Soalan Objektif Buku Teks Ting

  • Upload
    wen3

  • View
    627

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

SOALAN DARIPADA BUKU TEKS TINGKATAN 4:Bab 1 1.Masyarakat tamadun awal mempunyai organisasi sosial yang terbentuk berteraskan I. Agama. II. Budaya. III. Pekerjaan. IV. Keturunan. A.I dan II. B.I dan III. C.I dan IV D.II dan III.

Sistem pemerintahan di Mesopotamia berbentuk treokrasi kerana konsep pemerintahan beraja bersifat ketuhanan. 2. Antara yang berikut, yang manakah membuktikan kuasa raja di Mesopotamia tidak terhad kepada hal-hal sekular sahaja? I. Raja melantik paderi. II Raja menentukan pentadbiran rumah ibadat III. Raja mengawasi sistem tulisan IV. Raja menguasai hasil sewa tanah yang dimiliki rumah ibadat. A.I, II, dan III B.I, II, dan IV C.I, III, dan IV D.II, III, dan IV

Di Bandar Anyang, istana, rumah golongan bangsawan, dan rumah ibadat dikelilingi oleh tembok termasuklah bandaraya.

3. Antara yang berikut, yang manakah, membuktikan kuasa raja di Mesopotamia tidak terhad kepada hal-hal sekular sahaja? A. Membahagikan kawasan B. Memantapkan pertahanan C. Memudahkan pentadbiran D. Menstruktur masyarakat. - Sungai Indus. - Sungai Tigris. - Sungai Nil. - Sungai Hwang Ho.

4. Apakah sumbangan sungai di atas kepada ketamadunan manusia? A. Pelabuhan entrepot B. Pusat tamadun awal C. Penubuhan bandar terancang. D.Pusat penyembahan tuhan. 5. Apakah alasan yang digunakan oleh pemerintah Mesir purba untuk membina piramid. A.Menunjukan Kegemilangan kerajaan. B.Melambangkan kekayaanNegara. C.Membuktikan ketinggian Teknologi. D.Mendapatkan kebahagiaan selepas mati.

1

Bab 2 Pertandingan Olimpik bermula pada tahun 776 s.m .Bagi menghormati upaca olimpik, semua orang Yunani bersetuju memberhentikan semua peperangan sehingga pertandingan olimpik selesai. 6.Mengapakah pertandingan Olimpik dianggap penting dalam sejarah Yunani? A.Untuk memilih jaguh olahraga. B.Untuk memperingati Dewa Zeus. C. Untuk menentukan kekuatan negara kota. D. Untuk mengukuhkan hubungan. Berdasarkan Hukum Karma dan Dharma seseorang penganut Hindu akan mencapai Moksya

7.Penganut Hindu berusaha mencapai taraf Moksya supaya mereka A. A. B. C. Dilahirkan semula. Berharmoni dengan alam. Bersatu dengan tuhan. Dilantik sebagai Brahmin.

- Socrates (470S.M) - Plato (427 S.M) - Aristotle(384) 8. Apakah persamaan tokoh di atas? A.Memperkenalkan idea demokrasi. B. Memperluas empayar. C.Mencipta sistem tulisan. D.Merupakan ahli falsafah

Seni bina

Collosuem Pantheon Aqueduct

9.Binaan di atas adalah antara binaan termahsyur dalam sejarah tamadun dunia. Binaan tersebut dikaitkan dengan tamadun A.Rom B.Yunani C.China D. India

10. Mengapakah wujud perbezaan struktur sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta walaupun kedua-duanya merupakan negara kota dalam tamadun Yunani ? A. Wujudnya perbezaan pekerjaan B. Wujudnya perbezaan agama C. Wujudnya perbezaan bahasa D. Wujudnya perbezaan budaya

2

Bab 3 Kerajaan Kedah Tua Srivijaya Majapahit Abad Kelima sebelum masihi Ketujuh sebelum masihi Keempat belas sebelum masihi

11.

