Click here to load reader

komunikacja interpersonalna i społeczna

  • View
    103

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

komunikacja interpersonalna i społeczna. Lublin, 4-6 kwietnia 2013 r. Komunikacja:. Wyrównywanie poziomu wiadomości między nadawcą i odbiorcą, przekazywanie informacji (wymiana znaczeń), a także budowanie porozumienia, łączności, współudziału, krótko mówiąc – tworzenie wspólnoty. - PowerPoint PPT Presentation

Text of komunikacja interpersonalna i społeczna

Asertywna komunikacja interpersonalna

komunikacja interpersonalna i spoeczna Lublin, 4-6 kwietnia 2013 r.

Projekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.Projekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.1Wyrwnywanie poziomu wiadomoci midzy nadawc i odbiorc, przekazywanie informacji (wymiana znacze), a take budowanie porozumienia, cznoci, wspudziau, krtko mwic tworzenie wsplnoty.

[Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003, M. Filipak]

Komunikacja:Projekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.dziki ktremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezporednim kontakcie z inn osob,

zachodzi nieustannie, bowiem przez cay czas swoj postaw ciaa, mimik, gestykulacj, no i wreszcie sowami przekazujemy okrelone informacje.to proces psychologicznyProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa. 1.nadawca, czyli osoba, ktra przesya okrelon informacj;

2. odbiorca, czyli osoba, do ktrej dan informacj kierujemy;

3. kod, czyli sposb przekazu tej informacji obraz, gest, sowo etc.

Jednak, aby mona byo mwi o istnieniu komunikacji musz istnie 3 ogniwa:Projekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.1. intrapsychiczne- czyli dowiadczane wewntrznie;2. interpersonalne- czyli dotyczce dwch osb pozostajcych ze sob w bezporednim kontakcie;3. grupowe- obejmujcego porozumiewanie si czonkw grupy, zajmujcych w tej strukturze okrelone pozycje;4. spoeczne - gdzie komunikacja ma charakter interakcji midzy grupami lub duymi liczebnociami osb o tosamoci anonimowej.Komunikowanie Projekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.

Prawdopodobnie najsilniejszym narzdziem jakim dysponujemy w sytuacjach trudnych jest DOBRE SUCHANIE. Beverly ColeAby porozumiewa si efektywnie trzeba: CZU, SUCHA I MWIProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.

a) Informacyjna w procesie tym pozyskiwane s informacje niezbdne do podejmowania decyzji regulujcych interakcje spoeczne, osiganie celw i temu podobneb) Motywacyjna elementem komunikowania jest przekazywanie zacht do osigania rnego rodzaju celwc) Kontrolna treci komunikowania spoecznego zawieraj informacje o sferze powinnoci obowizkach ludzi, grup, organizacji i spoeczestw wzgldem siebie. Okrelaj zarazem podmiot, normy i zakres kontroli spoecznej.d) Emotywna moliwo wyraania emocji i uczu a tym samym zaspokajanie istotnych psychospoecznych potrzeb ludzkich.Funkcje komunikowania:Projekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.Ze wzgldu na liczb uczestnikwintrapersonalnainterpersonalnagrupowamasowa/spoecznaZe wzgldu na kodwerbalnaniewerbalnaparawerbalnaRodzaje komunikacjiProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.inter midzy dotyczy umiejtnoci dochodzenia do kompromisw, negocjacji, tworzenia zwartej, zintegrowanej grupy i dbaoci o atrakcyjno dla innych oraz empatii emocjonalnej i poznawczej.Komunikacja interpersonalnaProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.Proces wymianySkadaj si na ni znaki i symboleTworzy znaczeniaPrzebiega w interakcjiBierze w niej udzia niewiele osbOpiera si na tworzeniu i wykorzystywaniu relacjiPrzyczynia si do tworzenia zwizkw midzyludzkichPrzebiega etapamiKomunikacja interpersonalnaProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa. jest zwizana z umiejtnociami komunikacyjnymi intra i inter czonkw grupy i otwart komunikacj. W tym kontekcie komunikacj mona zdefiniowa jako wszystkie rodki, za pomoc ktrych midzy czonkami grupy przekazywane s informacje.komunikacja grupowaProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.1. Styl pasywny - brak bezporedniej ekspresji uczu, myli i ycze;- podporzdkowywanie swoich potrzeb, potrzebom innych; - nastawione na suchanie, pomniejszaj znaczenie swych wypowiedzi, trudnoci z proszeniem; - oczekiwanie, e inne osoby domyl si, czego si chce;- zgadzanie si na co nawet wtedy, gdy nie jest to na rk; Style komunikacjiProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.Taka osoba: - nie wyglda na tak ktra mwi to, co myli. - uczucia wyraa poprzez: :marszczenie czoa, pacz, mamrotanie pod nosem, cakowite tumienie, komunikacj porednia (brak zwracania si wprost)Sposb komunikacji:cichy, saby i niepewny gos, pauzy, wahanie, szukanie waciwych sw, przeskakiwanie z tematu na temat, niejasnoci i wyraenia typu: to znaczy; wiesz;Tendencja do cigego umiechania si.

style komunikacji pasywny cd.Projekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.2. Styl agresywny osoba - dobrze wyraa to, co myli, czuje i czego chce, czsto dzieje si to kosztem praw i uczu innych ludzi; - ma tendencje do poniania innych przez sarkastyczne i rzekomo zabawne uwagi; - komunikacja polega na czstym atakowaniu innych, kierowanie pod adresem innych oskare i alu;- wyniosy styl bycia i manifestowanie siy;style komunikacjiProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.3. Styl asertywnyJasne wypowiedzi na temat uczu, myli i ycze; osoba : - dba o poszanowanie swoich praw oraz szanuje prawa i uczucia innych; - sucha uwanie i daje innym pozna, e ich wysuchaa;- jest otwarta na negocjacje i gotowa na ustpstwa, ale nie kosztem swoich praw i godnoci; - umie zaczyna i koczy rozmowy; - skutecznie radzi sobie z krytyk bez koniecznoci uciekania si do wrogiego czy obronnego nastawienia;style komunikacjiProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.SOWO

mwienie, czytanie, pisanieKomunikacja werbalnaProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.

nadawca komunikat odbiorcaSchemat i model procesu komunikowaniaProjekt Bliej siebie. Trzy kultury, jedna Europa wsppraca instytucji kultury, organizacji pozarzdowych i animatorw, wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska Biaoru Ukraina 20072013 ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa.intra-wewntrz umiejtnoci dotyczce samego siebie ro

Search related