Click here to load reader

Ikt og matematikk

  • View
    3.614

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Ikt og matematikk

  • 1. Digitale verkty og matematisk kompetanse Tor Espen Kristensen21. november 2008

2. IKT i lreplanene M87M87, Lremiddel i matematikk: Datamaskin vil vere eit slik hjelpemiddel til illustrere matematiske forhold og til granske matematiske samanhengar. Slik bruk kan knyttast til alle hovudemna i matematikken. Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 3. IKT i lreplanene L97L97, arbeidsmter i faget . . . I matematikk er regneark et slikt nyttig verkty, men ogs annen hensiktsmessig programvare br tas i bruk. Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 4. Blir det bedre undervisning med IKT?Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 5. Resultater fra IMPACT 2Rask tilbakemelding fra dataprogrammer nr elevene prver ut nye ideer oppmunter dem til lage formodninger og utforske disse. (Clements, 2000) Ved bruke teknologien til utfre rutinearbeid frigjres eleven til fokusere p strategier og oppmuntres til prve-og-feile prosesser. (Jarrett, 1998; Ruthven og Hennessy, 2002) IKT har vist seg gi elevene bedre kompetanse i grask tolkning. (Hennessy, 2000) IKT-baserete oppgaver har gitt elevene muligheter for mer samarbeid elevene imellom. (Hudson, 1997) Data kan lett sorteres og ordnes p forskjellige mter, noe som er til hjelp ved utforsking av problemer.(Clements, 2000) Dynamisk geometri gjr at elevene lettere kan manipulere og mle geometriske former p skjermen, og har vist seg ke innlringen hos elever. (Clements, 2000)Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 6. Hva vil vi med IKT i matematikk?Hva vil vi med IKT? Er IKT et ml i seg selv? Hvilke faglige ml har vi med vr anvendelse av IKT? Det ns gode og drlige mter bruke IKT p!Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 7. Hva vil vi at elevene skal kunne?Leibniz, 1671: It is unworthy of excellent men to lose hours like slaves in the labour of calculation, which could be safely relegated to anyone else if machines were used.Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 8. Digitale verkty i matematikkundervisningen Pedagogiske programmerVerktyprogrammer Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 9. Noe typer programmer RegnearkGrafplottere/kurvetilpassingdynamisk geometriprogrammerAnimasjoner og simuleringerSymbolbehandlende verkty (CAS) Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 10. IKT som forsterkerTor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 11. IKT som forsterkerTor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 12. IKT som forsterker 13. Hva er matematisk kompetanse? Matematisk kompetanseTor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 14. Hva er matematisk kompetanse? Matematisk kompetanse Fakta og ferdigheterTor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 15. Hva er matematisk kompetanse? 70-tallet: Fakta og ferdigheter s forstelse (Skemp)MatematiskkompetanseFakta ogferdigheter Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 16. Hva er matematisk kompetanse? 70-tallet: Fakta og ferdigheter s forstelse (Skemp)MatematiskkompetanseFakta og Dette andreferdigheter Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 17. Hva er matematisk kompetanse? 70-tallet: Fakta og ferdigheter s forstelse (Skemp)80-tallet: Hva kan man gjre med forstelsen: ProblemlsningMatematiskkompetanseFakta og Dette andreferdigheter Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 18. Hva er matematisk kompetanse? 70-tallet: Fakta og ferdigheter s forstelse (Skemp)80-tallet: Hva kan man gjre med forstelsen: Problemlsning2006: tte matematiske kompetanser MatematiskkompetanseFakta og Dette andreferdigheter Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 19. Fra formlet Kompetanser i matematikkFra formlet:Problemlysing hyrer med til den matematiske kompetansen.Det er analysere og omforme eit problem til matematisk form,lyse det og vurdere kor gyldig det er. Dette har g sprklegeaspekt, som det resonnere og kommunisere idear. I det mesteav matematisk aktivitet nyttar ein hjelpemiddel og teknologi.Bde det kunne bruke og vurdere hjelpemiddel og teknologi ogdet kjenne til avgrensinga deira er viktige delar av faget.Kompetanse i matematikk er ein viktig reiskap for den einskilde,og faget kan leggje grunnlag for ta vidare utdanning og fordeltaking i yrkesliv og fritidsaktivitetar.Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 20. Matematisk kompetanse Mogens Niss og Tomas Hjgaard Jensen sprre og svare i, med og om omgs sprk og redskaper i matematikk matematikkRepresentasjonskompetanseTankegangskompetanseKompetanse i symbolbruk ogProblembehandlings-formalismekompetanseKommunikasjonskompetanseModelleringskompetanseHjelpemiddelkompetanseResonnementskompetanseTor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 21. Matematisk kompetanse Mogens Niss og Tomas Hjgaard Jensen sprre og svare i, med og om omgs sprk og redskaper i matematikk matematikkRepresentasjonskompetanseTankegangskompetanseKompetanse i symbolbruk ogProblembehandlings-formalismekompetanseKommunikasjonskompetanseModelleringskompetanseHjelpemiddelkompetanseResonnementskompetanse Grunnleggende ferdigheter: kunne uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig, regne og kunne bruke digitale verkty.Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 22. Hjelpemiddelkompetanse slik den beskrives i KOM-prosjektet Denne kompetansen bestr i kunne vite om ulike hjelpemidler som egner seg til matematisk virksomhet ha innblikk i muligheter og begrensninger disse hjelpemidlene har i forskjellige slags situasjoner kunne bruke dem p en hensiktsmessig mte i ulike situasjoner Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 23. IKT i L06 Kompetanseml etter 7. rstrinn Ml for opplringen er at eleven skal kunnebeskrive referansesystemet og notasjonen som benyttes forformler i et regneark og bruke regneark til utfre ogpresentere enkle beregninger (Tall og algebra)bruke koordinater til beskrive plassering og bevegelse i etkoordinatsystem p papiret og digitalt (Geometri)representere data i tabeller og diagrammer framstilt digitaltog manuelt, samt lese, tolke og vurdere hvor hensiktsmessigedisse er (Statistikk og sannsynlighet)Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 24. IKT i L06 Kompetanseml etter 10. rstrinn Ml for opplringen er at eleven skal kunnebruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler iutforskning, eksperimentering, praktisk og teoretiskproblemlsning og i prosjekter med teknologi og design (Tallog algebra)ordne og gruppere data, nne og drfte median, typetall,gjennomsnitt og variasjonsbredde, og presentere data medog uten digitale verkty (Statistikk og sannsynlighet)Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 25. IKT i lreplanene Grunnleggende ferdighet i LK06 kunne bruke digitale verkty dreier segfrst om hndtere digitale hjelpemidler til spill, lek ogutforsking. Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 26. IKT i lreplanene Grunnleggende ferdighet i LK06 kunne bruke digitale verkty dreier segfrst om hndtere digitale hjelpemidler til spill, lek ogutforsking. Eksempel: utforsking med Calc Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 27. IKT i lreplanene Grunnleggende ferdighet i LK06 kunne bruke digitale verkty dreier segfrst om hndtere digitale hjelpemidler til spill, lek ogutforsking. Eksempel: utforsking med CalcSenere vil det ogs handle om vite om og kunne bruke ogvurdere digitale hjelpemidler til problemlsning, simuleringog modellering. Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 28. IKT i lreplanene Grunnleggende ferdighet i LK06 kunne bruke digitale verkty dreier segfrst om hndtere digitale hjelpemidler til spill, lek ogutforsking. Eksempel: utforsking med CalcSenere vil det ogs handle om vite om og kunne bruke ogvurdere digitale hjelpemidler til problemlsning, simuleringog modellering. Eksempel 1: simulering med Calc Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 29. IKT i lreplanene Grunnleggende ferdighet i LK06 kunne bruke digitale verkty dreier segfrst om hndtere digitale hjelpemidler til spill, lek ogutforsking. Eksempel: utforsking med CalcSenere vil det ogs handle om vite om og kunne bruke ogvurdere digitale hjelpemidler til problemlsning, simuleringog modellering. Eksempel 1: simulering med Calc Eksempel 2: Problemlsning med GEONEXT/GeoGebra Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 30. IKT i lreplanene Grunnleggende ferdighet i LK06 kunne bruke digitale verkty dreier segfrst om hndtere digitale hjelpemidler til spill, lek ogutforsking. Eksempel: utforsking med CalcSenere vil det ogs handle om vite om og kunne bruke ogvurdere digitale hjelpemidler til problemlsning, simuleringog modellering. Eksempel 1: simulering med Calc Eksempel 2: Problemlsning med GEONEXT/GeoGebra Eksempel 3: Problemlsning med Calc Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 31. IKT i lreplanene Grunnleggende ferdighet i LK06 kunne bruke digitale verkty dreier segfrst om hndtere digitale hjelpemidler til spill, lek ogutforsking. Eksempel: utforsking med CalcSenere vil det ogs handle om vite om og kunne bruke ogvurdere digitale hjelpemidler til problemlsning, simuleringog modellering. Eksempel 1: simulering med Calc Eksempel 2: Problemlsning med GEONEXT/GeoGebra Eksempel 3: Problemlsning med CalcI tillegg er det viktig kunne nne informasjon, analysere,behandle og presentere data med passende hjelpemidler,samt forholde seg kritisk til kilder, analyser og resultater. Tor Espen Kristensen Digitale verkty og matematisk kompetanse 32. Problemlsing med regnearkProblem: Noen personer gr p kaf. Der kjper de kaffe til 5 kr. pr. kopp og kake til 9 kr

Search related