43
TITIK PULANG MODAL PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU ARAS SEDERHANA 1 Data 1 menunjukkan kos pengeluaran Syarikat RSZ yang mengeluarkan tembikar dengan harga jualan RM80 seunit. RM Bahan mentah (seunit) 30 Buruh langsung (seunit) 20 Sewa kedai 10,000 Susut nilai aset tetap 50,000 Syarikat itu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak RM 9,000. Berapakah unit tembikar yang perlu dikeluarkan? A 1,000 B 1,380 C 2,000 D 2,300 Jawapan : D 2 Kaedah Titik Pulang Modal boleh digunakan untuk I menetapkan harga bagi sesuatu produk II mengetahui untung atau rugi pada tahap pengeluaran tertentu III menentukan jumlah stok yang perlu ada pada akhir tempoh pengeluaran IV merancang kuantiti yang perlu di jual untuk mendapatkan keuntungan yang disasarkan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Jawapan :B 3 Data berikut diperoleh daripada Perniagaan Perabot Jati Mas RM Harga jualan seunit 600 Kos bahan mentah 24,000 Kos buruh langsung 16,000 Sekiranya perniagaan ini bercadang mengeluarkan sebanyak 200 unit meja makan, hitung margin caruman seunit. A RM 400 B 480 C 520 D 80,000 Jawapan : A

Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

  • Upload
    waniaimi

  • View
    1.554

  • Download
    29

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

TITIK PULANG MODAL PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS SEDERHANA

1 Data 1 menunjukkan kos pengeluaran Syarikat RSZ yang mengeluarkan tembikar dengan harga jualan RM80 seunit. RMBahan mentah (seunit) 30Buruh langsung (seunit) 20Sewa kedai 10,000Susut nilai aset tetap 50,000

Syarikat itu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak RM 9,000.

Berapakah unit tembikar yang perlu dikeluarkan?

A 1,000B 1,380C 2,000D 2,300

Jawapan : D

2 Kaedah Titik Pulang Modal boleh digunakan untuk

I menetapkan harga bagi sesuatu produkII mengetahui untung atau rugi pada tahap pengeluaran tertentuIII menentukan jumlah stok yang perlu ada pada akhir tempoh pengeluaranIV merancang kuantiti yang perlu di jual untuk mendapatkan keuntungan yang disasarkan

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Jawapan :B3 Data berikut diperoleh daripada Perniagaan Perabot Jati Mas

RMHarga jualan seunit 600Kos bahan mentah 24,000Kos buruh langsung 16,000

Sekiranya perniagaan ini bercadang mengeluarkan sebanyak 200 unit meja makan, hitung margin caruman seunit.

A RM 400B 480C 520D 80,000

Jawapan : A

Page 2: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

4 Syarikat Latifah mengeluarkan sejenis keluaran dan maklumat berkaitan dengan keluaran tersebut ditunjukkan di bawah: RMKos tetap 6,000Kos berubah seunit 4.00Harga jualan seunit 6.00Berapakah yang harus syarikat itu jual untuk memperoleh untung sebanyak RM 5000?

A 1 500 unitB 2 750 unitC 3 000 unitD 5 500 unit

Jawapan : D

5 Data di bawah diperoleh daripada Perniagaan Produk Kecantikan Maslina RMSewa Premis 12,000Kos berubah seunit 8Harga jualan 12

Sekiranya perniagaan ini ingin mencapai untung sasaran sebanyak RM 4,000, berapakah volum produk yang harus dikeluarkan?

A 2000 unitB 3000 unitC 4000 unitD 7000 unit

Jawapan : C

ARAS TINGGI

1 Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kilang Minuman Telaga Dalam Berhad RMKos bahan mentah (100 unit) 1,000Kos buruh langsung (100 unit) 600Sewa premis 12,000Susut nilai mesin 8,000Harga jualan seunit 26

Hitung nilai titik pulang modalA RM 1,000B RM 1,200C RM 2,000D RM 2,500

Jawapan : C

2 Untuk mengeluarkan seunit MZ001, Syarikat Mat Zin menganggarkan kos berikut:RMBahan mentah (100 unit) 3,500Buruh Langsung (100 unit) 2,500Sewa kilang 48,000

Page 3: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Susut nilai mesin dan loji 22,000

Harga jualan dianggarkan pada RM 100 per unit dan sasaran untung ialah RM 30,000.Berapakah unit MZ001 perlu dikeluarkan untuk mencapai sasaran untung yang ditetapkan oleh perniagaan?

A 1,750 unitB 2,500 unitC 750 unitD 100 unit

Jawapan : B

3 Maklumat yang berikut berkaitan dengan kos dan output Kilang XYZ Sdn. Bhd.

Output (unit) 0 10,000 15,000Jumlah kos (RM) 25,000 50,000 62,500

Berapakah kos berubah per unit?A RM 2.50B RM 3.33C RM 4.17D RM 5.00

Jawapan : A

4 Jika kos jualan ialah RM 13,500, kadar pusingan ganti stok ialah 6 kali, manakala stok awal ialah RM 3,500, maka stok akhir akan berjumlah

A RM 1,000B RM 2,250C RM 4,500D RM 21,000

Jawapan : A

5

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah unit keluaran yang harus dijual untuk mencapai titik pulangan modal.

A 2000 unitB 4000 unitC 12 000 unitD 16 000 unit

Jawapan : A

Syarikat Tommy menjual sejenis keluaran dengan harga RM 8.00 seunit. Kos berubah seunit ialah RM 2.00, sewa RM 8,000, susutnilai RM 4,000 dan upah jurujual ialah RM 1,000.

Page 4: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

PERAKAUNAN KOS PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1 Yang manakah merupakan pengertian kos overhed?

A Kas bahan utama dalam proses pengeluaranB Kos barangan belum siap diproses di akhir proses pengeluaranC Kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaranD Kos bayaran kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses

pengeluaranJawapan: D

2 Apakah rumus bagi kos prima?A Kos bahan mentah + kos buruk langsung - Kos overhedB Kos bahan mentah + kos buruk langsung + Kos overhedC Kos bahan mentah + kos buruk langsung – Kos belanja langsungD Kos bahan mentah + kos buruk langsung + Kos belanja langsung

Jawapan: D

3 Butir yang manakah akan dicatat dalam Akaun Pengeluaran?A BelianB Gaji jurujualC Belanja langsungD Susut nilai perabot

Jawapan: C

4 Berikut adalah mklumat yang dipetik daripada buku akaun firma pengilangan Encik Zainal: RM Bahan mentah digunakan 6 040

Upah langsung 7 220 Kos overhed 4 500

Berapakah kos pengeluaran bagi kilang tersebut?

