Click here to load reader

Familiecenter Kalvehave - · PDF file Eksamensbevis for pædagoguddannelsen c. Eksamensbevis for akademiuddannelse - ledelse d. Eksamensbevis for diplomuddannelse – ledelse e. Børne-

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Familiecenter Kalvehave - · PDF file Eksamensbevis for pædagoguddannelsen c....

 • INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

  TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

  INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

  WWW.BDO.DK

  Familiecenter Kalvehave

  Godkendelsesrapport til Socialtilsyn Øst

  August 2014

 • www.bdo.dk

  2

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  1 INDLEDNING ........................................................................................... 4

  Rapportens opbygning .................................................................................4 1.1

  2 PRÆSENTATION AF BDO ............................................................................ 4

  Godkendelsesmetodik .................................................................................6 2.1

  3 BDO’S SAMLEDE VURDERING ....................................................................... 6

  4 TEMAER I GODKENDELSEN .......................................................................... 9

  Uddannelse og beskæftigelse ........................................................................9 4.1

  4.1.1 Kriterium 1 ......................................................................................9

  4.1.2 Vurdering i forhold til Kriterium 1 ........................................................ 10

  Selvstændighed og relationer ...................................................................... 10 4.2

  4.2.1 Kriterium 2 .................................................................................... 10

  4.2.2 Vurdering i forhold til kriterium 2 ........................................................ 11

  Målgruppe, metoder og resultater ................................................................ 12 4.3

  4.3.1 Kriterium 3 .................................................................................... 12

  4.3.2 Vurdering i forhold til kriterium 3 ........................................................ 16

  4.3.3 Kriterium 4 .................................................................................... 17

  4.3.4 Vurdering i forhold til kriterium 4 ........................................................ 17

  4.3.5 Kriterium 5 .................................................................................... 17

  4.3.6 Vurdering i forhold til kriterium 5 ........................................................ 18

  4.3.7 Kriterium 6 .................................................................................... 18

  4.3.8 vurdering i forhold til kriterium 6 ......................................................... 19

  4.3.9 Kriterium 7 .................................................................................... 19

  4.3.10Vurdering i forhold til kriterium 7 ........................................................ 19

  organisation og ledelse.............................................................................. 19 4.4

  4.4.1 Kriterium 8 .................................................................................... 19

  4.4.2 vurdering i forhold til kriterium 8 ......................................................... 20

  4.4.3 Kriterium 9 .................................................................................... 20

  4.4.4 Vurdering i forhold til kriterium 9 ........................................................ 21

  Kompetencer .......................................................................................... 21 4.5

  4.5.1 Kriterium 10 ................................................................................... 21

  4.5.2 Vurdering i forhold til kriterium 10 ....................................................... 22

  Fysiske rammer ....................................................................................... 23 4.6

  4.6.1 Kriterium 14 ................................................................................... 23

  4.6.2 Vurdering i forhold til kriterium 14 ....................................................... 24

 • 3

  BILAGSLISTE

  1. Stamdataoplysninger

  2. Ansøgning om godkendelse ved Socialtilsyn Øst

  3. Familiecenter Kalvehaves ydelseskatalog

  4. Metodebeskrivelse for døgntilbud

  5. Redegørelse for supervision

  6. Skabelon for behandlingsplan

  7. Skabelon for sagsopfølgning

  8. Skabelon for statusplaner

  9. Vejledning til statusplaner

  10. Indskrivningsdokument

  11. Kørekortilladelse

  12. Kriseplansskabelon

  13. Retningslinjer for trusler

  14. Retningslinjer for mobning

  15. Politik for brug af de sociale medier

  16. Oversigt over de fysiske rammer

  17. Dokumenter vedr. Leder Dorthe Ravn

  a. CV

  b. Eksamensbevis for pædagoguddannelsen

  c. Eksamensbevis for akademiuddannelse - ledelse

  d. Eksamensbevis for diplomuddannelse – ledelse

  e. Børne- og straffeattester

 • 4

  1 INDLEDNING

  BDO har ifølge aftale med Vordingborg Kommune foretaget en godkendelsesproces af Familie- center Kalvehave (efterfølgende FCK). Vordingborg Kommune har forud for godkendelsespro- cessen været i dialog med Socialtilsyn Region Sjælland jf. mailkorrespondance af d. 14. fe- bruar 2014. Vordingborg Kommune står aktuelt med et ny opført familiebehandlingstilbud, hvor der her ansøges om godkendelse af døgntilbuddet. BDO har i den forbindelse varetaget opgaven med at erhverve godkendelsesgrundlag.

