Studieordning for uddannel- sen Installat£¸r- EL (AK studieordning for uddannelsen Installat£¸r- EL

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning for uddannel- sen Installat£¸r- EL (AK studieordning for uddannelsen...

 • studieordning for uddannelsen Installatør- EL (AK) Forår 2013

  Studieordning for uddannel-

  sen Installatør- EL (AK)

 • 2

  Indholdsfortegnelse INDLEDNING .................................................................................................................................. 4 En bred og fleksibel uddannelse ..................................................................................................... 4 ECTS-pointsystem .......................................................................................................................... 5 FÆLLESDEL .................................................................................................................................. 6 Beskrivelse af kerneområder........................................................................................................... 6

  1.1 Installationstekniske basiselementer 20 ECTS-point, ............................................................ 6 1.2 Virksomhedsrelaterede elementer 20 ECTS-point, ................................................................ 6 1.3 Teknologi og projektering inden for stærkstrøm 40 ECTS-point ............................................ 7

  2. Obligatoriske uddannelseselementers indholdsbeskrivelse ...................................................... 8 2.1 Installationstekniske basiselementer ..................................................................................... 8 2.2 Virksomhedsrelaterede elementer ....................................................................................... 10 2.3 Teknologi og projektering inden for stærkstrøm ................................................................... 13

  3. Praktik. 15 ECTS-point i 2. studieår. ......................................................................................... 16 4. Angivelse af, hvilke prøver der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen. .................. 16 5. Krav til det afsluttende eksamensprojekt ................................................................................... 17 Afsluttende eksamensprojekt 10 ECTS ......................................................................................... 17 Prøver ........................................................................................................................................... 17 Digital aflevering ........................................................................................................................... 17 6. Regler om merit, ....................................................................................................................... 17 INSTITUTIONSDEL ...................................................................................................................... 18 7. Skolens organisation ................................................................................................................. 18 8. Hvor findes studieordningen ...................................................................................................... 18 9. Studieforløb .............................................................................................................................. 18 10. Elementfordeling ..................................................................................................................... 19 11. Temaet/projekter ..................................................................................................................... 20

  11.1 Temaet i 1. semester er bygningsinstallationer og bygningsautomatik. ....................... 20 11.2 Temaet i 2. semester er industrielle og tekniske installationer. .................................... 21 11.3 Temaet i 3. semester er energiforsyning og installationsoptimering. ............................ 22 11.4 Temaet i 4. semester er professionen til El-installatør. ................................................ 23

  12. Beskrivelse af valgfri uddannelseselementer .......................................................................... 24 12.1 Valgfri uddannelseselement inden for El: 15 ECTS-point ............................................ 24

  13. Regler for praktikkens gennemførelse. .................................................................................... 25 13.1 Løn. ................................................................................................................................... 25 Virksomheden skal ikke udbetale løn til den studerende. .......................................................... 25 13.2 Evaluering. ........................................................................................................................ 25 13.3 Forsikring. ......................................................................................................................... 25

  14. Kvalitetssikring ........................................................................................................................ 25 15. Uddannelsesudvalg................................................................................................................. 26 16. Øvrige forhold ......................................................................................................................... 26

  16.1 Adgangskrav ............................................................................................................... 26 , tilmelding, optagelse, orlov ...................................................................................................... 26 16.2 Optagelse .................................................................................................................... 26 16.3 Orlov ........................................................................................................................... 26

  17. Angivelse af prøver, der i øvrigt indgår i uddannelsen. ............................................................ 27 17.1 Prøveformer ved eksamen .......................................................................................... 27 17.2 Bedømmelser m.v. ...................................................................................................... 27 17.3 Afmeldning af eksamen og prøver ............................................................................... 30 17.4 Regler for beståelse .................................................................................................... 30 17.5 Regler for omgængere ................................................................................................ 31 17.6 Klage over prøver ........................................................................................................ 31

 • 3

  18. Angivelse af, hvilke dele af uddannelsen (udlandet) ............................................................... 33 19. Krav til skriftlige opgaver og projekter (valgfri), ....................................................................... 33 20. Angivelse af anvendte undervisnings- og arbejdsformer. ........................................................ 34

  Arbejdsformer på studiet ........................................................................................................... 34 Erhvervskontakt ........................................................................................................................ 34 Undervisningsorienteret organisation ........................................................................................ 34 Studietur ................................................................................................................................... 35

  21. Retningslinjer for eventuel differentieret .................................................................................. 35 22. Regler om merit, (institutionsdel) ............................................................................................. 35 23. Regler om den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet. ..................................... 35 24. Ikrafttrædelse og overgangsordning ........................................................................................ 37 25. Lovgrundlag for uddannelsen .................................................................................................. 37 26. Bilag - eksempel på et valgfri uddannelseselement. ................................................................ 38

 • 4

  INDLEDNING

  En bred og fleksibel uddannelse I et konstant omskifteligt og uforudseeligt samfund er der brug for mennesker, der ud over høje faglige kvalifikationer, kan tilegne sig ny viden og bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller. Derfor lægger installatøruddannelsen vægt på udvikling af de studerendes personlige kompetencer inden for tværfagligt samarbejde, innovation og entrepreneurship. Installatøruddannelsen er opbygget således, at den studerende på den første del af uddannelsen via projekter/temaer bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger indenfor bygningsinstallationer og bygningsautomatik, se nedenstående uddannelsesmodel.

  1. studieår

  2. studieår

  Bygningsinstallationer og bygningsautomatik Industrielle - og tekniske installationer

  Energiforsyning og installationsoptimering Professionen til installatør

  Fagelementernes indbyrdes placering sikrer progression i uddannelsesforløbet og vil således give den studerende grundlæggende viden og færdigheder og forståelse for den nødvendige tværfaglighed i installationsmæssige sammenhænge. Herudover omhandler første del også ti