A RM10 540B RM11 720C RM13 260D RM17 760

Jawapan: D

5 Akaun Pengeluaran menghitung ialahA jumlah kos pengeluaran barangB untung daripada pengeluaran barang

Page 5: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

C jumlah kos pengeluaran yang dibayar untuk setahunD jumlah kos pengeluaran barang siap untuk satu jangka masa

Jawapan: D

ARAS SEDERHANA

1 Antara berikut, yang manakah kos tetap bagi sebuah firma pengeluaran kek?I TepungII Susut nilai mesinIII Gaji operator kilangIV Belanja alat-alat kecilA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

Jawapan: C

2 Antara yang berikut, yang manakah dikategorikan sebagai kos overhed dalampenyediaan akaun pengeluaran?

I Sewa kilangII Royalti hak ciptaIII Insurans atas muatanIV Upah buruh tak langsungA I dan IIB I dan IIIC I dan IVD III dan IV

Jawapan: C

3 Berikut adalah maklumat yang dipetik daripada buku akaun sebuah kilang:RM

Bahan mentah digunakan 5 370Upah langsung 8 010Kos ovehed 2 220Kerja dalam proses awal 540Kerja dalam proses akhir 705

Berapakah kos pengeluaran bagi kilang tersebut?

A RM15 435B RM15 768C RM16 965D RM17 295

Jawapan: A

2 Soalan 2 berdasarkan maklumat di bawahRM

Stok awalBahan mentah 2 350

Page 6: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Belian bahan mentah 13 690Angkutan masuk 700Upah langsung 4 950Susut nilai loji dan mesin 800Elektrik dan air 930Stok akhir

Bahan mentah 2 110

Kirakan kos bahan mentah yang digunakan

A RM13 230B RM13 930C RM14 630D RM14 930

Jawapan: C

ARAS TINGGI

1 Berikut adalah maklumat yng dipetik daripada buku akaun firma En. HalimRM

Stok awal bahan mentah 6 420Belian bahan mentah 1 020Insurans 1 250Kadar bayaran 1 070Upah pekerja kedai 10 300Sewa 24 000

Maklumat tambahan:Insurans dan kadar bayaran hendaklah diagihkan antara kilang dan

kedai dengan nisbah 3:2.

Hitungkan kos overhed kilang

A RM25 392B RM26 320C RM35 692D RM36 620

Jawapan: B

Page 7: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

AKAUN KELAB DAN PERSATUAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1. Antara berikut, yang manakah aset semasa bagi kelab dan persatuan?

A Yuran ahli yang diterimaB Yuran ahli tertunggakC Yuran ahli terdahuluD Yuran masuk

Jawapan: B

2. Membayar belanja air dan eletrik rumah kelab akan

A menambahkan baki Akaun Penerimaan dan PembayaranB mengurangkan baki Akaun Penerimaan dan PembayaranC mengurangkan perbelanjaan dalam Akaun Pendapatan dan PerbelanjaanD menambahkan pendapatan dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

Jawapan: B

ARAS SEDERHANA

1. Apakah baki dalam Akaun Yuran bagi tiga orang ahli yang tidak membayar yuran bagi tahun 2007 dan nyatakan sama ada ia merupakan aset atau liabiliti Kelab ABC?

A Debit aset semasaB Kredit liabiliti semasaC Debit liabiliti semasaD Kredit aset semasa

Jawapan: A

2. Antara berikut, yang manakah sumber hasil bagi Kelab Sukan Port Dikson?

I Alat tulisII Yuran ahliIII Sewa kabinet dan troliIV Penyelenggaraan gelanggangA I dan IIB I dan IVC II dan III

Page 8: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

D III dan IVJawapan: C

3. Pemilik membayar yuran kelab golf dengan cek perniagaan

Apakah catatan bagi pernyataan di atas?

A Debit Akaun Yuran dan kredit Akaun BankB Debit Akaun Pemilik dan kredit Akaun BankC Debit Akaun Ambilan dan kredit Akaun YuranD Debit Akaun Ambilan dan kredit Akaun Bank

Jawapan: D

4. Antara penyata kewangan berikut, yang manakah disediakan oleh kelab dan persatuan?

A Akaun PengeluaranB Akaun Untung RugiC Akaun Pengasingan Untung RugiD Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan

Jawapan: D

ARAS TINGGI

1. Maklumat yang berikut adalah berkaitan dengan aset dan liabiliti Kelab Setia pada 1 Januari 20X8. RMYuran terdahulu 240Penghutang 4 200Pemiutang 3 600Bank 7 200Kelengkapan 8 900Yuran tertunggak 150

Berapakah dana terkumpul pada 1 Januari 20X8?

A RM 16 790B RM 16 610C RM 16 160D RM 15 590

Jawapan: B

8.Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab Hoki Sungai Madu bagi tahun berakhir 31 Disember menunjukkan sewa RM 9 600. Sewa prabayar pada 1 Januari ialah RM 1 000 dan 31 Disember ialah RM 1 600.

Berapakah jumlah sewa yang tercatat dalam Akaun Penerimaan dan Pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember?

A RM 7 200B RM 9 600C RM 10 200

Page 9: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

D RM 10 600Jawapan: C

PERSAMAAN PERAKAUNAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1 Antara yang berikut, manakah yang merupakan persamaan perakaunan yang melibatkan hasil dan belanja?

A Aset = Liabiliti – Ekuiti Pemilik + Hasil – BelanjaB Aset = Ekuiti Pemilik – Liabiliti + Hasil – BelanjaC Aset = Ekuiti Pemilik + Liabiliti + Hasil – BelanjaD Aset = Ekuiti Pemilik + Liabiliti – Hasil + Belanja

Jawapan : C

2

Apakah kesan urus niaga di atas:

A Aset dan liabiliti bertambahB Aset dan liabiliti berkuranganC Aset dan bertambah dan liabiliti berkuranganD Aset berkurangan dan liabiliti bertambah

Jawapan : A

3

Berdasarkan persamaan di atas, penyataan berikut yang manakah benar?

A Rugi bersih akan menambahkan liabilityB Hasil akan mengurangkan ekuiti pemilik C Belanja akan menambahkan ekuiti pemilik

Perniagaan Zamrud membeli sebuah komputer secara kredit bagi kegunaan pejabat

Aset = Liabiliti + (Modal + Hasil – Belanja)

Page 10: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

D Untung bersih akan menambahkan ekuiti pemilikJawapan : D

4 Antara berikut manakah yang benar?

Jenis akaun Debit KreditA Aset Berkurang BertambahB Ekuiti Pemilik Bertambah BerkurangC Liabiliti Berkurang BertambahD Belanja Berkurang Bertambah

Jawapan : C

5

A Stok bertambah Pemiutang berkurang

B Stok berkurang Pemiutang bertambahC Stok bertambah Penghutang bertambahD Stok berkurang Penghutang bertambah

Jawapan : D

6. Soalan 6 berpandukan maklumat di bawah ini.

Apakah kesan urus niaga tersebut terhadap persamaan Kunci Kira-kira?

