£RSPLAN ENGELSK 4. TRINN 2018-19 Laudal skole 2018. 9. 27.¢  - Smartboard -Lytte, lese, oversette tekst

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN ENGELSK 4. TRINN 2018-19 Laudal skole 2018. 9. 27.¢  - Smartboard -Lytte,...

 • Fag: engelsk

  Klasse: 4.

  Lærer: Hanne Arntsen

  Kompetansemål 3-4.årstrinn

  Språklæring

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk

   samtale om eget arbeid med å lære engelsk

   finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål

   bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket

  Muntlig kommunikasjon

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   bruke enkle lytte- og talestrategier

   lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

   forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser

   forstå hovedinnholdet i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger

   bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått

   delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser

   si det engelske alfabetet og stave navn og bostedsnavn

  ÅRSPLAN ENGELSK 4. TRINN 2018-19 Laudal skole

 •  forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til priser, mengder, form og størrelser i kommunikasjon om dagligliv, fritid og interesser

  Skriftlig kommunikasjon

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   bruke enkle lese- og skrivestrategier

   forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og trekke lyder sammen til ord

   forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

   lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser

   forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner

   skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør

   bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre

   bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst

  Kultur, samfunn og litteratur

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

   gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra

   samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

   delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger

   gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur

   lage egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

 • Tidsrom

  Dato,

  uke

  Kompetansemål for

  trinnet

  Tema og læringsmål Lærestoff

  Læreverk,i pad,kap.i

  lærebok, bøker,film

  annet stoff

  Arbeidsmåter

  (TPO) felles,gruppe,

  stasjonsundervisning,

  tur,

  ekskursjon,framføring,book

  creator- Ipad

  Vurdering

  (VFL)

  Muntlig,skriftlig,

  Egenvurdering,

  kameratvurdering,

  lærervurdering,årsprøve,kap.

  prøvperiodeprøve,ukeprøve

  Uke 35-

  39 Muntlig

  kommunikasjon

  -forstå

  hovedinnholdet i rim,

  regler, sanger, eventyr

  og fortellinger

  - bruke noen

  høflighetsuttrykk og

  enkle fraser for å få

  hjelp til å forstå og bli

  forstått

  - delta i dagligdagse

  samtaler knyttet til

  nære omgivelser og

  egne opplevelser

  - si det engelske

  alfabetet og stave

  navn og bostedsnavn

  - forstå og bruke ord

  og uttrykk knyttet til

  priser, mengder, form

  og størrelser i

  kommunikasjon om

  dagligliv, fritid og

  interesser

  Back to school

  -Jeg kan rekketelle med ti og

  ti opp til hundre

  -Jeg vet hva null heter

  -Jeg kan telle fra en til

  hundre

  -Jeg kan lese, skrive og

  forstå nye ord knyttet til

  temaet ”food”s. 7-My

  Textbook

  -Jeg kan stille spørsmål og

  svare i presens, muntlig og

  skriftlig

  -Jeg kan bruke det engelske

  lydsystemet til å lage enkle

  rim

  -Jeg har lært om personlig

  pronomen

  -Jeg kan lese og forstå

  leseleksene

  Fraser, strukturer og

  grammatikk

  Stairs 4

  My Textbook

  Kapittel 1:

  Back to school

  Numbers

  Ordbankkort

  Brettspill

  Klypekort

  Stavekort My desk

  box-kort

  -Læreverk

  -Felles gjennomgang av

  nytt lærestoff

  - Smartboard

  -Lytte, lese, oversette

  tekst

  -Jobbe med intonasjon

  og uttale i tekstene

  elevene leser

  -Korlesing

  -Individuelt arbeid med

  lærer som veileder

  -Spill

  - Parhest- aktiviteter

  -Puslespill

  - Lydfiler

  -Stairs sine nettsider

  -Stasjonsundervisning

  -iPad(oversette bøker fra

  engelsk til norsk)

  -morgensang

  -Muntlig deltagelse i

  timene

  -Observasjon

  -Dialog med eleven

  -Gloseprøver

  -Målprøve

  -Språksjekk

 • Uke 40

  ’I am hungry. I’m starving.

