GM – VAJE RAŒUNALNI KI PROGRAM: SAP2000

 • View
  105

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prof.dr. Vojko Kilar, u.d.i.g. asist. dr. Tomaž Slak, u.d.i.a. asist. dr. David Koren, u.d.i.g. GM – VAJE RAČUNALNIŠKI PROGRAM: SAP2000. Marec 2013. RAČUNALNIŠKE VAJE – SAP2000. VNOS PODATKOV: Define // Draw // Assign GEOMETRIJA, “končni elementi” (3D, 2D) Draw Frame/Cable/Area… - PowerPoint PPT Presentation

Text of GM – VAJE RAŒUNALNI KI PROGRAM: SAP2000

 • GM VAJERAUNALNIKI PROGRAM: SAP2000prof.dr. Vojko Kilar, u.d.i.g.asist. dr. Toma Slak, u.d.i.a.asist. dr. David Koren, u.d.i.g.

  Marec 2013

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV: Define // Draw // AssignGEOMETRIJA, konni elementi (3D, 2D) Draw Frame/Cable/AreaPODPORE (lenki, sprostitve) RestraintsMATERIALI (E, G, masa, (an-) izotropnost) MaterialsPREREZI (A, I, W, oblika prerezne ploskve, standardni profili iz podatkovnih knjinic ) Section Properties Frame/Area Sections OBTEBA (obteni primeri, kombinacije) Load (Patterns, Cases, Comb.)REZULTATI: Display/Show POMIKI Deformed Shape, Displacements NAPETOSTI, NOTRANJE SILE, REAKCIJE Forces, Stresses DIMENZIONIRANJE, IZKORIENOST Design/Check of StructureANALIZA KONSTRUKCIJE: Analyze/Run Analysis

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV GEOMETRIJA iz CAD (.dxf):SAP2000 prepozna samo Line za linijske elemente in 3DFace za ploskovne elemente ploe. Enote (kN,m)! File/NewModel/Blank File/Import/AutoCAD. dxf file nasvet: risanje naj se zane v koordinatnem izhodiu (x,y,z: 0,0,0)AutoCADSAP2000(pozor: enote!) Import AutoCAD .dxf fileAssign Layers: Frames (Line), Shells (3DFace)

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000SHRANJEVANJE PODATKOV ArchiCAD (.ifc):V ArchiCAD-u riite z uporabo elementov Column, Beam za linijske elemente ter Slab in Wall za ploskovne elemente, saj SAP2000 prepozna samo te elemente. File/Save as/IFC_22 (*.ifc)File/Save asIFC_2x2 (*.ifc)Enote

 • UVOZ PODATKOV V SAP2000 GEOMETRIJA iz ArchiCAD (.ifc):SAP2000 prepozna samo Column, Beam za linijske elemente in Slab in Wall za ploskovne elemente. Enote (kN,m)!File/Import/IFC file...RAUNALNIKE VAJE SAP2000File/Import/.IFC file...SAP2000Izberi datoteko

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV GEOMETRIJA V SAP2000:File/NewModel/Grid Only nastavitev mree ali File/NewModel/Select Template prilagoditev mree Define/Coordinate System/Grids Risanje: Draw/Draw Frame/Cable (linijski elementi) Draw/Draw Poly Area (ploskovni elementi)Define/Coordinate System/Grids

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV PODPORE, LENKI:OZNAITI TOKO/VOZLIE (window, crossing, select, pick) Assign/Joint/RestraintsAssign/Joint/Restraints

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV MATERIALI:Define / Materials Add New Material Quick (STEEL, CONC,)Define/ Materials Add New Material (LES,)LES:

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV FRAME PREREZI (nov profil):Define / Section Properties Frame Sections Add New Property (Property Type: Steel, Concrete, )Vnos novega elementa:

  JEKLO

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV FRAME PREREZI (uvoz iz knjinic):Define / Section Properties Frame Sections Import New Property ( npr.: Steel I / Wide Flange (Program Files/Computers and Structures/SAP2000 15 / EURO.PRO Open Select OK)Izbira elementaAssign / Frame / Frame Sections izbira uvoenega profila OK.Uvoz standardnega elementa/profila:

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV FRAME PREREZI (nov profil):Define / Section Properties Frame Sections Add New Property (Property Type: Steel, Concrete, )Vnos novega elementa:

  BETON

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV AREA PREREZI:Define / Section Properties Area Sections Type Shell Add New Section (Type: Shell, Plate, )Vnos novega Shell elementa:

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV OBTEBA:DEFINIRANJE OBTEBE: Define / Load Patterns Add New Load Patternvnosna vrsticaLOAD PATTERN:

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV OBTEBA (NA ELEMENTE):VNOS OBTEBE: Select Frame (Area) Assign / Frame (Area) Loads Distributed, Point (Frame), Uniform (Area)select frame

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000VNOS PODATKOV OBTEBA (ANALIZA):OBTENI PRIMER ZA ANALIZO: Define / Load Cases Add New Load CasepotrditevV LOAD CASE DOLOAMO:VRSTO OBTEBE (Load Type), SESTAVLJAMO SKUPAJ VE OBTEB (Add) in JIH FAKTORIRAMO (Scale Factor), VRSTO ANALIZE OBT. PRIMERA (Load Case Type) statina, potresna, modalna (nih. oblike) uklonska, INVRSTO ANALIZE (Analysis Type).LOAD CASE:

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000vnosna vrsticaVNOS PODATKOV OBTENE KOMBINACIJE:Define / Load Combinations Add New Combo Add OKLOAD COMBINATION: Z OBTENIMI KOMBINACIJAMI DEFINIRAMO PROJEKTNO OBTEBO (kombinacija ve faktoriranih obteb, za katere se ocenjuje, da se bodo pojavile istoasno) V IZBRANEM MEJNEM STANJU.

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000STEEL FRAME DESIGNVNOS PODATKOV DIMENZIONIRANJE:Design / Steel (Concrete) Frame Design Eurocode 3 (STEEL) Eurocode 2 (CONCRETE)

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000ANALIZA KONSTRUKCIJE:Analyze / Set Analysis Options Plane Frame (2D ravninska konstr.), Space Frame (3D prostorska konstr.)Analyze / Run Analysis Run/Do Not Run All Run Now

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000REZULTATI:POMIKI (Display/Show Deformed Shape) F6enotemonost animacije

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000REZULTATI:REAKCIJE, NOTRANJE SILE, NAPETOSTI (Display/Show Forces/Stresses Joints // Frames)klik z desno na element podrobneji izpisFRAMES:

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000REZULTATI:DIMENZIONIRANJE, IZKORIENOSTI PREREZOV (Design/Steel Frame Design Start Design Display Design Info)JEKLENI PREREZIFRAMES:

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000REZULTATI:DIMENZIONIRANJE, IZKORIENOSTI PREREZOV (Design/Concrete Frame Design Start Design Display Design Info)FRAMES: POTREBNA RAUNSKA ARMATURA [cm2] V STEBRIH IN GREDAHARMIRANOBETONSKI PREREZI izraun potrebne armature izkorienost prereza pri vloeni armaturiklik z desno na element podrobneji izpis

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000REZULTATI:NAPETOSTI, ARMATURA (Display/Show Forces/Stresses Shells )SHELLS: NAPETOSTI v smeri y na spodnjem robu ploeklik z desno na element podrobneji izpis

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000REZULTATI:NAPETOSTI, ARMATURA (Display/Show Forces/Stresses Shells )SHELLS: ARMATURA v smeri y na spodnjem robu ploeklik z desno na element podrobneji izpis

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000REZULTATI:TABELE (Display/Show Tables) Ctrl+TPreveritev izkorienosti prerezovPomiki Porabljen material Preveritev napetosti v ploskovnih elementih (npr. AB ploe)

 • RAUNALNIKE VAJE SAP2000Maksimalni pomik v smeri Z (minus pomeni smer gravitacije))REZULTATI (UREDITEV TABELE):Primer izpisa pomikov /Joint Displacements/ in ureditev tabele /Format-Filter-Sort/, s prikazom najveje vrednosti. Po ureditvi tabele (Sort) moramo preveriti pozitivni in negativni ekstrem na vrhu in na dnu tabele.Filter omeji izpis