of 55 /55
KONSEP TAMADUN MELAYU HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia No. Bilik: C14 (Bangunan FEM) No. Telefon: 03-8946 7255 Email: [email protected]

KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

Embed Size (px)

Text of KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU...

Page 1: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KONSEP

TAMADUN MELAYU

HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD)

Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia

No. Bilik: C14 (Bangunan FEM)

No. Telefon: 03-8946 7255

Email: [email protected]

Page 2: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

Page 3: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PENDAHULUAN

TAMADUN MELAYU

DIBENTUK OLEH KUMPULAN

ORANG MELAYU

BERTUMPU DI NUSANTARA

Page 4: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun
Page 5: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

Page 6: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

ETIMOLGI ISTILAH MELAYU

MA-LA-YU/ MA-LI-YI-ER

MO-LO-YEU

MA-LO-YU

MO-LO-YU/ MA-LAI-REN

MALAYA/ MELAYU

MALAYAPURA

Page 7: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KONSEP MELAYU

ISTILAH MELAYU MERUJUK KEPADA:

RAS BAHASA KEBUDAYAAN

Page 8: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KONSEP MELAYU

RUMPUN AUSTRONESIA

SEMENANJUNG MALAYSIA, THAILAND, INDONESIA, FILIPINA & MADAGASKAR

1. RAS

CIRI2 GENETIK YANG SAMA BERASAL DARI ALAM MELAYU

Page 9: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

2. KEBUDAYAAN

•PEGANGAN & AMALAN

MASYARAKAT YANG DIWARISI DAN

DIDASARI AGAMA & ADAT RESAM

KONSEP MELAYU

Page 10: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KONSEP MELAYU

3. BAHASA

Page 11: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

MELAYU DALAM

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

PER

KA

RA

160 (

2)

• BERBAHASA MELAYU

•MENGAMALKAN ADAT MELAYU

• BERAGAMA ISLAM

Page 12: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

Page 13: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

MELAYU DIASPORA

• Mereka yang berhijrah dan menjadi kelompok minoriti di negara-negara di luar Alam Melayu.

Siapa mereka?

• Melayu Diaspora lazimnya dikaitkan dengan Melayu Capetown, Afrika Selatan.

Di mana mereka?

• Bahasa Melayu menjadi sebahagian daripada bahasa Afrika

• Cth: trek = tarik.

Apa pengaruh mereka?

• Menjadi sebahagian anggota kelas menengah Afrika Selatan

• Mengekalkan identiti Melayu Cape & beberapa budaya Melayu yang diwarisi.

Kedudukan Melayu diaspora masa kini

Page 14: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

EMPAT KUMPULAN MELAYU

DIASPORA YANG DATANG KE

CAPETOWN:

Hamba

• Ibrahim Betawi orang Melayu pertama yang tiba dan menetap di Capetown.

Bangsawan

• Sheikh Yusuf Makasar bertanggungjawab mengasaskan komuniti Islam di Capetown.

Orang merdeheka

• Menjadi kelasi kapal, pekerja pelabuhan, pembantu perniagaan, kakitangan keselamatan, buruh binaan dan pekerja ladang.

Pesalah atau banduan

• Selepas dibebaskan, mereka bekerja dalam bidang perdagangan, perladangan dan pentadbiran Belanda

Page 15: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

Page 16: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

ASAS PEMBENTUKAN

TAMADUN MELAYU

KEMUNCULAN

TAMADUN MELAYU

KESAN PERDAGANGAN

EMPAYAR MELAYU

SEBELUM ISLAM

TAMADUN MELAYU

SELEPAS ISLAM

ASAS-ASAS

TAMADUN MELAYU

Page 17: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun
Page 18: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN

TAMADUN MELAYU

• TEKNOLOGI PERTANIAN

ASAS KEMUNCULAN

Page 19: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TEKNOLOGI PERTANIAN

MELAYU DEUTRO

MELAYU PROTO

Page 20: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN

TAMADUN MELAYU

• NILAI TEMPATAN + NILAI LUAR

PENGHAYATAN TERHADAP NILAI

Page 21: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT

RAJA

ULAMA

PEMBESAR

PEDAGANG

PETANI

Page 22: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun
Page 23: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KEMUNCULAN TAMADUN MELAYU

KESAN PERDAGANGAN

KERAJAAN MELAYU WUJUD SEJAK 2,500 TAHUN DULU

KEMUNCULAN TAMADUN MELAYU ADALAH KESAN AKTIVITI PERDAGANGAN DI LEMBAH BUJANG

Page 24: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

BUKTI ARKELOGI DI LEMBAH

BUJANG

Page 25: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

BUKTI ARKELOGI DI LEMBAH

BUJANG

Page 26: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PERDAGANGAN JARAK JAUH

Page 27: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PERDAGANGAN JARAK JAUH

