Click here to load reader

Matematikk og Kunnskapsløftet

  • View
    3.755

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Matematikk og Kunnskapsløftet

  • 1. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseKunnskapslftetMatematikkTor Espen [email protected], 18. oktober 2006 Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 1/119

2. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetansePlan for dagen 1 Bakgrunn for K062 Ny plan3 Matematikkplanen4 Kompetanseml5 Ferdigheter6 Matematisk kompetanseTor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 2/119 3. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseBakgrunn for nye lreplanerTIMSS 1995 PISA 2000 Global Monitoring Report (Unesco) EAG (OECD) Evalueringen av R97 Differensieringsprosjektet i vgo CIVIC-underskelsen PIRLS (lesing) Norsk Matematikkrd Nasjonal og internasjonal skoleforskning PISA 2003 TIMSS 2003Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 3/119 4. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseNorske studenter Norsk Matematikkrds underskelse Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 4/119 5. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseNorske studenter Norsk Matematikkrds underskelse Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 9/119 6. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science Study Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 10/119 7. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science Study Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 10/119 8. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science Study L97, 4 klasse I opplringen skal elevene arbeide mer med multiplikasjonstabellen, multiplisere og dividere tall med 10 direkte, og multiplisere og dividere i hodet eller p papiret nr det ogs inngr tosifrede tall Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 10/119 9. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseMediaoppslag Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 11/119 10. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science Study Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 12/119 11. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science StudyFourth EighthGrade GradeMathematics Content DomainsNumber 40% 30%Algebra* 15% 25%Measurement20% 15%Geometry 15% 15%Data 10% 15%Mathematics Cognitive DomainsKnowing Facts and Procedures 20% 15%Using Concepts 20% 20%Solving Routine Problems 40% 40%Reasoning20% 25%*At fourth grade, the Algebra content domain is calledPatterns, Equations, and Relationships.Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 13/119 12. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science Study The TIMSS 2003 results support the premise that successful problem solving is grounded in mastery of more fundamental knowledge and skills. (Mullis m. 2004) Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 14/119 13. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science Study The TIMSS 2003 results support the premise that successful problem solving is grounded in mastery of more fundamental knowledge and skills. (Mullis m. 2004) Men hva er grunnleggende kunnskap ogferdigheter i matematikk? Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 14/119 14. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetansePISA Programme for International Student Assessment TIMSS legger stor vekt p elevenesbeherskelse av grunnleggende ferdigheterog begrepsforstelser, mens PISA i strregrad legger vekt p hvorvidt elevene kananvende kunnskapen i autentiskesituasjoner. Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 15/119 15. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetansePISA Programme for International Student Assessment Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 16/119 16. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetansePISA RammeverketEmneomrder KompetanserForandring og matematisk tenkingsammenhengmatematisk argumentasjonRom og formmatematisk modellbyggingkvantitativtformulering og lsing av problemresonnementbruk av ulike representasjoner iusikkerhetmatematikkbruk av symboler og formelt sprkkommunikasjonbruk av verkty, for eksempel IKT imatematikkTor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 17/119 17. