36
Sejarah Disediakan oleh: 1) Puteri Nazlina bt. Megat HUSAIN 2) Suriani bt. Sulaiman 3) Noriyati bt. Othman

Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Soalan-soalan objektif

Citation preview

Page 1: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Sejarah Disediakan oleh:

1) Puteri Nazlina bt. Megat HUSAIN2) Suriani bt. Sulaiman3) Noriyati bt. Othman

Page 2: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

PRINSIP-PRINSIP ASAS

PEMBINAAN SOALAN OBJEKTIF

Page 3: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

1. Elakkan penggunaan perkataan yang membawa maksud negatif dalam soalan dan jawapan (jika boleh) seperti salah, bukan, kecuali dan tidak. Tidak mahu boleh digantikan dengan enggan. (Lihat contoh 1,2 dan 3)

Page 4: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 1:

Pada tahun 1826, Perjanjian Burney ditandatangani Antara British dan Siam.Antara berikut yang manakah bukan kesan Perjanjian Burney 1826 ?

A. Negeri Kedah kekal sebagai tanah jajahan SiamB. Sultan Kedah dibenarkan menetap di Pulau PinangC. Kepentingan pedagang-pedagang British di Bangkok

dilindungi.D. Siam tidak menepati syarat Perjanjian Burney

Page 5: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 2:Orang Iban mempunyai adat perkahwinan yang tersendiri.Antara berikut yang manakah tidak benar tentang adat perkahwinan orang Iban ?

A. Berkenalan sebelum pihak perempuan membuat keputusan

B. Memasang api di pendiangan jika gadis tidak menyukai lelaki.

C. Memotong dan mempersembahkan seekor ayam putih.

D. Membelah sebiji pinang kepada tujuh ulas dan meletakkannya dalam talam.

Page 6: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 3 :

Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang diadakan pada tahun 1971 telah mengemukakan beberapa syor.

Berikut ialah syor-syor kongres berkenaan kecuali

A. Pakaian Melayu dijadikan pakaian kebangsaan.B. Penyelidikan perlu dibuat bagi mengkaji kebudayaan

dengan lebih mendalam.C. Sukatan pelajaran harus merangkumi hal ehwal

Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.D. Pelajaran agama diwajibkan di semua jenis sekolah.

Page 7: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

2. Pernyataan, petikan dan maklumat seperti peta, rajah, jadual dan sebagainya hendaklah mempunyai perkaitan langsung dengan soalan. Jika tidak ada perkaitan langsung, masukkan pernyataan sebelum soalan di tanya. ( Lihat contoh 6 )

Page 8: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 6 :Jepun bersikap kejam terhadap kaum China berbanding dengan kaum lain pada peringkat awal mereka memerintah Tanah Melayu.

Mengapakah Jepun bersikap demikian ?

A. Kerana khuatir akan gerakan bawah tanah orang China.

B. Kerana negara Jepun masih berperang dengan negara China

C. Kerana kaum China yang menguasai ekonomi Tanah Melayu.

D. Kerana kaum China menunjukkan taat setia kepada Inggeris.

Page 9: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

3. Elakkan penggunaan rangkai kata yang berulang dalam setiap pilihan jawapan. ( Lihat contoh 5 ). Pengulangan satu perkataan dibolehkan . ( Lihat contoh 6 ).

Page 10: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 5 :

Sukan merupakan satu alat untuk memupuk perpaduan dan persefahaman kaum kerana ia dapat

A Menjalin perasaan muhibbah di kalangan rakyatB Meninggikan taraf hidup beliaC Membentuk identiti kebangsaanD Mengekalkan perasaan saling mempercayai antara kaum

Page 11: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 6 :Jepun bersikap kejam terhadap kaum China berbanding dengan kaum lain pada peringkat awal mereka memerintah Tanah Melayu.

Mengapakah Jepun bersikap demikian ?

