lab7 Constructia automobilului

Embed Size (px)

Text of lab7 Constructia automobilului

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  1/13

  Scopul lucrării :  Studierea destina iei, construcţiei i principiului deț șfunc ionare a sistemului de direc ie, precum i pieselor componente. Analizaț ț șdefectelor posibile, reglajele i materialele utilizate la fabricarea pieselor.ș

  Durata lucrării – conform planului de învăţămînt.

  Utilajul: Placarde, standuri, macete !i ansamblurile de lucru a sistemuluide direc ie, set de instrumente a lăcătu!ului"auto.ț

  Metodica efectuării lucrării de laborator

  #ucrarea de laborator prevede studierea construcţiei generale !i principiul defuncţionare a sistemului de direc ie, ordinii de demontare"montare a pieselor țsistemului de direc ie, verificarea i reglarea jocului sumar al sistemului deț șdirec ie.ț

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  2/13

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  3/13

  Destina ţia, construcţia şi principiul de funcţionare a trapeului de direcţie .

  Pentru a scimba direcţia automobilului, conducătorul acţionează asupra volanuluil

  :fig.8;, care transmite mi!carea prin intermediului a

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  4/13

  $ecanismul de comandă a direcţiei este format dintr"un ansamblu de pargii !i bare carefac legătura cinematică intre levierul de comandă al casetei de direcţie !i fuzetele roţilorde direcţie . Prin construcţia sa, trapezul de direcţie trebuie să asigure bracarea roţilor dedirecţie cu ungiuri diferite, in funcţie de raza de viraj. 'rapezul de direcţie poate avea

   bara transversală de direcţie dintr"o singură bucată :fig. a !i b;, sau din mai multe bucăţi

  :fig. 8.8, c, d, e !i f;. %n acest din urmă caz, nu mai poate fi vorba de un trapez de direcţieci de un ?poligon de direcţie@. 'rapezul de direcţie sau poligonul de direcţie poate fimontat in spatele grinzii punţii din faţă :fig. 8.8, a !i f;, sau in faţa grinzii punţii din faţă:fig. 8.8, b, c, d !i e;, in funcţie de tipul tractorului !i de construcţia generală a acestuia.#a unele tractoare poate lipsi bara longitudinală de direcţie, caseta acţionand directtrapezul de direcţie sau poligonul de direcţie prin levierul de comandă al casetei :fig. 8.8,d, e !i f;.

   

  2ig. 8.8 Sceme de trapeze si poligoane de directie

  Destinaţia, clasificarea, construcţia şi principiul de funcţionare a mecanismului de

  direcţie.

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  5/13

   Destinaţia sistemului de direcţie. Sistemul de direcţie serve!te la modificarea direcţieide deplasare a autormobilului. Scimbarea direcţiei de mers se obţine prin scimbarea

   planului : bracarea; roţilor de direcţie în raport cu planul longitudinal al autoveicului.

  $ecanismele de acţionare a direcţiei se clasifică în funcţie de tipul elementuluiconducător !i condus prin care se transmite momentul de la volan la a

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  6/13

   piuliţei după reglare se face cu !tiftul 16.-u!onul 21  serve!te pentru introducerealubrefiantului în casetă.+uplajul elastic din cauciuc 1  face legătura între parteainferioară a a

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  7/13

  !i".*.Mecanismul de acţionare cu melc "loboidal şi rolă de laautocamioanele 'oman.

  Mecanismul de acţionare cu pinion şi cremalieră. Acest tip de mecanism:fig.=; se utilizează destul de des la autoturismele cu suspensie independentă a roţilor !i

   bară transversală de direcţie.n felul acesta , numărul articulaţiilor transmisiei direcţieise reduce la patru faţă de alte soluţii care necesită cel puţin !ase articulaţii.

