of 20 /20
Istoria Istoria Automobilului Automobilului

Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentare

Text of Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

Page 1: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

Istoria AutomobiluluiIstoria Automobilului

Page 2: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

“ “Trasura fara cai”Trasura fara cai”

• I. Falsul automobil

• Inca din cele mai vechi timpuri, omul a cautat metode prin care sa poata transporta diferite materiale sau hrana de la distante mult mai mari. Astfel, el a construit, folosindu-si inteligenta cu care este inzestrat, diferite mijloace de transport, de la cele mai rudimentare, atingand apogeul in sec. al XIX-lea, odata cu inventia automobilului.

• Prima constructie considerata vehicul, in sensul de constructie destinata transportului, a fost targa purtata de oameni. Apoi, aceasta a evoluat, deoarece omul a ajuns la concluzia ca fortele naturii inconjuratoare mult superioare lui, trebuie captate si folosite in beneficiul sau. De aici incepe domesticirea animalelor si aparitia unui nou mijloc de transport - tractiunea animala. Astfel, targa a fost inlocuita de caruta, iar odata cu domnia lui Ludovic XVI, au aparut calestile, berlinele, cabrioletele, etc., ce reprezentau rangul si puterea economica a nobililor care le posedau.

Page 3: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Incepand cu aceasta perioada, trasurile s-au dezvoltat foarte mult, din mai multe puncte de vedere. Pe langa partea artistica, deoarece unele trasuri erau adevarate opere de arta, s-a dezvoltat si partea mecanica, inventandu-se diferite mecanisme destinate franarii.

• Aparitia bicicletei are o mare importanta in aparitia automobilului, deoarece multe realizari tehnice din industria bicicletelor le gasim in constructia automobilului. Dar cea mai importanta inventie care si-a adus cel mai mare aport in contructia automobilului, este motorul actionat cu puterea aburului. Aceasta s-a concretizat in anul 1769, cand Francois Cugnot a construit primul autovehicul dotat cu un motor cu abur.

Page 4: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Trasurile cu aburi au avut Trasurile cu aburi au avut un impact deosebit de un impact deosebit de important in istoria important in istoria automobilului, implicit a automobilului, implicit a omenirii. Aceste vehicule au omenirii. Aceste vehicule au fost bine primite de oamenii fost bine primite de oamenii vremii, fapt ce contribuie vremii, fapt ce contribuie mult la dezvoltarea lor. Ca mult la dezvoltarea lor. Ca dovada a interesului, avem dovada a interesului, avem o forma incipienta a codului o forma incipienta a codului rutier, aparut pentru prima rutier, aparut pentru prima data in Anglia sub numele data in Anglia sub numele de “Red Flag Act” in 1865, de “Red Flag Act” in 1865, care obliga vehiculele sa care obliga vehiculele sa circule cu o viteza de 2 mile circule cu o viteza de 2 mile in orase si de 4 mile in afara in orase si de 4 mile in afara oraselor.oraselor.

Page 5: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Dupa aparitia motorului cu Dupa aparitia motorului cu ardere interna, cu pistoane in ardere interna, cu pistoane in miscare rectilinie, alternativa, miscare rectilinie, alternativa, putem vorbi in adevaratul putem vorbi in adevaratul sens al cuvantului de aparitia sens al cuvantului de aparitia automobilului. O importanta automobilului. O importanta deosebita o au si marile deosebita o au si marile descoperiri ale vremii, cum ar descoperiri ale vremii, cum ar fi: fi:

• realizarea electromagnetului realizarea electromagnetului de catre Ampere in 1830;de catre Ampere in 1830;

• descoperirea fenomenului de descoperirea fenomenului de inductie in 1831 de catre inductie in 1831 de catre Faraday;Faraday;

• bobina de inductie construita bobina de inductie construita in 1855 de catre Ruhm Korff;in 1855 de catre Ruhm Korff;

• acumulatorul electric inventat acumulatorul electric inventat de Plaute, in 1959.de Plaute, in 1959.

Page 6: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Prima masina generatoare Prima masina generatoare de curent electric a fost de curent electric a fost invenatata de Gramme in invenatata de Gramme in 1869 – 1970, iar primele 1869 – 1970, iar primele puturi de petrol dateaza puturi de petrol dateaza din 1830, in timp ce din 1830, in timp ce vulcanizarea cauciucului a vulcanizarea cauciucului a fost realizata de Goodyear, fost realizata de Goodyear, inca din 1838.inca din 1838.