A. Kerana khuatir akan gerakan bawah tanah orang China.

B. Kerana negara Jepun masih berperang dengan negara China

C. Kerana kaum China yang menguasai ekonomi Tanah Melayu.

D. Kerana kaum China menunjukkan taat setia kepada Inggeris.

Page 12: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

4. Dalam sesuatu soalan, pilihan jawapan hendaklah:

a. Seragam (Lihat contoh 8 dan bandingkan dengan contoh 7 ) b. Hampir sama panjang ( Lihat contoh 8 )

Page 13: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 8 :

Apakah kesan penting kenyataan Alfonso d’ Albuquerque itu ke atas Melaka ?

A Melaka semakin maju dalam perdagangan.B Melaka dikunjungi oleh armada PortugisC Melaka menjadi semakin lemahD Melaka ditawan oleh Portugis

Page 14: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Selepas datang ke Goa pada tahun 1503, Alfonso d’ Albuquerque pernah menulis bahwa sekalipun ada dunia dan jalan laut yang lain tetapi semua orang akan tetap mengunjungi Melaka kerana di sana terdapat pelbagai jenis ubat-ubatan dan rempah. Pelabuhannya pula terselamat daripada angina monsun berbanding dengan pelabuhan-pelabuhan lain.

Contoh 7 :

Apakah kesan penting kenyataan Alfonso d’ Albuquerque itu ke atas Melaka ?

A Melaka semakin maju dalam perdaganganB Armada Portugis mengunjungi MelakaC Melaka menjadi semakin lemahD Portugis telah menawan Melaka

Page 15: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

5. Soalan seharusnya mengandungi preamble iaitu pernyataan awal atau pernyataan pengenalan sebelum ditanya soalan.

Page 16: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

6. Fokus utama soalan hendaklah ada kaitan dengan idea utama yang hendak di Tanya dalam soalan. Manakala setiap pilihan jawapan hendaklah ada kaitan ( sama ada kaitan betul atau kaitan salah ) dengan idea yang hendak ditanya dalam soalan ( Lihat contoh 8 dan bandingkan dengan contoh 7 serta lihat contoh 10 dan bandingkan dengan contoh 9)

Page 17: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 8 :

Apakah kesan penting kenyataan Alfonso d’ Albuquerque itu ke atas Melaka ?

A Melaka semakin maju dalam perdagangan.B Melaka dikunjungi oleh armada PortugisC Melaka menjadi semakin lemahD Melaka ditawan oleh Portugis

Page 18: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Selepas datang ke Goa pada tahun 1503, Alfonso d’ Albuquerque pernah menulis bahwa sekalipun ada dunia dan jalan laut yang lain tetapi semua orang akan tetap mengunjungi Melaka kerana di sana terdapat pelbagai jenis ubat-ubatan dan rempah. Pelabuhannya pula terselamat daripada angina monsun berbanding dengan pelabuhan-pelabuhan lain.

Contoh 7 :

Apakah kesan penting kenyataan Alfonso d’ Albuquerque itu ke atas Melaka ?

A Melaka semakin maju dalam perdaganganB Armada Portugis mengunjungi MelakaC Melaka menjadi semakin lemahD Portugis telah menawan Melaka

Page 19: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 9 :

British telah menandatangani perjanjian sulit dengan Siam pada tahun 1903. Dalam perjanjian itu, British enggan mengundang wakil kerajaan Kelantan.

Mengapakah British mengambil tindakan sedemikian ?

A Siam telah memberi amaran kepada British.B Kelantan dianggap berada di bawah kekuasaan SiamC British tidak mempunyai wakil untuk memaklumi KelantanD Sikap Sultan Kelantan telah menyinggung British

Page 20: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

7. Pernyataan dalam setiap soalan boleh terdiri daripada dua ayat ( Lihat contoh 9 )

Page 21: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 9 :

British telah menandatangani perjanjian sulit dengan Siam pada tahun 1903. Dalam perjanjian itu, British enggan mengundang wakil kerajaan Kelantan.

Mengapakah British mengambil tindakan sedemikian ?

