Klubbens styrearbeid i praksis

  • View
    262

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Klubbens styrearbeid i praksis er et kort kurs som går igjennom de viktigste tingene et styremedlem trenger å vite. Kurset får alltid gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Akershus idrettskrets har jevnlig kurs, men kan også komme ut til ditt idrettslag.

Text of Klubbens styrearbeid i praksis

  • 1. Klubbens styrearbeid i praksis Pr. oktober 2013

2. Lover Tillitsvalgte Leder Norges Idrettsforbund og olym piske og paralym piske kom it Idrettslag Idrettsrd Handlingsplan Klubbutvikling Politiattest Kom m une Anlegg Utver Honorar Ansatt vs tillitsvalgt Idrettskrets S rforbund Idretter Regnskap Dugnad Sponsor rshjul konomi Verdigrunnlag Visjon rsm te Valgkomite HJLP! Virksomhetside Idrettsting Grasrotandel Idrettsregistreringen Funksjonshemmede Barneidrettsbestemmelser 3. Hva er Frivillighet egentlig? Fra fri, villig og het til villig og het?! Ja! 4. NIFs visjon Idrettsglede for alle Hva innebrer det for dere som klubb? 5. Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge p grunnverdier som glede, fellesskap, helse og rlighet 6. Idrettens rammebetingelser Aktivitet konomi Stat/fylke Kommune Dugnad Sponsorer Anlegg Kommune Egenbygd Stat/fylke Frivillige Styret Trenere Andre frivillige NIFS lov 1-2 Idrettens planer Lover og regler Tilskudd og sttteordninger 7. Norsk idretts organisasjonskart Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) Fellesorgan for alle idretter i hele Norge 19 Idrettskretser Fellesorgan for alle idrettslag i en region Idrettsrd = Oslo IK (i Oslo har vi 15 ISU) Fellesorgan for alle idrettslag i kommunen 54 Srforbund Fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt Srkretser/regioner Fylkes/regionsledd for den spesifikke idretten 12 000 IL Gruppe(r) Lag Gren(er) 8. Klubben er: Selveiende egen juridisk enhet Frittstende ivareta klubbens frie stilling Medlemsbasert kun personlige medlemmer Demokratisk flertallet bestemmer Underlagt NIFs lov Grunnprinsipp for norsk idrett 9. Idrettens eget regelverk og styrets ansvar Har klubben oppdatert lov - - som er godkjent av idrettskretsen? 10. Oversikt - regelverk Idrettslaget NIF/ idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Srforbund - Konkurranseregler - Startberettigelse Etc. Den norske stat Alminnelig lovgivning: -Arbeidsmiljloven -Skatteloven/mva -Erstatningsloven -Etc. Selvstendig rettssubjekt 11. NIFs lov Viktige bestemmelser for idrettslag: kapittel 1, 2 og 10 NIFs lovnorm for idrettslag (LN) NIFs forskrifter (bindende regler) Idrettens barnerettigheter og -bestemmelser Regnskaps- og revisjonsbestemmelser Idrettens eget regelverk 12. rsmtet Styret 1 leder 1 nestleder 2 medlemmer 1 varamedlem Valgkomite 1 leder 2 medlemmer 1 varamedlem Revisor 2 revisorer Turn gruppe Hndball gruppe Fotball gruppe Ski gruppe Idrettslagets struktur EKSEMPEL ORGANISASJONSPLAN Administrasjon Daglig leder 13. Krav til innkalling - LN 13 (og 17) rsmtets oppgaver - LN 15 Etter rsmte Sjekkliste for rsmte - finnes i Veileder for klubbhndbok. rsmtet 14. Aktuelle problemstillinger Vi skal velge nytt styremedlem. Men denne personen er ikke medlem av idrettslaget. M man vre det? Jeg kan ikke mte p rsmte. Kan jeg levere fullmakt? Barnet mitt er 10 r. Jeg kommer for representere han/henne. Kan man det? 15. Hvem kan velges? NIFs lov 2-5 (1) For ha stemmerett og vre valgbar m man vre fylt 15 r, vrt medlem av laget i minst n mned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. 10-4. Ingen kan mte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. 2-21. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett p idrettslagets ordinre eller ekstraordinre rsmte. Dette gjelder ikke for spiller/utver med kontrakt og medlemskap i laget. 16. Aktuelle problemstillinger Kan en gruppe i fleridrettslag inng kontrakt med en ny sponsor? Har styreleder dobbeltstemme? Kan styremter holdes pr. telefon eller epost? 17. Oppgaver (LN 18): a)Idrettslaget ledes og forpliktes av styret,, som er idrettslagets hyestemyndighet mellom rsmtene b)Iverksette rsmtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak c)Pse at idrettslaget midler forvaltes forsvarlig d)Oppnevne komiteer/utvalg etter behov e)Representere idrettslaget utad f)Oppnevne politiattestansvarlig Styret og styrets ansvar 18. Forsvarlig og fornuftig organisering Organisasjonsplan Funksjonsbeskrivelser med rolle og ansvar Mandater KLUBBHNDBOK Avhengig av ml og oppgaver 19. Idrettskretsen Sprsml om NIFs lov og lovnorm for idrettslag Srforbundene Sprsml av sridrettslig art, som eksempelvis kamp- og konkurransebestemmelser Juridiske sprsml rettes til: 20. Tema konomi 21. 