• Adevaratul stramosi al Adevaratul stramosi al automobilului este automobilului este reprezentat de motorul si reprezentat de motorul si autovehicolul inventate de autovehicolul inventate de Etienne Lenoir: motorul cu Etienne Lenoir: motorul cu gaz brevetat in 1860gaz brevetat in 1860

Page 7: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Surpriza a venit insa nu din partea Anglei sau a Frantei, ci din partea Surpriza a venit insa nu din partea Anglei sau a Frantei, ci din partea Germaniei, reprezentata de mototrul mecanicului Nikolaus Otto. Acest motor Germaniei, reprezentata de mototrul mecanicului Nikolaus Otto. Acest motor a uimit organizatorii expozitiei de la Paris din 1867. Daca motorul lui Lenoir a uimit organizatorii expozitiei de la Paris din 1867. Daca motorul lui Lenoir consuma 23 m etri cubi de gaz pe CP/h, motorul lui Otto folosea numai 0,8 consuma 23 m etri cubi de gaz pe CP/h, motorul lui Otto folosea numai 0,8 metri cubi de gaz, iar randamentul era de 16 %, in timp ce la primul era de 3–metri cubi de gaz, iar randamentul era de 16 %, in timp ce la primul era de 3–4 %. In 1877, dupa mai multe imbunatatiri, Otto si-a patentat motorul in 4 %. In 1877, dupa mai multe imbunatatiri, Otto si-a patentat motorul in patru timpi, cunoscut pe toate continentele sub numele de “Otto- Dentz”patru timpi, cunoscut pe toate continentele sub numele de “Otto- Dentz”

• O alta inventie importanta este reprezentata de motorul cu autoaprindere, O alta inventie importanta este reprezentata de motorul cu autoaprindere, brevetat de Rudolf Diesel la 28 februarie 1892.brevetat de Rudolf Diesel la 28 februarie 1892.

Page 8: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• II. AutomobilulII. Automobilul

• Adevaratii pionieri in Adevaratii pionieri in constructia constructia automobilului sunt automobilului sunt considerati Lenoir, considerati Lenoir, Delamare - Delamare - Deboutterville, Daimler, Deboutterville, Daimler, Benz si Ford. Odata cu ei Benz si Ford. Odata cu ei apar si firmele apar si firmele specializate in specializate in constructia constructia automobiluluiautomobilului

Page 9: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Prima firma se numea “Panhard – Levassor” si a Prima firma se numea “Panhard – Levassor” si a fost fondata in anul 1845, folosind motoare fost fondata in anul 1845, folosind motoare Daimler. In 1898, apare firma Peugeot, care va Daimler. In 1898, apare firma Peugeot, care va construi si un motor cu acelasi nuume. Firma construi si un motor cu acelasi nuume. Firma Renault isi are inceputurile in anul 1899, descrisa Renault isi are inceputurile in anul 1899, descrisa de Louis Renault, impreuna cu cei trei frati ai sai. de Louis Renault, impreuna cu cei trei frati ai sai. Renault a scos pe piata primele automobile de Renault a scos pe piata primele automobile de constructie proprie in anul 1902. Uzinele Fiat si-au constructie proprie in anul 1902. Uzinele Fiat si-au deschis portile in anul 1899, urmate de Mercedes, deschis portile in anul 1899, urmate de Mercedes, in anul 1900. in anul 1900. In 1896 a luat nastere societatea In 1896 a luat nastere societatea “English Daimler Company”, iar in 1898 a realizat “English Daimler Company”, iar in 1898 a realizat primul automobil de constructie proprie. Tot in primul automobil de constructie proprie. Tot in Anglia, in aceasta perioada au aparut marci Anglia, in aceasta perioada au aparut marci precum Lachester, Tonicroft, Napier, etc.precum Lachester, Tonicroft, Napier, etc.

Page 10: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Firma Mercedes a construit Firma Mercedes a construit modelul Mercedes 1901, modelul Mercedes 1901, consierat stramosul consierat stramosul automobilului modern. Un automobilului modern. Un aport important la aport important la construirea automobilelor construirea automobilelor si l-a adus Wilhelm si l-a adus Wilhelm Maybach, care realizeaza Maybach, care realizeaza primul radiator tip fagure, primul radiator tip fagure, folosit de modelul folosit de modelul Mercedes 1901. Mercedes 1901. In plus, el In plus, el i-a ridicat capacitatea la i-a ridicat capacitatea la 5,3 l si puterea de 35 CP.5,3 l si puterea de 35 CP.

