Click here to load reader

KONSEP TAMADUN MELAYU - 05 TM (Konsep Tamadun Melayu).pdf · PDF filekerajaan melayu wujud sejak 2,500 tahun dulu kemunculan tamadun melayu adalah kesan aktiviti perdagangan di lembah

  • View
    245

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of KONSEP TAMADUN MELAYU - 05 TM (Konsep Tamadun Melayu).pdf · PDF filekerajaan melayu...

KONSEP

TAMADUN MELAYU

HJ. AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD)

Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia

No. Bilik: C14 (Bangunan FEM)

No. Telefon: 03-8946 7255

Email: [email protected]

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

PENDAHULUAN

TAMADUN MELAYU

DIBENTUK OLEH KUMPULAN

ORANG MELAYU

BERTUMPU DI NUSANTARA

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

ETIMOLGI ISTILAH MELAYU

MA-LA-YU/ MA-LI-YI-ER

MO-LO-YEU

MA-LO-YU

MO-LO-YU/ MA-LAI-REN

MALAYA/ MELAYU

MALAYAPURA

KONSEP MELAYU

ISTILAH MELAYU MERUJUK KEPADA:

RAS BAHASA KEBUDAYAAN

KONSEP MELAYU

RUMPUN AUSTRONESIA

SEMENANJUNG MALAYSIA, THAILAND, INDONESIA, FILIPINA & MADAGASKAR

1. RAS

CIRI2 GENETIK YANG SAMA BERASAL DARI ALAM MELAYU

file:///C:/Documents and Settings/Pengguna/My Documents/Adibah/Pengajaran/TITAS/2011-2012 TITAS/UTA1012/Kuliah/04 Tamadun Melayu/Bab 5 TM (Konsep Tamadun Melayu)/Ras Melayu/PP Ras Melayu.pptx

2. KEBUDAYAAN

PEGANGAN & AMALAN

MASYARAKAT YANG DIWARISI DAN

DIDASARI AGAMA & ADAT RESAM

KONSEP MELAYU

file:///C:/Documents and Settings/Pengguna/My Documents/Adibah/Pengajaran/TITAS/2011-2012 TITAS/UTA1012/Kuliah/04 Tamadun Melayu/Bab 5 TM (Konsep Tamadun Melayu)/Budaya Melayu/PP Budaya Melayu.pptx

KONSEP MELAYU

3. BAHASA

MELAYU DALAM

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

PER

KA

RA

160 (

2)

BERBAHASA MELAYU

MENGAMALKAN ADAT MELAYU

BERAGAMA ISLAM

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

MELAYU DIASPORA

Mereka yang berhijrah dan menjadi kelompok minoriti di negara-negara di luar Alam Melayu.

Siapa mereka?

Melayu Diaspora lazimnya dikaitkan dengan Melayu Capetown, Afrika Selatan.

Di mana mereka?

Bahasa Melayu menjadi sebahagian daripada bahasa Afrika

Cth: trek = tarik.

Apa pengaruh mereka?

Menjadi sebahagian anggota kelas menengah Afrika Selatan

Mengekalkan identiti Melayu Cape & beberapa budaya Melayu yang diwarisi.

Kedudukan Melayu diaspora masa kini

EMPAT KUMPULAN MELAYU

DIASPORA YANG DATANG KE

CAPETOWN:

Hamba

Ibrahim Betawi orang Melayu pertama yang tiba dan menetap di Capetown.

Bangsawan

Sheikh Yusuf Makasar bertanggungjawab mengasaskan komuniti Islam di Capetown.

Orang merdeheka

Menjadi kelasi kapal, pekerja pelabuhan, pembantu perniagaan, kakitangan keselamatan, buruh binaan dan pekerja ladang.

Pesalah atau banduan

Selepas dibebaskan, mereka bekerja dalam bidang perdagangan, perladangan dan pentadbiran Belanda

