42
TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia No. Bilik: C14 (Bangunan FEM) No. Telefon: 03-8946 7255 Email: [email protected]

TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

TAMADUN INDIA

(KONSEP TAMADUN INDIA)

HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD)

Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia

No. Bilik: C14 (Bangunan FEM)

No. Telefon: 03-8946 7255

Email: [email protected]

Page 2: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUB TOPIK

Latar Belakang Tamadun India

Pandangan Semesta Tamadun India

Agama Dan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat dan Budaya Tamadun India

Islam dalam Tamadun India

Page 3: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

PENGENALAN

Tamadun India berpusat di lembah Sungai Indus

Tamadun India dianggap tertua dalam tamadun dunia

Page 4: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

PENINGGALAN TAMADUN MOHENJODARO

Page 5: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

KEDUDUKAN GEOGRAFI

Page 6: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

PETA BENUA INDIA

Page 7: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Utara

Tamadun India terbahagi kepada:

Selatan

Page 8: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SEMPADAN HIMALAYA

DI UTARA

SEMPADAN KANNYAKUMARI

DI SELATAN

Page 9: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SEMPADAN EMPAYAR PARSI

DI BARAT

SEMPADAN TAMADUN CINA

DI TIMUR

Page 10: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

MASYARAKAT DRAVIDA

Page 11: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Dravida (Selatan)

Page 12: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

DRAVIDA ASLI

Page 13: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india
Page 14: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

MASYARAKAT INDO ARYA

Page 15: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Indo Arya (Utara)

Page 16: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india
Page 17: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

GENERASI MODEN PAKISTAN

CAMPURAN HARAPPA, INDO-ARYA, INDO-IRAN, SAKA, PARTHI, KUSH, HAN, AFGHAN, ARAB, TURKI & MONGGOL

Page 18: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

INDO-ARYA (DARI GREECE KE PAKISTAN)

Page 19: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

MASYARAKAT TAMADUN INDIA

Masyarakat Indo Arya Masyarakat

Dravida

Bahasa Sanskrit Tamil

Pegangan Saivisme

Vaisanavisme

Sistem Keluarga

Ashrama Dharma

Sistem Kasta Varna & Jati

Page 20: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUB TOPIK

Latar Belakang Tamadun India

Pandangan Semesta Tamadun India

Agama Dan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat dan Budaya Tamadun India

Islam dalam Tamadun India

Page 21: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN INDIA

Dipengaruhi falsafah & agama masyarakat

• Hindu

• Buddha

• Islam

• Sikh

• Jaina

• Bahai

• Zoroaster

Agama Tamadun India

Page 22: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Agama Hindu

(Sanatana Dharma/ Vaidika Dharma/ Brahmanisme)

Tuhan & Pasangan

Brahman

Saraswati

Siva

Lakshmi

Vishnu

Parvati

Veda

Mantra

Brahmana

Aramyaka

Upanishad

Mazhab &

Dewa Dewi

Saivisme - Shiva

Vaisnavisme - Vishnu

Sakhta - Sakhti

Kaumaram - Muruga

Sauram - Surya

Ganapatiyam - Ganseha

Pengasas & tarikh mula tidak diketahui

Page 23: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna dalam agama Hindu, penganut perlu fahami:

Lima prinsip

Pengetahuan perkara suci

Tuhan tunggal Manusia suci

Perpaduan Harmoni agama

10 disipilin

Satya Ahimsa

Brahmacharya Asteya

Aparigraha Shaucha

Santosh Swadhyaya

Tapas Pooja

Page 24: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Agama Buddha

Empat Kebenaran Mulia (Konsep Dharma)

Dukkha Dukkha

Samudaya

Jara Marana

Avidya

Dukkha Nirodha

Dukha Nirodha Marga

Lapan Jalan Mulia (Atasi Samsara)