  RAPPORTENS OPBYGNING 1.1

  Rapporten er opdelt i tre dele. Første del indeholder en kort præsentation af BDO og de to konsulenter som har udført opgaven samt et kortere afsnit om BDO’s metode for godkendel- sen. Dernæst følger anden del, som er BDO’s samlede godkendelsesvurdering på baggrund af de opstillede temaer, kriterier og indikatorer for tilbud på det specialiserede socialområde jf. bekendtgørelsen omkring tilsyn og godkendelser på området. Tredje del er selve data-delen som danner baggrund for den samlede godkendelsesvurdering. Rapporten afrundes af en lang række bilag, som er vedhæftet som underbyggende materiale. Yderligere er Socialtilsynets egen godkendelsesskabelon udfyldt og vedhæftet (se bilag 2)

  2 PRÆSENTATION AF BDO

  BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, regioner og på det statslige område. Foruden disse større rådgivningsopgaver løser BDO også Tilsyn og godkendelsesopgaver på en lang række områder. Det gør vi på det almene område, som gælder på daginstitutions og skoleområdet, ligesom vi udfører tilsyn på det specialisere- de - og på ældreområdet. Der udover løser vi en række andre opgaver indenfor området, herunder tilsyn med enkeltmandsanbringelser og netværksplejefamilier, med SEL 85 (hjem- meboende) og med at erhverve godkendelsesgrundlag indenfor netværksplejefamilier og en- keltmandsanbringelser. BDO tilbyder også at indgå i hhv. ”mentorstøtte” jf. lovgivning vedr. ny kontantlovsreform samt at føre tilsyn med effekten og kvaliteten af såvel ”andre aktørers beskæftigelsesindsats” som kommunens egne job – og beskæftigelsescentre. BDO hjælper desuden kommuner med at kortlægge, hvilke serviceydelser den enkelte borger har brug og sammenholder dette med, om den ydelse, der gives til den enkelte borger, er den rigtig set i relation til kommunens serviceniveau og/eller det serviceniveau, som borgeren aktuelt er kategoriseret i, og set i relation til et pædagogisk, behandlingsmæssigt og økono-

 • 5

  misk perspektiv. Dette kan bl.a. bruges i forbindelse med takst differentiering og gøres bl.a. ved at benytte elementer af VUM (Voksen Udredningsmetoden) Hvorfor er BDO valgt? Et afgørende afsæt for BDO’s position som den foretrukne samarbejdspartner ligger i erfaring og faglig indsigt i den komplekse virkelighed og praksis. En erfaring og indsigt som vi hver dag omsætter til tilsyn, godkendelser, analyser og evalueringer på alle forvaltningsområder. BDO er en landsdækkende virksomhed med en stærk faglig gruppe af medarbejdere, som organisatorisk og kundemæssigt er forankret i hele landet. BDO kan derfor garantere, at op- gaven gennemføres med den fornødne kvalitet og kompetence, som opgaven fordrer. De to konsulenter som har foretaget godkendelsesprocessen har begge en pædagogisk grunduddan- nelse, samt en akademisk overbygning. Begge konsulenter har dertil praksiserfaring som pæ- dagogiske konsulenter og med ledelse fra den offentlige sektor, ligesom de begge tidligere har arbejdet med tilsyn og godkendelser på det specialiserede socialområde. BDO lægger vægt på at sikre en høj grad af overensstemmelse i kvalitet og metode i de man- ge opgaver, som løses. Derfor arbejder vi kontinuerligt med intern audit samt kvalitetssikring af den enkelte opgave, koncepter og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Der bruges tid på at sikre den faglige udvikling og fælles sparring, fx ved at arbejde sammen i teams på tværs af landet og ved fælles løbende supervision. Såfremt Socialtilsyn Region Sjælland ønsker yderligere oplysninger til brug for behandling af denne godkendelsesrapport, står vi gerne til rådighed og kan således kontaktes: Kontaktperson: Afdelingschef og Senior Manager Helen Hilario Jønsson [email protected] Tlf. 24295079

Search related