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetansePISA Programme for International Student Assessment BOKHYLLER Oppgave 1: BOKHYLLER M484Q01 For lage en bokhylle trenger en snekker dette: 4 lange bord 6 korte bord 12 sm vinkeljern 2 store vinkeljern 14 skruerSnekkeren har 26 lange bord, 33 korte bord, 200 sm vinkeljern, 20 store vinkeljern og 510 skruer p lager.Hvor mange bokhyller kan snekkeren lage?Svar: Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 18/119 18. LandAlder r p Skre St. Matematikk 8.klasseFigur 1: Gjennomsnitt og spredning i matematikkskolenavvik St.Singapore 14,38 60567 LandGj.snitt MatematikkKorea 14,68 58969 avvikHongkong14,48 58659 Hongkong *550(4,5)100Taiwan14,28 58582 Finland 544(1,9) 84Japan 14,48 57066 Korea 542(3,2) 92Belgia (Fl) 14,18 53761Nederland 538(3,1) 93Nederland 14,38 53657Japan 534(4,0)101Estland 15,28 53157Ungarn14,58 52965 Canada532(1,8) 87Malaysia14,38 50860 Belgia529(2,3)110Latvia15,08 50860 Macao * 527(2,9) 87Russland14,27 el. 8 50863 Sveits527(3,4) 98Slovakia14,38 50868 Australia 524(2,1) 95Australia 13,98 el. 9 50567New Zealand 523(2,3) 98USA 14,28 5046614,98Tsjekkia516(3,5) 96Litauen 50264Sverige 14,98 49959 Island515(1,4) 90Skottland 13,78 49862 Danmark 514(2,7) 91Israel14,08 49669 Frankrike 511(2,5) 92New Zealand 14,18 el. 9 49465 Sverige 509(2,6) 95Slovenia13,87 el. 8 49359 sterrike 506(3,3) 93Italia13,98 48463Tyskland503(3,3)103Armenia 14,98 47869Serbia14,98 47773Irland503(2,4) 85Bulgaria14,98 47669 Slovakia498(3,3) 93Romania 15,08 47575 Norge 495(2,4) 92Int. gj.snitt 14,546766 Luxembourg493(1,0) 92Norge 13,87 46158 Polen 490(2,5) 90Moldova 14,98 46066Ungarn490(2,8) 94Kypros13,88 45966Makedonia 14,68 43573 Spania485(2,4) 88Libanon 14,68 43355 Latvia *483(3,7) 88Jordan13,98 42472 USA 483(2,9) 95Iran14,48 41161 Russland *468(4,2) 92Indonesia 14,58 41173 Portugal466(3,4) 88Tunisia 14,88 41050Italia466(3,1) 96Egypt 14,48 40676Hellas445(3,9) 94Bahrain 14,18 4016214,18Serbia *437(3,8) 85Palestina 39075Chile 14,28 38768 Tyrkia423(6,7)105Marokko 15,28 38756 Uruguay * 422(3,3)100Filippinene 14,88 37872 Thailand *417(3,0) 82Botswana15,18 36659 Mexico385(3,6) 85Saudi-Arabia14,18 33264Indonesia * 360(3,9) 81Ghana 15,58 27675Sr-Afrika15,18 26492 Tunisia * 359(2,5)82200 300 400 500 600 700 * Ikke-OECD land ( ) Standardfeil i parentes 300 400500 600 700 Figur 1: Hovedresultater i matematikk 19. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetansePISA Programme for International Student Assessment Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 20/119 20. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseTIMSS Trends in International Mathematics and Science Study Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 21/119 21. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseL97 Evalueringa viser at skulen er rik p aktivitet, men med lringa erdet magrare.L97 har et hyt ambisjonsniv og er omfattende.Elevene drligere i prosedyrekunnskaperDe re regneartene en anelse oppgang (?) Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 22/119 22. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseL97I L97 understrekes det: (. . . ) at elevane skal vere aktive, handlande og sjlvstendige. Dei skal f lre ved gjere, utforske og prve ut i aktivt arbeid fram mot ny kunnskap og erkjenning (L97, s. 75). At elevene skal vre aktive, er ofte tolket som drive med ulike aktiviteter av typen gruppearbeid, prosjektarbeid, lek og eksperimenter. Faren ved fokusere s sterkt p spesielle arbeidsmetoder er at de faglige lringsmlene kan bli nedprioritert. (Fra TIMSS 2003, side 21) Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet23/119 23. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseHva sier forskerne? Endrede lrer- og elevroller (ansvar for egen lring,lreren som veileder etc.)Fra undervisning til lring eller til aktivitet?Uklare ml i lreplaneneMetodetvangSvak lrerkompetanseSviktende lrerautoritetL97: Innhold og praktisering Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 24/119 24. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseHva sier forskerne? Endrede lrer- og elevroller (ansvar for egen lring,lreren som veileder etc.)Fra undervisning til lring eller til aktivitet?Uklare ml i lreplaneneMetodetvangSvak lrerkompetanseSviktende lrerautoritetL97: Innhold og praktisering Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 24/119 25. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseHva er det vi egentlig trenger? hvorfor gjr elever i Singapor det bedre enn norske elever? Tor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 25/119 26. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanse 1 Bakgrunn for K062 Ny plan3 Matematikkplanen4 Kompetanseml5 Ferdigheter6 Matematisk kompetanseTor Espen Kristensen | Kunnskapslftet 26/119 27. Bakgrunn for K06 Ny plan Matematikkplanen Kompetanseml Ferdigheter Matematisk kompetanseDen nye planen Retningslinjer Bygge p L97Generell del fra L97 beholdes,

Search related