64
CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- CONTOH SOALAN OBJEKTIF 1. Semua kenyataan berikut mengenai negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah benar, kecuali A. Negeri-negeri Melayu Bersekutu terdiri daripada Negeri Sembilan, Perak, Selangor, Johor dan Pulau Pinang. B. Negeri-negeri Melayu Bersekutu diletakkan di bawah seorang Residen Jeneral British. C. Tujuan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah untuk menyeragamkan system pentadbiran negeri-negeri berkenaan. D. Penyatuan negeri-negeri tersebut akan menjimatkan kos pentadbiran. 2. Di zaman penjajahan Inggeris, negeri-negeri di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu lebih pesat membangun berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur. Ini adalah kerana A. Penjajah Inggeris sengaja menganaktirikan negeri-negeri di pantai timur. B. Pendatang-pendatang asing yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu tidak suka pergi ke negeri-negeri pantai timur. C. Pembesar-pembesar Melayu di pantai timur menghalang kedatangan pendatang asing. D. Bijih timah yang menjadi sumber utama kemajuan ekonomi Semenanjung Tanah Melayu pada ketika itu dijumpai hanya di pantai barat. 3. Kongres Melayu Se Malaya III yang diadakan di Johor Bharu pada 11 Mei 1946 telah membawa kepada tertubuhnya sebuah parti politik Melayu iaitu A. Angkatan Pemuda Insaf (API). B. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PERKEMBAR). C. Kesatuan Melayu Muda (KMM) D. Hizbul Muslimin. 219

12 SOALAN OBJEKTIF[1]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH SOALAN OBJEKTIF

1. Semua kenyataan berikut mengenai negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah benar, kecuali

A. Negeri-negeri Melayu Bersekutu terdiri daripada Negeri Sembilan, Perak, Selangor, Johor dan Pulau Pinang.

B. Negeri-negeri Melayu Bersekutu diletakkan di bawah seorang Residen Jeneral British.

C. Tujuan penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah untuk menyeragamkan system pentadbiran negeri-negeri berkenaan.

D. Penyatuan negeri-negeri tersebut akan menjimatkan kos pentadbiran.

2. Di zaman penjajahan Inggeris, negeri-negeri di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu lebih pesat membangun berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur. Ini adalah kerana

A. Penjajah Inggeris sengaja menganaktirikan negeri-negeri di pantai timur.B. Pendatang-pendatang asing yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu

tidak suka pergi ke negeri-negeri pantai timur.C. Pembesar-pembesar Melayu di pantai timur menghalang kedatangan

pendatang asing.D. Bijih timah yang menjadi sumber utama kemajuan ekonomi

Semenanjung Tanah Melayu pada ketika itu dijumpai hanya di pantai barat.

3. Kongres Melayu Se Malaya III yang diadakan di Johor Bharu pada 11 Mei 1946 telah membawa kepada tertubuhnya sebuah parti politik Melayu iaitu

A. Angkatan Pemuda Insaf (API).B. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (PERKEMBAR).C. Kesatuan Melayu Muda (KMM)D. Hizbul Muslimin.

4. Berbagai-bagai langkah telah diambil oleh British bagi membanteras kegiatan Parti Komunis Malaya di Tanah Melayu. Salah satu langkah ialah penempatan semua setinggan-setinggan. Rancangan ini dikenali sebagai A. Rancangan ReidB. Rancangan CobboldC. Rancangan BriggsD. Rancangan Mc Michael

5. Tertubuhnya Sruhanjaya Cobbold adalah hasil daripada rundingan di antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada bulan November 1961. Suruhanjaya ini telah dengan sebulat suara memperakukan A. Perlembagaan Malaysia hendaklah diasaskan kepada Perlembagaan

Persekutuan Tanah Melayu 1957.B. Dibentuk satu perlembagaan baru bagi menggantikan Perlembagaan

Persekutuan Tanah Melayu 1957.

219

Page 2: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Perlembagaan Malaysia hendaklah diasaskan kepada Perlembagaan Negeri Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu.

D. Ditubuhkan satu suruhanjaya yang khusus untuk membentuk Perlembagaan Malaysia.

6. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri adalah dipengerusikan oleh

A. DYMM Sultan/Raja/Yang Di Pertua Negeri.B. Setiausaha Kerajaan Negeri.C. Menteri Besar/Ketua Negeri.D. Pegawai Kewangan Negeri.

7. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya beberapa peristiwa penting telah berlaku. Susun peristiwa-peristiwa di bawah ini secara kronologi.

i. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu.ii. Tamat Perang Dunia Kedua.iii. Penubuhan UMNO.iv. Rancangan Briggs.

A. i, ii, iii dan iv.B. ii, iii, i dan iv.

.C. iii, ii, i dan iv.D. iv, ii, iii dan i.

8. Pandangan rakyat Singapura mengenai Gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh YTM Tunku Abdul Rahman telah diperolehi melalui

A. Pilihanraya kecil kawasan Hong Lim.B. Pungutan suara.C. Perbincangan usul di Parlimen.D. Perundingan di antara semua parti politik di Singapura.

9. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, darurat telah diisytiharkan dan system Kerajaan berparlimen telah digantung. Pemerintahan negara pula diletakkan di bawah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN). Tugas utama MAGERAN ialah

A. Menerangkan pentadbiran baru kepada rakyat.B. Mengembalikan keamanan dan undang-undang negara.C. Mengeluarkan arahan-arahan dasar mengenai hal ehwal awam.D. Mengisytiharkan keadaan darurat diseluruh negara.

10. Salah satu daripada kenyataan di bawah ini mengenai Kerajaan Tempatan adalah SALAH iaitu

A. Kerajaan Tempatan mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang kecil bagi kawasannya.

220

Page 3: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerajaan Tempatan mempunyai kuasa untuk mengutip cukai hasil tanah.

C. Kerajaan Tempatan adalah bertanggungjawab kepada Kerajaan Negeri.D. Kerajaan Tempatan diwujudkan untuk memberi peluang kepada

penduduk-penduduk tempatan mengambil bahagian dalam mentadbir kawasannya.

11. Perbadanan-Perbadanan Awam adalah ditubuhkan oleh Kerajaan dengan tujuan

A. Untuk membolehkan Kerajaan melibatkan diri secara langsung di dalam pembangunan sosioekonomi negara.

B. Untuk membolehkan Kerajaan mengawal pembangunan negara.C. Untuk membuka peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada

rakyat.D. Untuk meningkatkan pertumbuhan industri di luar negara.

12. Parlimen Malaysia adalah terdiri daripada beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut ialah

A. Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri.B. Dewan Rakyat dan Dewan Negara.C. Yang di Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara.D. Jemaah Menteri, Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

13. Pentadbiran peringkat mukim di negeri-negeri dalam Semenanjung Malaysia adalah diketuai oleh

A. Ketua Kampung.B. Penghulu/Penggawa.C. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung.D. Pegawai Daerah.

14. Mahkamah Rendah di Semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada mahkamah-mahkamah berikut, kecuali

A. Mahkamah Sesyen.B. Mahkamah Juvenil.C. Mahkamah Penghulu.D. Mahkamah Syariah.

15. Bagi tujuan melicinkan pentadbiran negara, Perlembagaan Persekutuan (jadual kesembilan) telah dengan jelas membuat pembahagian kuasa di antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Salah satu perkara yang diletakkan di bawah bidangkuasa Kerajaan Negeri ialah

A. Kebajikan orang asli.B. Kerja-kerja air.C. Keselamatan dalam negeri.D. Kerjaraya.

221

Page 4: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Encik Kassim seorang Pegawai Pendidikan Gred DG 6 ingin menambahkan pendapatannya dengan membuka gerai makan di waktu malam. Encik Kassim

A. Tidak boleh membuat pekerjaan tersebut kerana semua pegawai kerajaan tidak boleh membuat pekerjaan lain.

B. Boleh membuat pekerjaan tersebut kerana ianya dilakukan di luar waktu pejabat.

C. Tidak boleh membuat pekerjaan tersebut kerana pegawai kerajaan dilarang menyenggara taraf hidup melebihi daripada emolumen rasminya.

D. Boleh membuat pekerjaan tersebut setelah mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan.

17. Encik Kamal telah memiliki harta pusaka berupa 2 buah rumah sewa dan 10 ekar kebun getah peninggalan bapanya semasa berusia 18 tahun. Kini beliau dilantik ke perkhidmatan kerajaan setelah tamat pengajiannya akhir tahun lepas. Dalam keadaan ini Encik Kamal

A. Hanya perlu melaporkan hartanya itu apabila diarah berbuat demikian oleh Pihak Berkuasa Tatatertib.

B. Perlu melaporkan hartanya itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib sebaik sahaja dilantik.

C. Tidak perlu melaporkan hartanya kerana ianya diperolehi sebelum beliau berkhidmat dengan kerajaan.

D. Tidak perlu melaporkan hartanya kerana ianya diperolehi sebelum beliau berkhidmat dengan kerajaan.

18. Seseorang pegawai kanan kerajaan tidak boleh membuat sesuatu pernyataan awam mengenai sesuatu peraturan baru yang akan dikuatkuasakan melainkan setelah mendapat kebenaran bertulis daripada

A. Ketua Jabatannya.B. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.C. Ketua Setiausaha Negara.D. Menteri yang berkenaan.

19. Salah satu daripada perkara di bawah ini tidak seharusnya terkandung di dalam sesebuah fail.

A. Surat-surat dan salinan surat-surat yang diterima.B. Salinan surat-surat yang diterima.C. Draf-draf surat.D. Minit-minit bebas.

20. Lembaga Perubatan boleh ditubuhkan atas sebab-sebab berikut, kecuali

A. Apabila pegawai telah tercedera semasa bertugas.B. Apabila pada setiap tahun dalam masa tiga (3) tahun berturut-turut pegawai

telah mendapat cuti sakit 15 hari atau lebih.C. Apabila pegawai disahkan menghidap penyakit tibi, kusta atau barah.

222

Page 5: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Apabila seseorang pegawai didapati masih tidak sihat setelah menghabiskan semua cuti-cuti sakit biasa.

21 Semasa penjajahan British, Sistem Pendaftaran Tanah Torrens telah diperkenalkan bagi menggantikan peraturan penggunaan tanah mengikut undang-undang dan adat Melayu. Diantara ciri-ciri sistem tanah ini adalah seperti berikut, kecuali

A. Tidak boleh dipusakaiB. Boleh dipindah milikC. Pemilikan kekalD. Tidak menyekat penjualan tanah

22. Faktor terpenting yang menyebabkan orang-orang Cina dari negeri China berhijrah beramai-ramai ke Tanah Melayu pada abad yang ke 19 ialah

A. Terpengaruh dengan kaum keluarga yang berhijrah terlebih awal.B. Tarikan untuk mencari rezeki dan kekayaan.C. Keadaan huru-hara di negeri China di bawah pemerintahan ManchuD. Malapetaka seperti banjir dan taufan yang sering melanda negeri China

23 Pertubuhan politik yang pertama atau tertua dalam sejarah perkembangan politik Melayu di Malaysia ialah

A. Pertubuhan Kebangsaan Melayu BersatuB. Parti Kebangsaan Melayu MalayaC. Pertubuhan Hizbul MusliminD. Parti Kemerdekaan Tanah Melayu

24 Salah satu kenyataan di bawah ini mengenai rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di London adalah salah. Kenyataan yang SALAH itu ialah

A. Rombongan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada 4 orang wakil dan diketuai oleh YTM Tunku Abdul Rahman

B. Pihak Kerajaan British telah diketuai oleh Setiausaha Tanah Jajahannya iaitu Lord Lennox-Boyd

C. Rundingan berlangsung selama 3 minggu iaitu mulai daripada 18 Januari hingga 8 Februari 1956

D. Kerajaan British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957

25 Paelimen adalah badan perundangan yang tertinggi sekali dalam sistem Kerajaan Malaysia. Kuasa memanggil sesuatu sidang atau membubarkan Parlimen terletak kepada

A. Perdana MenteriB. Yang Di Pertua Dewan RakyatC. Yang Di Pertuan AgongD. Yang Di Pertua Dewan Negara

223

Page 6: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 Mengikut Perkara 6B Perlembagaan Persekutuan, Dewan Negara mempunyai kuasa untuk

A. Menolak sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan RakyatB. Menangguhkan sesuatu rang undang-undang daripada mendapat perkenan Yang Di

Pertuan AgongC. Membuat pindaan ke atas sesuatu rang undang-undang tanpa persetujuan Dewan

Rakyat.D. Menangguhkan rang undang-undang mengenai kewangan untuk tempoh tiga

bulan atau lebih

27 Suruhanjaya Perkhidmatan ditubuhkan oleh Kerajaan melalui Perlembagaan Persekutuan sebagai sebuah badan bebas. Kuasa-kuasanya ke atas pegawai-pegawai perkhidmatan awam adalah meliputi perkara-perkara berikut, kecuali

