Spejdermetoden i praksis

 • View
  231

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sammenhæng i arbejdsstoffet - en folder om spejdermetoden fra 2000

Text of Spejdermetoden i praksis

 • Det Danske Spejderkorps

  Sammenhng i arbejdsstoffet

  Spejdermetodeni praksis

 • 2 Spejdermetoden i praksis - sammenhng i arbejdsstoffet

  Indhold ...................................................................................................... 2Kre leder ............................................................................................... 3Invitation til omrdemder .................................................................... 4Gruppeledelsesmde............................................................................... 5Oplevelser ................................................................................................ 8Learning by Doing ................................................................................. 11Patruljeliv ............................................................................................... 17Friluftsliv ............................................................................................... 23Vrdier ................................................................................................... 27Medbestemmelse og ansvarlighed ....................................................... 31Aktiviteter og frdigheder .................................................................. 35Samfundsliv ............................................................................................ 37

  Indhold

  Arbejdsstoffet der er sendt til gruppen, indeholder flgendebger: Mikroarbejdsstoffet (1 stk) Minigrenen: Aktivitetsbog (2 stk), Ledervejledning (1 stk),

  Huskuvittens Store bog (1 stk) Mlkevejen: Aktivitetsbog (2 stk), Ledervejledning (1 stk) Den Bl Regnbue: P Sporet (1 stk), Regnbuelex (1 stk), PL-

  patruljen (1 stk), Ud i det bl (1 stk) Gnisten (2 stk), Hej Senior (4 stk) Uddannelsesbogen (2 stk) Plakat til brug for gruppeledelsesmde

  Indhold

 • 3Spejdermetoden i praksis - sammenhng i arbejdsstoffet

  Kre lederKorpsrdet besluttede iefterret 1999 at der skullesttes srlig fokus prelancering af DDS samledearbejdsstof. Denne opgavevaretager Programudvalget og vihar valgt at udarbejde dettehfte Sammenhng iarbejdsstoffet: Spejdermetoden ipraksis, der udsendes sammenmed et samlet st afarbejdsstoffet. Derudoverhenviser vi til hftet VoresProgram, som blev sendt tilgruppen i 1999.

  Sammenhng i arbejdsstoffet:Spejdermetoden i praksisindeholder en beskrivelse afanvendelsen af spejdermetoden iarbejdsstoffet op gennemgrenene. Programudvalget hbermed dette at alle grupper frmulighed for at tage en debat omsammenhngen i brugen afspejdermetoden og anvendelsenaf det samlede arbejdsstof. Foren nrmere uddybning afspejdermetoden henvises tilSpejderideen, der er vedlagt(Flere kan rekvireres pkorpskontoret p tlf. 3264 0050).

  Debatten tnkes afholdt p etaftenmde i gruppeledelsen, etforslag til afholdelse erbeskrevet p de flgende sider.Derudover tilbyderProgramudvalget eninspirationsaften i omrdet(nogle steder flere mder), hvorvi vil prsentere oplgget oginspirere jer til arbejdet igruppen med Spejderideen ipraksis. P nste side kan duse hvornr det afholdes i jeresomrde.

  P modstende side kan du sehvad vi har sendt til jer. Viforeslr at bgerne anvendes pden mest hensigtsmssige mdei jeres gruppe, som f.eks. etsamlet st p hylden i hytteneller til udln i grenene, hvorassistenter kunne have brug foret st i forbindelse medplanlgningen.

  Vi hber i vil gre brug af dettilsendte materiale for at grespejderarbejdet i gruppen endnubedre, samt at vi ses p mdet ijeres omrde.

  Programudvalget, august 2000

  Kre leder

 • 4 Spejdermetoden i praksis - sammenhng i arbejdsstoffet

  Oplev spejdermetoden i praksis -og se sammenhngen

  Aften-trnings-mde i dit Omrde

  ProgramUdvalget inviterer dig og alle andre ledere i DetDanske Spejderkorps til aftenmder om sammenhngeni arbejdsstoffet.

  Formlet med mderne er frst og fremmest at give denenkelte gruppe og division sttte til brug afdiskussionsoplggene i hftet hjemme i gruppen. Vi vilderfor tage udgangspunkt i de diskussionsoplg, somfindes i hftet.

  Invitationen glder alle interesserede grenledere, -assi-stenter, gruppeledere, divisionsassistenter og -chefer.Kom gerne flere fra hver gruppe, men en enkelt kan ogsgre det.

  For nrmere information er du velkommen til at kontaktedin Omrdeledertrner.

  Omrde Dato Sted OLT TelefonOmrde 1 2/10 Frederiksborg Byskole Claus Bjrn Poulsen 4717 6876Omrde 2 4/10 Taastrup Medborgerhus Keld Andreasen 3887 8783Omrde 3 10/10 Vordingborg Morten K. Jensen 5918 9483Omrde 3 3/10 Klverhytten, Slagelse Morten K. Jensen 5918 9483Omrde 4 3/10 Beravnget, Odense Bodil Vagn Nielsen 6221 1236Omrde 5 25/10 Kvlen, Varde Uffe Uhrbrand 7558 3182Omrde 6 21/9 Spejderborgen, Aalborg Susanne Danielsen 9832 6701Omrde 6 5/10 Poulholm, Viborg Susanne Danielsen 9832 6701Omrde 7 4/10 Sejshytten, Silkeborg Svend Ove Jrgensen 8694 6589Omrde 7 10/10 Vandphytten, rhus Svend Ove Jrgensen 8694 6589

 • 5Spejdermetoden i praksis - sammenhng i arbejdsstoffet

  GruppeledelsesmdeGruppeledelsesmde

  Der er mange mder, I i gruppe-ledelsen kan arbejde medsammenhngen i spejder-metoden mellem de enkeltegrene, og I kan vlge at brugeaftenmder til arbejdet eller atafstte en hel dag.Uanset hvordan I arbejder medsammenhngene, er det vigtigt,at I fr et overblik over sammen-hngen i spejder-metoden ogsamtidig ser p jeres egetarbejde hermed i gruppen.

