25
Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (politik) Saladbert Angela Michele Neo Dreshler Steffilla Azmeer

Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu

(politik)

SaladbertAngela Michele Neo

Dreshler Steffilla Azmeer

Page 2: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Islam juga telah membentuk pemikiran politik yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan antaranya ialah wujudnya kerajaan Melayu yang menggunakan undang-undang Islam sebagai undang-undang negara.

Contohnya kerajaan Melaka dan Aceh. Kerajaan Melaka juga telah mengadakan hubungan diplomasi kerajaan China. Ketika Melaka muncul sebagai kerajaan yang tersohor, hubungan dengan kerajaan China terutama semasa pemerintahan Maharaja Yung Lo semakin erat kerana pada ketika itu Islam sistem Islam banyak memainkan peranan dalam pentadbiran.

Kemunculan empayar Melaka dan Aceh telah meluaskan lagi pengaruh Islam di sekitar kepulauan Nusantara dan dilihat oleh barat sebagai halangan utama terhadap cita-cita mereka.

Page 3: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Sambungan…• Sistem Kesultanan Kerajaan Uthmaniyyah

diperkenalkan• Ketua negara & Ketua Agama Islam isaah

Sultan iaitu sebgai amanah Allah di muka bumi• Dibantu oleh penasihat, ulama dan mufti

dalam pentadbiran

Page 4: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

• Sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan Melayu dipengaruhi oleh sistem politik Hindu

• Ketua negara dianggap sebagi luar biasa kerana:– berasal dari keterunan dewa– Penjelmaan Tuhan• Wujudnya istilah dewa raja dan segala titah

perintahnya menjadi undan-undang• Wajib dipatuhi

Page 5: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

• Islam memberi tafsiran baru terhadap konsep Raja.

• Bukan keturunan dewa tetapi hanya sebagai pemegnag kuasa yang menjlankan pemerinthan mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Page 6: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

• Hukum Kanun Melaka yang wujud sejak abad ke-14, menunjukkan kepentingan peranan Islam.

• Salah fasal undang-undang tersebut menyatakan “ berhubung dengan menteri-menteri, pegawai-pegawai istana dan pasukan tentera, mereka hendaklah bertindak berdasarkan firman Allah dalam Quraan dan menjalankan suruhannya untuk membuat kebaikan dan menegah kejahatan.” (ismail Hamid, 1986 hlm 158)

Page 7: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Tamadun Islam Dalam Tamadun

Melayu : Ekonomi

Page 8: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Sebelum kedatangan Islam

• Bercorak Agraria : Pertanian, perikanan, penternakan dan sebagainya.

• Bergantung pada alam.

Page 9: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Selepas kedatangan Islam

• Aktiviti Agraria masih diteruskan.• Aktiviti perdagangan masyarakat Melayu semakin

meningkat.• Wujudnya kota dan pasar yang bersifat antarabangsa.• Terdapat pedagang asing dari Arab, Parsi, China, India

dan sebagainya.• Perdagangan barter dan mata wang semakin

berkembang.• Sistem mata wang diguna pakai secara meluas.

Page 10: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

KESAN DAN

PENGARUH ISLAM

DALAM TAMADUN

MELAYU DALAM

ASPEK: SOSIAL

Page 11: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

SOSIAL DAN BUDAYA

Budaya, cara hidup dan pemikiran turut mempengaruhi tamadun melayu. Kepercayaan kepada kekuasaan Allah telah memberikan setiap individu harga diri kerana tiada perbezaan antara sesama manusia di sisi Allah kecuali taqwa.

Page 12: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

- Pengaruh akidah, syariah dan akhlak memberi kesan dalam kehidupan.

- Berlaku asimilasi antara ajaran Islam dan budaya setempat.

- Islamisasi berlaku secara beransur-ansur tanpa pertentangan terbuka.

Page 13: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

- Menurut Syed Naquib al-Attas, perubahan sosial dan budaya pada masyarakat adalah amat jelas terutama yang berkaitan undang-undang kekeluargaan.

- Islam telah menyatukan masyarakat melalui asimilasi budaya yang dapat diterima oleh masyarakat Melayu.

- Budi bahasa serta adab masyarakat banyak berteraskan ajaran Islam.

Page 14: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Peranan Islam Dalam

Pembinaan Tamadun Malaysia

Page 15: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Islam dan Pembentukan Identiti dan Jati diri Umat Melayu

• Islam sebagai -satu sistem kepercayaan- pandangan dunia- falsafah - sistem nilai dan cara hidup yang dapat

memberikan suatu dimensi baru dalam kehidupan umatnya.