  Pinionul cu dinţi înclinaţi 8 al a

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  8/13

  cu un filet special cu profil semicircular. Prin suprapunerea canalelor piuliţei !i ale!urubului se formează un canal elicoidal, care, împreună cu tubul de gidaj 2, seumple cu bile, asigur>ndu"se astfel circulaţia neîntreruptă a acestora. Piuliţa are tăiat lae

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  9/13

   &rec!rile anormale 'n caseta de direcţie se produc datorită gresajuluiinsuficient, uzării sau deteriorării !urubului melc, rulmenţilor uzaţi sau incorect montaţi, jocului insuficient între elementele casetei sau fingeri !i motări corecte de piese. )estul defecţiunilor se remediază la atelier.

  # )oţile de direcţie oscileaz! la $iteze mari .+auzele sunt similare cu cele care produc oscilaţii la circulaţia cu viteze reduse, în plus mai intervinG jocuriinsuficiente la fr>nele din faţă, dezecilibrarea sau deformarea roţilor din spate,suporţilor motorului slăbiţi sau defecţi.

  #a viteze mari oscilaţia roţilor de direcţie este un defect periculos mai alesc>nd aceste oscilaţii intră în rezonanţă cu oscilaţiile cadrului sau cu cele ale altor organe ale sistemului de direcţie sau suspensie.

  # (irecţia trage 'ntr#o parte.  +auzele pot fiG pneurile roţilor din faţă nu auaceea!i presiune sau nu sunt identice ca mărime, fr>nele sunt reglate incorect,cadrul este deformat, unul din arcurile suspensiei din faţă are ociul foii principalerupt.

  Pe parcurs se corectează presiunea pneuri !i se reglează fr>nele. )estuldefecţiunii se remediază la atelier.

  # *ocurile pro$enite din interacţiunea roţilor cu drumul   se transmit volanului.2enomenul apare în special la deplasarea pe drumuri cu denivelări datorită G presiunii

   prea mari în pneuri, dezecilibrării roţilor, amortizoarelor defecte , uzării sau reglării

  incorecte a organelopr sistemului de direcţie.# +gomote anormale ale organelor sistemului de direcţie. +auzele ce conduc lazgomote anormale pot fi G jocuri e

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  10/13

  ontrolul jocului sumar al sistemului de direc ţie

  Focul liber al volanului constituie un parametru de apreciere globală a gradului de

  uzură i strîngere a componentelor mecanismului de direc ie.ș ț  $ăsurarea sa se face cu un

  dispozitiv mecanic simplu :fig. K; compus, în principal, din sageata indicatoare 8 iș

  raportorul 6. Sageata se prinde de circumferin a volaț nului, iar raportorul pe căma a fi

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  11/13

  al pun ii,cricul se va amplasa sub acest bra :fig. C.6;, descarcînd astfel articula iaț ț ț

  inferioară.

   

  n cazul în care arcul se sprijină pe bra ul superior, se va utiliza un dispozitiv :eventual oț

   bucată de lemn de dimensiuni potrivite; pentru a împinge în sus bra ul superior :fig. C.;,ț

  în timp ce cricul va fi amplasat sub caroserie. De data aceasta va fi descarcată articula iaț

  superioară. Aceste verificări pot fi făcute i cu ajutorul unui stand cu plăci. Automobilulș

  este adus cu ro ile de direc ie pe cele doua plăci ale standului. Se men ine ac ionatăț ț ț ț

   pedala de frînă în pozi ia de mers rectiliniu.ț  Plăcile sunt ac ionate de un sistem idraulicț

  care le culisează în plan orizontal, atît pe direc ie longitudinală, cît i pe direc ieț ș ț

  transversală.

    *n tenician aflat sub automobil, în

  canalul de vizitare situat între cele două platouri, va localiza vizual zonele cu jocuri.

   

  (fortul necesar rotirii volanului depinde de

  frecările din articula ii, din angrenaț  jele casetei

  de direc ie i din lagăre, precum i deț ș ș

  deformări ale pîrgiilor sau de o amplasare

  gre ită a caș setei de direc ie pe asiu.ț ș  Pentru

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  12/13

  măsurarea for ei de ac ioț ț nare a volanului, se

   plasează automobilul pe o suprafa ă orizontală dinț

   beton sau asfalt uscat i se ac ioș ț nează frîna de

   parcare. Se prinde cîrligul unui dinamometru de

  e

 • 8/18/2019 lab7 Constructia automobilului

  13/13