A. PerlantikanB. Pengesahan dalam perkhidmatanC. Kemasukan ke dalam jawatan berpencenD. Kenaikan gaji tahunan

28 Undang-undang di Malaysia dipanggil Akta, Ordinan dan Enakmen. Undang-undang yang dipanggil Enakmen ialah

A. Undang-undang yang dibuat oleh ParlimenB. Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan NegeriC. Undang-undang yang dibuat sejak 1946 hingga Malaysia mencapai kemerdekaanD. Undang-undang yang dibuat di Parlimen British untuk Persekutuan Tanah Melayu

29 Pejabat Daerah adalah merupakan pejabat yang terpenting diperingkat daerah. Dalam struktur baru pentadbiran Pejabat Daerah, pejabat ini dibantu oleh jawatankuasa-jawatankuasa berikut, kecuali

A. Jawatankuasa Pembangunan dan Tindakan DaerahB. Jawatankuasa Keselamatan DaerahC. Jawatankuasa Kerja Tindakan DaerahD. Jawatankuasa Kerja Perancangan Daerah

30 Satu daripada perkara-perkara berikut mengenai Penguasa Tempatan adalah SALAH. Kenyataan yang SALAH itu adalah

A. Penguasa Tempatan adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan NegeriB. Ahli Majlis Penguasa Tempatan terdiri dari antara 8 – 24 orang yang dilantikC. Kawasan pentadbiran sesuatu Penguasa Tempatan terhad kepada kawasan bandar

dan pekan kecil sahajaD. Terdapat dua jenis Penguasa Tempatan iaitu Majlis Perbandaran (termasuk

Dewan Bandaraya) dan Majlis Daerah

31 SATU daripada perkara-perkara ini BUKAN merupakan cukai tidak langsung iaitu

A. Duti EksaisB. Cukai PerkhidmatanC. Duti atas keuntungan harta tanah

224

Page 7: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Duti eksport

32 Urusetia hendaklah mengedarkan minit mesyuarat yang diluluskan oleh Pengerusi mesyuarat kepada ahli-ahli mesyuarat tidak lewat dari

A. 3 hari selepas minit diluluskan oleh Pengerusi mesyuaratB. 7 hari selepas tarikh mesyuarat diadakanC. 7 hari selepas minit diluluskan oleh Pengerusi mesyuaratD. 10 hari selepas tarikh mesyuarat diadakan

33 Urusetia mesyuarat hendaklah menentukan bahawa kertas kerja yang disediakan oleh kementerian/jabatan/agensi untuk dibentangkan di dalam sesuatu mesyuarat diterima oleh urusetia dalam tempoh sekurang-kurangnya

A. 7 hari sebelum tarikh mesyuaratB. 10 hari sebelum tarikh mesyuaratC. 14 hari sebelum tarikh mesyuaratD. 15 hari sebelum tarikh mesyuarat

34 Satu daripada kriteria-kriteria berikut TIDAK diambilkira dalam penilaian hasil sesuatu inovasi. Kriteria tersebut ialah

A. Penggunaan teknologi yang canggihB. Pengurangan kos operasiC. Penjimatan masaD. Peningkatan dalam tahap kepuasan hati pelanggan

35 Proses Q sangat penting disediakan oleh agensi-agensi kerajaan, khususnya agensi yang

A. Memberi perkhidmatan kaunterB. Berfungsi sebagai badan penyelidikC. Berperanan membuat dasarD. Menguruskan kewangan

36 Di bawah Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP) projek-projek yang pelaksanaannya lewat daripada jadual, agensi-agensi kerajaan yang terlibat hendaklah mengemukakan laporan kepada Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri sekurang-kurangnya

A. Sekali dalam sebulanB. Sekali dalam 2 bulanC. Sekali dalam 3 bulanD. Sekali dalam 6 bulan

37 Faedah-faedah yang boleh diperolehi hasil daripada pelaksanaan KMK di jabatan-jabatan kerajaan adalah seperti berikut, kecuali

A. Dapat memupuk kerjasama di kalangan pekerjaB. Dapat menjimatkan masa bekerjaC. Memberi keyakinan di kalangan pekerja mengenai kebolehan diri sendiriD. Dapat menggalakkan daya kreativiti di kalangan pekerja

225

Page 8: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 Kaunter Pertanyaan yang disediakan di suatu perkhidmatan kaunter hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali

A. Mudah dikunjungiB. Dilengkapkan dengan tempat duduk yang selesaC. Dikendalikan oleh staf yang berpengalamanD. Dilengkapkan dengan borang-borang, panduan-panduan dan risalah-risalah

mengenai perkhidmatan.

39 Borang Tindakan Kerja digunakan oleh jabatan-jabatan Kerajaan sebagai alat pengawasan kerja. Borang ini perlu dikepilkan

A. Di atas kertas minit setiap fail aktiviti yang dibukaB. Pada kulit fail aktiviti yang dibukaC. Sebagai lampiran kepada kertas kerja aktivitiD. Pada kertas cadangan aktiviti yang dikemukakan kepada pihak atasan untuk

mendapat kelulusan.

40 Rekod-rekod berkaitan dengan pengurusan harta modal inventori dan bekalan pejabat oleh agensi-agensi Kerajaan diuruskan melalui pengunaan borang-borang baru seperti

i. Daftar Harta Modalii. Daftar Simpananiii. Daftar Stok Bekalan Pejabativ. Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori

A. i, ii dan iii sahajaB. i, iii dan iv sahajaC. ii, iii dan iv sahajaD. i, ii, iii dan iv sahaja

41 Struktur pengurusan kualiti merangkumi peringkat-peringkat berikut, kecuali

A. Pasukan kerjaB. Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan ProduktivitiC. Pegawai Penyelaras dan Pasukan PetugasD. Pasukan Kualiti

42 Analisis teknikal digunakan untuk menentukan samada sesuatu projek mencapai daya maju atau tidak. Antara aspek yang diambil kira semasa menimbangkan analisi ini ialah seperti berikut

A. Saiz projekB. Spesifikasi alat pemasangan dan operasiC. Pemilihan proses pengeluaranD . Daya saingan keluaran

43 Analisis sosial merupakan analisis sesuatu projek tentang corak penagihan pendapatan yang dihasilkan. Di antara penunjuk-penunjuk sosial yang boleh digunakan dalam analisis ini ialah saperti berikut, kecuali

A. Nilai tambah yang dihasilkan oleh projek

226

Page 9: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Bilangan pekerjaan yang diwujudkanC. Bilangan rumah yang didirikanD. Peluang pekerjaan yang diwujudkan secara langsung

44 En. Yusof yang belum disahkan dalam perkhidmatan bercadang untuk meletakkan jawatan untuk membuka suatu perniaan. Dalam keadaan ini beliau boleh

A. Membayar sebulan gaji atau sebulan notisB. Membayar tiga bulan gaji atau sebulan notisC. Membayar sebulan aji atau tiga bulan notisD. Mebayar sebulan gaji dan sebulan notis

45 Cik Lina seorang Pegawai Tadbir di Kuala Lumpur telah diarah menjalankan tugas rasmi di Pulau Langkawi selama 5 hari dan telah menginap disebuah hotel. Pada hari etiga berada di sana, beliau telah jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital selama 5 hari. Oleh itu Cik Lina

A. Boleh menuntut bayaran sewa hotel selama 2 hari dan elaun makan selama 2 hariB. Boleh menuntut bayaran sewa hotel selama 2 hari, elaun lojing selama 5 hari dan elaun

makan selama 7 hariC. Boleh menuntut elaun lojing selama 7 hari dan elaun makan selama 7 hariD. Boleh menuntut bayaran sewa hotel selama 2 hari dan elaun makan selama 7 hari.

46 En. Rama seorang pemandu telah sembuh dari kecederaan yang dialaminya dalam suatu kemalangan jalanraya semasa menjalankan tugas rasmi. Walau bagaimanapun beliau dinasihatkan oleh Lembaga Perubatan supaya berehat di rumah selama dua minggu lagi. Bagi tujuan tersebut beliau boleh diluluskan

A. Cuti sakit lanjutanB. Cuti kecederaanC. Cuti pemulihanD. Cuti tanpa gaji

47 En. Ramlan seorang jurulatih sukan di Kementerian Pendidikan telah dipilih untuk mewakili negara ke Kejohanan Silat ASEAN di Bangkok di penghujung bulan hadapan. Kejohanan tersebut akan berlansung selama 12 hari. Bagi tujuan tersebut, En. Ramlan

A. Boleh diberi cuti tidak berekod bagi tempoh itu oleh Ketua JabatannyaB. Boleh diberi cuti tidak berekod bagi tempoh itu oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan

AwamC. Boleh diberi cuti tidak berekod bagi tempoh 7 hari sahaja manakala bakinya, beliau

hendaklah memohon cuti separuh gaji.

48 En. Rashid ialah seorang Pembatu Tadbir yan beraji RM865.00 sebulan. Dia mendapati dirinya terhutang sebanyak RM4,500.00 tanpa cagaran. Tindakan yang harus dilakukan oleh En. Rashid ialah

A. Meminta wang pendahuluan diri daripada Perbendaharaan Malaysia untuk menyelesaikan hutangnya itu

B. Meminta nasihat dari Bahagian Gaji dan Elaun, Jabatan Perkhidmatan AwamC. Melaporkan segera kepada Ketua Jabatannya mengenai hutangnya itu D. Meminta nasihat daripada Peguam Negara Malaysia.

227

Page 10: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 Cik Suzana ialah seorang Pegawai Tadbir yang bertanggungjawab menguruskan kontrak dan tender di Kementerian Pertahanan. Menjelang hari raya, sebuah syarikat pembekal yang sering berurusan denan beliau telah menghadiahkan sebuah hamper yang bernilai RM500.00 kepada Cik Suzana. Dalam keadaan ini Cik Suzana

A. Boleh menerima hadiah tersebut kerana ianya merupakan hadiah hari raya sahajaB. Boleh menerima hadiah tersebut kerana Cik Suraya sudah

mengenali syarikat pembekal tersebutC. Tidak boleh menerima hadiah tersebut kerana Cik Suraya ada kaitan tugas

dengan pembekal tersebutD. Tidak boleh menerima hadiah tersebut kerana hamper ini tinggi nilainya.

50 Puan Umi seorang Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) telah diperuntukkan rumah Kerajaan mengikut syarat-syarat peruntukan rumah Kerajaan, Puan Umi

A. Boleh menyewakan sebuah bilik kepada rakan sepejabat jika bilik itu tidak diguna olehnya

B. Boleh memelihara binatang-binatang ternakan seperti ayam dan itik untuk kegunaannya sendiri

C. Boleh menanam sayur-sayuran sebagai usaha menjaga kebersihan sekitar kawasan rumahnya

D. Boleh secara peribadi dan dengan perbelanjaan sendiri memperbaiki kerosakan yang terdapat di rumah tersebut

51 En. Rani seorang Pegawai Tadbir telah dimasukkan ke hospital kerajan kerana cedera parah akibat kemalangan jalanraya. Sebagai kekitangan awam beliau layak menikmati kemudahan-kemudahan berikut, kecuali

A. Rawatan percumaB. Bekalan ubat percumaC. Anggota palsu percumaD. Menduduki wad secara percuma

52 Perkara terperingkat hanya boleh diturunkan peringkat keselamatannya dengan persetujuan

A. Ketua Setiausaha kementerian Dalam negeriB. Ketua Pegawai Keselamatan KerajaanC. Ketua Balai PolisD. Pemulanya

53 Jabatan Filem Negara Malaysia sedang membuat persiapan untuk berpindah ke bangunan baru. Bagi memudahkan urusan pemindahan, Ketua Penarah Filem Negara Malaysia telah mengarahkan supaya rekod-rekod kerajaan yang tidak dikehendaki tidak dibawa bersama. Tindakan yang perlu diambil oleh Pegawai Rekod Jabatan ini ialah

A. Menyusun dan menyenaraikan fail-fail dan rekod-rekod yang tidak digunakan lagi dan menghantarnya ke Jabatan Arkib Negara.

B. Menghubungi Jabatan Arkib Negara untuk mendapatkan nasihatC. Mendapatkan surat pengesahan dari Jabatan Arkib Negara

untuk memusnahkan fail-fail tersebut.

228

Page 11: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Membunkus dan menghantar senarai fail-fail berkenaan di Jabatan Arkib Negara untuk tindakan selanjutnya.

54 Kerajaan telah menyediakan Pelan Induk Perindustrian pada tahun 1986. satu daripada matlamat Pelan Induk Perindustrian ialah

A. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negaraB. Memperbanyakkan perusahaan-perusahaan kecil supaya setimpal dengan industri-

industri besar.C. Menambahkan bilananusahawan-usahawan bumiputra dalam bidang perindustrianD. Memajukan kawasan-kawasan luar bandar yang tidak mempunyai apa-apa aktiviti

perindustrian.