TAMADUN MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

ASAS PEMBENTUKAN

TAMADUN MELAYU

KEMUNCULAN

TAMADUN MELAYU

KESAN PERDAGANGAN

EMPAYAR MELAYU

SEBELUM ISLAM

TAMADUN MELAYU

SELEPAS ISLAM

ASAS-ASAS

TAMADUN MELAYU

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN

TAMADUN MELAYU

TEKNOLOGI PERTANIAN

ASAS KEMUNCULAN

TEKNOLOGI PERTANIAN

MELAYU DEUTRO

MELAYU PROTO

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN

TAMADUN MELAYU

NILAI TEMPATAN + NILAI LUAR

PENGHAYATAN TERHADAP NILAI

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT

RAJA

ULAMA

PEMBESAR

PEDAGANG

PETANI

KEMUNCULAN TAMADUN MELAYU

KESAN PERDAGANGAN

KERAJAAN MELAYU WUJUD SEJAK 2,500 TAHUN DULU

KEMUNCULAN TAMADUN MELAYU ADALAH KESAN AKTIVITI PERDAGANGAN DI LEMBAH BUJANG

BUKTI ARKELOGI DI LEMBAH

BUJANG

BUKTI ARKELOGI DI LEMBAH

BUJANG

PERDAGANGAN JARAK JAUH

PERDAGANGAN JARAK JAUH

KEMUNCULAN TAMADUN MELAYU

KESAN PERDAGANGAN

BERTERASKAN AKTIVITI EKONOMI PERDAGANGAN

KEMAHIRAN INTERAKSI

BERSIFAT TERBUKA

MENGHORMATI UNDANG2 TEMPATAN

NILAI2 MASYARAKAT

PEMBENTUKAN EMPAYAR

MELAYU SEBELUM ISLAM

TEKNOLOGI MARITIM

ASAS KEMUNCULAN

KERAJAAN MARITIM

EMPAYAR SRIVIJAYA

LALUAN PERDAGANGAN SRIVIJAYA

Kera

jaan

Funan

EMPAYAR MAJAPAHIT

KERAJAAN LANGKASUKA

CANDI LEMBAH BUJANG

ANGKOR WAT KEMBOJA

CANDI MUARO JAMBI

TAMADUN MELAYU SELEPAS

KEDATANGAN ISLAM

Islam tiba di Alam Melayu menerusi aktiviti perdagangan (7M / 1H)

Perkembangan Tamadun Melayu dipengaruhi oleh Islam

Kesan & nilai Islam boleh ditemui pada hampir segenap aspek kehidupan masyarakat & Tamadun Melayu

Laluan Islam ke Tanah Melayu

KERAJAAN MELAYU ISLAM DI ALAM MELAYU

Kerajaan Melayu Islam Awal: A3PJRL

TAMADUN

MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU

Pra-Islam

Pengaruh Hindu-Buddha

Ungkapan2 Melayu tradisional

Islam

Unsur2 akidah Islamiyyah

Ungkapan2 Melayu berteraskan agama

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN

MELAYU

AKIDAH ISLAM

PENJELASAN UNGKAPAN MELAYU

PANDANGAN SEMESTA TRADISIONAL DISESUAIKAN

DENGAN AKIDAH ISLAM Anak ayam turunnya lima,

Mati seekor tinggal empat,

Kita hidup mesti beragama,

Supaya hidup tidaklah sesat. IMAN & TAKWA ADALAH ASAS

PEGANGAN HIDUP, PEMIKIRAN &

FALSAFAH HIDUP

PANDANGAN SEMESTA

TAMADUN MELAYU

BERTIMBANG RASA & MENGHORMATI ORANG LAIN

PRA-ISLAM ISLAM

TEGURAN MENGGUNAKAN

KIASAN

Teguran secara berhikmah, maui'zah hasanah dan

mujadalah al-husna.

Kemumu di dalam semak,

Jatuh melayang selaranya,

Meski ilmu setinggi tegak,

Tidak sembahyang apa gunanya.

PANDANGAN SEMESTA

TAMADUN MELAYU

BERSOPAN SANTUN, BERBUDI PEKERTI

PRA-ISLAM ISLAM

MANUSIA BERADAB (CIVILIZED) KEPENTINGAN BUDI PEKERTI

DALAM ISLAM

Tingkap papan kayu bersegi,

Sampan sakat di Pulau Angsa,

Indah tampan kerana budi,

Tinggi darjat kerana bahasa.

Sesungguhnya aku diutuskan

untuk menyempurnakan akhlak

yang mulia

~ al-Bukhari ~

PANDANGAN SEMESTA

TAMADUN MELAYU

BERGOTONG-ROYONG & MUAFAKAT

PENJELASAN UNGKAPAN MELAYU

KEPENTINGAN HIDUP SECARA

BERKUMPULAN

Seikat bagai sirih,

Serumpun bagai serai

Hati gajah sama dilapah,

Hati kuman sama dicecah

NILAI KEBUDAYAAN YANG SELARI DENGAN ISLAM

Dan bermesyuaratlah dengan

mereka pada perkara

kebaikan

al-Syura: 38

TAMADUN

MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

MASYARAKAT DAN BUDAYA

MELAYU ISLAM

ADAT DAN NORMA

TAMADUN

MELAYU

Konsep Tamadun Melayu

Melayu Diaspora

Asas-asas Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Masyarakat dan Budaya Melayu Islam

Interaksi Tamadun Melayu dengan Tamadun Luar

INTERAKSI TAMADUN MELAYU

DENGAN TAMADUN LUAR

Kategori

Fizikal Agama Sains &

Teknologi Budaya