£RSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. 2018. 9. 14.¢  £RSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. 2018. 9. 14.¢  £RSPLAN, NORSK og...

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  34 i

  Bli kjent på skolen

  Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtalar.

  1. Lære palsreglene. 2. Lære om rutiner. 3. Skape trygghet/bli kjent med hverandre og med skolens bygninger og uteområde.

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  35 s 36 e 37: l r 38: PALS- VEKE 39: o, m 40: v, a

  Meg selv og familien Starte med lærings-

  brett

  Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord. Vise forståelse for

  sammenheng mellom språklyd og bokstav, og mellom talespråk og skriftspråk. Leseplan: Å skape engasjement og ambisjoner/å kode om. Leselos: Førforståelse/koding/ ordforråd Målord: Familie,mor, far, søster, bror,farmor,farfar, mormor,morfar.

  1. Forstå begrep som først, i midten og sist. 2. Lære brukernavn og passord. 3. Bli kjent på tastaturet på datamaskinen. 4. Lære om punktum og stor bokstav. 5. Lære om stor bokstav i egennavn. 6. Lære om vokaler og konsonanter. 7. Kunne skrive enkle setninger på datamaskinen. 8. Lære enkle rim.

  9. Lese ord og bilde/lese små ord. 10. Kunne fortelle til andre hvem de er: fornavn, etternavn, alder, interesser, adresse,

  navnet til alle i familien. 11. Kunne fortelle muntlig til gruppa si hva en familie er. 12. Gjenkjenne, forme og lytte ut bokstavene:

  i-s-o-l-a-r-e-v-m

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  41 HAUST - FERIE

  42 repetis jon og kartleg ging 43 repetis jon og kartleg ging 44 n, j 45 f, å

  Vennskap Norsk: Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtalar. Sette ord på egne følelser og meninger.

  Arbeide kreativt med teikning og skriving i forbindelse med lesing. *Skrive etter mønster frå enkle eksempeltekstar. *Skrive enkle beskrivande tekstar Fortelje sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Naturfag: Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen. Samtale om grensesetting, forståelse og respekt for

  Jeg kan samarbeide med å lage ei felles bok. Jeg kan skrive om vennskap Jeg skal lære å sette dato på tekstene jeg skriver på STL+. Jeg skal lære å lagre et dokument. Jeg skal kunne hente opp et dokument. Jeg skal gjenkjenne, forme og lytte ut bokstavene: i-s-o-l-a-r-e-v-m *Eg kan skriva ein tekst om kosedyret mitt og illustrera den. *Skriveprosjekt om kosedyr. Skape skriveoverskudd: høgtlesing, film og samtale. Modellering av tekst STL+ Jeg viser respekt for andre sine følelser. Jeg viser respekt for andre sine grenser. Vite noe om forskjellen på mennesker og dyr. Fortelle de andre om en naturopplevelse de har hatt.

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  egen og andres kropp – 2.trinn i lokal læreplan. Krle: Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker.

  Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. Samfunnsfag: Utforme og praktisere regler for samspill for andre og delta i demokratiske avgjersler i skulesamfunnet. Samtale om tema knyttet til seksualitet, grensesetting, vold og respekt.

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  Målord:

  46 lese- veke 47 t, g 48 u, ø

  Haust Norsk: Leke , improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, og meningsbærende elementer og ord. Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster. Skrive setninger med stor og små bokstaver og punktum på tastatur. Naturfag; Gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. Bruke Observasjon til å beskrive kjennetegn ved årstidene.

  Jeg kan skrive om høsten ut fra et bilde. Jeg kan rime. Jeg kan finne stavelser. Jeg vet hva et ord er. Jeg vet hva en setning er. Jeg skal gjenkjenne, forme og lytte ut bokstavene: i-s-o-l-a-r-m-e-u-n-g-t-n-ø-j-f-å Jeg vet hvorfor det er viktig å ta vare på naturen rundt oss. Jeg vet at ting er laget av ulike stoffer. Jeg vet hva søppel kan bli til. Jeg vet hvorfor vi sorterer søppel. Jeg kan navnet på de ulike årstidene. Jeg vet hvordan jeg kjenner igjen de ulike årstidene. Jeg vet hvilke aktiviteter jeg kan gjøre ute om sommeren, høsten, vinteren og våren. Jeg kan fortelle hva som skjer i naturen om høsten. Jeg vet hvordan samene deler inn året.