Jadual di atas menunjukkan kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara. Kegemilangan kerajaan ini adalah hasil daripada kegiatan A.Pertanian B.Perikanan C.Perdagangan D.Perlombongan

Champa Funan Srivijaya Majapahit 12. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan-kerajaan maritim diatas ini terkenal dan kuat ? A.Kekayaan hasil bumi B.Penguasaan lalu lintas perdagangan C.Kekukuhan pengaruh Hindu dan Buddha D.Bilangan penduduk yang ramai

671 685 S.M.- Srivijaya menakluki kerajaan Melayu Jambi 682 685 S.M - Srivijaya menakluki kerajaan Kedah 13. Tindakan di atas membolehkan kerajaan Srivijaya A.Menyekat perluasan kuasa luar B.Menjadi pusat pengumpulan hasil C.Mengawal laluan perdagangan D.Menghapuskan ancaman lanun Raja dalam kerajaan awal Asia Tenggara berusaha untuk menjadi raja seluruh alam yang berdaulat 14. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah langkah yang diambil oleh raja untuk mengukuhkan kedaulatannya ? I. Membina banyak monumen II. Mengamalkan konsep dewa-raja III. Menggunakan unsure mitos dan lagenda IV. Mendapatkan perkhidmatan Brahmin A.I, II, dan III B.I, II, dan IV C.I, III, dan IV D.II, III, dan IV

3

Candi Borobudur Bahasa Sanskrit Epik Ramayana dan Mahabrata

15.Apakah rumusan yang boleh dibuat berdasarkan rajah di atas ? A.Pengaruh Hindu dan Buddha B.Kepakaran seni bina C.Kepentingan pendidikan D.Pemimpin berwibawa

4

Bab 4. 16.Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. digelar al-Amin? A.Bersifat amanah dan dipercayai B.Suka membantu golongan miskin C.Pemaaf dan pengampun D.Bergaul dengan semua orang- Zaid Harithah - Ali bin Abi Talib - Khadijah binti Khuwailid

17. Apakah kaitan tokoh di atas dengan dakwah Islamiah di Makkah ? A. Mereka berhijrah ke Taif. B. Mereka merupakan orang yang awal memeluk Islam. C. Mereka diseksa dengan kejam. D. Mereka berhijrah ke Habsyah. 18. Mengapakah dakwah Islamiah pada peringkat awal di Makkah dilakukan secararahsia ? I. Tindakan itu adalah suatu strategi dalam penyebaran Islam. II. Ini adalah untuk mengelak daripada diketahui oleh orang ramai. III. Ajaran Islam masih belum lengkap. IV. Bilangan umat Islam masih kecil. A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

19. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada mereka ? I. Ajaran Islam menggugat perusahaan mengukir patung. II. Ini berlaku kerana tanggapan yang salah terhadap tugas nabi. III. Sikap dan peribadi Nabi Muhammad s.a.w. tidak disenangi oleh mereka. IV. Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf. A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

20. Apakah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyebarkan Islam setelah baginda menerima tentangan daripada orang Arab Quraisy Makkah ? I. Baginda meminta orang Islam berhijrah ke Habsyah. II. Sekumpulan orang Islam diarah berhijrah ke Taif. III. Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah. IV. Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Madinah selepas mendapat keizinan Allah. A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

5

Bab 5: 21. Apakah nama Madinah sebelum tahun 622 M. ? A. Taif B. Syam C. Yathrib D. Madain

22. Antara yang berikut, yang manakah janji orang Arab Madinah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam Perjanjian Aqabah Pertama ? I. Beriman kepada Allah dan Rasul. II. Taat setia kepada Rasulullah sepenuhnya. III. Sanggup berperang dengan orang Arab Quraisy. IV. Tidak melakukan amalan-amalan jahiliah. A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

23. Apakah faktor yang menyebabkan orang Islam Makkah berhijrah ke Habsyah ? A. Jemputan dan sokongan penduduk Habsyah terhadap mereka. B. Nabi ingin berdakwah ke luar Makkah. C. Raja Habsyah ialah muslim yang baik. D. Penindasan orang Arab Quraisy terhadap Islam. 24. Wahyu pertama mengandungi suruhan membaca kepada Nabi Muhammad s.a.w.. Pada pandangan anda apakah kesan penting daripada perintah itu ? A. Membaca meluaskan pengetahuan dan pengalaman. B. Membaca harus dimulakan oleh pemimpin. C. Membaca dan menulis asas pendidikan Islam. D. Al-Quran wajib dibaca oleh semua orang.