55 Disamping menggubal dasar-dasar, Kerajaan jua telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan melalui beberapa program yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai positif di kalangan pegawai-pegawai awam. Program-program yan dimaksudkan adalah seperti berikut, kecuali

A. Etika Perkhidmatan AwamB. Pemakaian Tanda NamaC. Kepimpinan Melalui TeladanD. Sistem Pejabat Terbuka

56 Dasar Pandang ke Timur telah diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 8 Februari 1982. Objektif utama dasar ini ialah

i. Untuk meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan negaraii. Mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika

kerja yang positif bagi mempertingkatkan kemajuan negaraiii. Mewujudkan satu etika kerja yang baru bagi rakyat Malaysia denan mengutamakan

kepada peningkatan produktiviti dan kualitiiv. Merapatkan hubungan kerjasama duahala diantara Malaysia

denan negara-negara Jepun dan Korea.

A. i, ii dan iii sahajaB. i, iii dan iv sahajaC. ii, iii dan iv sahajaD. i, ii, iii dan iv.

57 Penggunaan masa secara baik dan berkesanakan dapat membantu menyempurnakan kerja denan cepat, tepat dan meningkatkan produktiviti. Kenyataan yang tidak tepat mengenai penggunaan masa yang baik ialah

A. Membuat perancangan kerja yang teraturB. Menumpukan masa kerja yang produktif dan kreatifC. Membawa beban kerja di pejabat balik ke rumah untuk disiapkanD. Menetapkan ‘targrt date’ untuk menyiapkan kerja

58 Pengurusan Kewangan Malaysia adalah berasaskan kepada prinsip legaliti dan akauntabiliti. Legaliti bermaksud

229

Page 12: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Memikul amanah untuk menjalankan aktiviti yang ditentukan secara bertanggungjawab ke atas kejayaan ataupun kegagalan aktiviti tersebut

B. Pengurusan Kewangan mestilah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang digubal untuknya

C. Menggunakan cara-cara dan kawalan tertentu untuk mencapai objektif yang berkenaan dengan cekap dan berkesan

D. Peruntukan sumber-sumber kewanan untuk melaksanakan program-program bagi mencapai objektif-objektifnya.

59 Langkah-langkah asas dalam sesuatu perancangan (planning) adalah meliputi tindakan-tindakan berikut, kecuali

A. Menetapkan matlamatB. Mentakrifkan situasi masa kiniC. Mengenalpasti bantuan dan runtangan ke arah pencapaian

matlamatD. Mentafsirkan keuntunan yang boleh diperolehi daripada

rancangan itu.

60 Proses yang perlu wujud di dalam sesuatu kawalan (controllin) adalah seperti berikut, kecuali

A. Mewujudkan standardB. Mengesan pencapaian (monitor performance)C. Mengambil tindakan pembetulan (take corrective action)D. Mengawal peruntukan (budget)

CONTOH-CONTOH SOALAN OBJEKTIF

61. Kaum Cina dan kaum India telah mula berhijrah ke Semenanjung Tanah Melayu pada abad ke-19. Kedua-dua kaum ini telah menetap di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Corak penempatan mereka sedemikian rupa kerana

A. Penghijrahan mereka ke Semenanjung Tanah Melayu adalah kerana mengikut sahabat atau sanak-saudara sedaerah ke satu-satu kawasan penempatan.

B. Mereka telah diperintah oleh Pemerintah British untuk tinggal di satu-satu kawasan penempatan tertentu supaya tidak bergaduh.

C. Pembesar-pembesar Melayu tidak menggalakkan bangsa Cina dan India mendiami di kawasan orang Melayu.

D. Mereka tertarik kepada keuntungan ekonomi semata-mata dan tertumpu di kawasan bandar.

62. Dua tokoh tempatan yang dilantik untuk menganggotai Suruhanjaya Cobbold ialah

A.

Tan Sri Ghazali Shafie dan Dato’ Wong Pow Nee.

B. Tun Abdul Razak dan Tun Tan Cheng Lock.C.

Tun Dr. Ismail dan Tun V. T. Sambanthan.

230

Page 13: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

Tun Abdul Razak dan Tun H. S. Lee.

63. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1961 berfungsi untuk

A.

Menerangkan gagasan Malaysia kepada rakyat Sabah dan Sarawak.

B. Mengkaji kesan-kesan penubuhan Malaysia ke atas rakyat Sabah dan Sarawak.C.

Meningkatkan integrasi wilayah di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

D.

Mengadakan perundingan dengan pemimpin Semenanjung, Sabah dan Sarawak tentang kebaikan gagasan Malaysia.

64. Sebab-sebab cadangan penubuhan Malayan Union telah ditentang oleh orang Melayu adalah kerana

I Penghapusan kedaulatan Raja-raja Melayu.II Pemberian hak kerakyatan melalui prinsip Jus Soli.III Inggeris mempunyai kuasa penuh dalam pentadbiran Tanah Melayu.IV Mac Michael dikatakan telah menipu Raja-raja Melayu dalam mendapatkan tandatangan

mereka.

A. I dan II sahaja.B. I, II dan III sahaja.C.

I, II dan IV sahaja.

D.

I, II, III dan IV sahaja.

65. Pembunuhan Gabenor British merupakan kemuncak kepada Gerakan Anti-Penyerahan pimpinan beberapa pemimpin Melayu di Sarawak. Gerakan ini dilancarkan bagi

A. Menentang campurtangan British di dalam hal ehwal serta adat tempatan.B.

Menentang penyerahan Sarawak oleh Vyner Brooke kepada Kerajaan British.

C.

Melahirkan rasa tidak puas hati terhadap layanan British ke atas penduduk bumiputera Sarawak.

D.

Menentang penyerahan beberapa kawasan balak oleh British kepada kaum bukan bumiputera.

66. Kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah di sisi undang-undang bagi tujuan-tujuan yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan-kepentingan Malaysia. Kenyataan ini merujuk kepada ancaman

A. SubversifB.

Espionaj

C.

Khianat

D.

Sabotaj

231

Page 14: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67. Satu daripada cara pembelian di bawah ini biasanya berkaitan dengan pembelian kecemasan. Cara pembelian tersebut ialah

A. Pembelian runcit.B. Rundingan terus.C.

Pembelian terus.

D.

Panggilan tender terhad.

68. “Menghargai Masa” merupakan salah satu nilai di bawah Tonggak Dua Belas. Amalan-amalan positif yang mencerminkan bahawa seseorang itu menghayati nilai ini adalah seperti berikut, kecuali

A. Menyegerakan tugas.B.

Telah menerima cabaran.

C.

Menetapkan target date untuk menyiapkan kerja.

D.

Menumpukan masa pada kerja yang produktif.

69. “Pengundi” dianggap tidak layak mengundi sekiranya pada tarikh kelayakan, dia

A. Disaman atas kesalahan trafik.B.

Ditahan oleh sebab ketidaksempurnaan akal.

C.

Bermastautin dalam kawasan pilihanraya.

D.

Menjadi petugas pilihanraya.

70. Encik Kamarul, seorang Penolong Pengarah di Jabatan Imigresen yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabat layak menuntut elaun makan sebanyak RM45.00. Sekiranya beliau menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melabihi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam, elaun harian yang layak dituntut oleh beliau ialah sebanyak

A. RM 45.00B. RM 54.00C.

RM 60.00

D.

RM 22.50

71. Encik Hariz, seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar telah mendapat tawaran untuk menjadi Pensyarah Sambilan di Universiti Malaya. Beliau yelah memohon kebenaran dari Ketua Jabatannya. Ketua Jabatan Encik Syamsul Amri boleh memberi kebenaran dengan syarat-syarat seperti berikut

I. Pekerjaan itu tidak dilakukan di dalam waktu pejabat.II. Pekerjaan itu tidak bercanggah dengan kepentingan Jabatan.III. Pekerjaan itu tidak menjejas tugas Encik Syamsul Amri sebagai Pegawai Awam.IV. Pekerjaan itu bersangkut-paut dengan tugas rasminya.

232

Page 15: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. I dan II sahaja.B. I, II dan III sahaja.C. I, III dan IV sahaja.D. II, III dan IV sahaja.

72. MS ISO 9000 adalah satu standard bertulis menetapkan

A. Sijil pentauliahan kualiti jabatanB.

Elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti sesebuah organisasi bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan dapat memenuhi kehendak pelanggan

C.

Asas-asas kualiti jabatan yang konsisten

D.

Elemen penerangan asas-asas kualiti jabatan

73. Fungsi Majlis Raja-Raja ialah

I. memilih dan memecat Yang di-Pertuan Agong.II. membincangkan dan mempertimbangkan dasar-dasar Negara.III. mempersetujui atau tidak sesuatu amalan agama Islam bagi Persekutuan.IV. mempersetujui perlantikan sesuatu jawatan awam

A. I dan II sahaja.B. I dan III sahaja.C. III dan IV sahaja.D. I, II dan III sahaja

74. Dasar Penswastaan yang diamalkan oleh negara kita bermaksud

A. Pemupukan kerjasama yang erat sector swasta dan kerajaan.B. Memilik negara sektor swasta yang terdapat di dalam negara ini.C Menggalakkan penggunaan sais dan teknologi sebagai alat pembangunan negara.D.

Pemindahan kepada sektor swasta aktiviti dan fungsi yang pada tradisinya merupakan tanggungjawab sektor awam

75. Rancangan Lima Tahun merupakan satu dasar pembangunan sosio-ekonomi Malaysia. Agensi yang memainkan peranan UTAMA di dalam penyediaan rancangan ini ialah

A. Unit penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri.B.

Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri.

C.

Kementerian Kewangan Malaysia.

D.

Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.

76. Berikut adalah ciri-ciri yang boleh menyumbang ke arah pengurusan masa yang cekap, berkualiti dan berkesan dalam sesuatu mesyuarat.

I. Merancang peruntukan masa untuk setiap perkara dalam agenda.

233

Page 16: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Menetapkan tarikh mesyuarat sebulan sebelum mesyuarat diadakan.III. Menentukan kertas kerja yang hendak dibincangkan.IV. Mengadakan perbincangan pra mesyuarat dengan Pengerusi.

A. I, II dan III sahaja.B. I, III dan IV sahajaC. I, II dan IV sahaja.D. II, III dan IV sahaja.

77. Setiap Pegawai Pengakaun yang telah diperuntukkan peruntukan melalui Waran Peruntukan hendaklah mengawal perbelanjaan bagi peruntukan kewangan yang diamanahkan kepada mereka. Untuk tujuan tersebut, mereka hendaklah menyenggara sebuah dokumen iaitu

A. Pendahuluan bagi membayar gaji.B. Peruntukan wang tunai dalam Kumpulan Wang Disatukan yang digunakan untuk

memudahkan perbelanjaan berkala.C.

Pendahuluan khas kepada pegawai penjaga sesuatu Kumpulan Pasukan Tentera.

D.

Sejumlah wang yang diberi kepada pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera.

78. Panjar Superduabelas/Panjar perduabelas adalah

A. Pendahuluan bagi membayar gaji.B.

Peruntukan wang tunai dalam Kumpulan Wang Disatukan yang digunakan untuk memudahkan perbelanjaan berkala.

C.

Pendahuluan khas kepada pegawai penjaga sesuatu Kumpulan Pasukan Tentera.

D.

Sejumlah wang yang diberi kepada pegawai perakaunan untuk membolehkanya membuat pembayaran kecil yang segera.

79. Selaku seorang Ketua Jabatan, Encik Krishnan meluluskan cuti sakit kepada kakitangannya berdasarkan Sijil Sakit daripada doctor persendirian yang tidak melebihi 2 hari berturut-turut. Dalam tempoh setahun, beliau boleh meluluskan cuti sedemikian sebanyak

A.

14 hari.

B. 15 hari.C.

45 hari.

D.

90 hari.

80. Jumlah cuti tanpa gaji yang boleh diluluskan oleh Ketua Jabatan kepada pegawai-pegawainya atas sebab-sebab persendirian yang mustahak ialah sebanyak

A. 60 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 150 hari.B.

60 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.

234

Page 17: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.

30 hari setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 240 hari.

D.

30 hari setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari.

81. Satu daripada kenyataan berikut mengenai fail sulit adalah salah

A. Fail sulit didaftarkan berasingan daripada fail terbuka.B. Fail sulit tidak boleh disemak peringkat keselamatannya.C.

Fail sulit disimpan di dalam bilik fail tertutup.

D.

Fail sulit diedarkan terus dari Bahagian Pendaftaran Sulit kepada pegawai yang meminta.

