Click here to load reader

tamadun islam dan melayu

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of tamadun islam dan melayu

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  1/16

  1

  ISLAM DALAM

  TAMADUN

  MELAYU SERTA

  PERANANNYA

  DALAM

  PEMBINAAN

  TAMADUN

  MALAYSIA

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  2/16

  ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU

  Islam merupakan suatu elemen yang sangat

  penting dan signifikan dalam membincangkan

  tamadun Melayu.

  Ini kerana, Islam banyak mempengaruhi

  perkembangan tamadun Melayu. Kesan dan nilai

  Islam dapat ditemui pada hampir segenap aspek

  dalam kehidupan masyarakat dan tamadun Melayu.

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  3/16

  VIDEO

  3

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  4/16

  KESAN &

  PENGARUH ISLAM

  DALAM TAMADUNMELAYU

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  5/16

  KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM

  TAMADUN MELAYU

  Kedatangan Islam telah banyak mencorakkan suasanamasyarakat di Melayu.

  Kesan dan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu dapatdilihat dalam beberapa aspek, antaranya:

  Akidah

  Sosial

  Pendidikan

  konomi !ahasa " Kesusasteraan

  Perundangan

  Politik

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  6/16

  PEGANGAN AGAMA &

  KEPERCAYAAN

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  7/16

  KEHIDUPAN SOSIAL,

  KEKELUARGAAN & ADAT

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  8/16

  PENDIDIKAN

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  9/16

  EKONOMI

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  10/16

  BAHASA &

  KESUSASTERAAN

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  11/16

  PERUNDANGAN

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  12/16

  POLITIK &

  PEMERINTAHAN

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  13/16

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  14/16

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  15/16

  Bukti Islam menjadi asas dalam pembentukan

  tamadun Malaysia dapat dirujuk dengan perkara-

  perkara berikut :

  Perlembagaan Malaysa !an Perlembagaan Neger"

  Neger

  R#$#n Negara %Prns Keer'ayaan Kea!a T#(an)

  Peneraan Nla"Nla Islam !alam Pen*a!bran Negara

  A*#r'ara Ma+ls Rasm %D,a)

  Ss*em Pen!!$an Malaysa Pengg#naan *#lsan -a.

  A!a* s*a!a* Melay# yang !ses#a$an meng$#* nla

  Islam

 • 7/24/2019 tamadun islam dan melayu

  16/16

  SKIA#, T$IMA KASI%