Bertambah BerkurangA - Bank RM500

Modal RM500B Modal RM500 Bank RM500C Bank RM500

Sewa Terakru RM500-

D Bank RM500 Sewa Terakru RM500Jawapan : A

7 Antara berikut yang manakah adalah benar?

Urusniaga Aset LiabilitiA Membeli rak pameran

secara kreditBertambah Bertambah

B Mengeluarkan cek untuk menjelakan hutang pemiutang

Berkurang Bertambah

C Menjual komputer lama secara kredit

Berkurang Berkurang

Jualan barang niaga secara kredit

Bayar komisen terakru RM500 dengan cek

Page 11: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

D Membeli barang niaga secara kredit

Bertambah Berkurang

Jawapan : A

8 Maklumat di bawah menunjukkan suatu urus niaga yang telah berlaku dalam tempoh perakaunan Syarikat Indah Sdn. Bhd.

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas aset dan ekuiti pemilik perniagaan tersebut?

Bank Stok ModalA Berkurang RM150 Berkurang

RM200Berkurang RM350

B Berkurang RM150 Berkurang RM200

Bertambah RM350

C Bertambah RM150 Bertambah RM200

Bertambah RM350

D Bertambah RM150 Bertambah RM200

Berkurang RM350

Jawapan : A

9 Antara berikut yang manakah benar?

Aset Liabiliti Ekuiti PemilikA RM9 550 RM1 150 RM 10 700B RM8 200 RM2 800 RM11 000C RM7 850 RM1 250 RM6 600D RM5 400 RM6 850 RM1 450

Jawapan : C

10 Perniagaan Ali menerima faedah daripada simpanan tetap. Apakah kesan urus niaga ke atas Persamaan Perakaunan.

Aset Liabiliti Ekuiti PemilikA Bertambah Tidak berubah Bertambah

Pemilik mengeluarkan cek sebanyak RM150 dan stok bernilai RM200 untuk kegunaan keluarganya.

Page 12: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

B Berkurang Tidak berubah BerkurangC Tidak berubah Bertambah BerkurangD Tidak berubah Berkurang bertambah

Jawapan : A

PENGENALAN (KONSEP DAN PRINSIP PERAKAUNAN) PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1. Urusniaga direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian walaupun nilai semasa telah berubah

Apakah konsep perakaunan yang terlibat?

A Kos sejarahB PemadananC Catatan BerguD Badan berterusan

Jawapan B

2.

A PemadananB Kos sejarahC Entiti berasingan

D Wang sebagai ukuranJawapan : C

3. Syarikat Aman Auto Bhd yang mempunyai asset bukan semasa sebabnya RM 10juta, menganggap bahawa belanja alat tulis RM 20 tidak akan memberi kesan kepada perniagaan.

Pernyataan di atas merujuk kepada konsep

Hanya urusniaga yang berkaitan dengan perniagaan akan direkodkan dalam buku perniagaan

Page 13: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

A KetekalanB BerterusanC MaterialitiD Entiti berasingan

Jawapan : B

4. Semua belanja dan hasil terakru bagi sesuatu tempoh perakaunan mesti diambil kira semasa mengira keuntungan atau kerugian bagi tempoh berkenaan walaupun wang masih belum dibayar atau diterima

Prinsip apakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas?

A KetekalanB PemadananC MaterialitiD Catatan Bergu

Jawapan :B

ARAS SEDERHANA

1. Syarikat TF Mart Sdn. Bhd. Membeli sebuah kenderaan bernilai RM20 000 pada tahun 2005. kos RM20 000 direkodkan dalam Akaun Kenderaan pada tahun 2005, susut nilai kenderaan adalah 20% setahun atas kos. Kaedah susut nilai adalah tetap bagi tahunberikutnya.

Merujuk kepada contoh kaedah perakaunan di atas, apakah konsep perakaunan yang berkaitan dengan contoh tersebut?

I Kos bersejarahII BerterusanIII KetekalanIV Tempoh perakaunan

A I, II dan IIIB I, III dan IVC II, III dan IVD I, II dan IV

Jawapan : A

Page 14: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

BELANJAWAN TUNAI PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1. Belanjawan Tunai sangat penting dalam pengurusan sesebuah perniagaan. Manakah antara berikut merupakan tujuan belanjawan tunai disediakan.

A Memastikan buku tunai dapat disediakan dengan tepatB Memudahkan peniaga mengutip wang daripada penghutangC Memudahkan penyediaan Buku Tunai dan Buku Tunai RuncitD Memastikan tunai perniagaan adalah cukup pada masa akan datang

Jawapan : D

2. Manakah antara berikut tidak direkodkan dalam belanjawan tunai

A ModalB BelianC GajiD Hutang Lapuk

Jawapan : D

3. Manakah antara berikut merupakan butiran penerimaan dan perbelanjaan

A Belanja amB Kadar bayaranC Pinjaman bankD Belian aset bukan semasa

Jawapan : C

Page 15: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

4. Berikut adalah jumlah penerimaan dan pembayaran Syarikat Rin bagi bulan Mac 2008.

Berapakah lebihan bagi Syarikat Rin?

A RM45 300B RM55 300C RM65 300D RM116 000

Jawapan : B

ARAS SEDERHANA

1. Antara maklumat berikut, yang manakah menerangkan kegunaan belanjawan tunai?

I Merekod urus niaga kreditII Menjadi panduan untuk tujuan pinjamanIII Menentukan kedudukan kewangan perniagaanIV Membantu peniaga menganggarkan perbelanjaan dan penerimaan tunai

A I dan IIB I dan IIIC II dan IIID II dan IV

Jawapan : D

Soalan 2 adalah berdasarkan maklumat berikut

2. Susunkan langkah penyediaan Belanjawan Tunai tersebut.

Jumlah Penerimaan RM116 000Jumlah Pembayaran 60 700Baki akhir bulan April 2008 10 000

I Mengira baki yang akan dibawa ke bulan akan datangII Mencatatkan anggaran penerimaan tunaiIII Memasukkan jumlah baki akhir tunai daripada bulan

sebelumnyaIV Anggaran belanjawan tunai ditolak dengan anggaran

perbelanjaan tunai.

Page 16: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

A I, IV, III dan IB II, I, III dan IVC III, II, IV dan ID IV, III, II dan I

Jawapan : C

3. Belanjawan tunai membantu peniaga menganggarkan perbelanjaan dan penerimaan tunai, Angka-angka dalam belanjawan tunai diperoleh daripada

I Pengalaman laluII Keadaan pasaranIII Rekod yang lepasIV Doumen perniagaan

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Jawapan : A

ARAS TINGGI

1. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Aiman Enterprise bagi tahun berakhir 31 Julai 2008.

Hitungkan kadar pusing ganti stok

A. 6.13 kaliB. 6.24 kaliC. 6.35 kaliD. 10.27 kali

Jawapan : B2. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Delima bagi tahun berakhir 31

Disember 2008.