82. Bidang kuasa yang terkandung dalam Senarai Bersama antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Negeri adalah

I. Parit dan saliran.II. Perlindungan hidupan liar.III. Perhubungan dan pengangkutan.IV. Kewangan.

A. I dan II sahaja.B. I dan III sahaja.C. III dan IV sahajaD. I, III dan IV sahaja.

83. Yang manakah antara strategi berikut telah dilaksanakan oleh Kerajaan untuk mencapai matlamat Dasar Pembangunan Nasional?

I. Menggalakkan sektor swasta untuk mencapai objektif sosio-ekonomi.II. Mengharapkan sektor awam menyediakan infrastruktur yang mencukupi.III. Menggalakkan syarikat Malaysia membuka rangkaian di peringkat antarabangsa.IV. Menggalakkan perkembangan syarikat-syarikat besar.

A. I dan II sahaja.B. II dan III sahaja.C. II, III dan IV sahaja.D. I, II dan IV sahaja.

84. Dasar Kualiti Jabatan memerlukan perkara-perkara berikut, kecuali

A. Penglibatan semua kakitangan.B. Sokongan menyeluruh pihak pengurusan.C.

Kerjasama pelanggan dan pembekal.

D.

Sokongan kakitangan dan kewangan yang mencukupi.

235

Page 18: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85. Cabaran-cabaran yang terpaksa ditempuh oleh pengurus masa kini semakin kompleks dan memerlukan pengurus untuk melakukan peralihan paradigma. Antara cabaran cabaran tersebut ialah

I. Megurus perubahan dan inovasi.II. Globalisasi.III. Pengurusan Kualiti Menyeluruh. IV. Megurus kepelbagaian tenaga kerja.

A. I, ii dan iii sahaja.B. Ii, iii dan iiisahaja.C. I, iii dan iv sahaja.D. I, ii, iii dan iv sahaja.

86. Sesuatu undang-undang hanya boleh dikuatkuasakan setelah

A. Diluluskan oleh kabinet.B. Diluluskan oleh parlimen.C.

Diwartakan sebagai warta kerajaan.

D.

Diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong.

87. Pengukuran produktiviti membolehkan sesebuah organisasi menikmati faedah-faedah berikut, kecuali

A. Mempermudahkan sistem dan prosedur yang sedia ada.B. Menentukan kos operasi organisasi.C.

Meningkatkan daya ubah operasi dari segi penggunaan tenaga manusia dan peralatan.

D.

Mengenalpasti bidang-bidang untuk meningkatkan produktiviti.

88. Sistem Maklumat Q adalah bertujuan untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai tentang

A. Standard kualiti yang ditetapkan.B.

Perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan.

C.

Proses kerja yang kritikal.

D.

Program-program kualiti yang dilaksanakan.

89. Perbelanjaan Pembangunan merupakan perbelanjaan modal yang biasanya

A. Bagi aktiviti harian dan berterusan.B.

Tidak berulang.

C.

Bagi aktiviti yang berulang.

236

Page 19: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D.

Tidak perlu dibentangkan di Parlimen.

90. Encik Rohaizad, seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, telah ditamatkan perkhidmatannya kerana gagal di dalam peperiksaan perkhidmatan kerajaan yang disyaratkan. Dalam keadaan sebegini, Encik Ahmad

A. Tidak boleh berkhidmat semula dengan kerajaan.B. Tidak boleh memohon apa-apa jawatan lain kecuali jawatan yang setaraf dengan

jawatan asalnya.C.

Boleh memohon dan dilantik semula dalam perkhidmatan yang sesuai dengan kelulusannya.

D.

Boleh diambil semula setelah mendapat kebenaran khas daripada Jabatan Perkhidmatan Awam.

91. Peraturan-peraturan berikut hendaklah dipatuhi semasa menggunakan mesin Photostat apabila membuat salinan dokumen terperingkat, kecuali

A. Salinan yang rosak hendaklah dimusnahkan.B. Penjawat awam yang telah disahkan sahaja boleh ditugaskan untuk membuat salinan.C.

Menyimpan mesin di bilik yang berkunci.

D.

Menyelenggara dan menyemak buku daftar untuk menentukan salian dibuat mengikut peraturan.

92. Lembaga Perubatan boleh ditubuhkan atas sebab-sebab berikut, kecuali

A. Apabila pegawai telah tercedera semasa bertugas.B.

Apabila pada setiap tahun dalam masa (3) tahun berturut-turut pegawai telah mendapat cuti sakit 15 hari atau lebih.

C.

Apabila pegawai disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah.

D.

Apabila seseorang pegawai didapati masih tidak sihat setelah menghabiskan semua cuti-cuti sakit biasa.

93. Puan Suraya, Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Pendaftaran Negara telah menerima sepucuk surat aduan daripada orang awam yang tidak berpuas hati terhadap sistem pengeluaran Sijil Warganegara. Tindakan segera yang perlu diambil oleh Puan Halimah ialah

A. Mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh dua minggu dari tarikh menerima surat.B. Memanjangkan surat tersebut kepada Biro Pengaduan Awam untuk siasatan dan

tindakan lanjut.C.

Mengeluarkan surat sementara yang mengandungi penjelasan bahawa jawapan tidak dapat diberi dengan cepat.

D.

Mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh 21 hari dari tarikh surat diterima.

94. Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) yang berorientasikan pelanggan dilihat sebagai satu proses

A. Pengubahsuaian matlamat organisasi.

237

Page 20: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.

Pemodenan pengurusan sesebuah organisasi.

C.

Transformasi budaya sesebuah organisasi.

D.

Menarik perhatian pelanggan terhadap kewujudan sesebuah organisasi.

95. Laporan ini tealh dimaktubkan menjadi Akta Pelajaran 1961. laporan ini mencadangkan supaya Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan diwujudkan untuk memupuk semangat kebangsaan dan perpaduan di kalangan rakyat. Yang manakah diantara berikut boleh dikaitkan dengan penyataan di atas?

A. Penyata Cheeseman.B. Penyata Barnes.C.

Penyata Rahman Talib.

D.

Penyata Razak.

96. Kulit fail terperingkat Rahsia Besar berwarna

A. Putih.B. Hijau.C.

Kuning dengan berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan dan belakang.

D.

Merah jambu dengan berpalang merah di belah kulit hadapan dan belakang.

97. Antara pelakuan berikut yang dapat memperlihatkan sikap bertanggungjawab seseorang anggota Perkhidmatan Awam ialah

A.

Tidak mengharapkan orang lain menyempurnakan tugasnya.

B. Sentiasa menunjukkan muka yang manis.C.

Sentiasa menjaga imej dan maruah diri.

D.

Memilih kerja dan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kerja tersebut.

98. Encik Akmal, seorang Penyelenggara Stor Kanan di Kementerian Pertahanan bercadang untuk menghantar sekeping cek kepada seorang pembekal yang telah membekalkan barangannya kepada kementerian tersebut melalui perkhidmatan pos. Cek tersebut hendaklah

A. Ditulis “tak boleh niaga”.B.

Dipalang dan ditulis “akaun penerima sahaja”.

C.

Dipalang dan ditulis “tak boleh niaga”.

D.

Dikirim dengan menggunakan perkhidmatan pos laju sahaja.

238

Page 21: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99. Satu daripada kenyataan berikut berkenaan Manual Prosidur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) adalah betul.

A. MPK merupakan dokumen rujukan peringkat Ketua Jabatan.B. FM digunakan sebagai rujukan peringkat jabatan.C.

MPK merupakan dokumen rujukan peeingkat jabatan.

D.

MPK merupakan salah satu kandungan dalam FM.

100.

Pemeriksaan kualiti boleh dilakukan oleh agensi kerajaan ke atas barangan atau perkhidmatan melalui berbagai cara. Ia adalah bergantung kepada

A. Budi bicara pegawai berkenaan.B. Output yang dikeluarkan.C.

Proses kerja yang terlibat.

D.

Input yang digunakan.

101 Pada 1 Julai 1896, kerajaan Ingeris di Tanah Melayu telah menubuhkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pentadbiran bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu ini adalah diketuai oleh seorang

A. ResidenB. GebenorC. Residen-JeneralD. Pesuruhjaya Tinggi

102 Pertubuhan politik yang pertama atau tertua dalam sejarah perkembangan politik Melayu di Malaysia ialah

A. Pertubuhan Kebangsaan Melayu BersatuB. Parti Kebangsaan Melayu MelayaC. Pertubuhan Hizbul MusliminD. Parti Kemerdekaan Tanah melayu

103 Satu daripada kenyataan berikut mengenai rundinan Kemerdekaan Persekutuan tanah melayu di London adalah salah. Kenyataan itu ialah

A. Rombongan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada empat orang wakil yang diketuai oleh YTM Tunku Abdul Rahman

B. Pihak Kerajaan British telah diketuai oleh Setiausaha Tanah Jajahannya iaitu Lord Lennox-Boyd

C. Rundingan berlangsung selama tiga minggu mulai 18 Januari hingga 8 Februari 1956

239

Page 22: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Kerajaan Inggeris bersetuju akan memberi kemerdekaan kepada Persekutun Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957

104 Dato’ Onn Jaafar telah mengundurkan diri dari UMNO kerana beberapa cadangannya ditolak. Di antara cadangan beliau yang telah ditolak itu ialah

A. Mengekalkan keanggotaan UMNO kepada kaum MelayuB. Menggabungkan UMNO, MCA dan MIC atas nama PerikatanC. Menerima kaum bukan Melayu sebagai ‘rakan’ perjuangan UMNO D. Mengubah elaran ‘Yang Di Pertua’ kepada ‘Presiden’

105 Tokoh negara yang dilantik menjadi Pengarah Majlis Gerakan negara (MAGERAN) yang diwujudkan akibat peristiwa 13 Mei 1969 ialah

A. YTM Tunku Abdul RahmanB. YAB Tun Abdul Razak bin Dato’ HusseinC. YB Tun Dr. Ismail bin Dato’ Abdul RahmanD. YB Tan Sri Muhammad Ghazali bin Shafie

106 Pejabat Daerah adalah merupakan pejabat yan terpenting diperinkat daerah. Dalam struktur baru pentadbiran Pejabat Daerah, pejabat ini dibantu oleh jawatankuasa-jawatankuasa berikut, kecuali

A. Jawatankuasa Pembanunan dan Tindakan DaerahB. Jawatankuasa Keselamatan DaerahC. Jawatankuasa Kerja Tindakan DaerahD. Jawatankuasa Kerja Perancangan Daerah

107 Akta, Ordinan dan Enakmen adalah undang-undang bertulis yang terdapat di Malaysia. Undang-undang yang dikenali sebagai Enakmen ialah undang-undang

A. Yang dibuat oleh ParlimenB. Yang dibuat oleh Dewan Undangan NegeriC. Yang dibuat sejak 1946 hingga Malaysia mencapai kemerdekaanD. Yang dibuat di Parlimen British untuk Persekutuan Tanah Melayu

108 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) mengandungi sebilanan ahli Dewan Undangan Negeri serta tiga orang pegawai Kerajaan (ex-officio). Ketia-tiga orang pegawai Kerajaan yang menganggotai MMKN itu terdiri daripada

A. Setiausaha Kerajaan Negeri, Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri

B. Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri, Penasihat Undang-undang Nageri dan Pengarah Tanah dan Galian Negeri

C. Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Kewanan Negeri dan Penasihat Undang-undang Negeri

D. Setiausaha Kerajaan Negeri, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri.

109 Satu daripada kenyataan-kenyataan di bawah ini mengenai Ahli Dewan Rakyat adalah tidak benar, iaitu

240

Page 23: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Dipilih melalui pilihanrayaB. Boleh juga mewakili kawasan pilihanraya Dewan Undangan NegeriC. Tempoh jawatan Ahli Dewan akan tamat bila Parlimen dibubarkan.D. Dalam masa yang sama boleh jua menjadi ahli Dewan Negara

110 Sumber-sumber berikut adalah merupakan diantara sumber hasil Kerajaan Negeri, kecuali

A. Hasil daripada tanah, lombong dan hutanB. Duti hiburanC. Hasil daripada lesen-lesen perniagaanD. Cukai jalan

111 Mengikut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam kertas kerja daripada Kementerian/jabatan/agensi yang akan dibentangkan di dalam sesuatu mesyuarat hendaklah diterima oleh urusetia dalam tempoh sekurang-kurangnya

A. 7 hari sebelum tarikh mesyuaratB. 10 hari sebelum tarikh mesyuaratC. 14 hari sebelum tarikh mesyuaratD. 15 hari sebelum tarikh mesyuarat

112 Urusetia bagi Anuerah Inovasi Perkhidmatan Awam ialah

A. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)B. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU). Jabatan Perdana MenteriC. Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU). Jabatan Perdana MenteriD. Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar

113 Tujuan Sistem Pemeriksaan Kualiti diadakan adalah untuk

A. Menentukan kualiti output yang telah ditetapkan sesuai dengan kos pengeluarannya

B. Menentukan setiap output yang dihasilkan menepati standard-standard kualiti yang ditetapkan

C. Memastikan hanya output yang berkualiti sahaja yang diterima dan digunakanD. Mengurankan kos output sesuatu barangan.

114 Di bawah Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP) agensi-agensi Kerajaan yang terlibat dengan pelaksanaan projek-projek yang lewat daripada jadual hendaklah mengemukakan laporan kepada Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri sekurang-kurangnya

A. Sekali dalam sebulanB. Sekali dalam dua bulanC. Sekali dalam tiga bulanD. Sekali dalam enam bulan

115 Perkara di bawah ini adalah langkah-langkah yang terlibat dalam mengukur produktiviti di perinkat individu, kecuali

241

Page 24: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Penentuan output yang dihasilkanB. Penentuan standard prestasi/norma kerjaC. Penilaian tahap produktiviti semasaD. Penentuan petunjuk produktiviti

116 Peranan utama yang dimainkan oleh Jawatankuasa Pemandu Kumpulan Meninkat Mutu Kerja (KMK) ialah

A. Memberi latihan kepada ketua-ketua kumpulanB. Sebagai orang tengah dalam menyelesaikan masalahC. Memastikan ahli-ahli KMK berdisiplin semasa bermesyuaratD. Merangka dasar pelaksanaan KMK

117 Carta alir kerja di dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja ialah

A. Gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan yang terlibat dalam satu aktiviti

B. Rangkaian kerja-kerja yang terlibat di dalam sesuatu aktivitiC. Proses kerja dan peraturan yang terlibat di dalam aktiviti-aktiviti berkenaanD. Carta organisasi yangmenunjukkan pembahagian kerja

kakitangan berkenaan.