  Can you pass me the …

  please? Here you are. I like

  … He/she likes … Staving

  Lage spørsmål Verb

  HØSTFERIE Uke 41-

  46 Skriftlig

  kommunikasjon

  - bruke enkle lese- og

  skrivestrategier

  - forstå

  sammenhengen

  mellom engelske

  språklyder og

  bokstaver og trekke

  lyder sammen til ord

  - forstå betydningen

  av ord og uttrykk ut

  fra sammenhengen de

  er brukt i

  - lese, forstå og skrive

  engelske ord og

  uttrykk knyttet til

  egne behov og

  følelser, dagligliv,

  fritid og interesser

  forstå hovedinnholdet

  i enkle tekster om

  kjente emner

  - skrive korte tekster

  som uttrykker

  It`s getting darker

  -Jeg kan navnene på de tolv

  månedene på engelsk

  -Jeg vet hvilken årstid hver

  måned hører til

  -Jeg vet at navnene på

  månedene hører til

  ordklassen substantiv.

  -Jeg vet at månedene skrives

  med stor forbokstav.

  -Jeg kan skrive spørreordene

  riktig

  -Jeg kan beherske vanlig

  flertallsform av substantiv,

  muntlig og skriftlig

  -Jeg kan lese, skrive og

  forstå nye ord knyttet til

  temaet ” It`s getting

  darker”s. 25 i My Textbook

  -Jeg kan stille spørsmål og

  svare i presens, muntlig og

  skriftlig

  -Jeg kan lese og forstå

  leseleksene

  Stairs 4

  My Textbook

  Kapittel : 2

  It`s getting darkeR

  Ordbankkort

  skilt over alle

  månedene som kan

  festes på

  værmeldingsplakaten

  Month-wrap

  morgensang

  -Læreverk

  -Felles gjennomgang av

  nytt lærestoff

  - Smartboard

  -Lytte, lese, oversette

  tekst

  -Jobbe med intonasjon

  og uttale i tekstene

  elevene leser

  -Korlesing

  -Individuelt arbeid med

  lærer som veileder

  -Spill

  - Parhest- aktiviteter

  -Pusslespill

  - Lydfiler

  -Stairs sine nettsider

  -Stasjonsundervisning

  -iPad(oversette bøker fra

  engelsk til norsk)

  -Muntlig deltagelse i

  timene

  -Observasjon

  -Dialog med eleven

  -Gloseprøver

  -Målprøve

  -Språksjekk

 • meninger og

  interesser, og som

  beskriver, forteller og

  spør bruke noen

  vanlige småord og

  enkle stave-og

  setningsmønstre

  - bruke digitale

  verktøy for å hente

  informasjon og

  eksperimentere med å

  skape tekst

  -bruke enkle lese -og

  skrivestrategier

  Fraser, strukturer og

  grammatikk

  Shapes What is it/are they?

  It’s/they’re This is my/these

  are my Have you got (a/an)

  …? I have got … (a/an)

  Left/right Staving Verb

  Flertalls-s

  Uke 47-

  51 Kultur,samfunn og

  litteratur

  - gi noen eksempler

  på engelskspråklige

  land og kjente

  personer derfra

  - samtale om noen

  sider ved ulike

  levesett, tradisjoner

  og skikker i

  engelskspråklige land

  og i Norge

  - delta i framføring av

  engelskspråklige rim,

  Who am I

  -Jeg kan skrive spørreordene

  riktig

  -Jeg kan beherske vanlig

  flertallsform av substantiv,

  muntlig og skriftlig

  -Jeg kan stille spørsmål og

  svare i presens, muntlig og

  skriftlig

  -Jeg kan navnet på fem verb

  (gjøreord)

  -Jeg kan forstå, si, lese ord

  knyttet til temaet (s 45)

  Stairs 4

  My Textbook

  Wh