of 3 /3
Fișa chimatologică a automobilului - Opel Meriva Denumirea subansamblului, mecanismului, sistemului a t c u a t ă ț e c o n s t r u c ț i e i D e n u m i r e a p r o d u s e l o r p e t r o l i e r e ș i l i c h i d e l o r t e h n i c e S t a n d a r d u l d e s t a t s a u c o n d i ț i i l e t e h n i c e Marca produsului petrolier sau a lichidului tehnic și durata folosirii pînă la înlocuire Vara Iarna M a r c a T e r m e n u l d e î n l o c u i r e M a r c a T e r m e n u l d e î n l o c u i r e Motorul- 1.8 1ZZ- FE - - - - - - Sistemul de alimentare Benzină Reguar-92 Premium 95 GOST 51106- 97 Benzină de vară - Benzină de iarnă - Sistemul de ungere 3,7-4,4 litri 5W-30 10W-30 SAE Motul 10w30 5000- 10000km Motul 5W-30 5000- 10000km Sistemul de răcire 5,9 litri Tosol A-40 GOST 28084- 89 Tosol A-40 30000- 40000km Tosol A-40 30000- 40000km Rulmenții ventilatorului - - - - - - - Alte subansambluri și mecanisme Sistemul de frînare 2 litri DOT 3 DOT 4 SAEJ 1703 DOT 3 DOT 4 40000- 50000 km/2 ani DOT 3 DOT 4 40000- 50000 km/2 ani Sistemul de direcție 0,7 litri Power stering fluid - - 2 ani/ 20000km - 2 ani/ 20000km Cutie de viteză -Manuala 1,9 MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W- 90 SAE MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W-90 20000km MG Gear Oil Special API GL-3 SAE75W- 90 20000km -Automata 6,9 ATF Type T-IV ATF Type T-IV 20000km ATF Type T-IV 20000km Rulmenții roților  - - - - - - - -din față - - - - 20000km - 20000km -din spate - - - - 20000km - 20000km Diferențial 0,5 Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85w-90 SAE API Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85w-90 20000km Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85w-90 20000km Amortizatoare - АЖ-12Т - АЖ-12Т - АЖ-12Т - Anvelope 205/55 R16 - - Pneuri de vara Pneuri de iarnă 

Fișa Chimatologică a Automobilului

Embed Size (px)

Text of Fișa Chimatologică a Automobilului

Page 1: Fișa Chimatologică a Automobilului

7/26/2019 Fișa Chimatologică a Automobilului

http://slidepdf.com/reader/full/fia-chimatologica-a-automobilului 1/3

Fișa chimatologică a automobilului- 

Opel Meriva

Denumirea

subansamblului,

mecanismului,

sistemuluiParticularitățile

con

strucției

De

numirea

produselor

pet

roliere

și

lichidelortehnice

Standarduldestat

sau

condițiile

tehnice

Marca produsului petrolier sau a lichidului tehnic șidurata folosirii pînă la înlocuire 

Vara Iarna

Marc

a

Termenul

de

înlocu

ire

Marc

a

Termenul

de

înlocu

ire

Motorul- 1.8 1ZZ-

FE

- - - - - -

Sistemul de

alimentare

Benzină  Reguar-92

Premium 95

GOST

51106-

97

Benzină de

vară 

- Benzină de

iarnă 

-

Sistemul de ungere 3,7-4,4

litri

5W-30

10W-30SAE

Motul

10w30

5000-

10000km

Motul

5W-30

5000-

10000km

Sistemul de răcire  5,9 litri Tosol A-40 GOST

28084-

89

Tosol A-40 30000-

40000km

Tosol A-40 30000-

40000km

Rulmențiiventilatorului

- - - - - - -

Alte subansambluri

și mecanisme

Sistemul de frînare  ≈2 litri  DOT 3

DOT 4

SAEJ

1703

DOT 3

DOT 4

40000-

50000

km/2 ani 

DOT 3

DOT 4

40000-

50000

km/2 ani Sistemul de direcție  0,7 litri Power

stering fluid

- - 2 ani/

20000km

- 2 ani/

20000kmCutie de viteză 

-Manuala 1,9 MG Gear

Oil Special

API GL-3

SAE75W-

90

SAE MG Gear Oil

Special API

GL-3

SAE75W-90

20000km MG Gear

Oil Special

API GL-3

SAE75W-

90

20000km

-Automata 6,9 ATF Type

T-IV

ATF Type

T-IV

20000km ATF Type

T-IV

20000km

Rulmenții roților   - - - - - - -

-din față  - - - - 20000km - 20000km

-din spate - - - - 20000km - 20000kmDiferențial  0,5 Hypoid

Gear Oil SX

API GL-5

SAE85w-90

SAE

API

Hypoid Gear

Oil SX API

GL-5

SAE85w-90

20000km Hypoid

Gear Oil SX

API GL-5

SAE85w-90

20000km

Amortizatoare - АЖ-12Т  - АЖ-12Т  - АЖ-12Т  -

Anvelope 205/55

R16

- - Pneuri de

vara

Pneuri de

iarnă 

Page 2: Fișa Chimatologică a Automobilului

7/26/2019 Fișa Chimatologică a Automobilului

http://slidepdf.com/reader/full/fia-chimatologica-a-automobilului 2/3

Fișa chimatologică a automobilului- 

Opel Meriva

1. 

Motor

2. Transmisia

3. Sistemul de racier

4. Sistemul de alimentare

5. Amortizator

6. R ulmenți 

7. 

Sistemul de frînare 8. Anvelope

9. Sistemul de direcție 

Page 3: Fișa Chimatologică a Automobilului

7/26/2019 Fișa Chimatologică a Automobilului

http://slidepdf.com/reader/full/fia-chimatologica-a-automobilului 3/3

Ministerul Educației din Republica Moldova

Colegiul de Transporturi din Chișinău 

Fișa chimatologică 

a automobilului Opel Meriva.

Elaborat: Ciotu Andrei gr. DC 122c

Verificat: Nebunelea Alexandru

Chi șinău 2015