118 Di bawah Dasar Pensyarikatan Malaysia sektor swasta dibenarkan memberi pengiktirafan kepada agensi-aensi Kerajaan dalam bentuk

A. Wang tunaiB. Cenderamata kepada individu di agensi berkenaanC. PialaD. Tajaan aktiviti sosial

119 Di seusatu perkhidmatan kaunter “Kaunter Pertanyaan” yang disediakan hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali

A. Mudah dikunjungi B. Dilengkapkan dengan tempat duduk yang selesaC. Dikendalikan oleh staf yang berpengalamanD. Dilengkapkan dengan borang-borang panduan dan risalah-risalah mengenai

perkhidmatan

120 Borang Tindakan Kerja yang digunakan oleh jabatan-jabatan kerjaan sebagai alat pengawasan kerja hendaklah dikepilkan

A. Di atas kertas minit setiap fail aktivitiB. Pada kulit fail aktiviti yang dibukaC. Sebagai lampiran kepada kertas kerja aktivitiD. Pada kertas cadangan aktiviti apabila dikemukakan kepada pihak atasan

121 Bagi melicinkan pengurusan rekod harta modal inventori, borang-borang baru inventori saperti berikut telah diperkenalkan kecuali

A. Daftar Harta Modal

242

Page 25: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Daftar SimpananC. Daftar Stok Bekalan PejabatD. Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori

122 En. Jasman seorang guru belum disahkan dalam perkhidmatannya. Beliau bercadang untuk meletakkan jawatan. Dalam keadaan ini beliau boleh

A. Membayar sebulan gaji atau sebulan notisB. Membayar tiga bulan gaji atau sebulan notisC. Membayar sebulan gaji atau tiga bulan notisD. Membayar sebulan gaji dan sebulan notis

123 En. Rizal telah dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir pada 15 April 2003. Semasa tapisan keselamatan dibuat ke atasnya didapati beliau pernah disabitkan dengan kesalahan jenayah dan dihukum penjara selama dua tahun. Oleh itu beliau

A. Boleh diberhentikan dan dibenarkan menerima gaji mengikut budibicara Suruhanjaya perkhidmatan Awam.

B. Boleh diberhentikan daripada perkhidmatan Kerajaan dan diminta membayar balik semua gaji yang telah diterimanya

C. Boleh diberhentikan setelah mendapat kelulusan Lembaga TatatertibD. Boleh diberhentikan dan beliau dibenarkan menerima gaji dan elaun Khidmat

Awam bagi tempoh yang ia berkhidmat itu.

124 En. Linggam telah menjalankan tugas rasmi di luar kawasan ibu pejabat menggunakan keretanya sendiri. Dalam perjalanan pulang, keretanya telah rosak dan beliau telah membelanjakan sebanyak RM 50.00 membaiki keretanya itu. Dalam keadaan ini beliau

A. Boleh menuntut bayaran balik kerosakan tersebut dengan syarat disokong dengan resit

B. Boleh menuntut bayaran balik kerosakan tersebut dengansyarat mendapat kelulusan dari Perbendaharaan

C. Tidak boleh menuntut bayaran balik kerosakan tersebut kerana Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan kereta persendirian

D. Tidak boleh menuntut bayaran balik kerosakan tersebut kecuali mendapat sokongan Ketua Jabatannya.

125 En. Rahim seorang pemandu di sebuah jabatan kerajaan telah terlibat dalam suatu kemalangan jalanraya semasa menjalankan tugas rasmi. Beliau telah dirawat di hospital selama tiga bulan dan telah sembuh. Bagaimanapun beliau dinasihatkan oleh Lembaga Perubatan supaya berehat di rumah selama dua minggu lagi. Bagi tujuan ini beliau boleh diluluskan

A. Cuti sakit lanjutanB. Cuti kecederaanC. Cuti pemulihanD. Cuti tanpa gaji

126 En. Karim ialah seorang Pembantu Tadbir yang bergaji RM 865.00 sebulan. Beliau mempunyai hutang sebanyak RM 10,000.00 tanpa cagaran. Sebagai kakitanan Kerajaan En. Karim hendaklah

243

Page 26: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Meminta wang pendahuluan diri daripada Perbendaharaan Malaysia untuk menyelesaikan hutangnya.

B. Meminta nasihat dari Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam.C. Melaporkan segera kepada Ketuanya mengenai hutangnya itu.D. Meminta nasihat daripada Jabatan Peguam Negara.

127 En. Amir seoran Pegawai Kanan Kerajaan semasa menghadiri majlis perasmian sebuah kilang telah dihadiahkan sebuah cenderamata yang berharga. Dalam keadaan ini beliau

A. Boleh menerima hadiah tersebut secara rasmi dan kemudian dipulangkan segera kepada sipemberinya

B. Boleh menerima hadiah tersebut secara rasmi dan kemudian melaporkan dengan segera kapada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatannya

C. Boleh menerima hadiah tersebut secara rasmi dan kemudian menyerahkan kepada Ketua Jabatannya

D. Boleh menerima hadiah tersebut secara rasmi dan kemudiannya dijadikan hak jabatan

128 Puan Sakilah seorang Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) mendiami rumah Kerajaan. Mengikut syarat-syarat peruntukan rumah Kerajaan, Puan Sakilah

A. Boleh menyewakan sebuah bilik kepada rakan sepejabatnyaB. Boleh memelihara binatang ternakan di kawasan rumah tersebutC. Boleh menanam sayur-sayuran sebagai usaha menjaga kebersihan

kawasanD. Boleh secara peribadi dan dengan perbelanjaan sendiri memperbaiki kerosakan

rumah tersebut

129 Seseorang Pegawai Kerajaan yang dimasukkan ke Hospital Kerajaan layak menikmati kemudahan-kemudahan berikut, kecuali

A. Rawatan percumaB. Bekalan ubat percumaC. Anggota palsu percumaD. Menduduki wad secara percuma

130 Perkara terperingkat hanya boleh diturunkan peringkat keselamatannya dengan persetujuan

A. Ketua JabatanB. Ketua Pegawai Keselamatan KerajaanC. Pegawai yang bertanggungjawab menguruskan perkara ituD. Pemulanya

131 Dokumen-dokumen keselamatan perlu disimpan selamat di tempat seperti berikut, kecuali

A. Peti besiB. Bilik kebalC. Almari keluliD. Laci berkunci

244

Page 27: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132 Sekiranya terdapat rekod-rekod yang difikirkan tidak lagi diperlukan di sesebuah jabatan, ketua jabatan tersebut perlulah

A. Menyenaraikan fail-fail dan rekod-rekod yang tidak digunakan lagi itu dan menghantarnya ke Jabatan Arkib Negara

B. Menghubungi Jabatan Arkib Negara untuk mendapatkan nasihatC. Mendapatkan surat pengesahan dari Jabatan Arkib Negara untuk

memusnahkan fail-fail lama tersebutD. Menghantar senarai fail-fail berkenaan ke Jabatan Arkib Negara untuk tindakan

selanjutnya.

133 Pada tahun 1986 Kerajaan telah menyediakan Pelan Induk Perindustrian. Satu dairpada matlamat Pelan ini ialah

A. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negaraB. Memperbanyakkan perusahaan-perusahaan kecil supaya setimpal dengan

industri besarC. Menambahkan bilangan usahawan bumiputera dalam bidang perindustrianD. Memajukan kawasan luar bandar dengan membuka industri kecil

134 Kerajaan telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan melalui beberapa program yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai positif di kalangan pegawai-pegawai awam. Program-program yang dimaksudkan adalah seperti berikut, kecuali

A. Etika Perkhidmatan AwamB. Pemakaian Tanda NamaC. Kepimpinan Melalui TeladanD. Sistem Pejabat Terbuka

135 Objektif utama Dasar Pendang Ke Timur adalah seperti berikut, kecuali

A. Untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan negaraB. Mewujudkan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai dan etika kerja yang

positifC. Mewujudkan satu etika kerja baru yang mengutamakan peningkatan produktiviti

dan kualitiD. Merapatkan hubungan kerjasama duahala Malaysia dengan negara-negara

Jepun dan Korea136 Satu daripada perkara berikut bukan merupakan cukai tidak langsung, iaitu

A. Duti EksaisB. Cukai PerkhidmatanC. Duti atas keuntungan harta tanahD. Duti eksport

137 Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang membeli peralatan-peralatan bernilai RM 300,000.00 bagi sebuah sekolah baru. Pembelian ini perlu dilakukan secara

A. Sebutharga B. Pembelian runcitC. Tender

245

Page 28: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Pesanan Terus dari pembekal yang terkemuka

138 Satu jenis perbelanjaan dalam Belanjawan Negara ialah Perbelanjaan Tanggungan. Di antara Perbelanjaan-perbelanjaan Tanggungan termasuklah peruntukan-peruntukan bagi berikut, kecuali

A. Elaun-elaun Di RajaB. Gaji hakim-hakimC. Gaji menteri-menteriD. Bayaran pencen

139 Peranan Belanjawan sebagai alat dasar Fiskal adalah untuk memenuhi fungsi-fungsi berikut

A. Fungsi peruntukan dan agihanB. Fungsi agihan dan penstabilan ekonomiC. Fungsi perakaunan dan pembelianD. Fungsi pembelian dan agihan

140 Nilai-nilai utama yang perlu diamal dan dihayati oleh anggota-anggota Perkhidmatan Awam ialah seperti berikut, kecuali

A. BertanggungjawabB. Menepati masaC. Adil dan saksamaD. Mengutamakan tugas sendiri

PENGURUSAN KEWANGAN

141. Pengurusan kewangan awam meliputi 3 aktiviti utama kecuali

A. Menetapkan skop dan kandungan polisi-polisi fiskalB. Mewujudkan garis-garis panduan dan standard yang umumC. Mengagihkan sumber-sumber berasaskan keutamaanD. Menyediakan struktur dan kawalan organisasi

142. Pengurusan kewangan tradisional meliputi tiga proses asas kewangan kecuali

A. Belanjawan B. PerancanganC. Pembiayaan D. Pengawalan

143. Prinsip-prinsip utama pengurusan kewangan awam Malaysia terdiri daripada

i. Akauntabiliti ii. Kredibilitiiii. Legaliti iv. Subsidi

A. i dan ii sahajaB. i, ii dan iii sahajaC. i dan iii sahajaD. Semua di atas

246

Page 29: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144. Peringkat-peringkat pengurusan kewangan boleh dinyatakan seperti urutan berikut:

A. Terimaan – Perakaunan – Simpanan – Pengeluaran – BayaranB. Simpanan – Pengeluaran – Bayaran – Perakaunan – TerimaanC. Terimaan – Simpanan – Pengeluaran – Bayaran – PerakaunanD. Pengeluaran – Bayaran – Terimaan – Simpanan – Perakaunan

145. Tiga peringkat utama kawalan perbelanjaan awam dari segi akauntabiliti seperti di bawah kecuali

A. Kawalan Parlimen B. Kawalan PerbendaharaanC. Kawalan Ketua-ketua Setiausaha D. Kawalan Kementerian / Jabatan

146. Matlamat untuk mencapai satu kaedah kawalan pengurusan wang awam mengikut undang-undang dan menyediakan satu sistem berkesan dalam pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan disebut

A. Sistem Pengurusan Beretika B. LegalitiC. akauntabiliti D. Sistem Bersih, Cekap dan Amanah

147. Masalah-masalah pengurusan kewangan dapat ditangani dengan merujuk kepada instrumen-instrumen akauntabiliti di bawah kecuali

A. Akauntabiliti Pentadbiran B. Akauntabiliti PengurusanC. Akauntabiliti Fisikal D. Akauntabiliti Program

148. Satu daripada perkara-perkara ini BUKAN merupakan cukai tidak langsung, iaituA. Duti Eksais B. Cukai PerkhidmatanC. Duti atas keuntungan harta tanah D. Duti Eksport

149. Salah satu daripada jenis-jenis cukai di bawah ini ialah cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung tersebut ialah

A. Cukai Jualan B. Cukai Sewa FilemC. Cukai Keuntungan Syarikat D. Cukai Pendapatan Perseorangan

150. Rekod-rekod berkaitan dengan pengurusan harta modal inventori dan bekalan pejabat oleh agensi-agensi kerajaan diuruskan melalui penggunaan borang-borang baru seperti

i. Daftar Harta Modal ii. Daftar Simpananiii. Daftar Stok Bekalan Pejabat iv. Daftar Pergerakan Harta Modal dan

Inventori

A. i, ii dan iii sahajaB. i, iii dan iv sahajaC. ii, iii dan iv sahajaD. i, ii, iii dan iv

151. Pengurusan kewangan Malaysia adalah berasaskan kepada prinsip legaliti dan akauntabiliti. Legaliti bermaksud

247

Page 30: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Memikul amanah untuk menjalankan aktiviti yang ditentukan secara bertanggungjawab ke atas kejayaan ataupun kegagalan aktiviti tersebut.

