intrebari examen finante publice

  • View
    135

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

intrebari examen finante publice

Text of intrebari examen finante publice

www.ush.ro aprillia 1 Finante publice si fiscalitate Licenta iulie 2010 Licenta_FB_2011_Piete_de_Capital_si_Burse_de_Valori MULTIPLE CHOICE Licenta_FB_2011_Gestiunea_si_Analiza_Financiara_a_IntreprinderiiMULTIPLE CHOICE

56. Activele circulante sunt:a. stocurile, creantele, disponibilitatile si plasamentele79. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de:b. utilizari durabile;38. Analizati productia fizic a firmei pe baza indicatorilor:Denumire produs Valoarea productiei lei baza curentaA 3.000 4.200 B 2.200 2.000 C 3.300 3.100Caracterizati realizarea programului de productie cu ajutorul indicilor individuali de ndeplinire a programelor de fabricatie pe sortimente iq 1/0 si indicele de grup pe total produse I 1/0 qvpc. 1,4/0,9/0,9/1,149. Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri cand influenteaza cifra de afaceri este:1) Pca ca =( CA1 CA0) * pr04) Pca ca = (qv1p1 - qv0p0) * pr064. Activele aduc venituri ca: 1) Profit; 2) Renta; 3) Chirii; 4) Dobnzi; 5) Dividende. 6. Actiunile preferentiale nu pot fi : a. ordinare 23. Actiunile nominale sunt caracterizate prin: 1) sunt personalizate prin mentionarea numelui posesorului lor; 2) au o circulatie restrictiva, n sensul ca nu pot fi nstrainate dect prin transcrierea tranzactiei n registrul societatii emitente; 3) proprietarul este nominal si cunoscut de emitent; 5) identitatea proprietarului este nregistrata n registrul societatii . 27. Atribuirea importantei actiunilor se face prin: 1)Ponderi egale; 3)Ponderarea cu capitalizarea bursiera; 4)Fara atribuirea de ponderi; 45. Activitatea financiar monetara internationala cuprinde: 1) actiuni de evaluare 2) actiuni de repartitie 3) actiuni de credit 4) actiuni de plata 49. Actiunea se caracterizeaza prin: 1. este o hrtie de valoare; 3. intra n posesia unor persoane denumite actionari; 4. confera actionarilor drepturi si obligatii; 5. valoarea unei actiuni este o parte din capitalul social al societatii pe actiuni emitente; 51. Actiunile confera detinatorilor lor (actionari) cumulativ urmatoarele drepturi: 1) dreptul la vot; 2) dreptul la informare; 3) dreptul la dividende; 4) dreptul asupra activelor 54. Actiunile nominative pure sunt nregistrate: 4) n registrul societatii; 18. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii se face cu urmatorul model:2. Rpex= Vex * (1-Cex/Vex)3. Rpex=Vex * pre5. Rpex=N * T/N*wh*pre102. Amortizarea este:c. un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate;103. Activele financiare sunt necesare pentru:b. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman;104. Analiza diagnostic-financiar intern presupune:2. stabilirea situatiei corecte a firmei intr-un anumit moment;3. stabilirea disfunctionalitatilor firmei;

19. Bursa de Valori Bucuresti a fost redeschisa n anul: 1995 c. 1995 28. Bursele au jucat un rol-cheie n industrializarea Europei si a Americii de Nord n secolul: d. XIX 37. Bursele de valori concentreaza: 2) cererea de capital; 4) oferta de capital; 8. Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean. Enuntul corespunde: c. teoremei descentralizarii optime