Page 28: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KEMUNCULAN TAMADUN MELAYU

KESAN PERDAGANGAN

BERTERASKAN AKTIVITI EKONOMI PERDAGANGAN

KEMAHIRAN INTERAKSI

BERSIFAT TERBUKA

MENGHORMATI UNDANG2 TEMPATAN

NILAI2 MASYARAKAT

Page 29: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun
Page 30: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PEMBENTUKAN EMPAYAR

MELAYU SEBELUM ISLAM

• TEKNOLOGI MARITIM

ASAS KEMUNCULAN

Page 31: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KERAJAAN MARITIM

Page 32: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

EMPAYAR SRIVIJAYA

Page 33: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

LALUAN PERDAGANGAN SRIVIJAYA

Page 34: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

Kera

jaan

Funan

Page 35: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

EMPAYAR MAJAPAHIT

Page 36: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KERAJAAN LANGKASUKA

Page 37: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

CANDI LEMBAH BUJANG

Page 38: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

ANGKOR WAT KEMBOJA

Page 39: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

CANDI MUARO JAMBI

Page 40: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun
Page 41: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN MELAYU SELEPAS

KEDATANGAN ISLAM

Islam tiba di Alam Melayu menerusi aktiviti perdagangan (7M / 1H)

Perkembangan Tamadun Melayu dipengaruhi oleh Islam

Kesan & nilai Islam boleh ditemui pada hampir segenap aspek kehidupan masyarakat & Tamadun Melayu

Page 42: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

Laluan Islam ke Tanah Melayu

Page 43: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

KERAJAAN MELAYU ISLAM DI ALAM MELAYU

Kerajaan Melayu Islam Awal: A3PJRL

Page 44: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN

MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

Page 45: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU

Pra-Islam

Pengaruh Hindu-Buddha

Ungkapan2 Melayu tradisional

Islam

Unsur2 akidah Islamiyyah

Ungkapan2 Melayu berteraskan agama

Page 46: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN

MELAYU

AKIDAH ISLAM

PENJELASAN UNGKAPAN MELAYU

PANDANGAN SEMESTA TRADISIONAL DISESUAIKAN

DENGAN AKIDAH ISLAM Anak ayam turunnya lima,

Mati seekor tinggal empat,

Kita hidup mesti beragama,

Supaya hidup tidaklah sesat. IMAN & TAKWA ADALAH ASAS

PEGANGAN HIDUP, PEMIKIRAN &

FALSAFAH HIDUP

Page 47: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PANDANGAN SEMESTA

TAMADUN MELAYU

BERTIMBANG RASA & MENGHORMATI ORANG LAIN

PRA-ISLAM ISLAM

TEGURAN MENGGUNAKAN

KIASAN

Teguran secara berhikmah, maui'zah hasanah dan

mujadalah al-husna.

Kemumu di dalam semak,

Jatuh melayang selaranya,

Meski ilmu setinggi tegak,

Tidak sembahyang apa gunanya.

والموعضة بالحكمةادع إلى سبيل ربك الحسنة

Page 48: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PANDANGAN SEMESTA

TAMADUN MELAYU

BERSOPAN SANTUN, BERBUDI PEKERTI

PRA-ISLAM ISLAM

MANUSIA BERADAB (CIVILIZED) KEPENTINGAN BUDI PEKERTI

DALAM ISLAM

Tingkap papan kayu bersegi,

Sampan sakat di Pulau Angsa,

Indah tampan kerana budi,

Tinggi darjat kerana bahasa.

“Sesungguhnya aku diutuskan

untuk menyempurnakan akhlak

yang mulia”

~ al-Bukhari ~

Page 49: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

PANDANGAN SEMESTA

TAMADUN MELAYU

BERGOTONG-ROYONG & MUAFAKAT

PENJELASAN UNGKAPAN MELAYU

KEPENTINGAN HIDUP SECARA

BERKUMPULAN

Seikat bagai sirih,

Serumpun bagai serai

Hati gajah sama dilapah,

Hati kuman sama dicecah

NILAI KEBUDAYAAN YANG SELARI DENGAN ISLAM

“Dan bermesyuaratlah dengan

mereka pada perkara

kebaikan”

al-Syura: 38

Page 50: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN

MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

Page 51: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

MASYARAKAT DAN BUDAYA

MELAYU ISLAM

Page 52: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

ADAT DAN NORMA

Page 53: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

TAMADUN

MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

Page 54: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun

INTERAKSI TAMADUN MELAYU

DENGAN TAMADUN LUAR

Kategori

Fizikal Agama Sains &

Teknologi Budaya

Page 55: KONSEP TAMADUN MELAYU - UPM EduTrain Interactive … 05 TM (Konsep Tamadu… · TAMADUN MELAYU Konsep Tamadun Melayu Melayu Diaspora Asas-asas Tamadun Melayu Pandangan Semesta Tamadun