B. Pengurusan kewangan mestilah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang digubal untuknya.

C. Menggunakan cara-cara dan kawalan tertentu untuk mencapai objektif yang berkenaan dengan cekap dan berkesan.

D. Peruntukan sumber-sumber kewangan untuk melaksanakan program-program bagi mencapai objektif-objektifnya.

152. Satu daripada agensi berikut tidak tergolong dalam kategori Agensi Pusat, iaitu

A. Unit Perancang Ekonomi B. Jabatan Perkhidmatan AwamC. Kementerian Kesihatan D. Unit Penyelarasan Pelaksanaan

153. Tuntutan perjalanan yang dikemukakan oleh pegawai kerajaan merupakan perbelanjaan di bawah

A. Emolumen B. Perkhidmatan dan BekalanC. Aset D. Pemberian dan Kenaan Bayaran

Tetap

154. Satu daripada cara pembelian di bawah ini biasanya berkaitan dengan pembelian kecemasan

A. Pembelian runcit B. Pembelian terusC. Sebutharga D. Rundingan terus

155. Tindakan pelupusan ke atas barang-barang yang tidak diperlukan lagi adalah untuk tujuan-tujuan berikut kecuali

A. Menambahkan hasil jabatan B. Menjimatkan ruangan simpananC. Mengelakkan susutnilai yang

berterusanD. Mengelakkan daripada kemungkinan

barang disalahgunakan

156. Agensi Pelaksana iaitu Kementerian dan Jabatan perlu mula menyediakan anggaran Belanjawan pembangunan masing-masing bagi Rancangan Lima Tahun (RLT) apabila menerima Pekeliling Penyediaan RLT daripada

A. Bahagian Belanjawan, Perbendaharaan MalaysiaB. Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana MenteriC. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana MenteriD. Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Negara

157. Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahunan disediakan hanya untuk projek-projek yang telah diluluskan dan disenaraikan dalam senarai projek Rancangan Lima Tahun. Bagi projek-projek yang tidak disenaraikan, Kementerian/Jabatan perlu mendapat kelulusan daripada

i. Perbendaharaan Malaysiaii. Jemaah Menteri

248

Page 31: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iii. Unit Perancang Ekonomi, JPMiv. Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara

A. i dan iii sahaja B. ii dan iii sahajaC. ii dan iv sahaja D. iii dan iv sahaja

158. Salah satu daripada agensi berikut bukan merupakan Agensi Pusat. Agensi berkenaan ialah

A. Jabatan Perkhidmatan AwamB. Bahagian Penyertaan Bumiputera, Unit Penyelarasan dan PelaksanaanC. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana MenteriD. Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan

159. Borang Daftar Inventori digunakan untuk merekod perolehan dan penempatan Inventori. Inventori bermaksud

A. Barang-barang yang takluak yang bernilai kurang dari RM500.00 setiap satu pada masa perolehan

B. Barang-barang takluak yang bernilai RM500.00 atau lebih setiap satu pada masa perolehan.

C. Barang-barang luak yang bernilai kurang dari RM500.00 setiap satu pada masa perolehan.

D. Barang-barang luak yang bernilai RM500.00 atau lebih setiap satu pada masa perolehan.

160. Encik Kumar seorang Penolong Pegawai Daerah di Pejabat Daerah temerloh, Pahang telah keluar menjalankan kerja pengawasan ke atas beberapa projek di beberapa kampung yang terletak kira-kira 12km dari ibu pejabat. Beliau telah keluar pada jam 8.00 pagi dan kembali pada 7.30 malam dan telah menggunakan kereta sendiri. Dalam keadaan itu, beliau layak menuntut

A. Elaun makan dan bayaran hitungan kilometer

B. Elaun harian dan bayaran hitungan kilometer

C. Elaun harian sahaja D. Elaun hitungan kilometer sahaja

161. Encik Asri seorang Penolong Setiausaha di Kementerian Pengangkutan Malaysia di Kuala Lumpur telah dikehendaki bertugas rasmi di Ipoh, Perak. Beliau bertolak dari Kuala Lumpur jam 9.00 pagi dan kembali semula ke Kuala Lumpur setelah selesai bertugas di Ipoh jam 8.30 malam. Beliau tiba di rumah jam 10.15 malam. Oleh itu beliau layak menuntut

A. Elaun Lojing B. Elaun MakanC. Elaun Gantian Tetap D. Elaun Harian

162. Cik Lina, seorang Pegawai Tadbir di Kuala Lumpuir telah diarah menjalankan tugas rasmi di Pulau Langkawi selama 5 hari dan telah menginap di sebuah hotel. Pada hari ketiga berada di sana, beliau telah jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital selama 5 hari. Oleh itu Cik Lina boleh menuntut

A. Bayaran sewa hotel selama 2 hari dan elaun makan selama 2 hari.

249

Page 32: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Bayaran sewa hotel selama 2 hari, elaun lojing selama 5 hari dan elaun makan selama 7 hari.

C. Elaun lojing selama 7 hari dan elaun makan selama 7 hari.D. Bayaran sewa hotel selama 2 hari dan elaun makan selama 7 hari.

163. Encik Kadir, seorang Pegawai Pendidikan dari Pulau Pinang sedang menjalankan tugas di Johor Bahru. Semasa menjalankan tugas tersebut beliau telah disahkan sakit dan diberi cuti sakit selama 2 hari. Semasa cuti tersebut beliau telah berehat di hotel. Dalam tempoh cuti sakit itu, Encik Kadir boleh menuntut

A. Elaun harian dan elaun makan B. Elaun lojing dan elaun makanC. Bayaran sewa hotel dan elaun

makanD. Bayaran sewa hotel dan bayaran

perubatan

164. Encik Rama, seorang pegawai pendidikan di Jabatan Pendidikan Perak, telah diarah bertugas di kementerian pendidikan Kuala Lumpur selama tiga hari. Untuk tujuan tersebut, beliau membawa keretanya sendiri dan menginap di rumah saudaranya. Oleh itu, elaun yang layak dituntut ialah

i. Elaun makan ii. Elaun hoteliii. Elaun lojing iv. Elaun hitungan kilometerv. Elaun dobi

A. i, ii, iii sahaja B. i, iii, iv sahajaC. ii, iv, v sahaja D. i, iii, iv, v sahaja

165. Seorang pegawai layak membuat tuntutan bayaran dobi apabila bertugas di luar ibu pejabat sekurang-kurangnya

A. 2 malam B. 3 malamC. 4 malam D. 5 malam

166. Tuntutan elaun-elaun berikut boleh dibuat tanpa mengemukakan resit, kecuali

A. Elaun makan B. Bayaran tambang teksiC. Bayaran tol D. Bayaran sewa hotel

167. Majlis Kewangan Negara dipengerusikan oleh

A. Perdana Menteri B. Menteri KewanganC. Gabenor Bank Negara D. Menteri Besar

168. Kuasa Tertinggi yang bertanggungjawab tentang perbelanjaan wang negara adalah tertakluk kepada

A. Ketua Audit Negara B. PerbendaharaanC. Jabatan Hasil Dalam Negeri D. Unit Perancangan Ekonomi

169. Pihak berkuasa yang manakah mengenakan cukai pintu bagi pertengahan tahun pertama kepada penduduk-penduduk di sesebuah kawasan perumahan yang telah diwartakan ?

250

Page 33: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Kerajaan Persekutuan B. Kerajaan NegeriC. Badan Berkanun D. Kuasa Tempatan

170. Peranan utama yang dimainkan oleh Juru Audit Negara adalah untuk

A. Mengaudit semua akaun agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeriB. Memastikan kedudukan kewangan negara tidak berada di dalam keadaan defisitC. Menyemak semua belanjawan yang dilakukan oleh aensi kerajaan di perinkat

persekutuan dan negeri.D. Memastikan wujudnya akauntabiliti di kalangan pegawai dan kakitangan awam

dalam pengurusan dan harta negara.

171. Perbelanjaan yang dipertanggungjawabkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan oleh Perlembagaan seperti gaji Ketua Audit Negara, bayaran pencen, ganjaran dan elaun bersara adalah tergolong sebagai

A. Perbelanjaan tanggungan B. Perbelanjaan mengurusC. Perbelanjaan perbekalan D. Perbelanjaan pembangunan

172. Perbelanjaan yang boleh dikira sebagai perbelanjaan tanggungan termasuklah

i. Gaji Hakim ii. Elaun-elaun DiRajaiii. Gaji Peguam Negara iv. Bayaran Pencenv. Gaji Perdana Menteri

A. i, ii dan iv sahaja B. i, iii dan v sahajaC. ii, iii dan iv sahaja D. iii, iv dan v sahaja

173. Hasil kerajaan persekutuan yang diterima daripada hasil-hasil bukan cukai adalah terdiri daripada

i. Lesen dan permit ii. Sewaaniii. Denda dan hukuman iv. Bayaran balik hutangv. Jualan barang

A. i, ii dan iii sahaja B. i, iii dan iv sahajaC. ii, iv and v sahaja D. i, ii dan iv sahaja

174. Di antara tindakan-tindakan berikut yang menepati konsep akauntabiliti ialah

i. Pengeluaran resit rasmi dikendalikan oleh dua oran peawai yang diberi kuasa oleh pengetua

ii. Amaun pungutan yang brlebihan dikradit ke akaun PIBGiii. Membawa balik wang tunai kutipan yuran sekolah apabila jumlah pungutan didapati

tidak betul

A. i dan ii sahaja B. i dan iv sahajaC. i, ii dan iii sahaja D. ii, iii dan iv sahaja

175. Bilangan minimum pembekal yang perlu dipelawa untuk memberi sebut harga bagi pembelian komputer yang dianggarkan bernilai RM12,000.00 ialah sekurang-kurangnya

251

Page 34: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. 3 pembekal B. 4 pembekalC. 5 pembekal D. 6 pembekal

176. Lembaga Tender untuk Kementerian Pendidikan dilantik oleh

A. Menteri kewangan B. Menteri PendidikanC. Ketua Setiausaha Perbendaharaan D. Ketua Setiausaha Kementerian

Pendidikan

177. Bayaran wang awam boleh dilakukan melalui

i. Waran Am ii. Waran Tunaiiii. Waran Persekutuan iv. Waran Peruntukan

A. i dan ii sahaja B. i dan iii sahajaC. ii dan iii sahaja D. i dan iv sahaja

178. Pungutan perlu dikreditkan ke dalam bank pada hari pungutan itu dibuat apabila jumlah pungutan melebihi

A. RM1000.00 B. RM1250.00C. RM1500.00 D. RM2000.00

179. Encik Zubir seorang kontraktor telah memaklumkan kepada Encik Ali seorang pegawai di Pejabat Kemajuan Negeri Selangor bahawa cek yang dikeluarkan oleh pejabat itu telah hilang. Tindakan awal yan perlu diambil oleh Encik Ali apabila menerima maklumat tersebut ialah

A. Mengeluarkan segera cek baruB. Membuat baucer bagi pembayaran semulaC. Membuat laporan bertulis kepada Akauntan NegaraD. Menahan bayaran cek tersebut

180. Proses pengawalan adalah penting dalam pengurusan. Dalam proses pengawalan, tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut kecuali

A. Mengeluarkan arahan tertentuB. Melapor segera penyelewenganC. Memperbaiki kelemahan yang wujudD. Menilai segala kerja yang telah dilaksanakan

181. Encik Roslan ialah seorang Pembantu Tadbir yang bergaji RM865.00 sebulan. Ia mendapati dirinya terhutang sebanyak RM4500 tanpa cagaran. Tindakan yang harus dilakukan oleh Encik Roslan ialah

A. Meminta nasihat daripada Peguam Negara MalaysiaB. Melaporkan segera kepada Ketua Jabatannya mengenai hutangnya ituC. Meminta nasihat dari Bahagian Gaji dan Elaun, Jabatan Perkhidmatan AwamD. Meminta wang pendahuluan diri daripada Perbendaharaan Malaysia untuk

menyelesaikan hutangnya itu.