40. Care dintre urmatoarele enunturi nu se numara printre factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale d. riscul de inflatie prin fiscalitate 22. Care din urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala: 1) stabilirea minimului neimpozabil; 2) stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitori; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub minimul neimpozabil 20. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 5) impozite indirecte 46. Coeficientul mediu de sortiment, calculat pentru o firma ce realizeaza 5 produse poate avea urmatoarele sensuri:3. K= 0,8 arata nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment;4. K= 1 arata realizarea si depasirea volumului productiei la toate sortimentele;28. Capitalul real, dupa sursele de constituire prezinta urmatoarea structura:b. credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, rezerve, rezultate, fonduriproprii, capital social;34. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ? c. poate lua doar valorile: 35. Care dintre urmatorii indicatori intra n categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale? d. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale 36. Cu ajutorul ponderilor fiecarei grupe de venit public in total si n special a ponderilor fiecarui venit fiscal in total venituri fiscale, se poate interpreta: a. politica fiscala a statului 24. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice: b. criteriul fiscal c. criteriul financiar 3. Consecintele pe care le-a adus cvadrbla explozie sunt: 1) Dereglementarea; 2) Mondializarea; 3) Globalizarea; 5) Inovarea permanenta. 5. Conform criteriului intensitatea zilnica a tranzactiilor exista: 2. piata permanenta 4. piata de apel 12. Care sunt componentele cvadrublei explozii din deceniile 1980 si 1990 prin care care au trecut structurile financiare si bancare din lume? 1) Componenta juridica; 3) Componenta geografica; 4) Componenta structurala; 5) Componenta tehnica. 22. Care dintre indicatorii de mai jos nu sunt indicatori de evaluare a actiunilor? 4)Valoarea de piata a certificatelor (notes): 24. Clasificarea actiunilor este urmatoarea: 1) actiuni nominative; 2) actiuni la purtator; 3) actiuni ordinare; 4) actiuni privilegiate; 5) actiuni preferentiale. 31. Conform criteriului dinamica si riscul tranzactiilor exista urmatoarele tipuri de piete: 1. piata la vedere 2. piata anticipata (forward) 3. piata futures 4. piata de optiune (options) 34. Conform criteriului tipuri de titluri exista: 1) piata de actiuni 2) piata de obligatiuni 3) piata titlurilor de stat 70. Conform criteriului locul tranzactionarii exista: 1) piata organizata 2) piata Over The Counter 57. Categoriile principale de burse sunt: 1) The Big Three 2) Pietele bursiere europene continentale 3) Bursele emergente 4) Bursele din economiile n tranzitie 5) Pietele bursiere exotice 55. Cumulativ euroobligatiunile pot fi: 1) ordinare sau clasice. 2) euroobligatiuni convertibile: 3) euroobligatiuni cu warant. 8. Ce cuprinde fluxul de numerar net, determinat in bugetul activitatii de trezorerie:a. fluxul de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si financiara19. Cum se calculeaza fondul de rulment ?b. capitalul permanent active imobilizate sau active circulante resurse de trezorerie100. Cand nevoia de fond de rulment este constanta, cash-flow-ul este egal cu:d. variatia activelor circulante (inclusiv cele de trezorerie);101. Coeficientul de nomenclatura, calculat pentru o firma care realizeaza patru produse, poate avea urmatoarele valori si semnificatii:1. Kn = 0,50 semnifica realizarea volumului productiei la doua sortimentele;3. Kn = 0,75 arata nerealizarea programului de fabricatie la cel putin un sortiment;19. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite indirecte 82. Coeficientul Gini-Struck, poate avea urmatoarele semnificatii:e. CG = 0,72 semnifica o structura a vanzarilor in care cateva produse detin ponderea cea mai mare in CA, nefiind insa unicele produse ale firmei;70. Capitalul real al intreprinderii isi gaseste reflectarea in: b. bilant;39. Ciclul de exploatare are ca obiectiv: d. producerea de bunuri si servicii;48. Ce reprezinta pentru modificarea absoluta a profitului aferent cifrei de afaceri, relatia: ?b. influenta modificarii preturilor medii de vanzare2. Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice: e. reprezinta un proces unitar si nentrerupt; 3. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice: b. foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt ndreptate resursele financiare publice; 4. Caracterul de buget consolidat decurge din: a. tehnica ntocmirii lui, adica eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare; 5. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde principiilor teoremei descentralizarii? d. neafectarea veniturilor bugetare e. autoritatea administratiei locale de a decide discretionar asupra unei functii publice lasata n competenta sa 6. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca exercitarea responsabilitatilor publice revine, de preferinta, autoritatilor celor mai apropiate de cetateni? c. subsidiaritatea d. repartizarea functiilor publice 7. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca transferarea functiilor de la administratia centrala la cea locala trebuie sa se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunzator al veniturilor, asupra carora autoritatea publica trebuie sa aiba n mare masura controlul? b. echivalenta fiscal10. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor publice: a. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB 11. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice: c. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale in toatal cheltuieli publice 12. Care dintre combinatiile de mai jos nu desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul veniturilor publice: c. ponderea veniturilor publice in PIB ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB 14. Conform clasificatiei bugeta