6

Bab 6:

Khalifah Abu Bakar al-Siddiq terkenal sebagai penyelamat umat Islam

26.Mengapakah beliau digelar sedemikian ? I. Berjaya menghapuskan nabi-nabi palsuII. Menyelesaikan masalah perlantikan khalifah III. Membasmi golongan murtad IV. Menyelamatkan negara daripada bencana alam A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

- Abu al-Abbas al-Saffah - Abdul Rahman al-Dakhil 27. Apakah persamaan kedua-dua tokoh di atas ? A.Khalifah terakhir kerjaan Islam B.Pengasas kerajaan masing-masing C.Tokoh ilmuan Islam yang terkenal D.Ketua tentera yang handal

28.Apakah faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah memperoleh kejayaan dalam bidang ketenteraan ? A.Kedudukan ekonomi yang stabil B.Akidah dan moral yang tinggi C.Perpaduan dikalangan rakyat D.Pemimpin yang berwawasan

Perluasan kuasa

Hubungan diplomatik

TAMADUN ISLAM

Perniagaan

Ilmu pengetahuan

29

Rajah di atas menunjukkan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia melalui aktiviti perniagaan, perluasan kuasa, Ilmu pengetahuan, dan hubungan diplomatik. Apakah kesan daripada pertembungan tamadun itu ? A.Pusat pengajian tinggi mula bertambah B.Ekonomi dan social berkembang pesat C.Berlaku interaksi antara orang Islam dengan bukan Islam D.Sempadan Islam bertambah luas

7

Bab 7 : 30. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Apakah pengaruh yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas ? I. Wujud konsep persamaan taraf bagi menggantikan sistem kasta II. Islam merupakan agama rasmi bagi kerajan Islam III. Konsep raja bayangan tuhan ditukar kepada sultan IV. Kesemua adapt dan ajaran Hindu erhapus A.I, II, dan III B.I, II dan IV C.I, III dan IV D. II, III, dan IV

Perlak Samudera-Pasai Melaka Acheh 31. Kerajaan Islam di atas menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara sejak abad ke-9 hingga abad ke-17. Selain menjadi pusat penyebaran Islam, apakah peranan kerjaan ini. I. II. III. IV. Pusat pendidikan dan keilmuan Pusat kebudayaan dan kesenian Pusat pentadbiran kerajaan Islam serantau Pusat pengumpulan rempah ratus B.II dan III C.III dan IV D. I dan IV

A.I dan II

Kerajaan Melayu Melaka Kerajaan Acheh 32. Apakah persamaan kedua-dua buah kerajaan di atas ? A.Dinaungi oleh kuasa Barat B.Menjadi pusat pangajian Islam C.Terkenal pada abad ke-16 dan ke-17 D.Menghapuskan kuasa Barat Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat Islam datang ke Asia Tenggara dari semenanjung Tanah Arab. Apakah bukti yang dikemukakan untuk menyokong pendapat ini ? I. Tulisan jawi berasal daripada tulisan Arab II. Kesusasteraan awal mengikut gaya kesusasteraan Arab III. Kitab-kitab yang ditulis berdasarkan sumber Arab IV. Wujud petempatan orang Arab di Melaka dan Acheh A.I, II, dan III B.I, II dan IV C.I, III dan IV D. II, III, dan IV

33.