Page 16: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Kehadiran Islam secara langsung telah membebaskan umat Melayu dari kehidupan yang dilingkungi dan dibelenggu kebimbangan dan ketakutan yang bersandarkan kepada bentuk kuasa ghaib, hantu dan penunggu.

Islam lebih memberi keyakinan tentang kekuasaan Allah Pencipta Alam.

Kedatangan Islam ke alam Melayu membawa satu pengharapan baru dalam menjalani kehidupan sebagai insan khalifah di bumi Allah.

Page 17: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Dalam konteks Semenanjung Malaysia misalnya, Islam yang disinonimkan dengan Melayu itu telah menjadi satu identiti dalam erti kata seorang Melayu itu secara lazimnya adalah seorang Islam.

Hal ini diperkukuhkan dengan pengiktirafan Islam sebagai agama persekutuan dan penakrifan Melayu yang dikaitkan dengan agama Islam.

Page 18: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

• Antara konsep Islam dalam masyarakat Melayu :i. Konsep Ketuhanan yang berteraskan tawhid.ii. Kepercayaan kepada Yang Maha Esa, Pencipta, Pentadbir

dan Pemelihara Alam Semesta.iii. Konsep perhitungan dan pembalasa di akhirat.iv. Keyakinan kepada pembalasan yang baik bagi amalam

yang baik dan sebaliknya.v. Menghormati maruah dan martabat dan harga diri

manusia.vi. Keadilan, kebebasan dan kesaksamaan.vii. Kehidupan yang pertengahan dan seimbang antara

jasmani, rohani dan akal.

Page 19: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Islam Dalam Kebudayaan Melayu

Pembentukan kebudayaan Melayu yang melibatkan satu proses pembinaan, penerusan dan evolusi yang mengambil masa panjang.

Islam dalam kebudayaan Melayu merupakan usaha menyelusuri proses Islamisasi yang berlaku di Alam Melayu sehinggan akhirnya mengenengahkan identiti dan jatidiri dan pembinaan peradaban Melayu Islam di rantau ini.

Page 20: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Kosmologi

Kosmologi merupakan ilmu tentang alam semesta.

Persoalan tentang kewujudaan alam semesta, merangkumi berbagai perkara yang secara langsung atau secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan alam semesta.

Ini termasuk tafsiran, pengucapan, penghayatan perlambangan, dan manifestasi kosmologikal dalam sesuatu masyarakat atau budaya.

Page 21: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Dalam konteks pemikiran, anjakan kosmologi keislaman telah mengubah sudut pandang Melayu tentang hubungan manusia dengan alam.

Sebelumnya, masyarakat Melayu begitu terikat dengan konsep seperti “semangat”, “penunggu” dan seumpamanya.

Setelah kedatangan Islam, doktrin paling asas adalah pemahaman bahawa segala yang wujud selain Allah adalah makhluk yang semuanya tertaklik kepada qudrat dan kekuasaan Penciptanya.

Page 22: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Dari segi sosial kedatangan Islam membawa satu dimensi baru dalam strata dan institusi sosial masyarakat Melayu.

Contoh, feudalisme walaupun masih kuat dipegang tetapi telah berubah orintasinya dengan memasukkan ruh keIslaman.

Konsep raja yang dahulunya dilihat sebagai jelmaan dewa yang suci kini berubah kepada khalifah Allah bagi memakmurkan bumi.

Manusia walaupun berbeza pangkat dan darjat, tetapi tarafnya sama di hadapan Allah, yang mulia ialah lebih tinggi darjah ketaqwaannya.

Page 23: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Islam dalam peradaban Melayu dan Pembinaan tamadun Malaysia

• Kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan.

• Dasar kebudayaan kebangsaan yang menjadikan Islam sebagai unsur utama seperti yang dinyatakan dalam prinsip utamanya iaitu

i. Kebudayaan rakyat asal rantau ini menjadi teras utama.

ii. Islam sebagai agama rasmi menjadi unsur utama pembentukkan kebudayaan kebangsaan.

iii. Kebudayaan kaum lain yang sesuai juga diterapkan.

Page 24: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Penerapan nilai Islam.Institusi kehakiman Islam.Institusi kewangan Islam.Institusi Pendidikan Islam.

Page 25: Kesan dan Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu (1)

Sekian, Terima Kasih