Page 11: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Primul automobil al firmei Primul automobil al firmei Rolls Royce - a aparut in Rolls Royce - a aparut in anul 1903. anul 1903. In anul 1908, In anul 1908, apare in Europa automobilul apare in Europa automobilul Ford T, primul automobil Ford T, primul automobil produs in milioane de produs in milioane de exemplare. El era atat de exemplare. El era atat de imbunatatit, incat a rezistat imbunatatit, incat a rezistat 19 ani, iar un adevarat 19 ani, iar un adevarat avantaj reprezinta greutatea avantaj reprezinta greutatea sa foarte mica, de numai sa foarte mica, de numai 600 Kg. De-a lungul 600 Kg. De-a lungul timpului, Fordul T s-a timpului, Fordul T s-a perfectionat, aparand in mai perfectionat, aparand in mai multe variante: Ford 1920, multe variante: Ford 1920, Ford Tourer 1927.Ford Tourer 1927.

Page 12: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Odata cu primul razboi mondial, Odata cu primul razboi mondial, automobilul si-a evidentiat automobilul si-a evidentiat calitatile nebanuite pana calitatile nebanuite pana atunci, dovedindu-se a fi un atunci, dovedindu-se a fi un adevarat atu al armatelor care adevarat atu al armatelor care l-au folosit.l-au folosit.

• In perioada postbelica, setea de In perioada postbelica, setea de a depasi, setea de lux bazata a depasi, setea de lux bazata pe averile acumulate din pe averile acumulate din mizeria razboiului, combinata mizeria razboiului, combinata cu fenomenul psihic al trairii cu fenomenul psihic al trairii vertiginoase si intense, au facut vertiginoase si intense, au facut ca firmele constructoare ca firmele constructoare europene Voisire Delage, europene Voisire Delage, Farman, Hotch Kiss, Panhard Farman, Hotch Kiss, Panhard Bugatti, Fiat, Minerva, Elizalde, Bugatti, Fiat, Minerva, Elizalde, sa produca masini luxoase, sa produca masini luxoase, dotate cu motoare de 6 si 8 dotate cu motoare de 6 si 8 cilindrii la preturi ridicatecilindrii la preturi ridicate

Page 13: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

ss

• Europenii ramasesera insa la stadiul masinilor “de comanda”, Europenii ramasesera insa la stadiul masinilor “de comanda”, asa ca au fost sedusi de modele produse de asa ca au fost sedusi de modele produse de General MotorsGeneral Motors, , fondat in 1903 de catre W. Durand; de vehiculele produse de fondat in 1903 de catre W. Durand; de vehiculele produse de uzinele Ford, Pierce Arrow, Marmon, Studebaker, Chrysler, uzinele Ford, Pierce Arrow, Marmon, Studebaker, Chrysler, Packard, Reo, Dodge, etc. Activitatea postbelica a lui A. Citroen Packard, Reo, Dodge, etc. Activitatea postbelica a lui A. Citroen si ofensiva americana, care tindea spre acapararea pietelor si ofensiva americana, care tindea spre acapararea pietelor europene, au contribuit in mare masura la revinimentul europene, au contribuit in mare masura la revinimentul industriei de automobile din Europa, industrie care face mari industriei de automobile din Europa, industrie care face mari eforturi pentru a trece la productia de pace. Din acest motiv si eforturi pentru a trece la productia de pace. Din acest motiv si din multe altele, pretul automobilelor a scazut.din multe altele, pretul automobilelor a scazut.