RMStok awal 7 320Stok akhir 7 580Kos jualan 46 500Jualan 76 500

RMStok akhir 19 670Pemiutang 12 650Penghutang 6 517Sewa dibayar terkaru 455 Insurans terdahulu 400

Page 17: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Kirakan nisbah semasa.A. 2.03 : 1B. 2.04 : 1C. 2.07 : 1D. 2.14 : 1

Jawapan : A3. Berikut adalah data yang diperolehi daripada Perniagaan Encik Amin bagi tahun berakhir

30 Jun 2008.

Hitungkan nilai stok akhir.A. 1 820B. 3 680C. 5 500D. 6 410 Jawapan : B

4. Maklumat berikut diperolehi daripada buku Perniagaan Cik Liza bagi tahun berakhir 30 April 2008.

Hitungkan nilai stok awalA RM2 800B RM3 200C RM18 800D RM25 200

Jawapan : A

5. Maklumat berikut diperolehi daripada buku Perniagaan Ayu bagi tahun berakhir 31 Disember 2008.

RMStok awal 7 320Kos jualan 48 500Kadar pusing ganti stok 7 kali

RMJualan 48 800Stok akhir 3 600Kos Jualan 22 400Kadar pusing ganti stok 7 kali

RMBelian 29 580Jualan 42 360Stok awal 8 420Stok akhir 10 642Untung kasar 14 312Angkutan masuk 690

Page 18: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Hitungkan tokokan perniagaan di atas.A 33.79%B 47.28%C 51.03%D 75.08%

Jawapan : C

TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1. Kitaran Perakaunan ialah satu proses catatan perakaunan yang bermula dengan X. Apakah X?A LejarB Imbangan DugaC Dokumen PerniagaanD Buku Catatan Pertama

Jawapan : C

2. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang Kitaran PerakaunanI Tujuan penyediaan kitaran perakaunan ialah untuk menentukan ketetapan proses

merekodII Setiap peringkat dalam kitaran perakaunan dilakukan mengikut turutan yang

sistematikIII Kitaran perakaunan dilengkapkan dalam satu tempoh perakaunan tertentu dan

akan diulang pada tempoh perakaunan yang berikutnyaIV Kitaran Perakaunan ialah proses catatan perakaunan bermula daripada buku

Page 19: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

catatan pertama sehingga penyediaan penyata pendapatan dan kunci kira-kira

A I dan IIB II dan IIIC II dan IVD III dan IV

Jawapan : B

Rajah 1 menunjukkan Kitaran Perakaunan

3. Apakah Z ?

A PelarasanB Buku TunaiC Pengeposan ke lejarD Penyediaan Kunci Kira-kira

Jawapan : D

ARAS SEDERHANA

1. Nisbah Semasa Perniagaan Geliga ialah 1 : 3. Pilih tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki tahap kecairan perniagaan itu.

I Membuat pinjaman bankII Mendapatkan overdraf bankIII Menjual sebahagian aset bukan semasaIV Menambah belian barang niaga secara kredit

A I dan IIIB I dan IVC II dan IIID II dan IV

Jawapan : A

2. Berikut adalah maklumat daripada Perniagaan Siti.

Dokumen Sumber

Buku Catatan Pertama

Lejar

Penyediaan Imbangan Duga

Z

Imbangan Duga Terselaras

Penyata Kewangan

Catatan Penutup

RMUntung bersih 912Untung kasar 8 154Modal 20 000

Page 20: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Hitungkan pulangan atas modal

A 40.77B 22.12C 14.47D 4.56

Jawapan : D

3. Berikut adalah butiran yang diambil daripada buku Perniagaan Ain pada 30 September 2008.

Hitungkan kadar pusing ganti stok

A 10 kali setahunB 9 kali setahunC 8 kali setahunD 7 kali setahun

Jawapan : C

Soalan 4 dan 5 berdasarkan maklumat di bawahSyarikat Nor menjalankan perniagaan batik sutera di Johor Bahru. Berikut adalah maklumat akaun pada 31 Disember 2008.

4. Hitungkan peratus untung kasar atas kos jualan

A 14.03%B 24.30%C 32.17%D 40.20%

Jawapan : C

RMStok purata 3000Kos Jualan 24 000Jualan 27 000

RMJualan 76 000Kos jualan 57 500Untung kasar 18 500Untung bersih 8 000

Page 21: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

5. Hitungkan peratus untung bersih atas jualan

A. 13.91%

B 10.53%C 24.34%D 43.24%

Jawapan : B

PERAKAUNAN UNTUK TUNAI (PENYATA PENYESUAIAN BANK) PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1 Pada kebiasaannya, bilakah penyata bank dihantar kepada pelanggan bank?

A akhir tempoh perakaunanB selepas menyediakan akaun penamat

Page 22: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

2 Apakah yang ditunjukkan oleh baki kredit dalam penyata bank?

A overdraf bankB baki tunai di bankC hutang peniaga dengan pihak bankD pinjaman dengan pihak bank

Jawapan : A

3 Sebanyak RM 1900 telah didebitkan dalam buku tunai (ruangan bank) tetapi apabila peniaga menerima Penyata Bank tiada apa-apa catatan mengenai jumlah RM 1900.

Maklumat di atas menerangkan tentang….

A Kesilapan di dalam buku tunaiB Kesilapan di dalam Penyata BankC Cek belum dikemukakanD Deposit belum dikreditkan

Jawapan : D

4 Apabila peniaga menerima penyata Bank, didapati cek yang dikeluarkan kepada Abdullah pada 10 Julai tidak direkodkan oleh bank. Hal ini bermakna….

A Kesilapan dalam buku tunai

B Kesilapan dalam Penyata BankC Cek tersebut belum dikemukanD Deposit tersebut belum dikreditkan

Jawapan : C

5 Baki buku tunai Mastura menunjukkan baki debit Rm 840. Penyata Bank bagi tarikh yang sama menunjukkan baki debit RM 2252. antara berikut, yang manakah menyebabkan perbezaan ini berlaku?

