Click here to load reader

MAT0010 Matematikk Eksempel I EksV09 Del 1 BM · PDF fileEksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen våren 2009 Side 6 av 12 Oppgave 13 Sett tallene i ruten ovenfor i rekkefølge

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of MAT0010 Matematikk Eksempel I EksV09 Del 1 BM · PDF fileEksempeloppgave 1 - MAT0010...

 • Eksempeloppgave 1 2008

  MAT0010 MatematikkElever i grunnskolen (10. rstrinn)

  Eksamen vren 2009 DEL 1

  Skole: Elevnummer: Del 1 + __________ ark fra del 2

  Bokml

 • Eksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 2 av 12

  Bokml

  Eksamensinformasjon for del 1Eksamenstid: 5 timer totalt.

  Del 1 og del 2 blir utdelt kl 09:00. Del 1 skal du levere innenkl 11:00. Nr du leverer inn del 1, er alle hjelpemidler tillatt idel 2, ogs fr kl 11:00. Del 2 leverer du innen kl 14:00.

  Hjelpemidler p del 1: Skrivesaker, passer, linjal med cm-ml og vinkelmler.

  Andre opplysninger: Bruk penn nr du krysser av eller frer inn svar i del 1. Vedkonstruksjon kan du bruke blyant. Du skal ikke kladde poppgaven. Bruk egne kladdeark. Du skal ikke levere inn kladd.

  For hvert delsprsml fr du 0,5 -1 poeng med mindre noeannet er spesielt nevnt i oppgavene. Poengsum i del 1 er hyst27. Bildet p forsiden: Utdanningsdirektoratet

  Fremgangsmte ogforklaring:

  P flervalgsoppgavene setter du bare ett kryss slik:

  Eks. 1: Hvilken verdi har uttrykket 23 (1+2 2) ?

  62 75 50 35

  Eks. 2: Avgjr om flgende mleenheter brukes for areal:

  Mleenhet Ja Nei

  m3 xdm2 xml (dekar) xcm x

  Veiledning omvurderingen:

  Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering p grunnlagav del 1 og del 2. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du

  viser regneferdigheter og matematisk forstelse

  gjennomfrer logiske resonnementer

  ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kananvende fagkunnskap i ulike situasjoner

  kan bruke hensiktsmessige hjelpemidler

  vurderer om svarene er rimelige

  forklarer fremgangsmter og begrunner svarene

  skriver oversiktlig og er nyaktig med utregninger,benevninger og grafiske fremstillinger.

 • Eksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 3 av 12

  Oppgave 1

  Faktoriser tallet ved hjelp av primtall.

  18 = _________________________

  Oppgave 2

  Kari tjente kr 35 000 i lpet av en mned. Hun betalte kr 14 455 i skatt.

  Hvor mye fikk Kari utbetalt?

  Svar: _________________________ kroner.

  Oppgave 3

  Hvilken av brkenehar samme verdi somdesimaltallet 0,6?

  1

  6

  3

  5

  0

  6

  2

  5

  Oppgave 4

  Hvilken verdi haruttrykket a3 2anr a = 3?

  1 3

  10 21

  Oppgave 5

  Sett kryss ved det minstetallet.

  1

  100 22 10

  0 025, 2

  Oppgave 6

  Finn medianen i tallmaterialet: 5, 15, 10, 15, 5, 10, 10, 20, 25, 15.

  10 12,5 15 Der er ingen median

  Del 1 Skal leveres innen kl 11:00Hyst 27 poeng

  Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med cm-ml og vinkelmler

 • Eksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 4 av 12

  13

  8

  15

  18

  8

  12

  1

  2

  0

  8

  20

  13

  12

  3

  6

  4

  1

  1

  0 5 10 15 20 25Hipho

  p

  Pop

  Roc

  kHea

  vyro

  ckBlack

  met

  alTe

  cno/

  Dan

  ceDan

  seba

  ndStor

  band

  /Jaz

  zKl

  assisk

  Antall elever

  Jenter

  Gutter

  Oppgave 7

  Jrgen spurte medelevene sine hvilkenmusikksjanger de likte best. Han frem-stilte resultatet i diagrammet til hyre.

  Bruk diagrammet nr du krysser av forom pstandene nedenfor er sanne ellerusanne:

  Oppgave 8

  a) Hvor stor del av figuren er skravert?

  Svar: ________________

  b) Skraver videre p figuren slik60 % av figuren blir skravert.

  Oppgave 9

  P en saftflaske str det at blandingsforholdet er 1 : 4, dvs.1 del saft og 4 deler vann. Til et selskap laget Kathrine 10 litersaftblanding etter dette blandingsforholdet.

  Hvor mye av saftblandingen var ren saft?

  Svar: _______________ liter ren saft.

  Pstand Sant UsantFlere gutter enn jenterdeltok i underskelsen.Pop er den type musikksom flest elever liker.Rock har like mangetilhengere som pop.Det er 3 % av elevene somforetrekker klassiskmusikk.

  Kild

  e:U

  tda

  nn

  ings

  dir

  ek

  tora

  tet

 • Eksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 5 av 12

  Oppgave 10

  a) Du kaster n terning. Hva er sannsynligheten for f en 5-er p terningen?

  Svar: __________________

  b) Du kaster to terninger. Hva er sannsynligheten for at summen avterningynene er lik 7?