18 Idrettslagets styre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets hyeste myndighet mellom rsmtene. (2) Styret skal: a) Iverksette rsmtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Pse at idrettslagets midler brukes og forvaltes p en forsiktig mte i samsvar med de vedtak som er fattet p rsmtet eller i overordnet organisasjonsledd, og srge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig konomistyring. Forvaltning av klubbens midler 22. Roller og ansvarsfordeling i idrettslag Budsjett og budsjettoppflging Regnskap og bokfring Oppflgingsrutiner og kontrolltiltak 23. Har vi kontroll p: Kontodisposisjoner Lagskasser Kontantbeholdning Dugnadsinntekter 24. Srregler ogs for norsk idrett Utbetaling av lnn inntil kr 6 000 pr.person Ikke arbeidsgiveravgift p utbetaling av lnn pr.person inntil kr 45 000 eller totalt kr 450 000 Ikke oppgavepliktig kilometergodtgjrelse eller annen utgiftsgodtgjrelse inntil kr 10 000 pr.person Fakturering av tjenester eller varer for mer enn kr. 140.000 kilde: Skattetaten Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner 25. Forsikringer Styret har ansvar for pse at klubben har forsikret det den br. Aktivitet Lisens Underslag Styreansvarsforsikring Arrangement Ulykke Lsre Brann Annet? Klubbforsikring 26. Politiattest Har dere gode rutiner for politiattestordningen? 27. Medlemsoversikt 10-5 Forskrift som plegger registrering av enkeltmedlemmer i idrettens medlemsregister. 28. HMS - m vi forholde oss til det? Arbeidsmiljloven 3-1 Helse Helsen til ansatte og de som er berrt av vr virksomhet Milj Omfatter et vidt begrep og gjelder bde selve arbeidsmiljet, samt det fysiske miljet; internt og eksternt Sikkerhet Skal ivaretas for alle brukere i idrettslaget 29. Idrettskretsene arrangerer flgende kurs innenfor konomistyring og regnskap: -konomistyring og regnskap for styre/daglig ledelse -konomistyring og regnskap for regnskapsfrer/kasserer -Valgt revisor* -Kontrollkomite* *Inngr som en del av de to frstnevnte kursene Hvor kan jeg f mer kunnskap? 30. Ansvarsoppgaven - har dere Gjennomfrt rsmte ihht. idrettens regelverk? Fulgt opp vedtakene fra rsmte? Meldt inn nytt styre til Brnnysund? Sikret at alle tillitsvalgte er medlem av klubben? Oppdaterte lover ihht. lovnorm? Tilstrekkelig kompetanse om idrettens lover? Utarbeidet fullmaktsoversikter? Tilfredsstillende budsjett? Tilfredsstillende regnskapsrutiner? Kontroll med penger p konto (ikke penger p private konti)? To personer til disponere konto Underslagforsikring? Rutiner for politiattestordningen 31. Strategioppgaver 32. Hovedml Delml Tiltak Verdi- grunnlag Virksom- hetsid VISJON 33. nsket situasjon Klubbens n - situasjon Hvordan skal vi utvikle klubben? 34. Definert klubbens verdier, visjon og virksomhetside? Felles forstelse av klubbens ml hva dere skal oppn? Felles forstelse for hvordan dere skal jobbe for lykkes? En godt forankret og vedtatt virksomhetsplan? En god kommunikasjon med medlemmer og andre? Strategioppgaven - har dere 35. nsker dere en klubbutviklingsprosess eller revitalisere virksomhetsplan? -Ta kontakt med idrettskretsen Hvor kan jeg f mer kunnskap? 36. Ressursoppgaven 37. Hvordan skal vi benytte klubbens menneskelige ressurser for lse oppgavene fra rsmtets vedtak og klubbens plan? Hvorfor er valgkomiteen viktig? Hovedml Delml Tiltak Verdi- grunnlag Virksom- hetsid VISJON 38. Hvordan f medlemmer til bruke tid p idrettslaget? N Forberedelser Tid Forpliktelser Nye nettverk Sosialt Lrerrikt 39. Underskelser viser at det er viktig: fokusere p dyktige ledere over tid, er det viktigste bidraget til skape utvikling i idrettslagene rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver br intensiveres styrke ungdoms deltakelse i idrettens demokratiske prosesser, sikrer rekruttering og utvikling av fremtidens ledere Hvordan bruker klubben ungdom som ressurs? 40. Hvordan rekrutterer klubben foreldrene? Hva kan vi tilby: Kultur Sosial arena Inkludering Miljbygging Tilhrighet Involvering 41. EFFEKTIVT STYREARBEID Styremter Frekvens Agenda Mteledelse Sakliste Diskusjon Vedtak Protokoll rshjul Delegering av oppgaver Arbeidet utfres ikke p styrem te 42. klubbhndbok? Ressursoppgaven - har dere 43. Virkemidler for klubbutvikling UtviklingsprosesserVerktykassa Kurs Klubbesk Startmte Oppflging 44. Lover Tillitsvalgte Leder Norges Idrettsforbund og paralympiske og olympiske komit Idrettslag Idrettsrd Handlingsplan Klubbutvikling Politiattest Kommune Anlegg Utver Honorar Ansatt vs tillitsvalgIdrettskrets Srforbund Idretter Regnskap Dugnad Sponsor rshjul konomi Verdigrunnlag Visjonrsmte Valgkomite Virksomhetside Idrettsting Grasrotandel Idrettsregistreringen Funksjonshemmede Barneidrettsbestemmelser HURRA!!!