Pandangan Betul Aspirasi Betul

Pertuturan Betul Kelakuan Betul

Kehidupan Betul

Usaha Betul

Minda Betul Kosentrasi Betul

Pengasas

Siddharta Gautama Kitab Tripitaka (Pali)

Page 25: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Agama Sikh (sinkronisasi Hindu & Islam)

Pengasas

Guru Nanak

Konsep Ketuhanan

Monoteisme Tuhan

Waheguru

Tidak Berbentuk, Abadi, Sangat

Berkuasa & Tidak Dapat Dihurai

Kitab

Guru Granth Sahib

Kod Moral, Kerohanian & Kemanusiaan

Page 26: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

PERSAUDARAAN KHALSA

AMRIT

AMRITDHARI

Page 27: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUB TOPIK

Latar Belakang Tamadun India

Pandangan Semesta Tamadun India

Agama Dan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat dan Budaya Tamadun India

Islam dalam Tamadun India

Page 28: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SISTEM KELUARGA

Brahmacarya Grahasta Vanaprasta Sannyasa

ASHRAMA DHARMA

Page 29: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Sistem Kasta (Hierarki Tetap)

Sistem Jati (Fungsi Mengikut Pekerjaan)

Brahmin Ksatriya Vaisya Sudra

√ Endogami Anuloma × Pratiloma

Page 30: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

KEDUDUKAN WANITA

Zaman Wanita Indo Arya & Dravida

Mother Goddess & Dewi

Veda Awal &

Sangam

•Kedudukan tinggi

•Kebebasan & kesaksamaan

Veda Kemudian & Selepas Sangam

•Kedudukan merosot

•Kedudukan terhad

Moden •Kedudukan dipulihkan oleh gerakan reformasi tetapi masih terhad

Kebebasan dalam ruang lingkup tersendiri

Page 31: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUB TOPIK

Latar Belakang Tamadun India

Pandangan Semesta Tamadun India

Agama Dan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat dan Budaya Tamadun India

Islam dalam Tamadun India

Page 32: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

650M

712M

ISLAM DALAM TAMADUN INDIA

ISLAM

Page 33: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

ISLAM DALAM TAMADUN INDIA

Akhir Abad ke-10

• Penyebaran Islam Oleh Turki

Abad ke-12 & 13M

• Penaklukan Barat Laut India & Ibu Kotanya

Abad ke-14M

• Penaklukan Hampir Seluruh Utara India

Abad Ke-15M

• Penaklukan India Selatan

Penubuhan Kerajaan

Afghanistan

Kerajaan Islam Bahmani &

Kerajaan Hindu Vijayanagar

Abad ke-16M

• Serangan & Penguasaan Mughal

Kedatangan Syarikat Hindia

Timur

Page 34: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

KERAJAAN

BAHMANI

KERAJAAN

VIJAYANAGAR

Page 35: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

Perkembangan islam di india

HALANGAN

PEPERANGAN

BUDAYA

DORONGAN

PERKAHWINAN

AMALAN

KEMISKINAN

SISTEM KASTA

Page 36: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUMBANGAN ISLAM DALAM

TAMADUN INDIA

• BERPUSAT DI DELHI

POLITIK

Page 37: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUMBANGAN ISLAM DALAM

TAMADUN INDIA

• BAHASA ARAB & BAHASA URDU

BAHASA

Page 38: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUMBANGAN ISLAM DALAM

TAMADUN INDIA

• TIADA KELAS/ DOWRI/ SATI

SOSIAL

Page 39: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUMBANGAN ISLAM DALAM

TAMADUN INDIA

• Gabungan unsur-unsur seni bina Arab, Parsi dan tempatan

SENI BINA

Page 40: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india

SUMBANGAN ISLAM DALAM

TAMADUN INDIA

• Irama ghazal dan qawwali

SENI MUZIK

Tamburu (Parsi) Vina (India) Sitar

Page 41: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india
Page 42: TAMADUN INDIA (KONSEP TAMADUN INDIA) - … 9 TI (Konsep... · sumbangan islam dalam tamadun india