8

Bab 8: 34. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep dewa-raja ? A.Raja dianggap suci dan sebagai dewa di bumi B.Raja yang memerintah dianggap bijak C.Raja daripada keturunan dewa D.Raja yang memerintah mengikut keturunan dewa 35. Antara yang berikut yang manakah berkait rapat dengan peraturan yang terdapat dalam Adat Temenggung ? I. Anak lelaki diberikan keutamaan dalam hal pewarisan harta II. Sultan yang mangkat mesti digantikan dengan putera sulung III. Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan sesiapa sahaja asalkan tiada pertalian darah IV. Seseorang lelaki dibenarkan berkahwin dengan ahli-ahli sukunya A.I,II, dan III B.I,II, dan IV C.I,III, dan IV D.II,III, dan IV

9

Bab 9: 36. Apakah ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah ? I. Tiada peningkatan ilmu pengetahuan II. Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot III. Kedudukan tuan tanah di pandang rendah IV. Tiada kerajaan pusat yang kukuh A.I,II, dan III B.I,II, dan IV C.I,III, dan IV D.II,III, dan IV

I. Zaman Renaissance dan Zaman Reformation II. Zaman Yunani dan Rom III. Zaman penerokaan dan penjelajahan IV. Zaman pertengahan

37. Susun kedudukan zaman-zaman di atas mengikut kronologi

A.II, I, IV dan IIIC.IV, III, II dan I 38.

B.II, III, IV dan ID.II, IV, I dan III

Apakah kesan Zaman Reformation di Eropah ? I.Negara Eropah berperang menurut mazhab masing-masing II.Kuasa gereja terhadap kerajaan berkurangan III.Penganut mazhab Kristian, manjalankan kegiatan pendidikan IV.Agama Kristian diketepikan oleh masyarakat Eropah A.I,II, dan III B.I,II, dan IV C.I,III, dan IV D.II,III, dan IV

39.

Mengapakah orang-orang Eropah melakukan penjajahan ke Timur ? I. Ingin mendapatkan barangan dari Timur khususnya rempah-ratus II. Semangat cinta dan bangga kepada bangsa dan Negara III. Ingin melihat kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Timur IV. Galakan, sokongan, dan bantuan daripada pemerintahan Negara A.I,II, dan III B.I,II, dan IV C.I,III, dan IV D.II,III, dan IV

40. Apakah kesan kedatangan Barat ke Asia Tenggara dalam bidang politik? I. Pemerintahan Asia Tenggara menerima penasihat Barat II. Sistem pentadbiran masyarakat setempat dihapuskan III. Ssitem pemerintahan beraja dipinggirkan IV. Sistem perundangan Barat diperkenalkan. A. I & II B. II & III C. III & IV D. I & IV

10

Bab 10: 41.Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? I. Aktiviti yang diusahakan di kawasan bandar yang terpencil. II. Aktiviti ekonomi yang diusahakan tanpa lebihan produk. III. Penggunaan tenaga kerja yang terhad. IV. Penggunaan tenaga kerja yang kurang mahir. A.I,II, dan III B.I,II, dan IV C.I,III, dan IV D.II,III, dan IV

42.Apakah sebab utama kawasan Asia Tenggara menjadi tumpuan negara-negara Eropah pada abad ke-19 ? A.Jumlah penduduknya ramai dan pelbagai bangsa serta agama. B.Mereka bercita-cita untuk mendamaikan perbalahan yang sering berlaku. C.Kawasan yang kaya dengan pelbagai sumber alam dan bahan galian. D.Penguasaan terhadap Asia Tenggara menyebabkan imej mereka tinggi. 43.Mengapakah pemodal Eropah berupaya bersaing dengan pemodal China dalam industri perlombongan pada abad ke-20 ? A.Mereka mempunyai modal dan teknologi yang tinggi. B.Mereka mempunyai kepakaran dalam bidang perlombongan. C.Mereka boleh mengeksport bijih timah dengan mudah. D.Mereka mendapat kerjasama yang erat daripada orang Melayu. 43.Apakah tujuan utama Akta Tanah Simpanan Melayu diwujudkan ? I. Untuk menghindarkan tanah tersebut dijual kepada orang asing. II. Untuk memudahkan orang Melayu bercucuk tanam. III. Untuk memudahkan British mengendalikan kegiatan pertanian. IV. Untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik British. A.I dan II B.II dan III C.III dan IV D.I dan IV

11