A Cik Mastura telah mengeluarkan cek RM 588 dan cek ini belum dijelaska oleh bankB Cik Mastura telah mendepositkan cek RM 1092 dan cek ini belum dijelaskan

olehbankC Cik Mastura telah mendepositkan cek Rm 1092 dan cek ini belum dijelaskan oleh

bankD Cik Mastura telah mengeluarkan cek RM 1092 dan cek ini belum dijelaskan oleh bank

Jawapan B

ARAS SEDERHANA

1 Butir-butir yang menyebabkan baki buku tunai berbeza dengan baki penyata bank pada akhir bulan ialah

I cek tak layanII kesilapan angka di Buku Tunai

C akhir tahunD akhir setiap bulan

Jawapan : D

Page 23: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

III cek bulan lepas di Penyata BankIV cek belum di kemukakan untuk pembayaran

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Jawapan B

2 Manakah antara berikut tidak ditunjukkan dalam penyata bank?

I Pindahan kreditII Cek belum dikemukakanIII Cek belum dikreditkanIV Bayaran buku cek

A I dan IIB I dan IIIC II dan IIID III dan IV

Jawapan : A

3 Apakah kegunaan Penyata Penyesuaian Bank?

I Menyemak ketetapan catatan di dalam buku tunaiII Mengetahui baki tunai dalam bankIII Mengetahui baki bank dalam buku tunaiIV Mencari kesilapan yang dilakukanoleh bank

A I dan IIB I dan IIIC II dan IIID II dan IV

Jawapan : A

4 Antara butir yang berikut manakah yang terdapat di sebelah debit Penyata Bank tetapi ada di Buku Tunai?

I buku cekII faedah atas overdrafIII pindahan kreditIV dividen atas simpanan tetap

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

Jawapan : A SYARIKAT BERHAD

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

Page 24: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

1. Syarikat Wira Berhad mempunyai modal seperti berikut :

5 000 000 8% saham keutamaan RM 1.00 sesaham50 000 000 saham biasa RM 0.25 sesaham

Hitungkan jumlah modal dibenarkan oleh syarikat itu?

A RM 5 000 000B RM 12 500 000C RM 17 500 000D RM 55 000 000

JAWAPAN : C

2 Apakah kelebihan saham keutamaan berbanding dengan saham biasa?

I Menerima dividen terlebih dahuluII Menerima kadar dividen lebih tinggiIII Menerima tunggakan dividen bagi tahun-tahun lepasIV Menuntut balik modal terlebih dahulu

A I , II dan IIIB I , II dan IVC I , III dan IVD II , III dan IV

JAWAPAN : C

3. Syarikat Berhad ialah organisasi perniagaan yang ditubuhkan di bawah:

A. Akta Syarikat 1963B Akta Syarikat 1965C Akta Syarikat 1967D Akta Syarikat 1969

JAWAPAN : B

4. Syarikat Wang Li Berhad menerbitkan 500,000 6% saham keutamaan, RM 0.50 setiap saham dibayar penuh.Hitungkan dividen yang dibayar penuh kepada setiap pemegang saham

A. RM 30 000B RM 15 000C RM 3, 000D RM 1 ,500

JAWAPAN : B

ARAS SEDERHANA

1. Antara pernyataan berikut , yang manakah adalah benar tentang modal syarikat?

Page 25: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

A Modal dibenarkan boleh ditambah oleh lembaga pengarahB Modal diterbitkan biasanya sama dengan modal dibenarkanC Modal belum diterbitkan merupakan wang simpanan yang diketepikan daripada

untung syarikatD Modal berbayar dan modal diterbitkan lazimnya sama banyak

JAWAPAN : D

2. Modal diterbitkan dan berbayar Syarikat Maju Berhad termasuk 1, 000,000 7% saham keutamaan RM1.00 sesaham. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005, Syarikat telah mengisytiharkan pembayaran 3% dividen interim pada pertengahan tahun. Selepas untung bersih bagi tahun kewangan diketahui, lembaga pengarah mengistiharkan pembayaran dividen akhir atas saham keutamaan. Berapakah dividen akhir yang perlu dibayar?

A RM 10 000B RM 30 000C RM 40 000D RM 70 000

JAWAPAN: C

REKOD TAK LENGKAP

Page 26: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1 Encik Amir memulakan perniagaan pada 1 Mei 2006 dengan modal RM5500. beliau tidak menyimpan rekod perakaunan secara lengkap. Asset dan liabiliti pada 30 April 2007 ialah RMAlatan pejabat 4 000Penghutang 1 100Pemiutang 1 500Stok 2 300Tunai di bank 1 400

Maklumat tambahanEncik Amir telah membuat ambilan sebanyak RM800 dan membawa sebuah komputer bernilai RM 1 500 dari rumah untuk kegunaan perniagaan.

Kira jumlah modal pada 30 April 2007

A RM 7 300B RM 8 100C RM 8 800D RM 10 300

Jawapan: A

2 Hitung untung atau rugi bersih bagi tahun berakhir 30 April 2007

A RM 1 100B RM 1 800C RM 2 500D RM 2 600

Jawapan: A

3 Berikut adalah sistem persamaan dalam kunci kira-kira yang digunakan untuk menentukan pendapatan perniagaan kecuali

A Aset=Ekuiti Pemilik + LiabilitiB Modal akhir = Modal Awal + Untung Bersih – AmbilanC Modal = Aset Semasa – Liabiliti Semasa – Liabiliti Bukan SemasaD Untung Bersih = Modal Akhir + Ambilan – Modal Awal – Modal Tambahan

Jawapan: D

Page 27: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

ARAS SEDERHANA

1. Maklumat berikut berkaitan dengan Perniagaan Cemerlang

Modal pada 1 Januari 2006 RM 50 000Modal pada 31 Disember 2006 RM 61 000Modal tambahan RM 5 000Ambilan RM 500

Hirungkan Untung Bersih atau Rugi Bersih bagi tahun berakhir 31 Disember 2006

A Rugi Bersih RM 6 500B Rugi Bersih RM 15 000C Untung Bersih RM 6 500D Untung Bersih RM 15 000

Jawapan: C

2. Puan Noni, pemilik Perniagaan Bonda merupakan peniagan runcit yang mengamalkan rekod tak lengkap.Berikut adalah aset dan liabililti Perniagaan Bonda pada 30 April 2007 RMKenderaan 20 000Penghutang 8 000Pemiutang 4 500Stok 11 200Sewa diterima terakru 560

Berapakan modal pada 30 April 2007

A RM 28 260B RM 32 140C RM 35 260D RM 34 140

Jawapan: C

3. Maklumat berikut diperoleh dari sebuah perniagaan yang tidak menyimpan rekod perakaunan yang lengkap.

Modal pada 1 Jun 2006 RM 15 800Modal pada 31 Mei 2007 RM 18 400Modal tambahan RM 2 800Ambilan RM 1 200Berdasarkan maklumat di atas hitungkan untung bersih bagi tahun berakhir 31 Mei 2007

A RM 1 000B RM 4 200C RM 30 200D RM 35 800

Jawapan: A

Page 28: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

ARAS TINGGI

1. Puan Siti Aminah, pemilik Perniagaan Ayahanda merupakan peniagan runcit yang mengamalkan rekod tak lengkap.Berikut adalah aset dan liabililti Perniagaan Ayahanda pada 28 Februari 2007 RMKenderaan 20 000Penghutang 8 000Pemiutang 4 500Stok 11 200Sewa diterima terakru 560

Maklumat tambahanKadar susut nilai kenderaan 10%

Berapakan modal pada 28 Fenruari 2007

A RM 28 260B RM 32 140C RM 33 260D RM 34 140

Jawapan: C

2. Data berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Ali yang tidak mengamalkan sistem catatan bergu

Modal awal RM 10 500Modal akhir RM 15 000Modal tambahan RM 1 500Ambilan RM 800 Hitung untung bersih bagi perniagaan tersebut

A RM 3 000B RM 3 700C RM 3 800D RM 4 500

Jawapan: C

Page 29: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

BUKU CATATAN PERTAMA PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1. Data berikut menunjukkan baki-baki dalam buku Perniagaan Che Wan pada 1 Januari 2007

Antara berikut, manakah cara yang betul bagi merekod baki-baki tersebut di dalam Jurnal Am ?

