Econimie Mondiala

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Econimie Mondiala

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  1/31

  Ctigul salarial mediu nominal brut n ianuarie 2015 pe activiti economice

  Activiti economice ianuarie 2015,lei

  n % fa de lunarespectiv aanului 2014

  Total economie 4260,6 112,8

  Aricultur, silvicultur !i pescuit 2602,0 110,"#ndustrie total 4514,4 110,8

  #ndustria e$tractiv 442,4 102,&

  #ndustria prelucrtoare 4085,4 110,6

  'roducia !i furni(area de enerieelectric !i termic, a(e, ap cald !iaer condiionat &215,1 111,2

  )istri*uia apei+ salu*ritate,estionarea de!eurilor, activiti dedecontaminare 444&,5 112,1

  onstrucii "50,8 100,

  omer cu ridicata !i cu amnuntul+-ntreinerea !i repararea autove.iculelor!i a motocicletelor 552,4 108,2

  Transport !i depo(itare 410,6 112,8

  Activiti de ca(are !i alimentaiepu*lic 282&,6 10&,&

  #nformaii !i comunicaii 85,6 111,&

  Activiti financiare !i de asiurri &68, 10",1

  Tran(acii imo*iliare 4014,8 110,6

  Activiti profesionale, !tiinifice !i

  te.nice 5&5," 10",8Activiti de servicii administrative !iactiviti de servicii suport 64,2 120,4

  Administraie pu*lic !i aprare+asiurri sociale o*liatorii 5460,4 111,2

  nvm/nt 5&"," 121,1

  ntate !i asisten social 414"," 11","

  Art, activiti de recreere !i dearement 086,1 120,2

  Alte activiti de servicii 564&,1 105,0

  Note:

  Veniturile i cheltuielile populaiei n anul 2014

  iroul aional de tatistic informea( c, -n anul 2014 veniturile disponibileale populaiei au constituit -n medie pe o

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  2/31

  persoan pe lun 1&6&,5lei, fiind -n cre!tere cu 5,1% fa de anul precedent3n termeni reali cu austarea la indicele

  preurilor de consum1veniturile populaiei au rmas la nivelul anului precedent 3

  ea mai important surs de venit a populaiei sunt c-!tiurile salariale, cu o pondere de 41,6% din total venituri disponi*i

  nivelul anului 2013

  Activitile pe cont propriu repre(int 16,1% din veniturile medii lunare ale unei persoane, preponderente fiind activitile

  individuale aricole cu o pondere de ",5%3 Totodat, veniturile o*inute din activitatea individual non7aricol au contri*u

  la formarea veniturilor populaiei -n proporie de 6,6%3

  iura 13 Structura veniturilor disponibile anul 201!

  'restaiile sociale s-nt a doua surs de venit dup importan, -n medie acestea constituie 20,2% din veniturile medii lunar

  ale populaiei3 ontri*uia plilor sociale s7a maorat cu 0, puncte procentuale fa de anul precedent, -n special din cont

  pensiilor ve(i ane$a, ta*elul 13

  Transferurile *ne!ti din afara rii rm-n a fi o surs semnificativ pentru *uetul ospodriilor3 n medie, acestea repre(i

  1&,6% din total venituri sau cu 0, puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2013

  n funcie de mediul de re!edin, se constat c veniturile populaiei din mediul ur*an au fost -n medie cu 605,4 lei sau de1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural3 'entru populaia din mediul ur*an principalele surse de venituri sunt activitate

  salariat, care a asiurat veniturile populaiei -n proporie de 54 la sut !i prestaiile sociale 9 1",4% ve(i ane$a, ta*elul 2

  n ca(ul populaiei din mediul rural, activitatea salariat la fel este cea mai important surs de venit 28,4%, dar contri*u

  acesteia este practic de 2 ori mai mic dec-t -n mediul ur*an3 Totodat, veniturile o*inute din activitatea individual arico

  au asiurat 18,1% din totalul veniturilor disponi*ile3

  'opulaia rural -n comparaie cu cea ur*an este dependent -ntr7o proporie mai mare de transferurile din afara rii,

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  3/31

  ponderea acestora -n venituri fiind de 2,4% fa de 12,2% -n ca(ul populaiei din mediul ur*an3 n afar de aceasta, pentr

  populaia rural este caracteristic !i o contri*uie mai mare a prestaiilor sociale, 21,2% din total venituri comparativ cu

  1",4% -n mediul ur*an ve(i ane$a, ta*elul 273

  :rimea medie a veniturilor este determinat !i de componena ospodriilor3 Astfel, veniturile ce revin -n medie uneipersoane descresc pe msura maorrii numrului de persoane -n ospodrie, dar !i -n dependen de numrul de copii

  pre(eni -n ospodrie3

  iura 23 "rimea medie a veniturilor disponibile dup principalele caracteristici ale gospodriei anul 201!