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  49 d, h 50 y, p 51 52

  Advent og jul

  Norsk; Samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Naturfag: Bruke observasjon til å beskrive kjennetegn ved årstidene. Målord: vinter, snø, frost, dvale, Samfunnsfag: Bruke omgrepa fortid, nåtid og

  Jeg kan lage tankekart om jul Jeg kan noen julesanger – både nye og gamle. Jeg kan se sammenhengen mellom bilde og tekst i bildebøker. Jeg kan gjenfortelle ei bok jeg har lest. Jeg skal gjenkjenne, forme og lytte ut bokstavene: i-s-o-l-a-r-m-e-u-n-g-t-n-ø-j-f-å Jeg kan fortelle hva som skjer i naturen om vinteren. Jeg vet at noen dyr går i dvale om vinteren.

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  framtid om seg sjølv og familien sin. Krle: Samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn. Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudsteneste og høytider.

  JULE - FERIE

  2 k, 3 b, æ 4 q, w, c 5 x, z

  Kropp og helse

  Norsk: Skrive setninger med stor og små bokstaver og punktum på tastatur. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Naturfag: Sette navn på og beskrive funsksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen.

  Jeg kan fortelle sammenhengende om juleferien min. Jeg kan skrive om juleferien min. Jeg kan samtale om faktabøker. Jeg kan se sammenheng mellom fakta og bilde. Jeg kan skrive om kroppen. Jeg skal gjenkjenne, forme og lytte ut bokstavene: i-s-o-l-a-r-m-e-u-n-g-d-j-f-b-t-c-å-x-k-z Jeg har lært navn på kroppsdeler. Jeg kan fortelle om sansene våre. Jeg vet hvordan kroppen ser ut på innsiden. Jeg vet hvordan jeg lager en sunn matpakke. Jeg vet hvorfor jeg må vaske hendene. Jeg vet hvordan jeg tar vare på tennene mine.

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  Målord: Øre, øyne, nese, munn, hånd, mage, arm, fot, hjerte, magesekk, tarm, tenner, hørsel, syn, lukt, smak, følesansen. Samfunnsfag: Samtale om tema knyttet til seksualitet, grensesetting, vold og respekt. Gym: setje namn på kroppsdeler og rørslemåter

  Målord:

  6 Leseveka

 • ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: ”Eg skal kunne…” Innhald Metode Vurdering

  7 Ø Y 8 P V 9 10 Q W

  Vinter + samane + påske

  Norsk: Arbeide kreativt med teikning og skriving i forbindelse med lesing Naturfag: Fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året. Gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene. Bruke observasjon til å beskrive kjennetegn ved årstidene. Vinterferie Fagtekst: Edderkopper Gjennkjenne og beskrive noen dyrearter i nærområdet.

  Jeg kan skrive faktatekster om samer. Jeg kan tegne og illustrere til tekstene om samer. Jeg kan skrive faktatekst om vinter. Jeg skal gjenkjenne, forme og lytte ut bokstavene: i-s-o-l-a-r-m-e-u-n-g-d-j-f-b-t-c-å-x-k-z -ø-y-p-v-q-w-æ

  Jeg kan samtale om hvorfor samene feirer 6.februar

  Jeg kan samtale om hvordan samene feirer 6.februar.

  Jeg vet hvordan samene deler inn året.

  Jeg vet hvor Sameland er.

  Jeg vet hvordan det samiske flagget ser ut.

  Jeg vet at vann kan være flytende, is eller damp.

  Jeg vet hvorfor noe synker og noe flyter.

  Jeg kan fortelle hva som skjer i naturen på vinteren. Jeg kan skrive en enkel fagtekst om edderkoppen.