8
Kajian Tempatan Tahun 5 PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat Bahagian A ( 20 markah ) Arahan : Jawab semua soalan di bawah. Tiap-tiap soalan mempunyai empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul sahaja. 1. Negara Malaysia terdiri daripada__________________________. A Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak B Semenanjung Malaysia dan Kepulauan Borneo C Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Brunei D Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura 2. Suhu yang rendah di Tanah Tinggi Cameron dipengaruhi oleh faktor……… A angin B cuaca C kepulauan D kedudukan Soalan 3 berdasarkan peta di bawah ini.

Soalan Objektif KT PAT 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan Kajian Tempatan Akhir Tahun

Citation preview

Kajian TempatanTahun 5PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat

Bahagian A ( 20 markah )

Arahan : Jawab semua soalan di bawah.

Tiap-tiap soalan mempunyai empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul sahaja.

1. Negara Malaysia terdiri daripada__________________________.

A Semenanjung Malaysia, Sabah dan SarawakB Semenanjung Malaysia dan Kepulauan BorneoC Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan BruneiD Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura

2. Suhu yang rendah di Tanah Tinggi Cameron dipengaruhi oleh faktor………

A anginB cuacaC kepulauanD kedudukan

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah ini.

Kajian TempatanTahun 5PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat

3. Tempat yang bertanda X dalam peta ialah….

AMelakaB MajapahitC TemasikD Palembang

4. Mengapakah Parameswara melarikan diri dari Temasik?

ADiserang oleh MajapahitB Diserang oleh PalembangC Diserang oleh Raja SiamD Takut akan serangan Temagi

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

Sekitar tahun 1400

5. Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan ilustrasi di atas?

A Pengasasan MelakaB Pembunuhan rajaCPenangkapan pencuri di MelakaDPembukaan pelabuhan Melaka

Kajian TempatanTahun 5PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

6. Kawasan yang bertanda X dalam peta di atas ditadbir oleh…

A Datu C PangeranB Datu Patinggi D Tuai Rumah

7. James Brooke telah menguasai Sarawak selama______________.

A 20 tahun C 60 tahunB 40 tahun D 100 tahun

8. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan asal usul negeri Sabah?I Saba III SeludangII Antimoni IV Pisang Jaba

A I dan II C I, III dan IVB I dan III D I, II dan IV

Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.

Kajian TempatanTahun 5PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat

9. Apakah nama adat yang dijalankan oleh kaum Melayu-Brunei di Sabah dalam gambar di atas?

A Bercukur C PerkahwinanB Berkhatan D Cukur jambu

10. Apakah hasil bumi Sabah yang mendorong kuasa Barat bersaing untuk menguasainya?

I Rotan III Gambir

II Kelapa IV Sarang burung

A I, II dan III C I, III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

11. Tuai Rumah di kawasan pedalaman Sabah bertugas____________________.

Kajian TempatanTahun 5PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat

A Mewakili Sultan Brunei

B Menjaga keselamatan anak buah

C Sebagai Ketua Menteri

D Menghantar ufti ke luar Negara

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12. Gambar kapal di atas dikaitkan dengan kuasa luar dari…

A China C BelandaB Jepun D Portugis

13. Apakah kuasa asing terakhir yang memerintah Tanah Melayu?

A Jepun C BelandaB British D Portugis

14. Bilakah Portugis mula menakluki Melaka?

A 1400 C 1641

Kajian TempatanTahun 5PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat

B 1511 D 1386

15. Belanda menguasai Melaka pada tahun 1641 selepas Berjaya mengalahkan tentera___________________.

A India C PortugisB British D China

16. Portugis juga berhasrat menyebarkan agama _____________________di Asia Tenggara sepertimana penyebaran agama Islam yang meluas.

A Kristian C HinduB Buddha D Animisme

17. Siapakah Residen British pertama yang telah dibunuh di Tanah Melayu di Pasir Salak, Perak?

A J.W.W Birch C Francis LightB James Brooke D Stamford Raffles

18. Tujuan penjajahan dalam pernyataan di atas berkait dengan…….

A Kemegahan C Penyebaran agamaB Perdagangan D Perluasan tanah jajahan

19. Seorang yang berketurunan Bugis di mana beliau dan pengikutnya telah menentang Belanda apabila Belanda ingin menawan Riau.Siapakah tokoh tersebut?

Ingin menguasai hasil rempah di Melaka

Kajian TempatanTahun 5PAT 2012 Panitia KT / PPD Kuala Langat

A RentapB Raja HajiC Mat SallehD Tok Janggut

20. Mat Salleh ialah pahlawan dan pembesar di Hulu Sugut yang menyerang pusat pentadbiran British di__________________________.

A Pulau GayaB Pulau PinangC Pulau BaramD Sungai Skrang