Click here to load reader

Matematikk, motivasjon og mestring

  • View
    707

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Matematikk, motivasjon og mestring

  • 1. Matematikk p yrkesfag - slik gjr vi detLINE JOHNSENFAGKOORDINATOR REALFAG SSIDEN VIDEREGENDE SKOLEE-post:[email protected]: @linerealist

2. Bakgrunn for utvikling avplanene Udir midler for kt gjennomfring p vg1 vr2010 Gjennomfr og best! Vr 2010 Hst 2010: Oppstart av et strre prosjekt Emne kurs i matematikk for svake elever kt bruk av IKT i undervisningen Foreldrekurs i matematikk Videreutvikling av lokalelreplaner 3. Minimumsplaner i ITs Kan brukes som et dokument / fil som linkes til i for eksempel et oppslag Lage et statisk fag og bruke planleggeren som struktureringsverkty Mange bra muligheter med legge inn (embedde) filer direkte inn i oppslaget 4. Andre i en klasse for sei 5. Hvordan skape motivasjon hoseleven Andre p Kongsvik ungdomsskole liker ikkematematikk. Andre oppdager at han kan brkregning 6. Summeoppgave Fortell om en erfaring du har der du klarte motivere en elev som Andre for faget ditt. Hvabidro du med som gjorde dette til noepositivt? Var det noen andre som bidro? Hva var deresbidrag? Hva var den viktigste faktoren som bidro tilsuksessen? Hva kan du gjre allerede n for f til mer til avdette? 7. Sitater fra Ny GIV-elever om fellesfag Elev BAT: Jeg har lrt meterstokken! Er ikkes god i matte, men skjnte mer enn fr.. Elev HS: Jeg hater matte, ikke glad i naturfag,liker gym, grei i norsk, bra engelsk. Umulig formeg klare matte... Elev HS: Matte gr inn og s ut igjen, m lrealt p nytt og nytt. 8. Sitater, forts. Elev TIP: Jeg kan komme til stryke i matte Elev HS (Om minimumsplan i matte): Da hardu ikke s store oppgaver, gjr bare litt og litt! Elev TIP: Matte skal jeg bli bedre i! M vemer p oppgaver i timene og hjemme 9. Lreplan i matematikkEtter 10. kl Tal og algebra Etter vg1 Tal og algebra samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, gjere overslag over svar, reknebrkar, prosent, promille og tal p standardform,og uttrykkje slike tal p varierte mtarpraktiske oppgver, med og utan rekne med brk, utfre divisjon av brkar ogtekniske hjelpemiddel, og vurdere korforenkle brkuttrykkrimelege resultata er bruke faktorar, potensar, kvadratrter og primtal i tolke, tilarbeide, vurdere og diskutereberekningar det matematiske innhaldet i utvikle, bruke og gjere greie for metodar i skriftlege, munnlege og grafiskehovudrekning, overslagsrekning og skriftleg framstillingarrekning med dei fire rekneartane behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk, og tolke og bruke formlar som gjeldrekne med formlar, parentesar og brkuttrykkdaglegliv, yrkesliv og programomrdemed eitt ledd i nemnaren lyse likningar og ulikskapar av frste grad og rekne med forhold, prosent,enkle likningssystem med to ukjende prosentpoeng og vekstfaktor bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og behandle proporsjonale og omvendtvariablar i utforsking, eksperimentering, praktiskproporsjonale storleikar i praktiskeog teoretisk problemlysing og i prosjekt medteknologi og design samanhengar 10. Lreplan i matematikkEtter 10. kl Geometri/Mling Etter vg1 - GeometriGeometri bruke formlikskap, mlestokk og Pytagoras setning til analysere, ogs digitalt, eigenskapar ved to- og tredimensjonalefigurar og bruke dei i samband med konstruksjonar og berekningar utfre og grunngje geometriske konstruksjonar og avbildingar medpassar og linjal og andre hjelpemiddel berekningar og i praktisk bruke formlikskap og Pytagoras setning i berekning av ukjendestorleikar arbeidtolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleireforsvinningspunkt ved bruke ulike hjelpemiddel lyse praktiske problem som bruke koordinatar til avbilde figurar og finne eigenskapar ved gjeld lengd, vinkel, areal oggeometriske former utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement volumved hjelp av geometriske idear, og gjere greie for geometriskeforhold som har srleg mykje seie i teknologi, kunst ogarkitektur rekne med ulike mleiningar, gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal,bruke ulike mlereiskapar, ogoverflate, volum og tid, og bruke og endre mlestokkvelje hvelege mleiningar, forklare samanhengar og rekne om vurdere og mlenyaktigheitmellom ulike mleiningar, bruke og vurdere mleinstrument ogmlemetodar i praktisk mling, og drfte presisjon ogmleusikkerheit tolke og framstille gjere greie for talet og bruke det i berekningar av omkrins, areal arbeidsteikningar, kart,og volum skisser og perspektivteikningar knytte til yrkesliv, kunst og arkitektur 11. Lreplan i matematikkEtter 10.kl - konomi Etter vg 1 - konomi rekne med prisindeks, setje opp enkle kroneverdi, reallnn ogbudsjett og gjere nominell lnn gjere lnnsberekningar,berekningar omkring budsjettering og rekneskapprivatkonomi ved hjelp av ulike verkty berekne skatt og avgifter underskje og vurdereforbruk og ulike hve til lnog sparing ved hjelp avnettbaserteforbrukarkalkulatorar 12. Eksempler p bruk av planen All bruk av planen kommer etter kartlegging avelevenViktig med dialog med hjemmet Ikke statisk I klasserommet P pedagogisk verksted - emnekurs Leksehjelpen Hjemme sammen med foreldrene Sommerskolen. Ny Giv/FYR 13. Planene videre Komme i gang med foreldrekurs. Mer systematisk tilbud om emnekurs til elever. Mer samarbeid med leksehjelpen. Jobbe videre slik at vi fr dekket hele 1Pplanen. Og kanskje 2P Begynne p minimumsplaner i naturfag 14. Faglige resultater 15. Samarbeid med andre utenforfylket. s vgs Horten vgs Matematikksenteret NDLA FYR-nettverket

Search related