  Svar: __________________

  Oppgave 11

  a) Kryss av for funksjons-uttrykket til grafen ikoordinatsystemet.

  y = 3x + 6

  y = 0,5x + 3

  y = 0 5x, + 3

  y = 3x + 6

  b) Finn arealet av trekanten som er avgrenset av grafen og de to aksene. En enhet paksene tilsvarer 1 cm.

  Svar: ___________________ cm2

  Oppgave 12

  Gjr om:

  a) 1 t 13 min = _________________ min

  b) 30 000 m = _________________ km

  c) 450 cm3 =__________________ liter

  d) 1 km2 = ____________________ m2

  Kild

  e:

  Utd

  an

  nin

  gsd

  ire

  kto

  rate

  t

  x

  y

 • Eksempeloppgave

  Oppgave 13

  Sett tallene i rut

  _______ __

  Oppgave 14

  Yousif pantet 42Noen av flasken

  Hvor mange flas

  Oppgave 15

  P Bergtoppen sHvor mange pro

  80 %

  Ls oppg

  1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 6 av 12

  en ovenfor i rekkeflge med det minste tallet frst.

  _____ _______ _______ _______

  flasker, og fikk totalt 57 kroner iflge pantelappen.e ga 1 krone i pant, de andre ga 2,50 kroner i pant.

  ker pantet Yousif av hver sort?

  kole er det 30 gutter og 45 jenter.sent av elevene er jenter?

  60 % 45 % 30 %

  ave 14 her:

  3 162 25 7 124

 • Eks

  Oppgave 16

  Forenkle uttrykkene nedenfor mest mulig.

  a) 3a 2(6 2a) 10

  Op

  Hva

  Op

  Psik

  HvaGj

  Sva

  b)a+2 a 2

  2 3

  empeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 7 av 12

  pgave 17

  er diameteren i en sirkel med omkrets 5?

  2

  2,5

  2,5

  25

  5

  pgave 18

  baksiden av et CD-cover str det en over-t over musikksporene.

  er total spilletid for musikken p CD-en?r et overslag.

  r: Omtrent __________ minutter.

  Ls oppgave 16 a) her:

  the ghost of tom joad 4:23straight time 3:25highway 25 3:39youngstown 3:52

  sinaloa cowboys 3:51the line 5:14

  dry lightning 3:30the new timer 5:45

  across the border 5:24galveston bay 5:04

  my best was never good enough 2:00

  Ls oppgave 16 b) her:

 • Ek

  Oppgave 19

  Sara hadde kokt 6 liter jordbrsyltety.Hun fylte syltety p glass som rommet 0,30 liter hver.

  Hvor mange syltetyglass ble fylt?

  6 12 18 20

  Oppgave 20

  Faktoriser uttrykket:

  24a 6a= ______________________________________________

  Oppgave 21

  Hvis en vinkel i et parallellogram er 60 , hvor store er da de andre tre vinklene?

  60 ,60 ,60 30 ,60 ,90 60 ,120 ,120 60 ,120 ,150

  Oppgave 22

  London Eye er verdens tredje strste pariserhjul.Det har en omkrets p ca 360 meter.Hjulet bruker 30 minutter p en runde.

  Hvor stor fart har passasjerene i en av sittekapslene?

  Kild

  e:

  Utd

  an

  nin

  gsd

  ire

  kto

  rate

  t

  sempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009

  Ls oppgave 22 her:

  Side 8 av 12

 • Eksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 9 av 12

  Oppgave 23

  Speil firkanten ABCD om linjen l.

  Oppgave 24

  Skriv disse tallene p normalform (standardform):

  Tykkelsen p et hrstr er ca 0,00005 = __________________ meter

  og vi har ca 300 000 = _______________ hrstr p hodet.

  Oppgave 25

  Gitt en femkant med like lange sider. Hvis den ene siden ern 2 , da er omkretsen til femkanten

  5n+2 5n+10 n+10 10n

  l

 • Eksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 10 av 12

  Oppgave 26

  Ls ulikheten: 3 73

  xx

  Oppgave 27

  Konstruer en trekant ABC der AB = 4,5 cm, 45A og 60B .

  Ls oppgave 26 her:

  Ls oppgave 27 her:

 • Eksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009

  Oppgave 28

  En kode bestr av 4 sifre, f.eks. 1-3-6-4 og 0-3-3-7.

  Hvor mange slike koder er det mulig lage?

  Svar: __________________________ koder.

  Oppgave 29

  Du skal pusse opp soverommet og skal bl.a. male veggeneog tar ndvendige ml. Se tegning nedenfor. RommI interirbutikken selger de veggmaling, men de selger bar

  Hvor mange slike malingsspann trenger du for male rom

  Ls oppgaven p neste side.

  Side 11 av 12

  med to strk. Du lager en skisseet har n dr og ett vindu.

  e hele malingsspann.

  met ditt med to strk?

  Innhold:2,7 liter

  Anbefalt forbruk:

  8-10 2m per liter

  Kild

  e:

  ww

  w.jo

  tun

  .no

  Bru

  kt

  ett

  er

  tilla

  tels

  e.

  Kild

  e:

  ww

  w.la

  ash

  use

  t.n

  oB

  ruk

  te

  tte

  rti

  llate

  lse

  .

  http://www.jotun.no/

 • E

  ksempeloppgave 1 - MAT0010 Matematikk Eksamen vren 2009 Side 12 av 12

  Ls oppgave 29 her:

Search related