Click here to load reader

Finante Publice Manual

  • View
    3.326

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Finante Publice Manual

Obiectivul principal al cursului

Modul de stabilire a notei finale Titularul cursului/

no iuni generale privind impozitul; con inutul i rolul impozitului; clasificarea impozitelor; elementele impozitului; principiile impunerii; sistemul fiscal; aspecte generale privind sistemul fiscal conceptul, semnifica ia i limitele presiunii fiscale; modalit i de exprimare a presiunii fiscale; factori de influen i efecte provocate de creterea ratei presiunii fiscale Con inutul i trsturile creditului public;C @ ( $ ' & % ! 1 2 5 ! D C ( ) $ @ $ ' ! & ( % 3 9 ! # $ & 5 & B 3 # # 1 1 A

1

)

#

(

$

'

&

)

%

#

(

#

1

$

!

'

&

(

%

!

1

2

9

$

1

$

)

)

)

2

#

1

1

$

#

!

#

!

(

&

5

3

5

5

#

$

#

1

$

4

#

'

4

&

&

8

&

3

&

(

#

'

%

'

1

#

$

$

$

$

$

&

&

&

&

#

3

"

#

7

7

7

(

#

#

#

!

5

5

5

2

3

3

3

1

6

6

6

Con inutul tematic al cursului

concept, con inut, func ii metode privind dimensionarea indicatorilor bugetari; principii bugetare; procesul bugetar aspecte generale privind bugetul public; rolul bugetului de stat; componentele bugetului public na ional i ale bugetului general consolidat con inutul cheltuielilor publice; criterii de clasificare a cheltuielilor pulice; indicatori de analiz a cheltuielilor publice; factorii care influeneaz creterea cheltuielilor publice

s

0

0

1. Precizri i recomandri.. Codul cursului Denumirea cursului Tip curs Durata cursului/nr credite Perioada de accesare a cursului Manualul recomandat

F1B2301 FINANTE PUBLICE Obligatoriu 42ore (28 curs+14seminar)\6 n curs de apari ie la Editura Funda iei Romnia de Mine Cunoaterea aspectelor esen iale privitoare la: necesitatea, caracteristicile, modul de formare i repartizare a fondurilor financiare publice; principii bugetare; cheltuirea banului public n condi ii de eficien , eficacitate i economicitate; con inutul i implica iile apelului la credit public; presiunea fiscal. Rezult din punctajul afiat, n urma sus inerii examenului pe calculator Conf. Univ. Dr. MARIANA-CRISTINA CIOPONEA cristina _cioponea @yahoo.com 3169785/103

destina ia i rolul creditului public; tehnica derulrii creditului public; elementele tehnice ale creditului public; opera iuni legate de acordarea creditului public; Deficitul bugetar: concept, cauze, efecte; indicatori de comensurare a gradului de ndatorare a statului concept, con inut; necesitatea nfiin rii Trezoreriei n ara noastr; modul de organizare i func ionare a Trezoreriei finan elor publice; func iileTrezoreriei finan elor publice) @ ( $ ' & % ! 1 # 1 2

2

#

1

Ed. Funda iei , Bucureti, 2004 Nicolae -Grigorie Lcri a, Mariana-Cristina Ed. Cioponea, Funda iei , Bucureti, 2004 s

FINAN E PUBLICE - sinteza cursului ! # 2 % 2 A ! 5 3 1 A ! ! 1 ! C 1 B C & C 9 2 A

1.1. Conceptul de finan e publice 1.2. Evolu ia conceptului de finan e publice3

(

%

Bibliografie facultativ

"

'

A

s

(

#

"

%

$

'

)

#

(

0

#

A

'

A

) # A $ & % 0 #

Bibliografie minim obligatorie

MarianaCristina Cioponea n curs de apari ie la Ed. Funda iei , Bucureti 2007 Lumini a Ristea, Adina Trandafir, Ed. Funda iei , Bucureti, 2005 Legea privind finan ele publice nr. 500/2002, publicat n MO nr. 597/2002 Mariana-Cristina Cioponea,

$

#

"

"

A

!