• Automobilul din anii ’30 nu mai seamana deloc cu cel de Automobilul din anii ’30 nu mai seamana deloc cu cel de dinaintea primului razboi mondial. Constructorii puneau mare dinaintea primului razboi mondial. Constructorii puneau mare accent pe confort, adaugand accesorii precum aprinzator de accent pe confort, adaugand accesorii precum aprinzator de tigari, lumina in interior, stergatoare electrice sau mecanice, tigari, lumina in interior, stergatoare electrice sau mecanice, oglinda retrovizoare, semnalizatoare de directie, roata de oglinda retrovizoare, semnalizatoare de directie, roata de rezerva, iluminarea numerelor de circulatie, etc., lucruri atat rezerva, iluminarea numerelor de circulatie, etc., lucruri atat de banale in ziua de azide banale in ziua de azi

Page 14: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Dupa cel de-al doilea Dupa cel de-al doilea razboi mondial, asistam la razboi mondial, asistam la o adevarata explozie a o adevarata explozie a industriei automobilistice; industriei automobilistice; de asemenea asistam si la de asemenea asistam si la transformarea transformarea automobilului in prima automobilului in prima masina a activitatii social-masina a activitatii social-economice moderne. Au economice moderne. Au aparut automobilele atat aparut automobilele atat de cunoscute de noi, de cunoscute de noi, precum: Cadillac si precum: Cadillac si Oldsmobile, lansate in Oldsmobile, lansate in 1949, Trabant, masinile 1949, Trabant, masinile Volkswagen (1946).Volkswagen (1946).

Page 15: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Motorul in V, rezervat Motorul in V, rezervat initial masinilor initial masinilor puternice sau de curse, puternice sau de curse, cu cel putin 8 cilindrii, a cu cel putin 8 cilindrii, a inceput sa fie construit inceput sa fie construit in 6 cilindrii (Buick 1960) in 6 cilindrii (Buick 1960) si 4 cilindrii in 1962 si 4 cilindrii in 1962 (Ford Taunus 12 M). (Ford Taunus 12 M). Motorul cu 12 cilindrii in Motorul cu 12 cilindrii in V a ramas apanajul V a ramas apanajul automobilelor de cursa, automobilelor de cursa, precum Maseratti, Aston precum Maseratti, Aston Martin, Ferrari.Martin, Ferrari.

Page 16: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• III. Noi speranteIII. Noi sperante• Daca pana in 1960, se produceau automobile Daca pana in 1960, se produceau automobile

numai in unele tari din Europa si SUA, astazi, ele numai in unele tari din Europa si SUA, astazi, ele se produc aproape in fiecare tara a lumii. se produc aproape in fiecare tara a lumii.

• Constructorii de automobile s-au dezvoltat intr-Constructorii de automobile s-au dezvoltat intr-atat de mult incat numai seamana cu absolut atat de mult incat numai seamana cu absolut nimic cu automobilele produse in sec. trecut. Sunt nimic cu automobilele produse in sec. trecut. Sunt atat de sofisticate incat, daca inainte puteai sa atat de sofisticate incat, daca inainte puteai sa repari singur un automobil daca aveai cunostiinte repari singur un automobil daca aveai cunostiinte in domeniu, in ziua de astazi, pentru a repara un in domeniu, in ziua de astazi, pentru a repara un automobil de ultima generatie, este nevoie de o automobil de ultima generatie, este nevoie de o intreaga echipa de specialisti.intreaga echipa de specialisti.

Page 17: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului
Page 18: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Datorita poluarii si a epuizarii Datorita poluarii si a epuizarii zacamintelor de petrol, se zacamintelor de petrol, se cauta noi solutii, adica noi cauta noi solutii, adica noi combustibili, noi motoare combustibili, noi motoare adaptate la combustibilii de adaptate la combustibilii de regula nepoluanti. S-au regula nepoluanti. S-au conceput automobile foarte conceput automobile foarte sofisticate, alimentate cu sofisticate, alimentate cu curent electric, si se incearca curent electric, si se incearca si o versiune pe hidrogen, dar si o versiune pe hidrogen, dar datorita problemei stocarii datorita problemei stocarii hidrogenului, acesta a ramas hidrogenului, acesta a ramas un simplu prototip. Un alt un simplu prototip. Un alt impediment il considera marii impediment il considera marii giganti petrolieri, care aduna giganti petrolieri, care aduna miliarde de dolari in fiecare zimiliarde de dolari in fiecare zi

Page 19: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului

• Nimic nu se poate opune sau detrona puterea Nimic nu se poate opune sau detrona puterea banilor, astfel vom ajunge sa folosim un nou banilor, astfel vom ajunge sa folosim un nou automobil intr-un viitor mult mai poluat, lipsit de automobil intr-un viitor mult mai poluat, lipsit de aurul negru.aurul negru.

Page 20: Www.nicepps.ro 3276 Istoria Automobilului