  ;eniturile disponi*ile ale populaiei -n proporie de 8",&% sunt acoperite din surse *ne!ti, iar 10,% repre(int veniturile -

  natur3 n termeni a*solui, valoarea veniturilor *ne!ti a -nsumat 1584,8 lei lunar -n medie pe o persoan, iar cele -n natu

  9 182,& lei ve(i ane$a, ta*elul 13 ;eniturile *ne!ti sunt preponderente pentru mediul ur*an "6,1%, iar -n ca(ul popula

  rurale contri*uia acestora este de 8 la sut ve(i ane$a, ta*elul 273

  Cheltuielile medii lunare de consumale populaiei -n anul 2014 au constituit -n medie pe o persoan 1816,& lei, fiind -n

  cre!tere fa de anul precedent cu 2,% ve(i ane$a, ta*elul 43 n termeni reali cu austarea la indicele preurilor de

  consum populaia a c.eltuit -n medie cu 2,&% mai puin comparativ cu anul 2013 cderea c.eltuielilor a fost determinat

  de cre!terea preurilor la produse alimentare !i nealimentare2, dar !i nivelul real al veniturilor reali(ate de populaie3

  ea mai mare parte a c.eltuielilor rm-ne a fi destinat necesarului de consum alimentar 9 4,8%, sau cu 1,0 punct

  procentual mai mult comparativ cu anul 2013 'entru -ntreinerea locuinei o persoan -n medie a alocat 18,"% din

  c.eltuielile totale de consum 9 0, p3p, iar pentru -m*rcminte !i -nclminte 9 10,6% < 0, p3p3 elelalte c.eltuieli aufost direcionate pentru sntate 5,6% fa de 5,&% -n anul 201, transport 4,4% fa de 4,&%, comunicaii 4,% fa d

  4,2%, dotarea locuinei ,5% fa de ,6%, -nvm-nt 0,&% fa de 0,8%, etc3

  iura 3 Structura c#eltuielilor de consum anul 201!

  referat.clopotel.ro

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  4/31

  )at fiind c populaia din mediul ur*an dispune de venituri mai mari, respectiv !i c.eltuielile de consum a acestei cateorii

  populaie sunt cu 562,0 lei sau de 1,4 ori mai mari fa de c.eltuielile populaiei din mediul rural3 n mediul ur*an, pentru

  asiurarea consumului de produse alimentare, populaia a alocat 42,1% din c.eltuielile lunare de consum 40,"% -n anul

  201, iar -n rural 9 45,6% 44,"%3 Totodat, populaia ur*an comparativ cu cea rural c.eltuieli mai mult pentru

  -ntreinerea locuinei 20,0% fa de 1&,"%, transport 4,8% fa de ,"%, servicii de comunicaii 4,6% fa de 4,0%,

  .oteluri !i restaurante 2,% fa de 0,6%, servicii de arement 1,&% fa de 0,8%3

  n structura c.eltuielilor de consum ale populaiei, predomin c#eltuielile bneti9 "0%, celor -n natur le revine respectiv

  10% ve(i ane$a ta*elul 4763 n ospodriile ur*ane c.eltuielile -n natur constituie ,"% !i de reul repre(int consumu

  produselor alimentare primite ratis din afara ospodriei rude, autor social, etc33 n ca(ul ospodriilor rurale c.eltuielile

  natur sunt mai semnificative 16,%, dat fiind acoperirii necesarului de consum alimentar din contul produselor o*inute

  activitatea aricol pe cont propriu3

  =voluia trimestrial a veniturilor populaiei a -nreistrat tendine de cre!tere pe parcursul anului 2014, de la 1651,1 lei -n

  trimestrul # p-n la 18&&,8 lei -n trimestrul #;

 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  5/31

  =voluia trimestrial a c.eltuielilor de consum este determinat de evoluia veniturilor populaiei3 Astfel, cel mai puin

  populaia a c.eltuit -n trimestrul # 9 1&,& lei, iar cel mai mult -n trimestrul #; 9 18",& lei3 'onderea c.eltuielilor pentru

  produse alimentare a -nreistrat tendine fluctuante pe parcursul anului, cea mai mic fiind -nreistrat -n trimestrul #;

  42,"%, !i cea mai mare 9 -n trimestrul ## 44,"% ve(i ane$a, ta*elul 103

  %ne&e

  Note:

  1 #ndicele preurilor de consum -n anul 2014 fa de anul 201 a constituit 105,1%3

  2 #ndicele preurilor de consum -n anul 2014 fa de anul 201 pentru produse alimentare a constituit 106,1%, pentruproduse nealimentare 9 105,5%3

  Minimul de existen n anul 2014

  iroul aional de tatistic informea( c -n anul 2014 mrimea minimului de e$isten a constituit -n

  medie pe lun pentru o persoan 162&,1 lei, fiind -n cre!tere fa de anul precedent cu 0,"%3

  )elimitarea minimului de e$isten pe medii de re!edin relev diferene semnificative, cea mai mare

  valoare fiind -nreistrat pentru populaia din ora!e mari mun3 .i!inu !i li 9 1&85,8 lei sau cu 8,%mai mult comparativ cu minimul de e$isten pentru alte ora!e 9 1648,6 lei !i cu 14,&% mai mult comparativ

  cu mediul rural 9 1556,6 lei3

  Ta*elul 13 'aloarea minimului de e&isten n anul 201!

  medii lunare pe o persoan lei

  Total Orae mari Orae mici Sate

  referat.clopotel.ro

  http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Venituri/Anexa_Ven_chel_2014.dochttp://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Venituri/Anexa_Ven_chel_2014.doc
 • 7/21/2019 Econimie Mondiala

  6/31

  Semestrul I 166&,& 1801,& 1656,4 1618,0

  SemestrulII 1586,5 1&6"," 1640,8 14"5,

  Media

  anual 162&,1 1&85,8 1648,6 1556,6

  :rimea minimului de e$isten pe medii de re!edin este determinat de ponderea co!ului alimentar, care

  varia( nu doar -n dependen de semestru, dar !i de criteriul de de(areare -n profil teritorial3

  iura 13(onderea coului alimentar n cuantumul minimului de e&isten n anul 201! )

  'e cateorii de populaie, valoarea ma$im a minimului de e$isten revine populaiei -n v/rst apt de

  munc 9 1&26,8 lei !i -n special *r*ailor 9 18&5,6 lei3 ea mai mare valoare a minimului de e$isten a