%

C

1 ! 7 #

1.3. Func iile finan elor publice Studen ii vor cunoate: - necesitatea i caracteristicile bunurilor sociale/ colective; - con inutul, func iile i rolul finan elor publice; - modul cum au evoluat finan ele publice, odat cu evolu ia rolului statului rela ii financiare sau finan e; utilit i (bunuri/servicii) publice (colective); nevoi publice i cvasipublice; func ia de reparti ie; constiruirea fondurilor financiare publice; repartizarea fndurilor financiare publice; func ia de control. Satisfacerea nevoilor cu caracter colectiv reclam existen a i functionarea unor institu ii publice care s furnizeze bunurile sociale respective, acestea neputnd fi dobndite prin intermediul pie ei. Bunurile publice aduc foloase tuturor membrilor societ ii, indiferent dac acetia au participat sau nu la efortul de finan are a lor. Consumul utilit ilor publice este indivizibil i neconcuren ial; acestea se folosesc n comun, de ele beneficiind mai multe persoane n acelai timp. Totodat, accesul unui individ la utilit ile publice nu este condi ionat de plata vreunei contribu ii din partea sa i nici nu are loc n detrimentul altora. n ceea ce privete oferta de utilit i publice, sunt situa ii n care unii membrii ai societ ii nu o sesizeaz, ntruct nevoile sociale pe care le acoper nu sunt percepute ca nevoi personale. Satisfacerea nevoilor publice antreneaz efectuarea unor cheltuieli din partea institu iilor publice, cheltuieli care se acoper din venituri de aceeai mrime. Cum ns, doar o mic parte a serviciilor publice sunt prestate contra plat, finan area cheltuielolor publice se asigur pe seama resurselor colectate prin impozite, taxe sau contribu ii, la nivelul autorit ilor publice centrale sau locale. Prin intermediul finan elor publice, statul pune la dispozi ia membrilor societ ii o gam larg de utilit i, n condi ii specifice. Aceast activitate presupune realizarea unui amplu proces de redistribuire a veniturilor i averilor persoanelor fizice i juridice, dup criterii stabilite de institu iile de decizie politic.# ( $ ' & % # " ! 9 # B $ & 5 % # ( 2 A C C ) # # 8 ( # 5 & A & $ & $ 2 5 % ! ( # $ # 5 ( # ' '

Finan ele publice reprezint o important component a vie ii social-economice a fiecrei ri, iar impactul lor asupra economiei na ionale este determinat, att de propor iile redistribuirii produsului intern brut, ct i de modul concret de realizare a acestui proces. Din punct de vedere tehnic, finan ele reprezint totalitatea fluxurilor bneti dintr-o economie avnd ca scop ncasarea veniturilor i efectuarea cheltuielilor la diverse niveluri; individ, organiza ie, stat. ntre conceptul de finan e publice i cel de finan e exist o rela ie de la parte la ntreg. Termenul de finan e publice vizeaz mai ales pl ile bneti de interes public necesare n rela iile cu statul i alte colectivit i publice. Apari ia i func ionarea finan elor publice sunt indisolubil legate de existen a statului i de utilizarea banilor i a formelor valorice n repartizarea produsului intern brut. Pe parcursul tuturor ornduirilor social-economice, finan ele s-au manifestat ca rela ii sociale de natur economic, aprute n procesul reparti iei produsului intern brut i a venitului na ional, n stns legtur cu ndeplinirea func iilor statului. n tot acest timp, finan ele au mbrcat, fr excep ie, forma bneasc i au ndeplinit un anumit rol, mai mult sau mai pu in important, n func ie de condi iile economice, politice i sociale.4C ( 1 2 5 3 1 # 5 ( ! 1 ! ( B

!

@

(

7

2

2

(

#

#

1

2

4

#

5

!

(

#

$

#

"

!

Corespunztor demarca iei dintre sectoarele public i particular din economia de pia , se impune i distinc ia dintre finan ele publice i finan ele private. Fondurile care se constituie la dispozi ia autorit ilor publice pentru satisfacerea nevoilor generale ale societ ii, se formeaz pe seama transferului de putere de cumprare de la diverse persoane fizice sau juridice ctre organele administra iei de stat centrale sau locale. Rela iile financiare publice apar ca urmare a transferului de valoare la fondurile ce se constituie n economie sau de la acestea ctre diveri beneficiari; transferul se efectueaz , fr echivalent, n cea mai mare parte cu titlu nerambursabil, n scopul satisfacerii nevoilor sociale. Finan ele publice reprezint o disciplin de grani , interferndu-se pregnant cu: economia politic, economiile de ramur, alte discipline cu profil monetar i financiar, dreptul administrativ i cel constitu ional, managementul, precum i cu alte discipline cu profil social i politic. Caracterul politic al tiin ei finan elor publice este dat de faptul c obiectivele colective ce trebuie satisfcute i cheltuielile publice pentru atingerea acestor obiective (activitatea financiar) nu ar exista n afara organizrii politice.# ( $ ' & % # " ! C # 9 ( # $ B ' & & % $ C & @ 1 5 " 2 % $ # # ( " 5

Rolul i importan a finan elor publice s-au manifestat i au evoluat n strns legtur cu rolul statului n economie. Astfel, teoreticienii delimiteaz trei mari perioade; epoca statului-jandarm, a statului-providen i cea n care statul devine actor economic. n conceptul despre finan e avea un pronun at caracter juridic. Doctrina perioadei era cea a liberalismului economic, conform creia preocuprile specialitilor erau orientate ndeosebi spre problemele procurrii resurselor necesare statului, utilizrii lor cu spir