  Programudvalget har lavet etforslag til, hvorledes jeresgruppeledelse p et aftenmdekan arbejde med sammen-hngen i spejdermetodenmellem de enkelte grene.

  Mdet er delt op i 2 dele af ensamlet varighed p ca. 3 timer.Under Del 1 ser I p sammen-hngen i spejdermetoden i jeresgruppe og i Del 2 arbejder I med,hvorledes sammenhngen kanblive tydeligere i arbejdet. Deter vigtigt, at I nr begge dele!Hvis I har begrnset tid kan Ieventuelt dele det over togruppeledelsesmder, hvor Igennemgr Del 1 og 2 p begge

  mder men kun arbejder med 4 afelementerne i spejdermetoden phvert mde.

  Ml:At gruppeledelsen fr en fllesopfattelse af sammenhngen ogudviklingen i det samledearbejdsstofs metoder. Samt atgruppeledelsen danner sig etoverblik over sammenhngen isin egen gruppe og udfra dettearbejder med at greudviklingen tydeligere.

  Metode:Sammen med arbejdsstoffet har Ifet en planche med eksemplerp, hvordan DDS - gren for gren- bruger de otte elementer ispejdermetoden. P midter-opslaget er en kopi af denneplakat.

  Denne planche kan danneudgangspunkt for jeres arbejdemed sammenhngen i spejder-metoden og med hvorledes I grdenne sammenhng tydeligere ijeres arbejde.

 • 6 Spejdermetoden i praksis - sammenhng i arbejdsstoffet

  Gruppeledelsesmde

  Del 1: Marker derde felter

  Gruppeledelsen deler sig i 2grupper, hvor der i hver gruppeer en reprsentant for hvergren. De 8 metoder fordelesmellem de 2 grupper.

  Gruppernes opgave er atgennemg en eller flere metoderp planchen felt for felt ogdiskutere om og hvordan I i jeresgruppe arbejder med denbeskrevne metode. Afhngig afhvordan I arbejder med metodenmarkeres feltet med en farve:

  RD Hvis I ikke arbejder medmetoden som beskrevet ifeltet

  GUL Hvis I kun delvistarbejder med metoden

  GRN Hvis I arbejder medmetoden

  Del 2: Gr de rdefelter grnne

  Hele gruppeledelsen samles ogdiskuterer, hvordan I gr derde og gule felter grnne. Vianbefaler at I diskuterer et af deotte elementer ad gangen.

  I kan f.eks. tage udgangspunkt inedenstende sprgsml:

  ! Hvad kan hele gruppen opnved at arbejde mere meddette felt?- Hvad opnr vi i vores gren?- Hvad opnr de andre grene?

  ! Hvordan kommer vi til atarbejde med dette felt ?

  ! Beskriv hvad der er svrt, ogkom med ideer til, hvorledes Iovervinder det.- Hvem kan hjlpe jer i eller

  udenfor gruppeledelsen?! Hvad vil vi gre for at f feltet

  grnt?

  Slut diskussionen om hvertelement af med at lave aftalerom, hvem der gr hvad, oghvornr det sker.

  TipsForberedelse:Hver gren har forud for mdetlst hftet.

  Mdet:Der br vre mindst enreprsentant fra hver gren pmdet.Hvis I ikke kan n alleelementerne i spejdermetoden,br I gennemfre bde Del 1 og

 • 7Spejdermetoden i praksis - sammenhng i arbejdsstoffet

  Gruppeledelsesmde

  Del 2 for de metoder I kan n.Mellem Del 1 og Del 2 kan Iholde en kort pause, hvor hverenkelt kan se p den andengruppes felter og vurdere omhan eller hun er enig.Hvis I har mange gule og rdefelter, kan I vlge kun atarbejde med dem der er vigtigstfor jer.

  Medbring:Planchen og hfterne.Arbejdsstoffet for samtligegrene.Tuscher og farver.

  Opflgning:Vi forslr, at I om ca. r tagerplanchen frem igen og ser hvormange felter I nu kan gregrnne.

  IdeerNedenfor har vi skitseret nogleideer til, hvordan I kan arbejdemere med emnet.

  Udbyg planchen !Find i arbejdsstoffet andremder at arbejde medelementerne i spejdermetodenp i de enkelte grene og skrivedem p planchen.

  Stiller I realistiske forventningertil jeres spejdere ?Overvej om spejderne i de yngregrene lrer det, der er enforudstning for arbejdet i deldre grene. Et eksempel herpmed medbestemmelse ogansvarlighed kan vre: Hvis Iforudstter at juniorerne kanevaluere deres Stjernetid,hvordan har I s vet mikro- ogminispejderne til at evaluere,f.eks. ved at prve at fortllederes mening om en aktivitet, dehar deltaget i.

  Hvordan kan de andre gredet nemmere for mig at vreleder ?Lederne stter sig sammen toog to (eller eventuelt flere),sledes at de er en leder fra hveraf to grene, der stder op tilhinanden (f.eks. 1 mikroleder og1 minileder, 1 minileder og 1juniorleder osv.). Hver lillegruppe tager udgangspunkt igruppens yngste grensarbejdsstof: For hvert element ispejdermetoden finder desammen aktiviteter og metoder,som vil gre det nemmere forden ldre gren svelaktiviteter som metoder.

 • 8 Spejdermetoden i praksis - sammenhng i arbejdsstoffet

  OplevelserFor at skabe et spndend