A Siam telah memberi amaran kepada British.B Kelantan dianggap berada di bawah kekuasaan SiamC British tidak mempunyai wakil untuk memaklumi KelantanD Sikap Sultan Kelantan telah menyinggung British

Page 22: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

8. Tatabahasa hendaklah konsisten dalam semua pilihan jawapan ( lihat contoh 4 ). Tatabahasa juga hendaklah mudah difahami dan tidak mengelirukan.

Page 23: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

9. Pilihan jawapan tidak berupa ayat kompleks, terlalu panjang dan berbelit-belit.

Page 24: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

10. Elakkan daripada menanyakan soalan tentang konsep atau definisi ( lihat contoh 11 )

Page 25: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 11 :

Pada akhir abad ke-19, bangsa-bangsa Eropah giat menjalankan dasar imperialisme.

Apakah maksud imperialisme ?

Page 26: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

12. Elakkan penggunaan Bahasa asing yang tidak lazim dan sukar di fahami ( lihat contoh 12 )

Page 27: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Contoh 12 :

Ekskavasi adalah salah satu kaedah mengumpul fakta dalam sejarah.Yang manakah berikut berkaitan dengan ekskavasi?

Page 28: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Peraturan semasa membina soalan objektif

Page 29: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Perkara berikut harus

dipatuhi semasa

membina soalan

Jawapan juga perlu disusun

mengikut dari ayat pendek ke ayat paling panjang

Jawapan disusun mengikut urutan

abjad atau nombor.

Aras kesukaran haruslah setara.

Arahan mesti jelas dan mudah difahami.

Ayat yang digunakan tidak

berbunga-bunga.

Jawapan yang disediakan

haruslah logik

Elakkan menggunakan

perkataan semua di atas betul atau

semua di atas salah.

Page 30: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Perkara berikut harus dipatuhi semasa membina soalan

1. Jawapan juga perlu disusun mengikut dari ayat pendek ke ayat paling panjang.

Contoh kesalahan: Keluarga asas terdiri daripada_____________.a. atuk, ibu dan ayahb. Ibu , ayah dan anakc. ibu dan ayahd. datuk, nenek, ibu , ayah dan anak

Page 31: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Perkara berikut harus dipatuhi semasa membina soalan

2. Jawapan disusun mengikut urutan abjad atau nombor.

Contoh kesalahan: Hang Tuah merupakan ___________ Melaka.a. syahbandarb. bendaharac. laksamanad. temenggung

Page 32: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Perkara berikut harus dipatuhi semasa membina soalan

3. Aras kesukaran haruslah setara.

Contoh: Bahasa Melayu berasal dari rumpun_________.a. Austriab. Austroasiac. Austronesiad. Australia

Page 33: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Perkara berikut harus dipatuhi semasa membina soalan 4. Arahan mesti jelas dan mudah difahami

Contoh: Penyebaran agama islam melalui jalan laut melalui aktiviti ____________.a. perusahaanb. perdagangan c. perikanand. Perternakan

Page 34: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Perkara berikut harus dipatuhi semasa membina soalan 5. Ayat yang digunakan tidak berbunga-bunga.

Contoh: Seni Khat berasal _________.a. Arabb. Eropahc. Indiad. China

Contoh kesalahan: Seni Khat sangat unik dan bercirikan Islam. Kesenian Khat ini beasal dari_________.a. Arabb. Eropahc. Indiad. China

Page 35: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Perkara berikut harus dipatuhi semasa membina soalan 6. Jawapan yang disediakan haruslah logik.

Contoh kesalahan: Yang manakan senarai negara-negara yang mempunyai taburan penutur utama Bahasa Melayu yang betul?

a. Arab Saudi, Malaysia, Jepun dan Indonesia.b. Malaysia, Kemboja, Mesir dan Thailand.c. Indonesia, Afrika, Malaysia dan Bruneid. Brazil, Jepun, Indonesia dan Brunei

Page 36: Sejarah - Presentation Soalan Objektif (1)

Sekian, Terima Kasih…