Studieordning 2014

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Studieordning 2014

 • 1

  Studieordning 2014

  Studieordning for fag: modulbeskrivelser

  Lreruddannelsen University College Lilleblt

 • 2

  Indhold

  Studieordning for fag: modulbeskrivelser ......................................................................................................... 1

  Billedkunst ......................................................................................................................................................... 5

  Modul 1: Billedfaglige praksisformer ............................................................................................................ 5

  Modul 2: Visuelt kulturprojekt ...................................................................................................................... 7

  Modul 3: Billedkunst, kunstmuseet og lremidler ....................................................................................... 9

  Biologi .............................................................................................................................................................. 12

  Modul 1: Levende organismer og kologiske sammenhnge - elevers undersgende og praktiske arbejde

  ..................................................................................................................................................................... 12

  Modul 2 Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforstelse til naturfaglig forstelse ................. 15

  Modul 3 Menneske, sundhed, milj og natur - udvikling af elevers handlekompetence ........................... 18

  Dansk, 1.-6. klassetrin ...................................................................................................................................... 21

  MODUL 1: Skriftsprogstilegnelse ................................................................................................................. 21

  MODUL 2: Sprog og genrer .......................................................................................................................... 23

  MODUL 3 Mundtlighed................................................................................................................................ 25

  MODUL 4 Multimodale tekster ................................................................................................................... 27

  Dansk, 4. 10. klassetrin ................................................................................................................................. 30

  MODUL 1 Literacy ........................................................................................................................................ 30

  MODUL 2 Multimodale tekster ................................................................................................................... 32

  MODUL 3 Mundtlighed................................................................................................................................ 34

  MODUL 4 Fiktive tekster .............................................................................................................................. 36

  Engelsk ............................................................................................................................................................. 39

  MODUL 1: Sprog og sprogbrug .................................................................................................................... 39

  MODUL 2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative frdigheder .................................................... 41

  MODUL 3: Interkulturel kompetence .......................................................................................................... 44

  Fysik/kemi ........................................................................................................................................................ 47

  MODUL 1: Fysikkens og kemiens verden: ................................................................................................... 47

  MODUL 2: Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse .............................................................................. 50

  MODUL 3: Fysik/kemi, menneske og samfund............................................................................................ 53

  Laboratorie- og sikkerhedskursus ............................................................................................................... 55

  Geografi ........................................................................................................................................................... 58

  MODUL 1: Geografi - en verden i forandring .............................................................................................. 58

  MODUL 2 Geografi den nre omverden .................................................................................................. 61

 • 3

  MODUL 3: En truet Verden konsekvenser og handlemuligheder ............................................................ 64

  Historie ............................................................................................................................................................ 68

  MODUL 1 Historiebrug, historiebevidsthed og dansk historie ................................................................. 68

  MODUL 2: Historieundervisning, lring og verdens historie ................................................................... 71

  MODUL 3: Overblik, fortolkning og formidling i historieundervisning ........................................................ 73

  Hndvrk og design studieordningen er under udarbejdelse ..................................................................... 77

  Idrt ................................................................................................................................................................ 78

  MODUL 1: Idrtsfagets basis ...................................................................................................................... 78

  MODUL 2: Alsidig idrtspraksis lring, udvikling og fysisk trning ....................................................... 80

  MODUL 3: Udvikling af fremtidens idrtsundervisning.............................................................................. 82

  Kristendomskundskab/religion ....................................................................................................................... 84

  MODUL 1: Undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religise livsanskuelser............................ 84

  MODUL 2: Undervisningsemnet kristendom............................................................................................... 87

  MODUL 3: Undervisningsemnet islam og andre religioner ......................................................................... 90

  Lrernes grundfaglighed................................................................................................................................. 93

  MODUL 1: Dannelse i den mangfoldige skole ............................................................................................. 93

  MODUL 2: Skolen og undervisningen .......................................................................................................... 95

  MODUL 3: Elevens faglige, sociale og personlige lring og udvikling ........................................................ 97

  MODUL 4: Undervisning af elever i komplicerede lringssituationer ........................................................ 99

  Modul 5: Undervisning af flersprogede elever og professionelt samarbejde ........................................... 101

  MODUL 6: Lreren som reflekterende didaktiker .................................................................................... 104

  Madkundskab - studieordningen er under udarbejdelse .............................................................................. 107

  Matematik, 1.-6. klassetrin ............................................................................................................................ 108

  MODUL 1: Matematiklring, tal og regneprocesser ................................................................................ 108

  MODUL 2: Matematikundervisning og geometri ...................................................................................... 110

  MODUL 3: Evaluering, matematik som beskrivelsesmiddel ...................................................................... 112

  MODUL 4: Matematikkens sprog og stokastik .......................................................................................... 114

  Matematik 4.-10. klassetrin ........................................................................................................................... 117

  MODUL 1: Matematiklring, tal og algebra ............................................................................................. 117

  MODUL 2: Matematikundervisning og geometri ...................................................................................... 119

  MODUL 3: Evaluering, funktioner og modeller ......................................................................................... 121

  MODUL 4: Matematikkens sprog og stokastik .......................................................................................... 123

  Musik ............................................................................................................................................................. 126

 • 4

  MODUL 1: Musikalske udtryksformer i undervisning og lring ....................