Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  1/20

  PEMBINAAN UJIAN SOALAN

  OBJEKTIF DAN SOALANSUBJEKTIF

  DISEDIAKAN OLEH:

  FADHILA BINTI MOHD ALIHAN

  PISMP PEND. KHAS SEM 6

  PENSYARAH PEMBIMBING:

  EN. BAHTIAR BIN OMAR

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  2/20

  SOALAN OBJEKTIF

  Definisi :

  merupakan perkara atau alat yang digunakan

  untuk mendapatkan respon.

  Merupakan item respon tetap (memilih satu

  jawapan beberapa jawapan).

  Mengandungi pokok soalan (kata kunci) danbeberapa pilihan jawapan bagi setiap item.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  3/20

  Soalan berbentuk objektif terbahagi kepada

  dua jenis:

  Item respon bebas

  Item respon tetap (item objektif pilihan)

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  4/20

  Item respon bebas

  Item jenis respon bebas memerlukan calon

  meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan

  sendiri. Biasanya jawapan yang ditulis pada

  hujung soalan. Terdapat juga soalan yangberbentuk melengkapkan penyataan.

  Contoh; Apakah lawan bagi perkataan rajin ? ________

  Kita mesti ______bermain sekarang sebab hujan.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  5/20

  Item respon tetap (item jenis pilihan)

  Item respon tetap memerlukan pelajar

  memikirkan jawapan yang paling betul atau

  paling tepat. Jawapan dipilih daripada dua

  atau lebih pilihan.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  6/20

  Jenis soalan respon tetap

  1. Format salah betul

  2. Padanan

  3. Aneka pilihan

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  7/20

  Format salah betul

  Soalan jenis ini mengandungi penyataan yang

  perlu ditandakan dua pilihan sahaja iaitu betul

  (B) atau salah (S), setuju (S) atau tidak setuju

  (TS), dan ya (Y) atau tidak (T).

  Contoh;

  Tandakan sama ada Betul (B) atau SALAH (S)

  bagi contoh antonim berikut:

  Hitam Putih ( )

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  8/20

  Padanan

  Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih

  jawapan dengan memadankan objek atauperkara yang berkaitan di sebelah kiri atau di

  sebelah kanan. Bilangan padanan tidak perlu

  terlalu banyak bagi mengelakkan kekeliruan

  semasa menjawab. Ayat yang digunakan juga

  tidak perlu terlalu panjang.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  9/20

  Aneka PilihanAneka pilihan tergolong dalam item tetap kerana item jenisini diberikan tindak balas tetap.

  Jenis item aneka pilihan;

  1. Berbentuk soalan

  2. Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap

  3. Analogi4. Antonim

  5. Jenis negatif

  6. Mengisi tempat kosong

  7. Jenis campuran8. Teknik kloz

  9. Mengelaskan

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  10/20

  Panduan pembinaan

  Pokok soalan (stem)Bahasa mudah difahamiBerbentuk soalan / ayat tidak lengkapKesukaran mengikut aras kesukaran

  taksonomiKurangkan soalan berbentuk negatif (10%-hitamkan / garis)Gambar, rajah, dan carta disertakan bagi

  soalan yg berkaitan. Bahan ransangan

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  11/20

  Pilihan jawapan

  Jawapan yang disediakan haruslah logik.

  Ditulis sejajar (semua huruf / semua angka)Elakkan menggunakan perkataan semua di

  atas betul atau semua di atas salah.

  Jawapan disusun mengikut urutan abjad ataunombor.

  Jawapan juga perlu disusun mengikut dari

  ayat pendek ke ayat paling panjang.Tiada perkataan yg berulang

  Pastikan satu jawapan sahaja yang betul

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  12/20

  Kelebihan

  Mudah disemak

  Mempunyai ciri kebolehpercayaan

  (pengurusan masa pelaksanaan)

  Menguji banyak topik Mempunyai nilai potensi diagnostik

  (mengesan pencapaian murid)

  Mengukur proses mental yang tinggi

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  13/20

  Kelemahan

  Murid tidak dapat mengeluarkan idea.

  Potensi untuk meneka jawapan tinggi

  Sukar untuk dibina

  Tidak dapat mengetahui tahap penguasaanmurid dalam pelajaran

  Calon bijak tidak perlu belajar banyak

  Tidak dapat mengukur keaslian

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  14/20

  SOALAN SUBJEKTIF

  Definisi

  Soalan subjektif merupakan satu bentukpenyataan yang berbentuk pertanyaan untukmenguji pengetahuan, pengalaman, kemahiranserta tahap kebolehan kognitif calon melaluirespon secara tulisan.

  Terdapat dua jenis

  Tindak balas terhad (struktur jwpn : 1 frasa, 1ayat, 1 pernyataan)

  Tindak balas lanjutan (esei)

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  15/20

  PRINSIP PEMBINAAN SOALAN JENIS

  STRUKTUR

  Item jenis struktur terbentuk daripada satu atau

  dua bahagian isi kandungan jawapan yang

  mengandungi beberapa patah perkataaan dan

  bahan-bahan yang disertakan pada soalan. Jenis soalan sebegini mengehadkan isi dan

  bentuk jawapan. Jawapan yang ditulis biasannya

  berbentuk pendek dan tidak panjang. Jawapantidak memerlukan huraian lanjutan.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  16/20

  PRINSIP PEMBINAAN SOALAN JENIS

  ESEI

  Aras kesukaran soalan hendaklah setara.

  Bahasa yang digunakan tidak perlu berbunga-

  bunga. Soalan hendaklah jelas dan sesuai

  dengan aras kemahiran pelajar.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  17/20

  Panduan Pembinaan Item Subjektif

  Membentuk JSU

  Mengubal soalan berdasarkan prinsip berikut :

  1.Tugas / arahan soalan jelas2.Perkataan yang digunakan setaraf dgnpencapaian bahasa calon.3.Menggunakan perkataan yang jelas (jelaskan,

  bandingkan, dan lain-lain)4.Mengubal bilangan soalan secara berpatutan.5.Sediakan satu skema pemarkahan.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  18/20

  KELEBIHAN

  Mudah digubal

  Sesuai untuk semua mata pelajaran

  Sesuai untuk semua aras taksonomi

  Membuatkan calon menganalisis, mengintegrasikanidea yg siperoleh.

  Mengurangkan konsep meneka.

  Berguna untuk mengesan punca kelemahan, salahtafsiran, konsep-konsep yang samar-samar.

  Murid boleh mengelolakan pengetahuanmengemukakan pendapat dan sikap, dan bolehmembuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  19/20

  KELEMAHAN

  Bidang yg diuji terhad

  Soalan boleh diramal

  Mengukur pengetahuan dlm satu bidangsahaja.

  Proses memeriksa lama dan memerlukan

  tenaga yang banyak.

 • 7/31/2019 Pembinaan Ujian Soalan Objektif Dan Soalan Subjektif

  20/20

  RUJUKAN

  misrihjbohari.blogspot.com/.../pembinaan-

  jsu.html

  www.slideshare.net/.../jadual-penentu-ujian