A.Tarikh Butir Debit Kredit2007Jan 1 Bangunan

Bank Perniagaan Berjaya (Pemiutang) Modal

(RM)28,4001, 280

(RM)

3,30026, 380

B. Tarikh Butir Debit Kredit2007Jan 1 Perniagaan Berjaya (Pemiutang)

Modal Bangunan Bank

(RM)

28,4001,280

(RM)3,30026, 380

C.

D.

Tarikh Butir Debit Kredit2007Jan 1 Bangunan

Bank Perniagaan Berjaya (Pemiutang)

(RM)28,4001, 280

(RM)

3,300

Tarikh Butir Debit Kredit2007Jan 1 Bangunan

Perniagaan Berjaya (Pemiutang)Bank Modal

(RM)28,4003,3001, 280

(RM)

26, 380

Jawapan : A

Butir RMBangunan 28 400Perniagaan Berjaya (Pemiutang) 3 300Bank 1 280

Page 30: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

2. Maklumat berikut dipetik daripada buku Perniagaan Maju Jaya.

Nyatakan Buku Catatan Pertama yang akan digunakan untuk merekod urusniaga di atas.

A. Buku TunaiB. Buku Tunai RuncitC. Jurnal AmD. Jurnal Khas

Jawapan : C

3. Berikut merupakan baki yang diambil daripada buku Perniagaan Taman Jaya pada 1 Januari 2008.

Hitungkan jumlah modal bagi Perniagaan Taman Jaya.

A. RM 41,150B. RM 42,350C. RM 43,650D. RM 45,150

Jawapan : C

4. Tujuan penggunaan Jurnal Belian adalah …..

A. Untuk merekod urusniaga belian tunaiB. Untuk merekod belian aset secara kreditC. Untuk merekod urusniaga pulangan belianD. Untuk merekod belian barangniaga secara kredit.

Jawapan : D

5. Antara berikut, yang manakah tergolong di dalam Buku Catatan Pertama ?

A. Jurnal AmB. Akaun Belian C. Akaun Jualan D. Akaun Belanja

Jawapan : A

Ambilan barang niaga bernilai RM 300 untuk kegunaan pejabat.

Butir RMTunai 200Stok 300Bank 650Penghutang 4,000Kenderaan 40,000Pemiutang 1,500

Page 31: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

6. Apakah tujuan diskaun tunai diberikan kepada pelanggan ?

A. Menarik lebih ramai pelangganB. Mengelakkan pelanggan berhutangC. Mempengaruhi pelanggan membeli secara pukalD. Menggalakkan pelanggan menjelaskan hutang dengan segera.

Jawapan : D

7. Berikut ialah petikan buku tunai Perniagaan Berjasa yang menjalankan perniagaan alat tulis.

BUKU TUNAI KTTARIKH BUTIR DISKAUN TUNAI BANK2008Mei 11 Kedai Alat Tulis Adibah

RM1,100

Urusniaga yang manakah menerangkan catatan di atas ?

A. Beli alat tulis secara kredit daripada Kedai Alat Tulis Adibah.B. Perniagaan Berjasa menjelaskan hutang kepada Kedai Alat Tulis Adibah.C. Membeli barang niaga secara tunai daripada Kedai Alat Tulis Adibah dengan cek.D. Kedai Alat Tulis Adibah menjelaskan hutang kepada Perniagaan Berjasa dengan cek.

Jawapan : B

8. Rajah 1 diperolehi daripada Buku Tunai Perniagaan Mesra sepanjang bulan Jun 2008.

Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank2008Jun 1 15 24

Modal Jualan Komisen

RM800

500

RM500700

2008Jun 7 21 30

Belian LB Ent.Gaji

RM 454

700

RM

1500

Hitungkan baki tunai dan baki bank pada 30 Jun 2008.

Tunai Bank A. RM 146 (RM 300)B. (RM 146) RM 300C. (RM 146) (RM 300)D. RM 146 RM 300

Jawapan : A

9. Dokumen yang manakah menjadi sumber Buku Tunai ?

A. Baucar pembayaran B. Nota kredit C. Nota debitD. Invois

Jawapan : A

10. Maklumat berikut dipetik daripada buku Perniagaan Delima.

Berdasarkan maklumat di atas, Buku Catatan Pertama yang manakah akan digunakan untuk merekod perkara tersebut ?

Pemilik telah mengambil tunai sebanyak RM 100 untuk kegunaan sendiri.

Page 32: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

A. Jurnal Pulangan BelianB. Jurnal Pulangan Jualan C. Buku Tunai D. Jurnal Am

Jawapan : C

AKAUN KAWALAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

2. Antara berikut, manakah butiran yang termasuk di dalam Akaun Kawalan Penghutang?

A Hutang LapukB Diskaun diterimaC Pulangan belianD Belian

JAWAPAN: A

3. Antara berikut, manakah dicatatkan di sebelah kredit Akaun Kawalan Pemiutang?

A Diskaun diterimaB Pulangan belianC BelianD Bank (cek tak layan)

JAWAPAN: C

4. Maklumat di bawah menunjukkan Akaun Kawalan Penghutang pada 30 Jun 2008. Akaun Kawalan Penghutang Baki b/b 1 000 Bank 10 880 Jualan 20 100 Hutang lapuk 300 Bank (cek tak layan) 200 Baki h/b X

Hitungkan X?

A RM9 120B RM10 120C RM10 420D RM21 000

JAWAPAN: B

1. Dimanakah Akaun Kawalan Pemiutang disediakan?

A Buku TunaiB Jurnal AmC Lejar AmD Lejar Khas

JAWAPAN: C

Page 33: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

5. Catatan “belian” dalam Akaun Kawalan Lejar Belian terdiri daripada

A Jumlah belian kreditB Jumlah belian tunaiC Jumlah belian tunai dan kreditD Jumlah belian tunai bulan lepas

JAWAPAN: A

LEJAR PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1. Berikut adalah urusniaga Encik Farhan bagi bulan Jun 2008.

Jul 2 Encik Farhan membeli kenderaan RM 50 000 secara kredit dari Syarikat Automobil

Apakah catatan yang perlu dibuat oleh Encik Farhan?