252

Page 35: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182. Seorang pengetua sekolah menerima pungutan wang tunai sebanyak RM500 serta derma dalam bentuk cek tunai sebanyak RM400. Beliau juga telah membuat pesanan pembelian sebuah almari berharga RM800. Untuk membuat pembayaran tersebut beliau boleh menggunakan

A Cek dari Akaun sekolah sebanyak RM800B. Wang kutipan tunai RM400 dan cek tunai sebanyak RM400C. Cek tunai RM400 dan mengeluarkan cek dari Akaun sekolah RM400D. Kutipan tunai RM500 dan mengeluarkan cek dari Akaun sekolah sebanyak RM300

183. Proses yang perlu wujud di dalam sesuatu kawalan (controlling) adalah seperti berikut kecuali

A. Mewujudkan standardB. Mengesan pencapaian (monitor performance)C. Mengambil tindakan pembetulan (take corrective action)D. Mengawal peruntukan (budget)

184. Seorang pegawai bolehlah disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius apabila

A. Aggregat hutang yang tak bercagar melebihi jumlah wang sebanyak enam kali emolumen bulanannya

B. Menjadi penjamin kepada seorang yang jatuh bankrapC. Menggung hutang yang banyak daripada peninggalan bapanya yang tidak mampu

dibayarD. Aggregat hutang yang bercagar melebihi jumlah wang sebanyak enam kali

emolumen bulanannya.

185. Tuntutan elaun-elaun berikut boleh dibuat tanpa mengemukakan resit, kecuali

A. Elaun makan B. Bayaran tambang teksiC. Bayaran letak kereta D. Bayaran sewa hotel

186. Ketua jabatan hendaklah memastikan bahawa semua bil bagi barang-barang yang telah dibekalkan dibuat pembayarannya tidak lewat dari tempoh berikut dari tarikh bil disampaikan

A. 2 minggu B. 1 bulanC. 2 bulan D. 3 bulan

187. Di antara keperluan-keperluan asas yang terlibat di dalam Sistem Perakaunan Mikro adalah seperti berikut :

i. Pengenalpastian outputii. Pengenalpastian inputiii. Penentuan standard prestasi dan norma kerjaiv. Pengekodan input

A. i, ii dan iii B. i, ii, iii dan iv

253

Page 36: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. i, ii dan iv D. i, iii dan iv

188. Seseorang Pegawai Pengawal boleh mewakilkan kuasa memungut hasil jabatan kepada orang bawahannya dengan cara mengeluarkan arahan bertulis. Walau bagaimanapun, tindakan itu

A. Tidak melepaskan dirinya daripada tanggungjawab beliau ke atas semua kutipan yang dibuat

B. Boleh juga dibuat secara lisan sahajaC. Tidak boleh dilakukan kepada mereka yang rendah daripada jawatan Penolong

Pegawai TadbirD. Tidak sah jika perwakilan kuasa itu diberi lebih daripada seorang pegawai

189. Satu daripada kenyataan berikut berkenaan Sistem Belanjawan Diubahsuai adalah SALAH

A. Kemeterian Kesihatan merupakan salah satu kementerian yang dipilihsebagai kementerian perintis untuk melaksanakan Sistem Belanjawan Diubahsuai

B. Salah satu tujuan utama Sistem Belanjawan Diubahsuai ialah untuk memudahkan dan meningkatkan akauntabiliti para pengurus

C. Agensi Pusat tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan Agensi Pelaksana

D. Agensi Pelaksana tidak mempunyai kuasa untuk mengurus program dan aktiviti mereka.

190. Tindakan memindahkan peruntukan perbelanjaan dari satu program kepada program yang lain di bawah pusat tanggungjawab yang sama dengan kelulusan Perbendaharaan dikenali sebagai

A. Virement B. Pertambahan perbelanjaanC. Pengurusan perbelanjaan D. Penyelarasan perbelanjaan

191. Mengikut Peraturan 13 dalam Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, seseorang pegawai kerajaan boleh disifatkan sebagai dalam “keterhutangan yang serius” jika aggregat dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi

A. 3 kali emolumen bulanannya B. 4 kali emolumen bulanannyaC. 5 kali emolumen bulanannya D. 6 kali emolumen bulanannya

192. Konsep “akauntabiliti” dalam menghayati Nilai dan Etika Murni dalam Perkhidmatan Awam bermaksud

A. Anggota-anggota organisasi mestilah sentiasa berusaha mencari peluang bagi meningkatkan kebolehan mencari peluang bagi meningkatkan kebolehan diri mereka dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan akaun

B. Nilai-nilai amanah, jujur dan kebolehpercayaan yang perlu ditanam dalam jiwa setiap anggota organisasi

C. Anggota-anggota organisasi hendaklah sentiasa berjimat cermat menguruskan harta dan akaun demi kepentingan kerajaan dan negara

254

Page 37: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Anggota-anggota organisasi hendaklah bertanggungjawab kepada dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan serta memastikan ia menepati matlamat dan objektif tugas-tugas tersebut.

193. Perbelanjaan mengurus adalah meliputi perkara-perkara berikut, kecuali

A. Perbelanjaan yang dilakukan untuk tujuan membiayai kegiatan harian kementerian atau jabatan

B. Perbelanjaan bagi aktiviti-aktiviti yang berulang dan berterusanC. Perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang DisatukanD. Perbelanjaan modal yang tidak berulang

194. Pembelian secara runcit boleh dilakukan oleh sesebuah jabatan sekiranya jumlah perbelanjaan tahunan sesuatu barangan itu tidak melebihi

A. RM5,000.00 B. RM10,000.00C. RM15,000.00 D. RM20,000.00

195. Kenyataan-kenyataan mengenai resit di bawah ini dalah benar, kecuali

A. Resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan pembayaran dibuatB. Kesilapan yang dilakukan di atas resit mestilah dipinda oleh pengeluar resitC. Resit-resit yang rosak mestilah disimpan setelah pembatalan dibuat untuk tujuan auditD. Resit mestilah dihantar pada hari yang sama pembayaran diterima melalui pos

196. Cek-cek kerajaan yang dikeluarkan oleh mana-mana jabatan hendaklah dicatatkan tempoh sah lakunya bagi jangkamasa

A. 1 bulan dari tarikh cek B. 2 bulan dari tarikh cekC. 3 bulan dari tarikh cek D. 6 bulan dari tarikh cek

197. Encik Rama seorang Peawai Latihan di Akademi Percuakian Negara, Kuala Lumpur telah diarahkan bertugas di Kuantanselama dua hari. Memandangkan jarak antara Kuala Lumpur dan Kuantan hanya 259 km, Encik Rama bercadang menggunakan kenderaannya sendiri walaupun jabatannya tidak membenarkannya membuat tuntutan perbatuan. Apakah jenis tuntutan yang boleh dibuat oleh Encik Rama ?

A. Tuntutan perbatuan bagi 240 km sahaja mengikut kelayakan kerana menggunakan kereta sendiri

B. Tambang gantian keretapiC. Tambang sebuah kereta sewaD. Tambang antian kapal terbang

198. Kawalan ke atas perbelanjaan wang awam boleh dilaksanakan di peringkat-peringkat berikut kecuali

A. Parlimen B. PerbendaharaanC. Kementerian/Jabatan D. Jabatan Perdana Menteri

199. Sekiranya berlaku perbezaan di antara catatan buku vot jabatan dengan Laporan Terperinci perbelanjaan pejabat pembayar, tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya ialah

255

Page 38: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Penyata penyesuaian buku vot perlu disediakanB. Akaun awam perlu disediakan C. Laporan pengurusan disediakanD. Tidak perlu diambil apa-apa tindakan

200. Majlis Kewangan Negara adalah bertanggungjawab dalam perkara-perkara berikut, kecuali

A. Pemberian wang Kerajan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri.B. Penyerahan kepada Kerajaan Negeri sebahagian cukai daripada cukai persekutuanC. Membenarkan Kerajaan Negeri membuat pinjaman jangka panjang daripada punca-

punca luar selain daripada Kerajaan Persekutuan.D. Menentukan kadar cukai tanah bagi Kerajaan Negeri.

201. Pelaksanaan Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro yang dilaksanakan di agensi-agensi kerajaan adalah bertujuan untuk memberi gambaran kepada pihak pengurusan tentang

A. Kos pengurusan sesuatu projek di peringkat mikroB. Kos sebenar sesuatu output yang dikeluarkanC. Belanjawan sesebuah agensiD. Produktiviti sesebuah agensi

202. Cukai langsung merupakan cukai yang dikenakan secara terus ke atas pendapatan dan kekayaan. Di antara contoh cukai lansung adalah seperti berikut, kecuali A. Cukai pendapatan B. Cukai sewa filemC. Cukai jualan D. Duti setem

203. Apabila kerajaan mengurangkan kadar cukai pendapatan syarikat sebanyak dua mata peratusan kepada 30%, kerajaan telah menggunakan belanjawan sebagai

A. Alat dasar fiskal B. Alat dasar monetariC. Alat pengurusan D. Alat pengagihan

204. Cek-cek kerajaan yang dikeluarkan oleh mana-mana jabatan hendaklah dicatatkan tempoh sah lakunya bagi jangka masa

A. 1 bulan dari tarikh cek B. 2 bulan dari tarikh cekC. 3 bulan dari tarikh cek D. 6 bulan dari tarikh cek

205. Perbelanjaan mengurus terbahagi kepada dua jenis iaitu Perbelanjaan Tanggungan dan Perbelanjaan Perbekalan. Perbelanjaan Tanggungan ialah perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan. Salah satu daripadanya ialah

A. Gaji kakitanan kerajaan B. Bayaran pencenC. Gaji Ketua Setiausaha Negara D. Elaun wakil-wakil Parlimen

206. Semua hasil atau wang yang dipungut oleh jabatan-jabatan kerajaan hendaklah dimasukkan dalam Kumpulan Wang yang dikenali sebagai

256

Page 39: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Kumpulan Wang Disatukan B. Kumpulan Wang AmanahC. Kmpulan Wang Luar Jangka D. Kumpulan Wang Hasil

207. Anggaran Belanjawan Tahunan bagi jabatan-jabatan Persekutuan dan Negeri untuk tahun berikutnya akan mula disediakan oleh jabatan-jabatan berkaitan

A. Pada awal tahun semasaB. Setelah satu Pekeliling Anggaran dikeluarkan oleh PerbendaharaanC. Setelah waran peruntukan untuk tahun semasa dikeluarkan oleh Menteri KewanganD. Setelah pengumuman belanjawan tahunan semasa diumumkan oleh Menteri

Kewangan di parlimen

208. Setiap pegawai pengawal hendaklah mengawal perbelanjaan bagi peruntukan kewangan yang diamanahkan kepada mereka. Untuk tujuan tersebut, mereka hendaklah menyelenggara sebuah dokumen iaitu

A. Buku Lejar B. Buku VotC. Buku Balanjawan D. Buku Debit/Kredit

209. Perbelanjaan yang dipertangungjawabkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan dikenali sebagai

A. Perbalanjaan Mengurus B. Perbelanjaan TanggunganC. Perbelanjaan Perbekalan D. Perbelanjaan Pembangunan

210. Satu daripada cara pembelian di bawah ini biasanya berkaitan dengan pembelian kecemasan. Cara pembelian tersenut ialah

A. Pembalian Runcit B. Sebut hargaC. Pembelian Terus D. Rundingan Terus

211. Pembelian secara runcit boleh dilakukan oleh sesebuah jabatan sekiranya jumlah perbelanjaan tahunan sesuatu barangan itu tidak melebihi

A. RM5,000.00 B. RM10,000.00C. RM15,000.00 D. RM20,000.00

212. Hasil bukan cukai ialah hasil yang dikutip daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat. Salah satu daripadanya ialah

A. Lesen, bayaran pendaftaran dan permitB. Levi ke atas kenderaaan barang-barang C. Cukai perkhidmatanD. Pemberian dan caruman

213. Jabatan Perdana Menteri telah memesan dan menerima alat kelengkapan pejabat pada pertengahan bulan Disember 1999. Walau bagaimanapun, pembekal mengemukakan bil tuntutan hanya pada bulan Februari 2000. Bagi membolehkan bil tersebut dibayar, kebenaran perlulah diperolehi daripada

A. Pegawai Pengawal B. Akauntan Negara

257

Page 40: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Ketua Setiausaha Perbendaharaan D. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

214. Suatu resit rasmi hendaklah dikeluarkan bagi mengaku terimaan wang awam yang dibayar kepada seseorang pegawai kerajaan yang bertangungjawab memungutnya. Sekiranya borang resit itu rosak atas sebab-sebab tertentu, ianya mestilah

A. Disimpan dan resit baru dikeluarkan B. Dimusnahkan dan resit baru dikeluarkanC. Dipinda sewajarnya dan boleh dikeluarkanD. Dibatalkan dan disimpan untuk diaudit dan resit baru dikeluarkan.

