledning i forbindelse med gruppeprver .............................................. 32

  Vejledning i forbindelse med individuelle prver ....................................... 32

  Bachelorvejledning .............................................................................. 34

  Internationale muligheder 34

  Praktikophold i udlandet....................................................................... 34

  Andre internationale aktiviteter ............................................................. 36

  Talentforlb 36 Udbud af moduler 36

  Grundfagligheden ............................................................................... 36

  Pdagogik, etik og dannelse ............................................................ 36 Pdagogens rolle og relationer ......................................................... 37 Udvikling, lring og innovation ......................................................... 39 Kn, seksualitet og mangfoldighed .................................................... 41 Pdagogen som myndighedsperson .................................................. 42 Pdagogens praksis ....................................................................... 43 Social intervention og pdagogiske metoder ....................................... 45

  Specialiseringen: Dagtilbudspdagogik .................................................. 47

  Barndom, kultur og lring ............................................................... 47 Udsathed og inklusion i dagtilbud.................................................... 49 Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspdagogik ............. 51

  Specialisering: Skole- og fritidspdagogik .............................................. 52

  Brn og Unge - Didaktik og dannelse ................................................. 52 Brn og unges fllesskaber .............................................................. 54 Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspdagogik ...... 56

  Specialisering: Social- og specialpdagogik ............................................ 57

  Mennesker i udsatte positioner .......................................................... 57 Livskvalitet - identitet og fllesskab .................................................. 59 Professionsviden og forskning i relation til social- og specialpdagogik .... 61

  Valgmoduler inden for de 7 valgfrie omrder ......................................... 63

  Kreative udtryksformer ........................................................................ 63

  Kreativitet og stetik i tematisk billedarbejde ..................................... 63 Drama som stetisk lreprocesser i pdagogisk og socialt arbejde........ 65 Leg, musik, drama, dans, billedkunst og fortlling i dagtilbud ................ 67

  Natur og udeliv................................................................................... 69

  Leg, bevgelse, natur, teknik og matematik i dagtilbud ........................ 69 Leg, bevgelse, natur, teknik og matematik i skole og fritid .................. 71 Natur og udeliv .............................................................................. 73

  Sundhedsfremme og bevgelse ............................................................ 75

  Motorisk udvikling og lring gennem leg, idrt og bevgelse ............... 75 Krop, kommunikation og dans .......................................................... 77 Liv i forandring ............................................................................... 79 Projektledelse, teambuilding og boldspil ............................................. 80 Sundhedsfremme, krop og bevgelse ................................................ 82

  Medier og digital kultur ........................................................................ 84

  Medier og digital kultur .................................................................... 84 Det eksperimenterende vrksted ...................................................... 85

  Kulturprojekter og kulturelt ivrkstteri ................................................ 86

 • 4

  Kultur, by og bevgelse .................................................................. 87 Brne- og ungekultur ...................................................................... 88

  Social innovation og entreprenrskab ..................................................... 89

  Velfrdsinnovation og velfrdsteknologi i et social- og

  specialpdagogisk perspektiv ........................................................... 89 Socialt entreprenrskab og civilsamfundets udvikling ......................... 91 Social innovation og entreprenrskab ................................................. 92

  Kulturmde og interkulturalitet ............................................................. 93

  Musik og drama som kulturelt mdested ............................................. 93

  Tvrprofessionelle moduler ...........