DEBIT KREDITA Kenderaan RM 50 000 Syarikat Automobil RM 50 0000B Syarikat Automobil RM 50 000 Kenderaan RM 50 000C Kenderaan RM 50 000 Tunai RM 50 000D Kenderaan RM 50 000 Bank RM 50 000

JAWAPAN: A

2. Soalan 2 adalah berdasarkan maklumat yang berikut

Pada 4 Jun 2008, Syarikat Anis telah memulangkan barang yang dibeli daripada Perniagaan Sama Maju bernilai RM 150.

Bagaimanakah Syarikat Anis merekod pulangan tersebut?

DEBIT KREDITA Perniagaan Sama Maju RM 150 Pulangan belian RM 150B Perniagaan Sama Maju RM 150 Pulangan Jualan RM 150C Pulangan belian RM 150 Perniagaan Sama Maju RM 150D Pulangan jualan RM 150 Perniagaan Sama Maju RM 150

JAWAPAN: A

3. Pada 18 Jun 2008, Perniagaan Aman telah membeli almari RM 2 000 dari Syarikat Perabot Jati untuk kegunaan perniagaan secara tunai.

Bagaimanakah catatan yang perlu dilakukan oleh Encik Aman?

DEBIT KREDITA Belian RM 2 000 Syarikat Perabot Jati RM 2 000B Belian RM 2 000 Tunai RM 2 000C Perabot RM 2 000 Syarikat Perabot Jati RM 2 000D Perabot RM 2 000 Tunai RM 2 000

JAWAPAN: D

Page 34: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

4. Soalan 4, berdasarkan soalan berikut

Menjual sebuah kereta terpakai kepada Perniagaan Salam.

Berdasarkan pernyataan di atas, catatan lejar yang tepat ialah

DEBIT KREDITA Kenderaan Perniagaan SalamB Perniagaan Salam KenderaanC Kenderaan JualanD Perniagaan Salam Jualan

JAWAPAN: B

5. Puan Salina merupakan seorang peniaga pasu di Gopeng, Perak. Pada 28 Jun 2008, beliau telah menjual pasu secara tunai bernilai RM 100 kepada En. Iskandar.

Berdasarkan urusniaga tersebut, akaun yang terlibat ialah

DEBIT KREDITA Tunai RM 100 Jualan RM 100B Tunai RM 100 En. Iskandar RM 100C Jualan RM 100 Tunai RM 100D Jualan RM 100 En.Iskandar RM 100

JAWAPAN: A

Page 35: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

PERKONGSIAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1 Berikut adalah peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961 kecuali ….

A Tiada gaji pekongsiB Tiada faedah atas modal pekongsiC Untung atau rugi dibahagikan sama rataD Tiada faedah atas pinjaman yang diberikan atas pekongsi

Jawapan : D

2 Mengikut Akta Perkongsian 1961, berapakah kadar faedah atas pinjaman yang akan dibayar oleh perkongsian?

A 5%B 6%C 7%D 8%

Jawapan : D

3 Antara berikut, yang manakah adalah catatan bergu untuk merekodkan faedah atas ambilan pekongsi?

Jawapan : A

Debit KreditA. Akaun semasa pekongsi Akaun pengasingan untung rugiB. Akaun pengasingan untung

rugiAkaun semasa pekongsi

C. Akaun Tunai Akaun pengasingan untung rugiD. Akaun pengasingan untung

rugiAkaun modal pekongsi

4 Antara berikut, butir yang manakah dinyatakan dalam Akta Perkongsian 1961?

I Untung dan rugi perkongsian dibahagikan sama rataII Faedah atas modal dan ambilan tidak dibenarkanIII Gaji pekongsi untuk pengurusan perkongsian dibenarkanIV Semua pekongsi boleh menguruskan urusan perniagaan

Page 36: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

Jawapan : B

5 Semua butir-butir berikut direkod dalam akaun semasa kecuali

A Faedah atas modalB Faedah atas ambilanC Gaji pekongsi terbayarD Pembahagian untung atau rugi pekongsi

Jawapan : C

6 Apakah kegunaan Akaun Pengasingan Untung Rugi?

A Merekod untung/rugi bersih perkongsianB Untuk merekodkan gaji, bonus, faedah atas modal dan lain-lainC Menunjukkan bagaimana untung/rugi bersih dibahagi antara pekongsiD Menunjukkan pembahagian untung/rugi mengikut nisbah yang telah dipersetujui setelah

mengambil kira faedah atas modal dan lain-lainJawapan : D

7 Perbezaan persembahan Kunci Kira-kira bagi perniagaan perkongsian dan perniagaan milikan tunggal ialah

A Ekuiti pemilikB Asset semasaC Asset bukan semasaD Liabliti semasa dan bukan liabliti semasa

Jawapan : A

8 Berikut ialah sebuah perkongsian kecuali

A Ahlinya tidak lebih daripada 20 orang untuk perkongsian biasaB Perjanjian perkongsian mesti dibuat untuk mengelakkan perselisihanC Jika tiada perjanjian perkongsian, kandungan akta perkongsian perlu dipatuhiD Pembubaran akan berlaku sekiranya terdapat ahli kongsi yang meninggal dunia

Jawapan : B

9 Amin dan Aminah ingin membubarkan perniagaan mereka kerana terdapat perselisihann faham. Sekiranya perniagaan mereka mengalami kerugian. Apakah catatan yang tepat untuk merekod rugi atas realisasi ?

Debit KreditA Akaun Modal Perkongsian Akaun RealisasiB Akaun Modal Perkongsian Akaun BankC Akaun Realisasi Akaun Modal PekongsiD Akaun Untung Rugi Akaun Bank

Jawapan : A

10 Akaun Realisasi digunakan untuk mengira untung atau rugi pembubaran yang akan diagihkan.

Page 37: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Sekiranya jumlah debit dalam akaun realisasi melebihi jumlah kredit, ini bermaksud

A Wujudnya rugi atas realisasiB Wujudnya untung atas realisasiC Pembubaran perkongsian membawa keuntunganD Keuntungan perkongsian cukup untuk membayar perbelanjaan realisasi

Jawapan : A

11 Apakah tujuan akaun realisasi disediakan?

A Untuk mendapatkan modal balikB Untuk menentukan untung atau rugi pembubaranC Untuk membahagikan tunai kepada pekongsiD Untuk merekod jualan aset apabila perkongsian dibubarkan

Jawapan : B

12 Pada tarikh pembubaran, Akaun Modal Nurul berbaki kredit RM 3 500. Dia menanggung rugi realisasi RM 3 120 dan bersetuju mengambil alih alat pejabat firma dengan harga RM 450. Berapakah kurangan modal Nurul ?