215. Mana-mana cek yang tidak ditunaikan pada akihir tempoh sah lakunya hendaklah disifatkan sebagai terbatal dan amaunnya hendaklah diselaraskan dengan mendebit daripada

A. Akaun Tunai B. Akaun Bukan HasilC. Akaun Hasil Pelbagai D. Akaun Penyelesaian Cek Terbatal

216. Cukai langsung merupakan cukai yang dikenakan secara terus ke atas pendapatan dan kekayaan. Di antara contoh cukai langsung adalah seperti berikut, KECUALI

A. Cukai pendapatan B. Cukai sewa filemC. Cukai jualan D. Duti setem

217. Perbelanjaan yang dipertanggungjawabkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan oleh Perlembagaan seperti gaji Ketua Audit Negara, bayaran pencen, ganjaran dan elaun bersara adalah tergolong sebagai

A. Perbelanjaan tanggungan B. Perbelanjaan mengurusC. Perbelanjaan perbekalan D. Perbelanjaan pembangunan

218. Di bawah Sistem Belanjawan Diubahsuai, jumlah peruntukan sebenar yang akan diberikan oleh Perbendaharaan kepada sesuatu agensi ialah

A. Nilai ‘threshold’B. Peruntukan yang dicadangkan oleh agensiC. Nilai batas perbelanjaan setelah diambil kira peruntukan bagi dasar baru serta

penjimatan daripada pengubahsuaian D. Peruntukan tahun semasa

219. Pembelian secara tender adalah terbahagi kepada tender terbuka dan tender terhad. Tender terhad boleh dilaksanakan apabila memenuhi ciri-ciri berikut, KECUALI

A. Bilangan pembekal bagi barangan terhadB. Bekalan atau perkhidmatan yang diperlukan hanya boleh diperolehi dari sumber-

sumber tertentu sahajaC. Perolehan itu ditakrifkan sebagai berunsur keselamatanD. Nilai tawaran kerja yang ditenderkan lebih RM100 juta

220. Sebuah agensi kerajaan yang memainkan peranan utama dalam menyediakan Rancangan Lima Tahun bagi pembangunan Malaysia ialah

258

Page 41: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia, Jabatan Perdana MenteriB. Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana MenteriC. Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana MenteriD. Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

221. Satu daripada agensi-agensi berikut adalah menjalankan peranan agensi pusat di peringkat negeri

A. Pejabat Kewangan NegeriB. Jabatan Kerja RayaC. Jabatan Perancang Bandar dan Desa NegeriD. Jabatan Pendaftaran Negara

222. Sistem pengurusan kewangan awam Malaysia menggunakan dua prinsip utama iaitu

A. Kualiti, legaliti B. Kualiti, akauntabilitiC. Kualiti, produktiviti D. Legaliti, akauntabiliti

223. Belanjawan negara terbahagi kepada dua bidang. Satu daripadanya ialah

A. Cukai B. Zakat C. Hasil negara D. Sumber negara

224. Barang-barang di luar kontrak pusat yang melibatkan perbelanjaan tahunan tidak lebih daripada RM20,000.00 yang dibuat oleh Ketua Jabatan dikenali sebagai pembelian secara

A. Tender B. TunaiC. Runcit D. Sebut harga

225.

Kutipan daripada punca-punca di atas merupakan

A. Hasil cukai B. Hasil bukan cukaiC. Cukai tidak langsung D. Terimaan bukan hasil

226. Tatacara pemberitahuan sebut harga di papan kenyataan awam jabatan hendaklah menyatakan perkara-perkara berikut kecuali

A. Nilai bayaran B. Tajuk sebut hargaC. Syarat kelayakan sebut harga D. Bidang/Kelas/Kepala pendaftaran

227. Encik Abu adalah seorang Ketua Jabatan di sebuah Jabatan Kerajaan. Beliau telah didapati membuat bayaran kepada kontraktor bekalan peralatan tanpa mengikut peraturan di bawah Akta Acara Kewangan. Tindakan yang boleh diambil ke atas beliau ialah

259

Pulangan balik perbelanjaan Terimaan untuk perkhidmatan Bayaran-bayaran balik Pemberian dan caruman Julan barang-barang

Page 42: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Surjac B. Penjara C. Amaran keras D. Turun pangkat

228. Seseorang pegawai kerajaan yang bertanggungjawab memungut atau menerima wang awam hendaklah mengeluarkan resit rasmi sebagai tanda terimaan. Jika didapati borang resit itu rosak dan tidak boleh digunakan, apakah tindakan yang perlu diambil ?

A. Mengeluarkan resit sementaraB. Dibuat pindaan dan resit sementara dikeluarkanC. Dimusnahkan dan keluarkan resit baruD. Dibatalkan dan disimpan untuk diaudit dan resit baru dikeluarkan

229. Catatan yang terdapat dalam buku vot jabatan dengan laporan terperinci perbelanjaan pejabat pembayaran didapati tidak sama. Apakah tindakan yang perlu dilakukan ?

A. Menyediakan laporanB. Pembetulan ke atas buku votC. Akaun awam perlu disediakanD. Penyata penyesuaian buku vot perlu disediakan

230. Setiap pegawai pengawal hendaklah mengawal perbelanjaan bagi peruntukan kewangan yang diamanahkan kepada mereka. Untuk tujuan tersebut, mereka hendaklah menyelenggara sebuah dokumen iaitu

A. Buku Vot B. Buku LejarC. Buku Belanjawan D. Buku Debit/Kredit

231. Ketua-ketua Jabatan hendaklah mempastikan bil-bil tuntutan daripada pembekal atau kontraktor dibayar dengan segera. Bil-bil itu hendaklah dibayar tidak lewat daripada

A. 2 minggu dari tarikh bil tersebut diterima B. I bulan dari tarikh bil tersebutC. 2 minggu dari tarikh bil tersebut D. I bulan dari tarikh bil tersebut diterima

232. Hasil Bukan Cukai ialah hasil yang dikutip daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Kerajaan untuk rakyat. Salah satu daripadanya ialah

A. Lesen, bayaran pendaftaran dan permitB. Levi ke atas kenderaan barang-barangC. Cukai perkhidmatanD. Pemberian dan caruman

233. Perbelanjaan mengurus terbahagi kepada dua jenis iaitu Perbelanjaan Tanggungan dan Perbelanjaan Perbekalan. Perbelanjaan Tanggungan ialah perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan. Salah satu daripadanya ialah

A. Gaji kakitangan kerajaan B. Bayaran pencenC. Gaji Ketua Setiausaha Negara D. Bayaran Insentif Wilayah

260

Page 43: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

234. Puan Syamira, seorang Penolong Pegawai Tadbir di Jabatan Pendidikan Daerah Kerian bercadang untuk menghantar sekeping cek kepada seorang pembekal yang telah membekalkan barangannya kepada jabatan tersenut melalui perkhidmatan pos. Cek tersebut hendaklah

A. Ditulis “tak boleh niaga”B. Dipalang dan ditulis “akaun penerima sahaja”C. Dipalang dan ditulis “tak boleh niaga”D. Dikirim dengan menggunakan perkhidmatan pos laju sahaja

235. Encik Musa, seorang pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga akaun bank di Sekolah Menengah Kerajaan Serikei. Beliau hendaklah apabila menerima buku cek yang baru daripada bank

A. Memeriksa dengan serta merta buku cek berkenaanB. Mengemukakan buku cek berkenaan kepada Pegawai Pengawal untuk pengesahanC. Membuat pengesahan kepada pihak bank bahawa buku cek berkenaan telah

diterimaD. Menyimpannya terus ke dalam peti besi tanpa perlu diperiksa

236. Cek-cek kerajaan yang dikeluarkan oleh mana-mana jabatan hendaklah dicatatkan tempoh sah laku bagi jangka masa

A. 1 bulan dari tarikh cek B. 2 bulan dari tarikh cekC. 2 bulan dari tarikh cek D. 6 bulan dari tarikh cek

237. Sebagai alat kawalan, buku vot digunakan untuk fungsi-fungsi berikut kecuali

A. Menggalakkan lebihan tanggunganB. Mengawal kemajuan pembayaranC. Mengawal penyelewenganD. Menentukan perbelanjaan tidak melebihi peruntukan

238. Apabila sesebuah Jabatan telah terlebih belanja peruntukan tahunannya, Ketua Setiausaha Perbendaharaan boleh membenarkan lampauan tersebut dipertanggungkan kepada

A. Akaun Kumpulan Wang Pendahuluan Diri (Pegawai Awam)B. Akaun Kumpulan Wang DisatukanC. Akaun Kumpulan Wang AmanahD. Akaun Kumpulan Wang Luar Jangka

239. Kod Perakaunan “021000” merujuk kepada

A. Objek sebagai B. Objek amC. Objek sebagai lanjut D. Maksud perbekalan

240 Satu antara kenyataan berikut mengenai pembelian secara rundingan adalah salah

A. Perbelanjaan secara rundingan tidak melibatkan perbelanjaan yang besarB. Masa adalah terhad

261

Page 44: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Pembelian dibuat apabila diminta atau dibri kuasa oleh kerajaan.D. Tidak terdapat punca bekalan yang lebih bersaingan

241 “Dasar Sedia Ada” dan “Dasar Baru” adalah merupakan pendekatan utama

A. Belanjawan Yang Diubahsuai B. Belanjawan TradisiC. Belanjawan Program dan Prestasi D. Belajawan Bersepadu

242 Peruntukan bagi bayaran-bayaran berikut termasuk di dalam Perbelanjaan Tanggungan, kecuali

A. Gaji Menteri Kabinet B. Gaji Hakim-hakimC. Elaun-elaun Diraja D. Bayaran pencen

243 Perbelanjaan Pembangunan merupakan perbelanjaan modal yang biasanya

A. Tidak berulang B. Bagi aktiviti harian dan berterusanC. Bagi aktiviti yang berulang D. Tidak perlu dibentangkan di Parlimen

244 Buku Vot Jabatan hendaklah menunjukkan perkara-perkara berikut, kecuali

A. Tarih perbelanjaan dilakukan B. Peruntukan yang diluluskanC. Semua debit dan kredit D. Baki peruntukan yang ada

245 Sebelum membuat bayaran terhadap sesuatu tuntutan daripada pembekal, pegawai yang bertanggungjawab membuat pembayaran hendaklah berpuashati dengan perkara-perkara berikut, kecuali

A. Baucer telah ditandatangani oleh pihak yang menuntutB. Perakuan ditandatangani oleh pegawai yang berhakC. Potongan yang sepatutnya telah dibuat dengan sempurna daripada amaun

bayaranD. Bayaran tidak menyebabkan lampauan ke atas amaun yang diperuntukkan bagi

jabatan tersebut.

262

Page 45: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAWAPAN

1. C 41. B 81. A2. B 42. A 82. D3. C 43. D 83. C4. C 44. A 84. C5. C 45. D 85. D

6. C 46. B 86. A7. A 47. C 87. A8. C 48. A 88. D9. A 49. D 89. D10. B 50. A 90. A

11. B 51. D 91. B12. C 52. D 92. A13. A 53. D 93. B14. B 54. D 94. B15. A 55. B 95. A

16. A 56. C 96. C17. B 57. D 97. D18. D 58. D 98. D19. A 59. A 99. A20. B 60. D 100. B

21. D 61. B 101. A

263

Page 46: 12 SOALAN OBJEKTIF[1]

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. A 62. C 102. A23. C 63. A 103. A24. B 64. C 104. A25. B 65. B 105. C

26. D 66. A27. B 67. B28. B 68. B29. D 69. B30. B 70. C

31. A 71. D32. A 72. A33. A 73. B34. B 74. D35. C 75. A

36. D 76. C37. D 77. A38. A 78. C39. D 79. D40. A 80. B

264