A RM 70B RM 450C RM 3 570d RM 3 950

Jawapan : A

13 Antara yang berikut, manakah merupakan sebab perkongsian dibubarkan?

I Salah seorang pekongsi diistiharkan muflisII Tempoh masa perkongsian yang dipersetujui sudah tamatIII Salah seorang pekongsitelah berpindah ke bandar lainIV Terdapat perselisihan pendapat antara pekongsi- pekongsi

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

Jawapan : C

14 Faedah atas ambilan yang dikenakan ke atas pekongsi akan direkodkan di sebelah

A Debit akaun untung rugiB Kredit akaun untung rugiC Debit akaun pengasingan untung rugiD Kredit akaun pengasingan untung rugi

Jawapan : C

15 Apabila perkongsian dibubarkan, semua akaun asset (kecuali bank dan tunai) akan ditutup dan dipindahkan ke….

A Akaun bankB Akaun realisasi

Page 38: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

C Akaun pembubaranD Akaun peruntukan susut nilai

Jawapan : B

16 Belanja realisasi merupakan belanja yang di bayar semasa merealisasikan asset perniagaan. Apakah catatan yang betul untuk merekodkan belanja realisasi?

A Debit akaun bank, kredit akaun realisasiB Debit akaun realisasi, kredit akaun bankC Debit akaun realisasi, kredit akaun untung rugiD Debit akaun untung rugi, kredit akaun realisasi

Jawapan : B

ARAS TINGGI

1 Hitungkan bahagian untung bagi setiap pekongsi

A 24 650B 31 650C 32 000D 32 350

Jawapan : D

2 Sekiranya pembahagian untung pekongsi Salmah dan Salim ialah 3:2 kirakan bahagian untung Salmah

A 25 600B 25 880C 38 400D 38 820

Jawapan : D

Soalan no 1 dan 2 berdasarkan penyataan di bawah:-

Ikatan Perkongsian antara Salmah dan Salim adalah seperti berikut: Mereka berkongsi untung atau rugi secara sama rata Semua ambilan dikenakan faedah 5% setahun

Berikut ialah butir-butir yang dipetik daripada buku-buku mereka:a) Pada tahun berakhir 31 Ogos 2006, untung bersih perniagaan ialah RM64 000b) Ambilan mereka pada 31 Ogos 2006 ialah:

Salmah : RM8 000Salim : RM6 000

Page 39: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

PENYATA KEWANGAN PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH JOHOR BAHRU

ARAS RENDAH

1. Perniagaan Roha telah menjelaskan sewa sebanyak RM7 000 sepanjang tahun 2007

Kadar sewa sebulan adalah RM700 dan tempoh perakaunan Perniagaan Roha adalah setahun berakhir pada 31 Disember 2007.

Hitungkan jumlah sewa yang akan direkodkan di dalam Penyata Pendapatan?

A RM700B RM7 000C RM7 700D RM8 400

Jawapan: D

2 Pada akhir tempoh perakaunan, satu Peruntukan Hutang Ragu sebanyak 5% atas Penghutang RM8 000 telah dibuat. Diantara berikut pilih catatan yang betul

A Akaun Peruntukan Hutang RaguAkaun Untungrugi 400

Akaun Untung Rugi …….Peruntukan Hutang Ragu 400

B Akaun Untung Rugi Peruntukan Hutang Ragu 400

Akaun Peruntukan Hutang RaguAkaun Untung Rugi 400

Page 40: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

C Akaun Hutang Lapuk Penghutang 400

Akaun Peruntukan Hutang Lapuk

Hutang Lapuk 400

D Akaun Hutang Lapuk PulihUntung Rugi 400

Akaun Untung Rugi Hutang Lapuk Pulih 400

Jawapan: B

Soalan 3 dan 4 berdasarkan petikan Lembaran Kerja bagi tahun berakhir 31 Disember 2007

ButirImbangan Duga Pelarasan

Imbangan duga terselaras

Ak Perdagangan dan ak untung rugi Kunci Kira-kira

Dt Kt Dt Kt Dt Kt Dt Kt Aset Liabiliti

R 2 100 2 100

Ambilan

3. Apakah butiran bagi R.

A Stok awalB Stok akhirC Rugi bersihD Untung bersih

Jawapan: C

4. Amaun bagi ambilan perlu dicatat di ruang…

I Imbangan DugaII PelarasanIII Akaun Perdagangan dan Akaun Untung RugiIV Kunci Kira-kira

A I dan IIB I dan IIIC I dan IVD III dan IV

Jawapan: C

Page 41: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

ARAS SEDERHANA

Soalan 1 dan 2 adalah berdasarkan Imbangan Duga Perniagaan Hassan bagi tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember 2007

BUTIRAN RMStok pada 1 Jan 2007Stok pada 31 Dis 2007 BelianDuti ImportPulangan JualanJualan TunaiJualan KreditSewa DiterimaGaji Dibayar

3 5002 00038 00070020020 00025 0003 0004 000

1 Hitungkan Kos Jualan:A RM39 500B RM40 200C RM44 800D RM45 000

Jawapan: B

2 Berikut adalah butiran yang dikutip daripada Perniagaan Kassim

Kenderaan 14500 Penghutang 3000 Sewa diterima terdahulu 300Perabot 2000 Gaji Terakru 250 Tunai 5900Stok akhir 2500 pemiutang 2135 Pinjaman 12000

Hitungkan nilai modal kerja?

A RM8 715B RM9 315C RM9 815D RM11 415

Jawapan: A

3. Hitungkan Untung Bersih:

A RM3 600B RM4 300C RM4 600D RM5 600

Jawapan: A

4. Maklumat berikut dipetik daripada perniagaan Mawar

RMPenghutang 5 000Peruntukan hutang ragu 300Untung kasar 12000

Page 42: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Maklumat Tambahan:Tunai RM350 diterima kerana hutang lapuk pulih.Peruntukkan hutang ragu diselaraskan 5 % atas penghutang

Hitungkan Untung Bersih

A RM12 050B RM12 100C RM12 300D RM12 400

Jawapan: D

5. Butir-butir berikut diperoleh dari buku-buku Perniagaan Abu Bakar

RMPerabotPeruntukan Susutnilai PerabotGaji Belum BayarInsurans TerdahuluBankTunaiPenghutangPeruntukan Hutang RaguPemiutangPinjaman Bank

10 0002 0005003004 0003003 0002001 20030 000

Hitungkan Modal Kerja:

A RM5 800B RM5 900C RM6 100D RM6 800

Jawapan: C

ARAS TINGGI

1 Berikut adalah Kunci Kira-kira Perniagaan Berjaya pada 31 Mei 2008.

Page 43: Modul Soalan Objektif Prinsip Perakaunan

Kunci Kira-kira pada 31 Mei 2008

Alatan pejabat RM 3 200 Modal RM 10 400 Perabot 3 000 Pemiutang 800 Stok akhir 5 000 ------------ ------------- 11 200 11 200 ======= ======= Makumat tambahan: ¼ daripada stok telah dijual secara kredit dengan harga RM1,500. Apakah kesan urus niaga ke atas Kunci Kira-kira.

I Untung bersih bertambah RM250II Stok berkurang RM1 500III Stok berkurang RM1 250IV Penghutang bertambah RM1 500

A I, II dan IIIB I, II dan IVC II, III dan IVD I, III dan IV

Jawapan: D